Sunteți pe pagina 1din 2

APRECIEREA INDICILOR DE CALITATE A OUĂLOR DE CONSUM

Autori : Bogdan BUTILCĂ, Andreea CIUBUCĂ, Adriana MUSCĂ, Mădălin


VASLUIANU
Coordonator științific : Simona PAȘCALĂU, Daniel COCAN
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Str. Mănăştur, Nr. 3-5,
400372 Cluj-Napoca, România; bogdan9095@gmail.com

REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost acela de a aprecia calitatea ouălor de consum comercializate în
supermarket-urile clujene. În acest sens au fost analizate ouăle provenite de la un număr de șapte
producători, toate încadrându-se în categoria „A” de calitate (ouă extra-proaspete și proaspete) și
clasa „M” de greutate (53-63 g). Ouăle analizate au provenit de la păsări crescute în cuști de
baterii, marcate cu cifra „3”. De la fiecare producător a fost luat în studiu un număr de 10 ouă, la
care au fost efectuate următoarele măsurători : greutatea totală a oului (Gt), diametrul mare (D),
diametrul mic (d), greutatea gălbenușului (Gg), greutatea cojii (Gc), greutatea albușului (Ga),
grosimea cojii (Grc) și înălțimea albușului (h). În urma acestor măsurători au fost calculați indicele
Haugh și indicele de format. Pentru aprecierea acestor caractere, s-au folosit instrumente specifice
(balanța de precizie, șublerul digital). Folosind scara La Roche am determinat intensitatea culorii
gălbenușului, existând o corelație între aceasta și cantitatea de carotenoide. Datele obținute au fost
interpretate din punct de vedere statistic fiind determinate valorile medii ale caracterelor, eroarea
standard a mediei și variabilitatea acestor caractere. În urma rezultatelor obținute, putem
concluziona că greutatea totală a ouălor provenite de la cei șapte producatori s-a încadrat între 54,2
± 0,225 și 63,8 ± 0,641 g. Pentru caracterul greutatea gălbenușului, valorile medii s-au încadrat
între 11,3 ± 0,106 și 17,3 ± 0,157 g. Aceste valori ne indică faptul că din punct de vedere al calității
ouălor de consum, cele analizate sunt în conformitate cu normele prevăzute în lege.

CUVINTE CHEIE

Ouă, analiză calitativă, piața clujeană, producători.


BIBLIOGRAFIE

1. Dinea Mariana, I. Suciu, Simona Paşcalău, 2004, Tehnologia creşterii păsărilor – Caiet de lucrări
practice, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.
2. Văcaru Opris, Gh. Sandu, Virgina Mateescu, S. Țârlea, S.S. Chelmu, I. Van, G. Movilean, Gr.
Muscalu, F. Pricop, M. Mihailov, Tratat de avicultură Vol I, Ed. Ceres, Cluj-Napoca
3. http://www.monitoruljuridic.ro/act/norme-metodologice-din-31-august-2004-de-aplicare-a-hotararii-
guvernului-nr-415-2004-privind-regimul-de-comercializare-a-oualor-emitent-autoritatea-56007.html