Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

GENERALIZARI

O generalizare este o afirmaţie sau negaţie care nu precizează concret despre


cine este vorba (se vorbeşte la general fără trimitere exactă)
Generalizările pot fi şi false: a dog has one leg
Nu sunt generalizări: the woman I love is wonderful femeia pe care o iubesc
este minunată (se ştie despre ce femeie este vorba)
Singular:
A woman is wonderful femeia este minunată
A man is tough
A table is round
A goat gives milk
A fox has a long tail
A dog has four legs
Plural:

women are wonderful femeile sunt minunate

men are tough


tables are round
goats give milk
foxes have long tails
dogs have four legs

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro