Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

CĂRŢI:
1. Bold Ion, Crăciun Avram, Structuri agrare în lume, Editura Mirton, Timişoara,
1996;
2. Bulgaru Valeriu, Reforma agrară din 1921, fundamente economice, Ediţie de
Cristina Feneşan, Editura de Vest, Timişoara, 2003;
3. Ciupagea Constantin, (coord.), Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării
României la Uniunea Europeană (studiul nr. 12), Studii de Impact II, Institutul
European din România, 2004;
4. Câmpeanu Virginia, Reforma politicilor comunitare in perspectiva largirii UE, IEM,
noiembrie 2003;
5. Drăghici Manea, Bold Ion, Buciuman Eugen, Spaţiul rural – definire, organizare,
dezvoltare, Editura Mirton, Timşoara 2003;
6. Dinu Marin, Socol Cristian, Marius Marinaş, Economie Europeană, Editura
Economică, Bucureşti, 2004;
7. Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1945 în România, Editura Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2000;
8. Dumitru Mazilu, Tratat privind teoria si practica negocierilor , Ed. Lumina Lex,
Bucuresti, 2002;
9. Filipescu Ion, Fuerea Augustin, Drept instituţional comunitar european, Editura
Actami, Bucureşti 2004;
10. Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Universal Juridic, Bucureşti
2004
11. Fuerea Augustin, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti
2002;
12. Gavrilescu Dinu. Giurca Dumitru (coordonatori), Economie agroalimentară,
Editura Expert, Bucureşti, 2000;
13. Hogan Michael, The Marshall Plan – America, Britain and the Reconstruction of
western European, 1947-1952, Edition Cambridge University Press, 1987;
14. Iancu Gheorghe, Ţârău Virgiliu, Traşcă Ottmar, Colectivizarea agriculturii în
România. Aspecte legislative 1945-1962, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2000;
15. Jose Rodriguez, Spain: The Agriculture Sector, In J. Sаmpedro şi J. Payno, The Second
Enlargement of the European Community: A case Study of Greece, Potugal and Spain,
Macmillan, London, 1983;
16. Leguen de Lacroix, (coord.), Politica Agricolă Comună pe înţelesul tuturor,
Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Agricultură, Octombrie, Bruxelles,
2004;
17. MAAP, Programul pentru Asistenţă Socială acordată Agriculturii şi Sectorului de
Dezvoltare Rurală (SAPARD), 1998;
18. Manoleli Gildean, (coord.), Ierarhizarea priorităţilor de dezvoltare agricolă şi rurală
în România. Influenţele noii reforme a Politicii Agricole Comune, (studiul nr. 11),
Studii de Impact II, Institutul European din România, 2004;
19. Miron Dumitru, Economia Uniunii Europene, Ed. Luceafărul, Bucureşti 2004
20. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Lanţul agroalimentar din
România: în drum spre aderare, Bucureşti, 2003;
21. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Strategia agricolă şi rurală pentru
aderarea la Uniunea Europeană, 2003
22. Mircea Coşea, Economia integrarii europene, Editura Pro Universitaria, Bucuresti,
2007;
23. Păun Nicolae, Păun Ciprian Adrian, Istoria construcţiei europene. De la Tratatul
de la Roma la Tratatul de la Nisa, ediţia aII-a, vol.II, Editura EFES, Cluj-Napoca,
2000;
24. Pelkmans Jacques, Politica Agricolă Comună, Integrare Europeană, Metode şi
Analiză Economică, IER, Bucureşti, 2003;
25. Petrişor Petru, Trăsăturile comune ale marilor reforme agrare din România, In:
vol. Simpozionul naţional XV, Societatea de Istorie şi retrologie Agrară din România,
Arad, 1995;
26. Pierre Le Roy, “La Politique Agricole Commune”, Economica, Paris, 1994;
27. Popescu Gabriel, Politici Agricole. Acorduri Europene, Editura Economică,
Bucureşti, 1999;
28. Prisecaru Petre, Politici comune ale Uniunii Europene, Editura Economică,
Bucureşti, 2004;
29. Profiroiu Marius, Popescu Irina, Politici europene, Editua Economică, Bucureşti,
2003;