Sunteți pe pagina 1din 3

[Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.

2013] [2014]

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ORIENTATIVĂ
CLASA PREGĂTITOARE
2020-2021

PROFESOR:
RUXANDRA BURLACU CǍLINOIU

Unitatea de învăţământ: Colegiul „ Ferdinand I”, Măneciu


Clasa PREGǍTITOARE B
Aria curriculară : Om- Societate
[Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014]
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-Semestrul I: 17, cursuri 16 săpămȃni
-Semestrul II: -17, cursuri 16 săptămâni
PROFESOR: Ruxandra Burlacu Călinoiu

PLANIFICARE CALENDRARISTICǍ
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna Perioada


crt INVǍŢARE SPECIFICE ORE

SEMESTRUL I
•Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni 1 S1 14-18.09
introductive
1. Dumnezeu ne-a creat 1.1;3.1 • Omul este cea mai importanta ființă de pe 2 S2-S3 21-25.09
din pământ ( omul, ființă creată de către 28 .09-2.10
iubire Dumnezeu; omul şi celelalte ființe de pe
Pământ; rugăciuni de mulțumire către
Dumnezeu)
1.2;13; 2.1 • Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei 2 S4-S5 6-9.10
12-16.10

1.1; 1.2; 1.3; • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S6 19-23. 10


2.1; 3.1
S7
VACANŢǍ 26-31octombrie 2020

2. 1.1;3.1 •Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S8 2-6.11


1.1; 3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 S9 9-13.11
Dumnezeu este
întotdeauna cu noi
1.1;3.1 •Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai 1 S10 16-20.11
copiilor
1.1; 3.1 • Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S11 23-27.11

3.1;3.2 • Sfântul Nicolae 1 S12 2-4.12

3 Naşterea Domnului, 3.1;3.2 •Naşterea Pruncului Iisus ,bucuria 1 S13 7-11.12


Darul lui Dumnezeu copiilor
3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Crăciunul 2 S14-S15 14-18.12
21-22.12

23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021


VACANŢǍ DE IARNǍ

1.1;3.1; 3.2 •Recapitulare şi consolidare semestrială 3 S16-S17-S18 11-15.01


18-22.01
25-29.01
Vacanţă intersemestrială
1-7.02.2021

SEMESTRUL al II lea
1 Dumnezeu ne-a creat 1.1;;3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S1 18-12.02
din 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 • Cum mă comport ca un creştin 1 S2 15-19.01
[Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014]
iubire

1.1;1.2;1.3; 2.1 •O zi din viața mea de creştin 1 S3 22- 26.01

Dumnezeu ne învață să 1.3; 2.1 • Sunt creştin şi la şcoala 1 S4 1-5.02


4
ne ajutăm unii pe alții
1.1;1.3;2.1 • Creştinii din biserica mea 1 S5 8-12.02

1.1;1.3;2.1 • Preotul în viața mea 1 S6 15- 19.02

1.3;2.1; •Familia mea 1 S7 22-26.02

1.2;2.2; •Primii mei prieteni 1 S8 29.03-1.04

2.04-11.04 2021
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)

S9
12-16 aprilie 2021
SĂPTĂMÁNA ŞCOALA ALTFEL
3.1;3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 1 S10 19-23.04

5 Învierea Domnului
împlinirea darului lui 3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Paştile? 1 S11 26-29.04
Dumnezeu

30 APRILIE-9 Mai 20201 VACANŢǍ DE PAŞTE


1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S12 10-14.05
3.1; 3.2
1 Dumnezeu ne-a creat 1.3; 2.2 • Cum vorbesc cu cei din jur 1 S13 17-21.05
din
iubire 1.1;1.2; 2.1; 3.1 •Ce simt față de ceilalți 1 S14 24-28.05

4 Dumnezeu ne învață să 1.2; 2.2 •Oamenii din lumea întreagă 1 S15 31.05-4.06
ne ajutăm unii pe alții
2 Dumnezeu este 1.1;1.3 •Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S16 7-11.06
întotdeauna cu noi
1.1;1.2;1.3;2.1; • Lecție de consolidare a cunoştințelor 1 S17 14-18.06
2.2; 3.1

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Aplicarea unor norme de comportament specific morale religioase, în context de viață uzuale
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi
cu zi
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în context de viață familiare
2. Colaborarea cu copiii şi adulții din mediul familiar, în accord cu valorile religioase
2.1 Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
2.2 Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni
3. Exploatarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspective propriei credințe
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei

 Săptămâna “Școala Altfel”, 12-16 aprilie 2020

S-ar putea să vă placă și