Sunteți pe pagina 1din 1

DISCIPLINA MATEMATICĂ – CLASA A VI-A

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute

PARTEA I: Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 24 3  6 este:


A. 126 B. 7 C. 8 D. 6

5p 2. Numărul x pentru care 0,2x+1=6 este:


A. 2,5 B. 25 C. 0,25 D. 250

5p 3. Cifra x pentru care numărul x23 x este divizibil cu 5 poate fi:


A. 0 B. 2 C. 5 D. 4

5p 4. Câtul numerelor 728 şi 7 este:


A. 14 B . 5096 C . 104 D. 735

5p 5. Numărul 1,4 transformat într-o fracţie ordinară este egal cu:


7 1 14 6
A. B. C. D.
5 4 9 5

5p 6. Media aritmetică a numerelor a 2,7 si b 2,30 este egală cu:


A. 2,5 B . 2,0 C . 25 D. 2,06

5p 7. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 20 cm si lăţimea de două ori mai mică decât lungimea
este egal cu:
A. 30 cm2 B. 80 cm2 C. 76 cm2 D. 200cm2
5p 8. Transformând 2000 cm3 în dm3 se obţine:
A. 2000 dm3 B. 200 dm3 C. 20 dm3 D. 2 dm3

20 11 6
9. Rezultatul calculului   este:
5p 5 5 5
A. 3,05 B. 3,5 C. 3,0 D. 15,5

PARTEA a II-a: La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)

9p 1. Calculaţi 7 2  17  27 0 + 07 .

9p 2. Rezolvaţi, în mulţimea numerelor naturale, ecuaţia 2   4   x  0,3  0,4  4,8

9p 3. Andrei rezolvă corect 35% din cele 200 de exerciţii ale unui test. Câte exerciţii rezolvă corect
Andrei?

9p 4. Un automobil merge cu viteza de 1600 m/ minut. Câţi kilometri parcurge automobilul într-o
jumătate de oră, ştiind că viteza sa este constantă?

9p 5. Media aritmetică a patru numere este 165. Aflaţi numerele ştiind că media aritmetică a
primelor două este 150, al treilea număr este de două ori mai mic decât al patrulea, iar primul este
cu 3 mai mare decât al doilea.