Sunteți pe pagina 1din 8

INTREBARI TIP COMPLEMENT Ramolirea portiunii apicale de 2 mm a

SIMPLU conului, prin introducerea in cloroform


Materialul de sigilare de electie pentru dureaza
conurile de argint este 3-4 sec
formula Rickert B. Selectarea spreaderului de un asemenea
Obturatia de canal cu acul Lentullo se calibru care sa-I permita sa ajunga de a
face la o turatie de lungul
600-800 rotatii/minut C. conului de gutaperca master pana la o
Hand spreaderele au lungimea partii distanta de constrictia apicala:
active de circa: 1-2 mm
30 mm . Tehnica Endotec permite obturarea
in lipsa stopului apical in condensarea canalui radicular cu conditia unei largiri
laterala la cald Endotec, se recomanda minime a
introducerea calibrului plugger / spreader
conului master: Nr 30 si 45
Pana la 2 mm de limita apicala stabilita Timpul in care gutaperca ramane plastica
prin odontometrie C. in canal dupa indepartarea
La introducerea conului de gutaperca plugger/spreader
principal in canal, in tehnica condensarii incalzit este:
laterale la 10-15 sec A.
rece, acesta trebuie sa se opreasca: Cauzele care produc imposibilitatea
La o distanta de 0,5-1 mm de constrictia propulsarii conului de gutaperca pe toata
apicala lungimea de
La proba conului master, in tehnica de lucru a canalului pot fi urmatoarele:
condensare termomecanica a gutapercii Nefolosirea instrumentului endodontic de
(McSpadden), acests trebuie sa se largit, de acelasi calibru cu conul, pe
opreasca: toata lungimea de lucru a
La 1,5 mm de constrictia apicala B. canalului
Alegerea conului de gutaperca principal A.
fata de calibrul celui mai gros instrument Formarea unui prag B.
de largire Formarea unei cai false C.
a canalului, pe toata lungimea de lucru Fracturarea unui instrument pe canal D.
trebuie sa fie Toate de mai sus E.
cu 1 numar mai mare A. Indicatiile tehnicii de condensare
Cati mm ai portiunii apicale a conului se termomecanica a gutapercii (McSpadden)
introduc in cloroform pentru sunt
individualizarea urmatoarele:
formei varfului Rezorbtii radiculare interne D.
2mm Materialul de obturatie de canal Biocalex
In tehnica de condensare la cald a 4 produce o expansiune volumetrica de:
gutapercii conul principal trebuie sa se 250-280% B.
blocheze la Premiza obligatorie in tehnica de
distanta urmatoare de constrictia apicala injectare a gutapercii ramolite prin
2-3 mm E. incalzire este
Leziunile termice ale parodontiului sau urmatoarea:
chiar ale osului alveolar apar in cazul Utilizarea cimentului de sigilare pentru
supraincalzirii realizarea sigilarii apicale C.
gutapercii prin activarea prelungita a Tehnica de cimentare a unui con unic,
butonului de control al incalzirii: calibrat la apex poate produce:
peste 20 sec E. Solubilitatea sigilantilor A.
Miscarile reciproce de rotatie a Sigilare imperfecta B.
spreaderului din canal au o amplitudine Persistenta unor portiuni relativ intinse
in grade: ale canalului obturate partial cu ciment
.30-40 E. de sigilare C.
Premize de sigilare a canalului radicular Coafarea conului principal cu ciment de
doar pe o distanta de 2-3 mm de la sigilare ºi propulsarea sa în canal se face
constrictia apicala D. pânã la:
Toate de mai sus E. 2 mm de constricþia apicalã B.
Tehnica de obturatie cu paste care se Planul de tratament în caria simplã
intaresc in canal prezinta urmatoarele tratamentele complexe vor fi eºalonate pe
dezavantaje: faze
Variatii volumetrice dupa priza A. Pereþii unei cavitãþi
Solubilizare apreciabila B. peretele axial este paralel cu axul lung al
Neomogenitatea obturatiei C. dintelui
Depasirea frecventa a constrictiei apicale Hibridizarea plãgii dentinare
D. gravarea acidã globalã se realizeazã cu
Avantajele tehnicii de condensare acid fosforic 30-40% timp de 15 secunde
termoplastica a gutapercei (Mc Spaden): C.
obtureaza cea mai mare parte a spatiului Contraindicatiile Biocalexului sunt:
endodontic C. parodontite apicale acute
Dezavantajele utilizarii conurilor de argint
Tehnica de condensare termomecanica a
in obturatia radiculara sunt:
gutapercii este indicata:
tratamentul biomecanic incomplet nu
rezorbtii radiculare interne C.
asigura sigilarea apicala urmarita B.
Obturatia segmentara cu gutaperca are
Finger spreaderele prezinta urmatoarele ca dezavantaj:
avantaje fata de hand spreadere: sigilarea imperfecta a 1/3 apicala a
confera operatorului o mare sensibilitate canalului
tactila
Metoda ocalexica:
Care este timpul minim de mentinere a E bazata pe expansiunea oxidului de
spreaderului in canal in cazul tehnicii de calciu A.
condensare Principiul metodei consta in sterilizarea
laterala la rece pentru a mula canalului prin hidroxid de calciu format
corespunzator conul de gutaperca: B.
15 secunde C. E indicata in tratamentul gangrenelor C.
Precizati dezavantajul tehnicii de E indicata in tratamentul parodontilelor
condensare laterala la rece a gutapercii: apicale cronice D.
Obturatie de canal neomogena D. Toate de mai sus E.
Hand Spreaderele au lungimea parþii Dezavantajele tehnicii de condensare
active de circa: termomecanica a gutapercii (McSpadden)
30mm E. sunt
La introducerea conului de gutapercã este foarte laborioasa A.
principal în canal, în tehnica de sanse frecvente de rupere a
condensare lateralã la compactoarelor B.
rece, acesta trebuie sã se opreascã: posibilitatea unor leziuni termice apicale
La o distanþã de 0,5 - 1 mm de C.
constricþia apicalã B. facilitarea depasirilor in lipsa unui stop
În lipsa stopului apical în condensarea apical corespunzator E.
lateralã la cald Endotec, se recomandã Adaugarea de dezinfectatnte in pastele
introducerea de obturatie radiculara nu este benefica
conului master: deoarece
Pânã la 2 mm de limita apicalã stabilitã irita parodontiul apical C.
prin odontometrie sunt inactivate rapid in umorile tisulare
La proba conului master, în tehnica de D.
condensare termomecanicã a gutapercii Avanatajele obturatiei segmentare cu
(McSpadden), acesta trebuie sa se amalgam de argint sunt reprezentate de
opreascã nu necesita canale cu sectiune circulara
La 1,5 mm de constricþia apicalã B. A.
Contraindicatiile Biocalexului nu se resoarbe C.
parodontite apicale acute D. asigura o buna sigilare D.
este bine tolerata periapical in cazul unor cu pluggere prin pistonare E.
mici depasiri E. Puseurile acute declansate de utilizarea
Avantajele condensarii laterale la cald a Biocalex-ului se rezolva prin
gutapercii prin tehnica Endotec sunt indepartarea Biocalex-ului din canal C.
reprezentate aplicarea unor paste cu antibiotice si
de: corticosteroizi D.
omogenitate deosebita a obturatiei B. Tehnica de condensare laterala la rece a
faciliteaza dezobturarea usoara a gutapercii prezinta urmatoarele avantaje
canalelor asigura o sigilare superioara obturatiilor
densitate mare a obturatiei E. prin cimentarea unui con A.
Dezavantajele tehnicii de condensare prezinta succes clinic considerabil in
verticala la cald a gutapercii sunt timp B.
reprezentate de Utilizarea Biocalex-ului este indicata in
necesita o largire excesiva a canalului B. urmatoarele situatii
necesita mult timp C. gangrena pulpara simpla A.
este laborioasa D. parodontite apicale cronice D.
Dispozitivul de condensare laterala la parodontite apicale cronice fistulizate E.
cald Endotec prezinta urmatoarele Conurile apicale prefabricate, de argint
caracteristici sau titan (Messing) sunt:
este simplu si ergonomic A. Livrate la lungimea de 3 mm sau 5 mm A.
exista posibilitatea atasarii unui ajustor De diverse diametre B.
ocluzal din silicon B. Sunt prevazute la baza cu un surub E.
incalzirea poate fi calibrata perfect C. Dezavantajele obturatiei canalare cu con
racire rapida D. de argint sunt urmatoarele:
Finger-spreaderele prezinta urmatoarele Formarea unor produsi de coroziune
avantaje fata de hard-spreadere citotoxici B.
confera operatorului o mare sensibilitate inchiderea deficitara a canalelor C.
tactila A. Falsa impresie de obturaþie etansa
permit rotirea usoara in jurul axului datorata radioopacitaþii conului D.
propriu in ambele sensuri B. Dezobturare dificila E.
permit indepartarea usoara din canal fara in cazul adoptarii tehnicii de obturatie
dislocarea gutapercii C. mixte de canal, conul de gutaperca
In tehnica de injectare a gutapercii trebuie sa
ramolite prin incalzire este necesara corespunda la proba urmatoarelor
respectarea criterii:
urmatoarelor reguli obligatorii Cat mai gros in raport cu volumul
plasarea corecta a varfului canulei B. canaluluii A.
injectarea gutapercii la temperatura Sa ajunga cat mai aproape de constrictia
indicata de prospect C. apicala C.
injectarea gutapercii la consistenta Sa nu depaseasca constricþia apicala D.
adecvata D. in cazul metodei ocalexice, Biocalexul
proba clinica prealabila a pluggerelor E. folosit ca pansament endodontic are
In tehnica Endotec, evitarea obturatiei de actiune
canal cu depasire se face prin benefica prin efectul:
evitarea largirii constrictiei apicale B. Bactericid B.
prepararea unui stop apical adecvat C. De stimulare a activitatii osteoblastelor
control radiologic obligatoriu dupa prima periapicale C.
manevra de condensare laterala De patrundere in ramificatiile canalelor
conventionala la rece a conului radiculare E.
master in tehnica de condensare laterala la rece
Introducerea pastelor de obturat in canal a gutapercii, conul de gutaperca principal
se poate face prin urmatoarele procede trebuie
cu ace Lentullo A. Sa fie cu un numar mai mare decat al
cu ace Neos-Hawes C. celui mai gros instrument folosit pe toata
cu conuri de gutaperca D. lungimea de lucru B.
Sa se opreasca in canal la o distanta de Dezavantajele tehnicii de cimentare a
0,5-1 mm de constrictie C. unui con unic, calibrat la apex
Indicatiile obturatiei segmentare cu solubilitatea sigilantului in majoritatea
rumegus dentinar sunt: cazurilor B.
Foramen apical larg C. conul nu asigura o sigilare uniforma de
Perforatii ale foramenului apical E. unul singur C.
Materialele utilizate pentru efectuarea neconcordanta dintre calibrul conului si
unei obturatii de canal segmentare pot fi: instrumentelor provenite de la diferite
Amalgamul de argint A. firme D.
Gutaperca B. prin forma sa finala de palnie, calibrul
Conurile metalice de argint C. canalului largit devine intotdeuna mai
Conurile metalice de titan D. mare decat al instrumentarului
Printre timpii operatori ai obturatiei de indiferent daca este standardizat sau nu
canal cu con de gutaperca calibrat se E.
numara si: Indicatiile Biovcalexului sunt
Proba clinico-radiologica a conului B. urmatoarele:
Toaleta finala a canalului prin irigatie gangrena pulpara simpla A.
endodontica C. curburi accentuate ale 1/3 apicale a
Introducerea cimentului de sigilare pe radacinii care nu permit instrumentarea
canal D. portiunii respective a canalului E.
Tehnica de condensare termomecanica a Premise obligatorii ale tehnicii de
gutapercii (McSpadden) este condensare termomecanica a gutapercii:
contraindicata in: largirea canalului prin telescopare
Canale inguste A. regresiva step -back A.
Canale curbe C. crearea unui stop apical corect in dentina
Tehnica Endotec de condensare la cald a B.
gutapercii urmareste realizarea obturatiei largirea canalului de o asemenea maniera
de canal incat sa asigure permeabilitatea si
prin: trecerea uniforma a
Condensare simultana laterala si gutapercii nestanjenite spre apex
verticala C. C.
Utilizarea unui instrument cu dublu rol: Situatii mai frecvent intalnite la probarea
spreader si plugger D. conului sunt urmatoarele:
Utilizarea oricaror tipuri de conuri de neadaptarea festa la calibrul portiunii
gutaperca E. apicale a canalului A.
Utilizarea conurilor de titan in obturatiile imposibilitatea propulsarii conului pe
canalare are urmatoarele avantaje: toata lungimea de lucru a canalului B.
lipsa coroziunii B. depasirea lungimii de lucru C.
Biocompatibilitate C. discordanta de forma dintre varful
Nedeformabile D. conului si segmentul apical al canalului
Avantajele fingerspreaderelor fata de radicular D.
handspreadere sunt: Alegerea acului Lentullo pentru
confera operatorului o mare sensibilitate realizarea obturatiei de canal se face
tactila A. dupa urmatoarele
permite rotirea cu usurinta a spreaderului criterii:
in jurul axului sau propriu in ambele Topografia dintilor A.
sensuri B. Integritatea fizica a acului Lentullo B.
permite indepartarea cu usurinta din Volumul canalelor radiculare C.
canal C. Compactorul original McSpadden
nu disloca gutaperca D. prezinta urmatoarele caracteristici:
Avantajele utilizarii conurilor de titan Este alcatuit din conuri suprapuse
sunt urmatoarele: dispuse cu baza spre varf A.
rigiditate superioara conului de argint C. Actioneaza ca un surub cu rasucire
lipsa coroziunii D. inversa B.
biocompatibilitate E.
Propulseaza gutaperca cu 1mm inainte si genereaza foarte rapid o mare cantitate
lateral de tija sa E. de caldura in spatiul endodontic D.
Contraindicatiile Biocalexului sunt exista sanse frecvente de fracturare a
urmatoarele: compactoarelor. E.
Parodontitele apicale acute B. Dispozitivul de condensare laterala la
Persistenta pulpei vii in canal C. cald Endotec se caracterizeaza prin
Finger spreaderele prezinta urmatoarele posibilitatea atasarii unui opritor ocluzal
caracteristici fata de hand spreaderele: din silicon A.
Confera sensibilitate tactila A. calibrarea perfecta a incalzirii
Permite indepartarea din canal fara (temperatura maxima 155 °C B.
dislocarea gutapercii B. este simplu si ergonomic. E.
Permite rotirea cu usurinta a in utilizarea acului Lentullo pentru
spreaderului in jurul axului sau propriu in introducerea pastei in obturatia
ambele sensuri C. radiculara, trebuie ca
Indicatiile Biocalexului sunt urmatoarele: acesta:
Gangrena pulpara simpla A. sa aiba spirale integre A.
Parodontitele apicale cronice B. sa nu fie ruginit D.
Curburi accentuate ale treimii apicale Indicatiile utilizarii Biocalexului in
radiculare C. obturatia radiculara sunt:
Parodontite apicale cronice fistulizate D. curburi accentuate ale treimii apicale a
Introducerea pastelor de obturat in canal radacinii care nu permit instrumentarea
se poate face prin urmatoarele procedee: portiunii respective a
Cu ajutorul acelor Lentullo, utilizate prin canalului
rotirea lor in sensul acelor de ceasornic A.
A. parodontite apicale cronice fistulizate D.
Cu ajutorul acelor Hawes-Neos C. gangrena pulpara simpla. E.
Cu conuri de gutaperca D. Precizati care sunt avantajele tehnicii
Obturatia segmentara cu amalgam de Endotec in realizarea obturatiei
argint prezinta urmatoarele caracteristici: radiculare:
Nu necesita canale cu sectiune circulara adaptarea superioara a gutapercei la
A. peretii canalului prin ramolire A.
Nu necesita ciment de sigilare B. grad de omogenitate deosebita a
Bine tolerata de tesuturile apicale E. obturatiei C.
Avantajele obturatiei radiculare este compatibila cu utilizarea
segmentare cu rumegus de dentina sunt: cimenturilor de sigilare D.
biocompatibilitatea materialului de Dezavantajele tehnicii de obturatie de
obturatie cu bontul pulpar apical A. canal prin cimentarea unui con unic,
constituie o bariera biologica intre calibrat la apex,
materialul inert de obturatie si tesutul sunt:
conjunctiv periapical C. Solubilitatea sigilantilor A.
sigilarea prin obturatia de canal este Microinfiltratie mai mare decât la alte
corespunzatoare D. tehnici C.
Dezavantajele tehnicii de cimentare a Premiza sigilarii corecte doar in cei 2-3
unui con unic calibrat la apex sunt: mm apicali E.
neconcordanta intre calibrul conurilor si Indicatiile tehnicii de individualizare a
cel al instrumentilor provenite de la conului de gutaperca în tehnica
diverse firme A. cimentarii unui con
conul asigura o sigilare eficienta si unic, calibrat la apex, sunt:
singur C. Canalele cu apex larg deschis B.
solubilitatea sigilantilor, in majoritatea Canalele aplatizate în portiunea apicala
cazurilor D. C.
Dezavantajele tehnicii de condensare Canalele ovalare în portiunea apicala E.
termoplastica a gutapercei (Mc Spaden): Obturatia de canal cu Biocalex este
necesita exersare indelungata pentru a fi indicata în:
stapanita C. Gangrena pulpara simpla A.
Granulomul simplu conjunctiv B. Gutaperca B.
Granulomul epitelial D. Conurile metalice de argint C.
În cazul adoptãrii tehnicii de obturaþie Conurile metalice de titan D.
mixte de canal, conul de gutaperca Dezavantajele obturaþiei canalare cu con
trebuie sã de argint sunt urmãtoarele:
corespundã la proba urmãtoarelor Formarea unor produºi de coroziune
criterii: citotoxici B.
Cât mai gros în raport cu volumul Închidere deficitarã a canalelor C.
canalului A. Falsa impresie de obturaþie etanºa
Sã ajungã cât mai aproape de constricþia datoratã radioopacitãþii conului D.
apicalã C. Dezobturare dificilã E.
Sã nu depãºeascã constrictia apicalã D. Utilizarea conurilor de titan în obturaþiile
În cazul metodei ocalexice, Biocalexul canalare are urmatoarele avantaje:
folosit ca pansament endodontic are Lipsa coroziunii B.
acþiune Biocompatibilitate C.
beneficã prin efectul: Nedeformabile D.
Bactericid B. Conurile apicale prefabricate de argint
De stimulare a activitãþii osteoblastelor sau titan (Messing) sunt
periapicale C. Livrate la lungimea de 3 mm sau 5 mm.
De pãtrundere în ramificaþiile canalelor A.
radiculare E. De diverse diametre B.
Printre timpii operatori ai obturaþiei de Sunt prevãzute la baza cu un ºurub E.
canal cu un con de gutaperca calibrat se Indicaþiile obturaþiei segmentare cu
numarã ºi: rumeguº dentinar sunt
Proba clinico-radiologicã a conului B. Foramen apical larg C.
Toaleta finalã a canalului prin irigaþie Perforaþii ale foramenului apical E.
endodonticã C. Alegerea acului Lentullo presupune
Introducerea cimentului de sigilare pe Tine cont de diametrul canalelor A.
canal D. De topografia dintilor B.
În tehnica de condensare lateralã la rece De integritatea fizica C.
a gutapercii, conul de gutapercã principal Avantajele tehnici McSpadden
trebuie: foarte rapida A.
Sã fie cu un numar mai mare decât al Oturatie densa si omogena B.
celui mai gros instrument folosit pe toatã Obtureaza cea mai mare parte a spatiului
lungimea de lucru B. endondontic C.
Sã se opreascã în canal la o distanþã de Buna etanseizare apicala D.
0,5 — 1 mm de constricþie C. Avantajele conurilor de argint:
Tehnica Endotec de condensare la cald a Flexibilitate mare B.
gutapercii urmãreºte realizarea obturaþiei Actiune oligodinamica C.
de canal Inconvienentele obturarii cu gutaperca
prin: timp indelungat pentru largirea canalelor
Condensare simultanã lateralã ºi verticalã A.
C. deficultatea obturari canalelor inguste B.
Utilizarea unui instrument cu dublu rol: deficultatea obturarii canalelor curbe C.
spreader ºi plugger D. obturatii de canal incomplete D.
Utilizarea oricãror tipuri de conuri de Alegerea acului Lentullo se face dupã
gutapercã E. urmãtoarele criterii:
Tehnica de condensare termomecanicã a Volumul canalelor A.
gutapercii (McSpadden) este Topografia dinþilor B.
contraindicatã în: Integritatea fizicã a acului Lentullo C.
Canale înguste A. Principii în prepararea cavitãþilor:
Canale curbe C. nomenclaturã
Materialele utilizate pentru efectuarea colþul este dat de joncþiunea a trei
unei obturaþii de canal segmentare pot fi suprafeþe într un punct A.
Amalgamul de argint A.
joncþiunea smalþ-dentinã este linia de a în cavitãþile de adâncime medie, dacã
lungul cãreia se întâlneºte smalþul cu dentina are un aspect normal, obturaþia
dentina C. de bazã se poate face,
prin marginile cavitãþilor înþelegem printre altele cu ciment policarboxilat
joncþiunea pereþilor cu suprafaþa A.
externã a dintelui D. cimenturile antiseptice realizeazã baza
Obiectivele preparãrii cavitãþilor propriu-zisã dar ºi dezinfecteazã plaga
îndepãrtarea tuturor þesuturilor alterate dentinarã B.
C. substituie dentina alteratã C.
crearea condiþiilor pentru aplicarea Primingul (promovarea adeziunii)
esteticã ºi funcþionalã a materialului de primerii anhidrii ce conþin acetonã nu se
obturaþie E. suprafaþa plãgii dentinare tratate cu
Clasificarea cavitãþilor în funcþie de primer trebuie sã rãmânã lucioasã C.
numãrul suprafeþelor implicate solventul volatil al primerului evacueazã
cavitãþi simple: implicã o singurã apa din canaliculele dentinare ºi reþeaua
suprafaþã C. de fibrilarã colagen E.
cavitãþi compuse: implicã douã Compomerii
suprafeþe D. se obþin prin adausul de grupãri acide
Prepararea cavitãþilor carboxilice la lanþul principal al
cavitatea de clasa a II-a rezultã din monomerului rãºinilor convenþionale A.
tratarea cariilor situate pe suprafeþele sunt rãºini compozite modificate prin
proximale ale molarilor ºi adaosul de poliacizi C.
premolarilor primerii autogravanþi ai compomerilor au
B. o activitate acidã slabã D.
cavitatea de clasa I A rezultã din tratarea eficienþa primerilor autogravanþi ai
cariilor situate pe suprafaþa ocluzalã a compomerilor poate fi crescutã printr o
molarilor ºi premolarilor C. gravare acidã convenþionalã
cavitatea de clasa a V-a rezultã din prealabilã aplicãrii primerului
tratarea cariilor situate la coletul dinþilor, E.
pe suprafaþa vestibularã ºi Primeri autogravanþi
oralã permit pãstrarea cepurilor de DDR,
Prepararea cavitãþilor: îndepãrtarea element de sigilare a plãgii dentinare A.
dentinei alterate graþie aciditãþii reduse, demineralizeazã
uneori nu se poate diferenþia dentina doar parþial DDR ºi dentina subiacentã B.
"afectatã” de dentina "infectatã” eliminã consecinþele lavajului insuficient
deoarece culoarea lor poate fi cum ar fi blocarea porilor prin produºi
asemãnãtoare reziduali de demineralizare D.
D. Hibridizarea dentinei uscate
în cavitãþile superficiale ºi medii permite verificarea eficienþei gravãrii
rãmânerea câtorva bacterii dupã acide prin aspectul tipic alb-cretos al
îndepãrtarea masei de microorganisme smalþului demineralizat uscat A.
nu este o problemã nu existã riscul de supraumectare B.
Lacurile dentare (varnish-urile) dentina uscatã este rehidratatã cu un
sunt indicate sub obturaþii de amalgam primer dizolvat în apã D.
pentru sigilarea canaliculelor dentinare refacerea porilor iniþiali ai matricei
B. dentinare demineralizate este grãbitã prin
încetinesc pãtrunderea produºilor de aplicarea primerilor în soluþie
coroziune ai amalgamului în canaliculele apoasã
dentinare D. Indicatiile Biocalexului sunt:
se preferã aplicarea a 2-3 straturi subþiri gangrena pulpara simpla A.
decât a unui strat gros E. parodontite apicale cronice fistulizate C.
Linerii curburi accentuate ale 1/3 apicale a
în cazul în care conþin hidroxid de calciu, radacinii E.
se folosesc la coafaj direct ºi indirect A. Tehnica de condensare verticala la cald a
nu realizeazã o bunã izolare termicã B. gutapercii are ca dezavantaje
Obturaþia de bazã necesita mult timp A.
laborioasa B. Au rigiditate inferioara conurilor de argint
reclama o largire excesiva a canalului C. D.
Tehnica Endotec are ca dezavantaje Lipsa coroziunii E.
frecventa mai mare a obturatiilor cu
depasire D.
consum mai mare de conuri de gutaperca
E.
Obturatia segmentara cu amalgam de
argint are drept avantaje:
nu necesita canale cu sectiune circulara
A.
nu necesita ciment de sigilare B.
nu se resoarbe C.
asigura o buna sigilare D.
Obturatia segmentara cu rumegus
dentinar este indicata:
foramen apical larg A.
perforatii ale foramenului apical B.
Tehnica obturatiei de canal cu conuri
calibrate nedeformabile este indicata:
canale curbe C.
canale inguste D.
Obturatia de canal cu conuri metalice
este indicata:
canale inguste A.
canale cu curbura accentuata B.
Dezavantajele sistemului Obtura:
Tehnica destul de laborioasa B.
Dificultatea asigurarii unui debit uniform
al gutapercii in canal C.
Contractarea gutapercii prin racire, cu
consecinte nedorite asupra calitatii
sigilarii D.
Care din urmatoarele tehnici de obturatie
de canal se realizeaza prin injectarea
gutapercii
ramolite prin incalzire:
Sistemul Ultrafil B.
Sistemul Obtura E.
Dezavantajele folosirii conurilor de argint
in obturatia de canal sunt:
Radioopacitatea intensa a conului de
argint comparativ cu alte materiale de
obturatie de canal B.
Dezobturare foarte dificila C.
Formarea de produsi de coroziune
citotoxici D.
Iritarea permanenta a parodontiului
apical in caz de depasire a constrictiei
apicale E.
Avantajele folosirii conurilor de titan in
obturatia radiculara:
Au rigiditare superioara conurilor de
argint B.
Sunt biocompatibile C.