Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Titlul cursului/ Taxa de Perioada de Criterii de Locul Total ore


crt. Coordonatorul curs desfăşurare recrutare a desfăşurării 60
cursului şi cursanţilor din care
colaboratorii
acestuia
1. Apa, mediul 70 RON 5 martie – 9 Medici UMF Tîrgu Curs Lp
necesar reacțiilor pentru aprilie rezidenţi, Mureş, 35 25
biochimice din rezidenţi 2021, în primari şi Disciplina ore ore
organism 170 zilele de specialişti, de
Coordonator: Conf. RON vineri, orele biochimişti, Biochimie
dr. Fazakas Zita pentru 10-20 chimişti, și Chimia
Colaboratori: alte biologi, factorilor de
Conf. dr. Victor categorii farmacişti, mediu, sala
Balogh- medici 220.
Sămărghiţan, dentişti,
Conf. dr. Mariana nutriționiști,
Tilinca, asistenți
Șef lucrări Nemes- medicali
Nagy Enikő, licențiați
Șef lucrări Szakács
Julianna,
Sef lucr. dr.
Mesaroș Cornelia
Șef lucr dr Pataki
Simona
Șef lucr dr. Kovács
Zsolt
Asist. univ. dr.
Cosmina Uzun

Tematica detaliată a cursului:

Conf. Dr. Fazakas Zita: Efectul dezinfectanților chimici utilizați în timpul epidemiei coronavirus (Covid-19)
asupra potabilității apei și asupra reacțiilor biochimice din organism, curs, 5 ore, 5 martie 2021, vineri, ora
10-15
Conf.dr. Fazakas Zita: Teste pentru analiza potabilității apei, lucrări practice, 5 ore, 5 martie 2020, vineri,
ora 15-20.

Conf. dr. Victor Balogh-Sămărghiţan: Importanța apei in sistemele tampon din organismul uman, curs, 5
ore, 12 martie 2021, vineri, ora 10-15
Conf. dr. Victor Balogh-Sămărghiţan: Analize de laborator pentru monitorizarea echilibrului hidro-
mineral, lucrări practice, 5 ore, 12 martie 2021, vineri, ora 15-20

Şef lucr. dr. Nemes-Nagy Enikő: Compararea compoziției elementelor minerale din cadrul
compartimentelor hidrice în organism. Analize de laborator utilizate pentru evaluarea echilibrului hidro-
electrolitic. Modificări patologice, curs, 5 ore, 19 martie 2021, vineri, ora 10–15
Şef lucr. dr. Nemes-Nagy Enikő: Cazuri clinice de tulburări hidro-electrolitice: dinamica analizelor de
laborator, aspecte terapeutice, lucrări practice, 5 ore, 19 martie 2021, vineri, ora 15–20
Şef lucr. dr. Szakács Júlia: Apa în organism. Structura şi stările apei în diferite faze. Modele. Proprietăţile
fizice ale apei cu importanţă biologică, curs, 5 ore, 26 martie 2021, vineri, ora 10–15
Sef lucr. dr. Mesaroș Cornelia: Apa, esența vieții. Importanța anomaliilor apei în viața cotidiană, curs, 5 ore,
26 martie 2021, vineri, ora 15–20

Șef lucr dr. Pataki Simona: Aspecte histopatologice ale efectelor unor agenți patogeni asupra celulelor și
țesuturilor, curs, 5 ore, 2 aprilie 2021, vineri, ora 10-15
Asist.univ.dr. Cosmina Uzun: Teste biochimice utilizate în screeningul cancerului de col uterin, lucrări
practice, 5 ore, 2 aprilie 2021, vineri, ora 15–20

Conf. dr. Mariana Tilinca: Importanța terapiei hidroelectrolitice în urgențele metabolice, curs, 5 ore, 9
aprilie 2021, vineri, ora 10–15
Șef lucr.dr. Kovács Zsolt: Biologia moleculara a apei, Boli genetice si apa, lucrări practice, 5 ore, 9 aprilie
2021, vineri, ora 15–20

Propunere de credite: 50 EMC

S-ar putea să vă placă și