Sunteți pe pagina 1din 162

Directive de carosare Transporter

Citan

Versiunea: 15.08.2014
Conţinut

3.9.1 Lucrări în vederea depozitării autovehiculu-


1 Introducere.............................................. 4 lui...........................................................41
1.1 Conceptul prezentei directive....................5 3.9.2 Mentenanţa şi depozitarea bateriilor........42
1.2 Mijloace de reprezentare..........................6 3.9.3 Lucrări înaintea livrării autovehiculului
1.3 Securitatea autovehiculului........................7 reechipat................................................42
1.4 Siguranţă în exploatare.............................8 3.10 Echipări opţionale...................................44
1.5 Aviz privind drepturile de autor..................9
4 Valori tehnice limită pentru planificare.45
2 Generalităţi............................................10 4.1 Valori limită pentru autovehiculul de bază.45
! 2.1 Denumirea autovehiculului şi a modelului.10 4.1.1 Manevrabilitatea şi distribuţia maselor.....45
2.2 Prezentare modele..................................13 4.1.2 Dimensiuni maxime ale autovehiculului....45
2.2.1 Posibilităţi de dotare cu scaune...............14 4.1.3 Sunt interzise operaţiile de sudare..........45
2.3 Consilierea firmelor de carosare..............15 4.1.4 Sunt interzise operaţiile de găurire..........45
2.3.1 Certificat de atestare..............................16 4.2 Valori limită tren de rulare.......................46
! 2.3.2 Cerere de acordare a Certificatului de ates- 4.2.1 Sarcini autorizate pe punte......................46
tare........................................................16 4.2.2 Dimensiuni de anvelope avizate...............46
2.3.3 Pretenţii legale........................................17 4.2.3 Diametrul cercului de viraj.......................46
2.3.4 Informaţii pentru carosieri privind produsul 4.2.4 Modificări punţi ......................................46
şi autovehiculul.......................................17 4.2.5 Modificări la sistemul de direcţie.............46
2.3.5 Portalul pentru carosieri..........................17 4.2.6 Modificări la sistemul de frânare .............46
2.3.6 Informaţii pentru carosieri care nu sunt 4.2.7 Modificări arcuri, suporturile arcuri-
înregistraţi..............................................18 lor / amortizoare ....................................47
! 2.3.8 sistemul de informaţii pentru atelierele 4.2.8 Geometria roţilor.....................................47
Mercedes-Benz (WIS)..............................19 4.3 Valori limită caroserie neechipată............48
2.3.9 Xentry Kit................................................19 4.3.1 Modificări caroserie neechipată..............48
2.3.10 CERON...................................................20 4.3.2 Acoperişul autovehiculului / încărcarea
2.3.11 Certificatul CE de aprobare a tipului (ETG) şi acoperişului............................................48
certificatul CE de conformitate (CoC)......20 4.4 Valori limită perifericele motorului / grupul
2.3.12 Tool de informaţii privind produsul (PIT))..21 motopropulsor........................................49
2.4 Securitatea produsului şi garanţia pentru 4.4.1 Sistem de alimentare cu carburant..........49
produs....................................................22 4.4.2 Modificări motor / Repere ale grupului
2.4.1 Siguranţa produsului...............................22 motopropulsor .......................................49
2.4.2 Garanţie pentru produs...........................22 4.5 Valori limită spaţiu interior.......................50
2.4.3 Caracteristici relevante pentru siguranţă.22 4.5.1 Modificări în zona airbagului....................50
2.5 Garantarea posibilităţii de urmărire înapoi.24 4.5.2 Modificare scaune..................................50
2.6 Însemne de marcă .................................25 4.6 Valori limită sistemul electric / electronic.51
2.7 Prevenirea accidentelor ..........................26 4.6.1 Cabluri electrice / Siguranţe...................51
2.8 Revalorificarea pieselor - 4.6.2 Puncte de masă la
Reciclare................................................27 caroseria autovehiculului.........................52
2.9 Sistem de asigurare a calităţii..................28 4.6.3 puncte de masă la cutia de viteze............57
4.6.4 Amplasarea reperelor electrice................58
3 Proiectarea suprastructurilor...............29 4.6.5 Montajul ulterior al echipamentelor elec-
3.1 Alegerea autovehiculului de bază.............30 trice (sigla e)...........................................59
3.2 Modificarea autovehiculelor....................31 4.6.6 Magistrala CAN.......................................59
3.3 Dimensiuni şi greutăţi.............................32 4.6.7 Program electronic de stabilitate (ESP)....59
3.4 Date de identificare a autovehiculului......33
3.5 Stabilitatea autovehiculului......................34 5 Prevenirea defectelor............................60
3.6 Pneuri.....................................................35 5.1 Furtunuri de frână / Cabluri şi conducte.. 60
3.7 Asamblări filetate şi sudate.....................36 5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul...............61
3.7.1 Asamblări filetate....................................36 5.2.1 Poziţia cablurilor - autovehicul complet....62
3.7.2 Asamblări sudate....................................37 5.2.2 Cabluri şi conducte - sistemul ABS..........64
3.8 Izolaţia fonică.........................................40
3.9 Mentenanţă şi reparaţie..........................41

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Modificări faţă de versiunea din 25.03.2014. Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 2
Conţinut

5.2.3 Pozarea cablurilor la peretele frontal al 7.4 Autovehicule pentru transportul gazelor
motorului................................................64 tehnice.................................................119
5.3 Lucrări de sudare....................................65
5.4 Măsuri de protecţie anticorozivă..............66 8 Sistem electric....................................120
5.5 Lucrări de vopsire / Lucrări de 8.1 Avize generale ......................................120
conservare.............................................68 8.2 Compatibilitate electromagnetică (EMV).121
5.6 Depozitarea şi livrarea autovehiculului.....69 8.3 Iluminare..............................................122
5.7 Avize privitor la compatibilitatea electroma- 8.4 Acumulator...........................................123
gnetică (EMV).........................................70 8.4.1 Bateria principală..................................123
! 8.4.2 Bateria auxiliară....................................126
6 Modificări la autovehiculul de bază......71 8.5 Conductori electrici / Magistrala CAN....132
6.1 Tren de rulare.........................................71 ! 8.6 Generatoare..........................................133
6.1.1 Tren de rulare în general..........................71 8.7 Interfeţe consumatori de curent............134
6.1.2 Arc / Elemente de amortizare.................71 8.7.1 Priza de curent pentru lumina exterioară.134
6.1.3 Sistemul de frânare.................................73 8.7.2 Priza de curent iluminat interior.............136
6.1.4 Suspensia pneumatică............................76 8.8 Modulul special carosier.......................140
! 6.1.5 Roţi /Anvelope........................................76 8.9 Montajul ulterior al echipamentelor elec-
6.1.6 Roată de rezervă ....................................76 trice .....................................................142
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria............77 8.10 Sisteme de comunicaţie mobilă.............146
6.2.1 Generalităţi caroserie neechipată / Carose- ! 8.11 Sisteme de asistenţă la condus.............147
ria...........................................................77 ! 8.11.1 Program electronic de stabilitate (ESP).. 147
6.2.2 Inele de fixare în compartimentul marfă..79 ! 8.11.2 Monitorizarea presiunii din anvelope......147
! 6.2.3 Modificarea peretelui despărţitor.............82
6.2.4 Perete lateral, geamuri, uşi şi 9 Calcule.................................................149
clapete...................................................86 9.1 Centru de greutate................................149
6.2.5 Aripi şi pasaje ale roţilor..........................90 9.1.1 Determinarea poziţiei centrului de greutate
6.2.6 Caroseria neechipată..............................90 în direcţia x...........................................149
6.2.7 Învelişul structurii inferioare....................90 9.1.2 Determinarea poziţiei centrului de greutate
6.2.8 Acoperiş furgon /Combi..........................91 în direcţia z...........................................151
6.3 Perifericele motorului/grupul motopropul-
sor..........................................................95 10 Detalii tehnice.....................................155
6.3.1 Sistem de alimentare cu carburant..........95 10.1 Date tehnice.........................................155
6.3.2 sistemul de evacuare a gazelor arse........96
6.3.3 Sistemul de aspiraţie a aerului în motor...97
Index ............................................................161
6.4 Interiorul.................................................98
6.4.1 Generalităţi ............................................98
6.4.2 Echipamente de siguranţă.......................99
6.4.3 Scaune ................................................107
6.4.4 Reducerea zgomotului în habitaclu........111
6.4.5 Aerisirea ..............................................112
6.4.6 încălzirea auxiliară ................................112
6.5 Construcţii ataşate................................113
6.5.1 Portbagaj pe acoperiş ..........................113
6.5.2 Rafturi integrate ...................................114
! 6.5.3 Cuplă de remorcă.................................114

7 Modele de caroserii............................115
7.1 Spaţiul interior al caroseriei...................115
7.1.1 Modificări în zona cockpit.....................115
7.1.2 Montaj ulterior al scaunelor ..................115
7.2 Modificări la furgon/combi...................117
7.3 Autovehicule frigorifice/ izoterme.........118

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Modificări faţă de versiunea din 25.03.2014. Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 3
1 Introducere

Prezenta Directivă de carosare pune la dispoziţia carosie-


rilor importante informaţii tehnice care trebuie respec-
tate la planificarea şi realizarea caroseriilor sigure în
circulaţie şi în exploatare. În cele ce urmează lucrările de
ataşare, montaj, încorporare şi modificare sunt numite
"lucrări de carosare".
Aceste Directive de carosare au la bază dezvoltarea auto-
vehiculului, prioritar pentru piaţa europeană.
Datorită numărului foarte mare de carosieri şi modele
de caroserii, compania Daimler AG nu poate să prevadă
toate modificările, de exemplu la comportamentul la
mers, stabilitate, distribuţia maselor, centrul de greutate
al autovehiculului şi la caracteristicile sale de utilizare,
rezultate din execuţia unor lucrări de carosare. Iată de
ce Daimler AG nu preia nicio răspundere pentru acci-
dente sau vătămări care rezultă din astfel de modificări
ale autovehiculelor sale, dacă modificările au o influenţă
negativă asupra autovehiculului în totalitatea sa. Deci,
compania Daimler AG ca producător al autovehiculelor
îşi asumă răspunderea numai pentru volumul lucrărilor
sale de proiectare, de producţie şi de instruire. Firma de
carosare este obligată să garanteze că lucrările proprii de
carosare nu sunt defectuoase şi nici nu cauzează defecte
sau pericole pentru autovehicul în totalitatea sa. În cazul
nerespectării acestei obligaţii intră în vigoare garanţia
pentru produs a producătorului caroseriei.
Prezenta directivă de carosare este destinată producă-
torilor profesionişti de caroserii. Iată de ce în prezenta
directivă este presupusă existenţa unor cunoştinţe de
bază. În mod suplimentar, carosierul trebuie să respecte
instrucţiunile de exploatare valabile pentru autovehiculul
respectiv. Unele lucrări (de exemplu lucrări de sudare la
elementele portante) pot fi executate numai de personal
calificat, astfel încât să se evite riscul accidentării şi să
se atingă calitatea necesară a lucrărilor de carosare.
La toate legile, normele, directivele numite în prezenta
directivă de carosare este valabilă respectiva versiune
actuală, dacă nu se spune în mod expres altceva privitor
la norme şi directive.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 4
1 Introducere
1.1 Conceptul prezentei directive
1.1 Conceptul prezentei directive

Ca să găsiţi informaţiile mai repede, prezenta directivă


este grupată în următoarele capitole la care se face trimi-
tere:
1 „Introducere“ (e Pagina 4)
2 „Generalităţi“ (e Pagina 10)
3 „Proiectarea suprastructurilor“ (e Pagina 29)
4 „Valori tehnice limită pentru planificare“
(e Pagina 45)
5 „Prevenirea defectelor“ (e Pagina 60)
6 „Modificări la autovehiculul de bază“
(e Pagina 71)
7 „Modele de caroserii“ (e Pagina 115)
8 „Sistem electric“ (e Pagina 120)
9 „Calcule“ (e Pagina 149)
10 „Detalii tehnice“ (e Pagina 155)
Anexă:
„Index“ (e Pagina 161)
Pentru informaţii suplimentare vedeţi la pct. 2.3.4 „Infor-
maţii pentru carosieri privind produsul şi autovehiculul“
(e Pagina 17)
La găsirea rapidă a informaţiilor vă ajută şi lista indexului
cu linkuri în format pdf.
Valorile limită numite în capitolul 4 „Valori tehnice limită
pentru planificare“ (e Pagina 45) trebuie respectate
în mod obligatoriu şi să constituie baza planificării.
Subtitlurile „Modificări la autovehiculul de bază“ şi "Con-
fecţionarea caroseriilor“ reprezintă capitolele de bază
pentru conţinutul tehnic al Directivei de confecţionat şi
montat caroserii.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 5
1 Introducere
1.2 Mijloace de reprezentare
1.2 Mijloace de reprezentare

În prezenta directivă găsiţi următoarele mijloace de


reprezentare:

aa AVERTIZARE

O indicaţie de avertizare vă atrage atenţia asupra


unui posibil pericol de accidentare şi vătămare pentru
dumneavoastră sau alte persoane.

HH Indicaţie ecologică

Indicaţiile ecologice vă oferă recomandări pentru


protecţia mediului.

!! Aviz
Prezenta indicaţie vă atrage atenţia asupra unor dete-
riorări posibile ale autovehiculului dumneavoastră.

ii Informaţii suplimentare

Această indicaţie vă atrage atenţia asupra unor infor-


maţii suplimentare.

Pagina e Acest semn vă indică pagina la care găsiţi


informaţii suplimentare referitoare la sub-
iect.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 6
1 Introducere
1.3 Securitatea autovehiculului
1.3 Securitatea autovehiculului

aa AVERTIZARE

Sunteţi rugaţi să citiţi atent înaintea începerii mon-


tajului caroseriilor sau agregatelor străine, capitolele
privind montajul din aceste directive de carosare,
din instrucţiunile şi indicaţiile furnizorilor străini de
agregate şi din instrucţiunile detaliate de exploatare
ale autovehiculului de bază. În caz contrar, nu sunteţi
în măsură să recunoaşteţi pericolele şi vă veţi periclita
pe dumneavoastră şi pe alţii.

Indicaţii privind securitatea autovehiculului


Noi recomandăm să folosiţi reperele, agregatele, acceso-
riile şi piesele de montaj adecvate pentru tipul respectiv
al autovehiculului şi verificate şi avizate de Merce-
des-Benz.
În cazul folosirii unor repere, agregate, accesorii şi piese
de montaj neavizate trebuie controlată numaidecât sigu-
ranţa autovehiculului.

!! Aviz
În mod obligatoriu vor fi respectate prevederile de
înmatriculare naţionale, deoarece prin lucrările de
carosare executate poate fi modificat tipul autovehicu-
lului cu relevanţă legală pentru înmatriculare, anulân-
du-se, astfel, permisul de funcţionare. Acest lucru
este valabil îndeosebi pentru:
• modificări în urma cărora se modifică tipul autove-
hiculului autorizat prin permisul de funcţionare
• modificări prin care se estimează o periclitare a
celorlalţi participanţi la circulaţie
• modificări prin care se înrăutăţeşte comportamen-
tul gazelor de eşapament sau al zgomotului

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 7
1 Introducere
1.4 Siguranţă în exploatare
1.4 Siguranţă în exploatare

aa AVERTIZARE

În urma unor intervenţii neautorizate la reperele


electronice şi software-ul lor, este posibil ca ele să nu
mai funcţioneze corespunzător. Datorită conectării în
reţea a sistemului electronic pot fi afectate şi sisteme
care nu au fost modificate.
Perturbarea funcţionării sistemului electronic poate
periclita substanţial securitatea în funcţionare a auto-
vehiculului dumneavoastră.
Lucrările sau modificările reperelor electronice vor fi
executate într-un atelier specializat, care are cunoş-
tinţele de specialitate şi sculele necesare executării
unor astfel de lucrări.
- Mercedes-Benz vă recomandă în acest scop un cen-
tru service Mercedes-Benz.
Service-ul executat de către un atelier de specialitate
calificat se impune în mod obligatoriu la lucrări rele-
vante pentru siguranţă şi lucrări executate la sistemele
relevante pentru siguranţă.
Unele din sistemele de siguranţă funcţionează numai
cu motorul pornit. Iată de ce motorul nu trebuie oprit
în timpul deplasării.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 8
1 Introducere
1.5 Aviz privind drepturile de autor
1.5 Aviz privind drepturile de autor

Textele, figurile şi datele din prezenta directivă sunt pro-


tejate prin drepturi de autor.
Acest lucru este valabil şi pentru ediţiile pe CD-ROM,
DVD sau alte medii.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi centrului de
consultanţă Mercedes-Benz
00800 (-97) -777-777

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 9
2 Generalităţi
2.1 Denumirea autovehiculului şi a modelului
2.1 Denumirea autovehiculului şi a modelului

ii Informaţii suplimentare

Pentru informaţii privind poziţia plăcuţelor indicatoare


ale modelului vedeţi 3.4 „Date de identificare a auto-
vehiculului“ (e Pagina 33).

Aceste directive de carosare sunt valabile pentru


următoarele modele de autovehicule:
Modele de autovehicule conform greutăţii totale autorizate
GTa [kg] 1785 1885 - 1980 2100 2200
Codul XK0 Codul XK1, XK2, Codul XK7 Codul XK8
XK5, XK6
Ampatament [mm] 2313 2697 2697 3081
Lungimea caroseriei Lungimea caroseriei Lungimea caroseriei Lungimea caroseriei
A1 A2 A2 A3
Modelul
Furgon C415.6011 C415.6031 C415.6031 C415.6051
C415.6012 C415.6032 C415.6032 C415.6052
Mixto C415.6051
C415.6052
Combi C415.7031 C415.7031
C415.7032 C415.7032

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 10
2 Generalităţi
2.1 Denumirea autovehiculului şi a modelului
Variante de motor
Codul Putere Carburant Standard Denumirea furgon Mixto Combi
motorului max. emisie comercială
[kW (CP)] noxe
motoare Diesel
MO1 55 (75) motorină Euro 51 108 CDI · ·
Euro 62
MO2 66 (90) motorină Euro 51 109 CDI · · ·
Euro 62
MO3 81 (110) motorină Euro 51 111 CDI · · ·
Euro 62
motoare pe benzină
MO4 84 (114) benzină Euro 51 112 · ·
Euro 62
1 Cod MOx + MB5
2 Cod MOx + MB6
• livrabil de la producător

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 11
2 Generalităţi
2.1 Denumirea autovehiculului şi a modelului
Coduri de caroserie şi tipuri de caroserie (sortare)
Codul caroseriei Tipul caroseriei Varianta de greutate Moment autorizat al
Greutatea totală
Furgon XK0 1785 kg
XK1 1885 kg
XK2 1920 kg
XK5 1950 kg
XK6 1980 kg
XK7 2100 kg
XK8 2200 kg
ZK4 Mixto XK8 2200 kg
Combi XK1 1885 kg
XK2 1920 kg
XK5 1950 kg
XK6 1980 kg
XK7 2100 kg

ii Informaţii suplimentare

Informaţii legate de posibilităţile de livrare şi de


înscriere în circulaţie a autovehiculului primiţi de
la persoana dumneavoastră de contact numită în
„Consiliere tehnică pentru autovehiculul de bază“
(e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 12
2 Generalităţi
2.2 Prezentare modele
2.2 Prezentare modele

Trebuie respectate prevederile cu specific naţional.


Informaţii legate de posibilităţile de livrare şi de înscriere în circulaţie a autovehiculului primiţi de la persoana dumnea-
voastră de contact numită în „Consiliere tehnică pentru autovehiculul de bază“ (e Pagina 15).
GTa Ampata- Model
ment
[kg] [mm] Furgon Mixto Combi
FKA/LCV FKA/Mixto FKB/Combi
1785 2313 _ _

1885-1980 2697 _

2100 2697 _

2200 3081 _

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 13
2 Generalităţi
2.2 Prezentare modele
2.2.1 Posibilităţi de dotare cu scaune

ii Informaţii suplimentare

Trebuie controlată în mod deosebit admisibilitatea


combinaţiei între modelul autovehiculului, codul caro-
seriei, codul greutăţii, codul motorului şi varianta de
dotare cu scaune.
Informaţii legate de posibilităţile de livrare şi de
înscriere în circulaţie a autovehiculului primiţi de
la persoana dumneavoastră de contact numită în
„Consiliere tehnică pentru autovehiculul de bază“
(e Pagina 15).

Ampatament [mm]
Model 2313/ codul R1 2697/ codul R2 3081/ codul R3
Furgon

Mixto _ _

Combi _ _

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 14
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
2.3 Consilierea firmelor de carosare

Consultanţă tehnică privind compatibilitatea Consiliere tehnică pentru autovehiculul de bază


caroseriei Ca persoană de contact pentru configurarea şi echiparea
Pentru consilierea tehnică a carosierilor în legătură cu autovehiculului de bază vă stau la dispoziţie specialiştii
compatibilitatea caroseriei cu autovehiculul de bază şi departamentului de consultanţa tehnică al Centralei pen-
pentru acordarea Certificatelor de atestare vă stă la tru comenzi MB Van de la fabrica din Düsseldorf:
dispoziţie echipa „Centrul firmelor de carosaj VAN“ cu
următoarele date de contact: Persoane de contact
Nume: domnul Marcel Baust
Persoane de contact
E-mail: marcel.baust@daimler.com
Nume: domnul Miroslav Trivuncevic
Telefon: +49 (0)211-953-2109
E-mail: miroslav.trivuncevic@daimler.com
Nume: domnul Sebastian Jankowski
Telefon: +49 (0)711-17-22870
E-mail: sebastian.jankowski@daimler.com
Adresa Daimler AG
poştală: Telefon: +49 (0)211-953-3132
Abteilung VAN/VSA
HPC (cod poştal casă) A446, Adresa Daimler AG
poştală: Abteilung VAN/VSA
D-70546 Stuttgart
HPC (Hauspostcode) PS31
Nume: domnul Jens Lobinski
D -40467
E-mail: jens.lobinski@daimler.com
Telefon: +49 (0)3378-83-2924 Consiliere tehnică în afara Germaniei
Adresa Mercedes-Benz Ludwigsfelde Pentru consilierea tehnică şi ca persoane de contact
poştală: GmbH pentru modificări vă stau la dispoziţie asistenţii firmelor
Abteilung VAN/VSA de carosare din respectivele organizaţii pe ţări la Daimler
HPC (Hauspostcode) VS14, AG.
D-14961 Ludwigsfelde În plus găsiţi toate persoanele de contact cu domeniul
lor de activitate în portalul carosierului la
https://bb-portal.mercedes-benz.com/portal/apps/
ansprechpartner_db/

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 15
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
2.3.1 Certificat de atestare
!! Aviz
Daimler AG nu acordă autorizaţii de montaj pentru
caroserii străine. Prin această directivă pune la dispoziţia Trebuie respectate legile, directivele şi condiţiile de
firmelor de carosare doar importante informaţii şi condiţii înmatriculare specifice ţării!
tehnice legate de folosirea produsului. Iată de ce Daimler
AG recomandă ca toate lucrările la autovehiculul de bază
şi caroserie să fie realizate conform directivelor de caro- 2.3.2 Cerere de acordare a Certificatului de
sare Mercedes-Benz actuale, valabile pentru autovehicu- atestare
lul respectiv, cu respectarea greutăţii totale admisibile şi Cererile de acordare a certificatelor de atestare/certifi-
a sarcinii autorizate pe punte. catelor trebuie depuse online la departamentul de consi-
Daimler AG acordă Certificate de atestare pe bază volun- liere a carosierilor (e Pagina 15) din „Centrul firmelor
tară şi în conformitate cu următoarele criterii: de carosaj VAN“ prin intermediul portalului carosierilor
Aprecierea realizată de Daimler AG se bazează în exclusi- (e Pagina 17). Pentru solicitarea certificatelor, înre-
vitate pe documentele prezentate de carosierul care face gistraţi-vă în portal şi navigaţi de la „Contact“ şi „Cerere
modificările. Verificate şi atestate sunt numai aspectele de acordare a certificatului“ sau de la „Portalul meu“ >
numite în mod expres, compatibilitatea lor principială „Certificatele mele“ > „Noi cereri de acordare a certifica-
cu autoşasiul indicat, respectiv cu autovehiculul indicat, telor“ la instrumentul de depunere a cererilor.
şi cu interfeţele sale, sau, în cazul modificării autoşa-
siului, admisibilitatea constructivă principială pentru ii Informaţii suplimentare
autoşasiul indicat. Certificatul de atestare nu se referă
Informaţii suplimentare amănunţite referitoare la
la confecţionarea caroseriei ca ansamblu, la funcţiile ei
certificate şi la solicitarea acestora găsiţi în portalul
sau la destinaţia planificată. Certificatul de atestare este
carosierilor din Informaţii carosieri, ediţia 12/2014.
valabil numai atunci când proiectarea, confecţionarea
şi montajul, realizate de firma de carosare care execută Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să apelaţi
modificările, sunt realizate la nivelul actual al tehnicii şi linia hotline din Portalul de informaţii pentru carosieri:
cu respectarea Directivelor de carosare Daimler AG în https://bb-portal.mercedes-benz.com/
vigoare, în măsura în care certificatul nu conţine apro-
bări ale abaterilor. Certificatul de atestare nu scuteşte Pentru evaluarea în cadrul Certificatului de atestare,
carosierul care execută modificările de răspunderea sa înaintea începerii lucrărilor la autovehicul trebuie depuse
pentru produs şi de obligaţia de a efectua calcule proprii, la departamentul competent următoarele documente şi
testări şi încercări ale autovehiculului complet, astfel desene:
încât să poată garanta siguranţa în exploatare, siguranţa • toate abaterile de la prezentele directive de carosare
circulaţiei şi caracteristicile de funcţionare ale autovehi- Mercedes-Benz
culului complet confecţionat de el. Drept urmare, unica • toate datele privind dimensiunile, greutatea şi centrul
sarcină şi responsabilitate a carosierului este garantarea de greutate (certificate de cântărire)
compatibilităţii lucrărilor de ataşare, montaj, încorporare
• fixarea caroseriei pe autovehicul
şi modificare cu autovehiculul de bază şi a siguranţei în
exploatare şi circulaţie.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 16
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
• raportul de utilizare a autovehiculului de ex. 2.3.5 Portalul pentru carosieri
• pe drumuri proaste Generalităţi
• în condiţii de mult praf Portalul pentru carosieri este platforma centrală de
• la altitudini mari comunicare între Mercedes-Benz Vehicule utilitare şi
• la temperaturi exterioare extrem de înalte sau dumneavoastră ca partener în industria de carosare. Por-
joase talul pentru carosieri vă oferă informaţii şi interfeţe pen-
• certificări (sigla e, testul de rezistenţă scaune, etc.) tru teme relevante privind caroseriile pentru toate seriile
de camioane şi transportere produse de Mercedes-Benz.
Printr-o documentaţie completă se evită întrebări şi se Portalul poate fi accesat la următoarea adresă:
accelerează procedura de aprobare.
https://bb-portal.mercedes-benz.com/
2.3.3 Pretenţii legale Tehnică MBAS-Web
• O pretenţie legală privind acordarea unui Certificat În domeniul MBAS-Web (tehnică) al portalului găsiţi fişe
de atestare nu există. tehnice, desene de ofertă, scheme de conexiune, dia-
• Datorită progresului tehnic şi cunoştinţelor astfel grame motor precum şi directivele pentru confecţionat şi
dobândite, Daimler AG poate refuza acordarea unui montat caroserii. Pe lângă modelele actuale găsiţi acolo
Certificat de atestare, chiar dacă în trecut fusese şi directive pentru tipurile de autovehicule care nu mai
eliberat un certificat asemănător. sunt fabricate (la Arhivă). Trebuie avut grijă să se lucreze
• Certificatul de atestare poate fi limitat la anumite doar conform directivei actuale.
autovehicule. La Actualităţi găsiţi informaţiile de ultimă oră legate de
• Pentru autovehicule deja finalizate sau livrate poate produse sub formă de informaţii ABH (Newsletter) sau
fi refuzată eliberarea ulterioară a Certificatului de revista ABH-Aktuell.
atestare. În mod suplimentar în acest portal aveţi posibilitatea să
• Carosierul răspunde pentru introduceţi toate datele despre firma şi produsele dum-
• funcţionalitatea şi compatibilitatea lucrărilor sale neavoastră în Firmenprofil şi să ni le prezentaţi nouă şi
de carosare pentru autovehiculul de bază vânzătorilor noştri şi, într-un al doilea pas, şi clienţilor.
• siguranţa circulaţiei şi în exploatare Astfel sunteţi deosebit de bine pregătiţi pentru o consi-
• toate lucrările de carosare şi componentele liere avantajoasă, rapidă şi amplă a clienţilor dumnea-
montate voastră, pentru verificări de fezabilitate, planificare şi
stabilirea conceptului final al autovehiculului, la întocmi-
rea ofertei şi realizarea ei.
2.3.4 Informaţii pentru carosieri privind pro-
dusul şi autovehiculul
Pe lângă posibilitatea contactării directe a partenerilor
responsabili pentru consilierea firmelor de carosare la
Mercedes-Benz (e Pagina 15), dumneavoastră, caro-
sierii, aveţi posibilitatea să vă informaţi în detaliu despre
produsele şi sistemele noastre.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 17
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare

Caracteristici constructive 2.3.6 Informaţii pentru carosieri care nu sunt


înregistraţi
Dumneavoastră ca firmă de carosare puteţi obţine pen-
tru Citan BM415 date originale 3D. Comanda datelor 3D
se face pe un formular care vă stă la dispoziţie în portalul 2.3.7
pentru carosieri în catalogul „Informaţii suplimentare“. Prin portalul „Service&Parts net“ de la adresa
http://service-parts.mercedes-benz.com
Înscriere CERON
Înscrierea prin sistemul CERON se face pe un formular carosierii neînregistraţi în portalul carosierilor Merce-
care vă stă la dispoziţie în portalul pentru carosieri în des-Benz găsesc informaţii after-sales referitoare la
catalogul „Informaţii suplimentare“. temele:
Informaţii suplimentare privind sistemul CERON sunt • informaţii legate de service şi repere
menţionate la pct. 2.3.10 „CERON“ (e Pagina 20). • diagnoză
• codificare SCN
• scule speciale
• RECOMANDĂRI Xentry

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 18
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
2.3.8 sistemul de informaţii pentru atelierele 2.3.9 Xentry Kit
Mercedes-Benz (WIS) Ca parte integrantă din „Service&Parts net“, pentru
Ca parte integrantă din „Service&Parts net“ la punctul sistemul Xentry vă stă la dispoziţie la punctul "Diagnoză"
„Informaţii legate de service şi de repere" stă la dispo- instrumentul de diagnosticare Xentry Kit. Instrumentul
ziţie Sistemul de informaţii pentru atelier (WIS). În WIS de diagnosticare Xentry Kit a fost dezvoltat la Merce-
găsiţi, de exemplu: des-Benz în scopul uşurării diagnosticării la autovehicule.
• date de bază (cote, cupluri de strângere) Cu Xentry Kit este posibil să se citească înregistrările de
eroare din autovehicul şi să se stabilească diagnoza. Este
• descrieri ale funcţionării
posibilă şi o modificare a parametrilor în modulele de
• scheme de conexiuni comandă.
• instrucţiuni de reparaţie În continuare, există posibilitatea ştergerii unor înregis-
• fişe de mentenanţă trări eronate, apărute în timpul montajului caroseriei.
Carosierii care nu sunt racordaţi la reţeaua de desfacere În plus, cu ajutorul sistemului Xentry Kit pot fi actualizate
pot achiziţiona un acces la WIS la următoarea adresă: modulele de comandă prin codificări SCN. Utilizarea
http://service-parts.mercedes-benz.com codificării SCN online este necesară, de exemplu, pentru
realizarea actualizării datelor (codificare) la instrumentul
Informaţii suplimentare obţineţi la partenerul dvs. de ser- combinat.
vice Mercedes-Benz sau la Centrul de asistenţă pentru
La codificarea SCN există posibilitatea ca Xentry Kit să
clienţi (KBC):
fie conectat online cu serverul central de la Daimler AG
Date de contact printr-o conexiune LAN sau WLAN. Codificarea SCN
Telefon: +49 (0)1805-010-7979 corespunzătoare este apelată online şi serveşte identi-
ficării clare a variantelor de module de comandă montate
Fax: +49 (0)1805-010-7978 în autovehicul. Codificate sunt atât hard- şi flashware-ul
E-mail: customer.support@daimler.com cât şi codificarea conformă a autovehiculului.
Informaţii suplimentare pentru folosirea codificărilor SCN
găsiţi tot în Service&Parts net.
Xentry Kit stă la dispoziţia carosierilor pentru cumpărare
sau închiriere.
Dacă aveţi întrebări legate de Xentry Kit, sunteţi rugaţi să
contactaţi filiala dumneavoastră Daimler sau Centrul de
asistenţă pentru clienţi (KBC):
Date de contact
Telefon: +49 (0)1805-010-7979
Fax: +49 (0)1805-010-7978
E-mail: customer.support@daimler.com

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 19
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
2.3.10 CERON CoC înseamnă Certificate of Conformity. Un document
Sistemul CERON (Certification Online) serveşte schim- care certifică conformitatea anumitor produse - deci
bului de documente respectiv punerii la dispoziţie a şi a autovehiculelor şi caroseriilor - cu normele (inter-
documentelor aprobărilor de sistem şi autorizaţiilor de naţionale) recunoscute. Scopul acestui certificat CE
funcţionare CE (Comunitate Europeană) respectiv CEE ( de conformitate este să uşureze admiterea produselor
Comisia Economică Europeană). Aici găsiţi, de exemplu, mărfurilor pe pieţele internaţionale. Din acest motiv,
documente privind ETG (Certificatul CE de aprobare a documentele sunt necesare în special pentru import şi
tipului) şi ABE (Autorizaţia generală de exploatare) pentru export ca parte a formalităţilor vamale. Producătorul care
camioane, transportere, autobuze şi Unimog. este proprietarul unei omologări CE a tipului sau a unei
omologări CE a seriilor mici este obligat să doteze fiecare
Utilizarea sistemului CERON implică plătirea unor taxe. autovehicul care corespunde unui tip aprobat un Certifi-
Înscrierea prin sistemul CERON se face pe un formular cate of Conformity.
care vă stă la dispoziţie în portalul pentru carosieri în Datele specifice ale autovehiculului din certificatul CE de
catalogul „Informaţii suplimentare“. conformitate (CoC) pentru autovehiculul de bază poate fi
descărcat online portalul carosierilor pentru o prelucrare
2.3.11 Certificatul CE de aprobare a tipului confortabilă şi rapidă a volumului de carosare.
(ETG) şi certificatul CE de conformitate Dacă planificaţi o omologare CE a tipului într-o etapă
(CoC) următoare (omologare a tipului în mai multe etape),
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului european impune este necesar un contract conform 2007/46 Ce Anexa
cerinţele pentru aprobarea autovehiculelor şi a remor- XVII alin. 1.1. În cadrul acestui contract este reglemen-
cilor, dar şi a sistemelor, reperelor şi unităţilor tehnice tată utilizarea Ceron. Puteţi solicita contractul cu pro-
independente pentru aceste autovehicule. În această ducătorul la următoarea adresă:
directivă sunt cuprinse şi prevederi pentru omologări de multistage-cv@daimler.com
autovehicule produse în mai multe etape, procedura de
omologare de tip a autovehiculului în mai multe etape.
ii Informaţii suplimentare
Conform acestei proceduri, producătorul implicat în con-
strucţia autovehiculului răspunde de aprobarea volumelor Explicaţii suplimentare referitoare la accesul de date
modificate sau adăugate din etapa lui de producţie. Pro- al certificatului CE de conformitate (CoC) găsiţi prin
ducătorul poate alege unul dintre cele patru procedee: portalul carosierilor în Informaţii carosieri, ediţia
• omologare CE a tipului (ETG) 16/2013 Van din data de 24.09.2013.
• omologare CE a seriilor mici În portalul de informaţii pentru carosieri vă stau la
• omologare naţională a seriilor mici dispoziţie datele autovehiculului de bază în meniul
• omologare individuală „Portalul meu“ > „Datele comenzii mele“ > "Sistem
de date pentru comenzi" > "Lista comenzilor/numărul
comenzii" >„Date de omologare“. Aveţi la alegere o
privire de ansamblu şi un fişier Excel, dar nu docu-
mentul original al certificatului CE de conformitate.
Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să apelaţi
linia hotline din Portalul de informaţii pentru carosieri:
https://bb-portal.mercedes-benz.com/

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 20
2 Generalităţi
2.3 Consilierea firmelor de carosare
2.3.12 Tool de informaţii privind produsul (PIT))
Prin portalul carosierilor aveţi acces la sistemul PIT. În
sistemul PIT găsiţi informaţii legate de dotările posibile
ale autovehiculului (codul, variante ale mecanismului de
rulare, lista produselor, greutăţi de remorcat etc.).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 21
2 Generalităţi
2.4 Securitatea produsului şi garanţia pentru produs
2.4 Securitatea produsului şi garanţia pentru produs

2.4.1 Siguranţa produsului 2.4.3 Caracteristici relevante pentru siguranţă


Din principiu, atât producătorul autovehiculului cât şi Relevante pentru siguranţă sunt piese sau sisteme ale
carosierul au obligaţia ca produsele realizate în cadrul căror defectare sau blocare pot avea drept urmare un
sarcinilor lor să ajungă în circulaţie doar într-o stare pericol nemijlocit pentru viaţa şi sănătatea participanţilor
sigură şi să nu devină un pericol pentru utilizator sau per- la traficul rutier.
soane terţe. În caz contrar, sunt iminente consecinţe de Daimler AG recomandă pentru următoarele lucrări apre-
drept civil, penal sau de drept public. Fiecare producător cierea relevanţei pentru siguranţă a componentelor sau
răspunde din principiu pentru produsul fabricat de el. funcţiilor:
Producătorul ansamblurilor ataşate, montate, încorporate • modificări la autoşasiu
şi modificate trebuie să garanteze respectarea Directivei
• încorporări în autovehicul
CE 2001/95 privind siguranţa generală a produsului.
• interfaţa între autovehicul şi caroserie (modul meca-
nic, instalaţia electrică/electronică, prize de putere,
2.4.2 Garanţie pentru produs
sistem hidraulic, sistem pneumatic)
Carosierul este responsabil pentru
• siguranţa în exploatare şi circulaţie a caroseriei
O componentă sau funcţie poate fi apreciată ca fiind
• siguranţa în exploatare şi circulaţie a ansamblurilor şi relevantă pentru siguranţă, dacă este afectat în special
modificărilor unul dintre următoarele zece aspecte de siguranţă:
• verificarea şi menţinerea siguranţei în exploatare şi • protecţia pasagerilor în caz de accident
circulaţie a autovehiculului complet după realizarea
montajului caroseriei (este interzisă afectarea nega- • evitarea pierderii momentane a vizibilităţii asupra
tivă comportamentului în circulaţie, la frânare şi de şoselei
direcţie, cauzată de caroserie) • evitarea pierderii manevrabilităţii
• influenţe ale ansamblurilor şi modificărilor asupra • evitarea pierderii totale sau parţiale a funcţiei de
autoşasiului frânare
• pagube consecutive ivite prin carosare, lucrări de • evitarea defectării funcţiei de rulare
montaj sau modificări • evitarea acţionării necontrolate
• pagube consecutive ivite prin montajul ulterior al • evitarea căderii bruşte a puterii propulsiei
unor sisteme electrice şi electronice • evitarea scurgerii unor lichide de exploatare / pericol
• menţinerea siguranţei de funcţionare şi mobilităţii de incendiu
tuturor pieselor mobile ale autoşasiului (de exemplu • evitarea desprinderii încărcăturii / remorcilor / repe-
punţi, arcuri, arbori cardanici, sistem de direcţie, relor / suprastructurilor / semiremorcilor
timonerie pentru schimbarea treptelor de viteză
• evitarea accidentării în timpul funcţionării şi a
etc.) după montarea caroseriei şi în cazul torsionării
operării autovehiculului în alte situaţii
diagonale a autovehiculului
Lucrările executate sau modificările făcute la autoşasiu
sau caroserie trebuie menţionate în caietul de întreţinere,
capitolul "Confirmarea constructorului de caroserii".

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 22
2 Generalităţi
2.4 Securitatea produsului şi garanţia pentru produs
La aprecierea relevanţei pentru siguranţă trebuie ţinut
cont de următoarele influenţe dependente de client:
• condiţii extreme de exploatare
• utilizare abuzivă de către persoane incompetente
• utilizare abuzivă în cadrul unor reacţii eronate
• uzură
• condiţii de ambianţă în autovehicul

Documentaţie
La identificarea relevanţei pentru siguranţă în funcţie
de cele zece aspecte de siguranţă, ele trebuie marcate
în înscrisuri şi seturi de date ca fiind relevante pentru
siguranţă iar funcţiile şi caracteristicile respective trebuie
documentate.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 23
2 Generalităţi
2.5 Garantarea posibilităţii de urmărire înapoi
2.5 Garantarea posibilităţii de urmărire înapoi

Riscurile existente la caroserie, sesizate de abia după


livrare, pot implica folosirea unor măsuri ulterioare în
cadrul pieţei (informarea clienţilor, avertizări, apelul de
returnare a produsului). Ca aceste măsuri să fie cât se
poate de eficiente este necesară posibilitatea de monito-
rizare ulterioară a produsului după livrarea sa.
În acest scop, dar şi pentru găsirea deţinătorilor de auto-
vehicule prin folosirea Registrului Central al Autovehicu-
lelor (ZFZR) al autorităţii federale respectiv a registrelor
similare în străinătate noi recomandăm carosierilor să
treacă în baza lor de date numerele de serie / numerele
de identificare ale caroseriei livrate împreună cu numărul
de identificare a şasiului autovehiculului de bază. La
fel este recomandată stocarea adreselor clienţilor, iar
cumpărătorilor ulteriori să le fie oferită posibilitatea
înregistrării.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 24
2 Generalităţi
2.6 Însemne de marcă
2.6 Însemne de marcă

- Steaua Mercedes-Benz şi placheta Mercedes-Benz sunt


simbolurile mărcii Daimler AG.
- Simbolurile mărcii Mercedes-Benz nu pot fi îndepărtate
sau fixate în alt loc fără aprobare.
Simbolurile mărcii Mercedes-Benz livrate nemontate
trebuie fixate în locul prevăzut de Mercedes-Benz.

ii Informaţii suplimentare

Informaţii privind folosirea stelei Mercedes-Benz şi


plachetei Mercedes-Benz găsiţi în „Directiva pentru
montarea simbolurilor mărcii Mercedes-Benz pe trans-
portere“ în portalul pentru carosieri la „Marketing“:
https://bb-portal.mercedes-benz.com/

În cazul în care autovehiculul nu corespunde aspectului


şi cerinţelor de calitate formulate de Mercedes-Benz,
Daimler AG îşi rezervă dreptul să pretindă demontarea
mărcilor înregistrate Daimler AG.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 25
2 Generalităţi
2.7 Prevenirea accidentelor
2.7 Prevenirea accidentelor

Caroseria şi agregatele montate sau încorporate vor


corespunde legilor şi dispoziţiilor în vigoare precum şi
prevederilor de protecţia muncii şi de prevenire a acci-
dentelor, regulamentelor de securitate şi informaţiilor
caselor de asigurări.
Trebuie folosite toate posibilităţile tehnice pentru preve-
nirea exploatării nesigure.
Informaţii privind traficul profesional de mărfuri se obţin
în Republica Federală Germania prin:
Telefon: +49 (0)40-39-80-0
Fax: +49 (0)40-39-80-19-99
E-mail: info@bgf.de
Homepage: http://www.bgf.de
Adresa poştală: Berufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen,
Fachausschuss „Verkehr“
Sachgebiet „Fahrzeuge“
Ottenser Hauptstraße 54
D-22765 Hamburg

Trebuie respectate legile, directivele şi prevederile privind


înmatricularea specifice ţării!
Răspunderea pentru respectarea acestor legi şi pre-
scripţii cade în sarcina carosierului şi constructorului
agregatelor.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 26
2 Generalităţi
2.8 Revalorificarea pieselor - Reciclare
2.8 Revalorificarea pieselor -
Reciclare

• Trebuie garantată golirea simplă şi ecologică a lichi-


HH Indicaţie ecologică
delor de funcţionare prin şuruburi de golire etc.
Deja la planificarea caroseriilor se va ţine cont, având • Peste tot unde este posibil, se va renunţa la vopsi-
în vedere şi obligaţia legală conform Directivei UE rea şi acoperirea cu strat de protecţie a pieselor;
2000 / 53 / CE privind autovehiculele scoase din uz, alternativ, trebuie utilizate piese din material plastic
de următoarele principii pentru proiectarea şi alegerea colorate.
ecologică a materialelor. • Reperele din zonele periclitate de accidentare vor fi
tolerante la defectare, reparabile şi uşor înlocuibile.
Carosierii garantează că la efectuarea lucrărilor de • Toate piesele din material plastic trebuie marcate
carosare şi de montaj (de reechipare) sunt respectate conform fişei VDA 260 („Repere de autovehicule;
legile şi prescripţiile în vigoare privind mediul, în special marcarea materialelor“), de ex. „PP - GF30R".
Directiva UE 2000/53/CE privind vehiculele scoase din
uz şi Directiva UE 2003/11/CE privind introducerea pe
piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate pericu-
loase („Inflamabilitate redusă“ şi anumite substanţe de
protecţie contra flăcărilor) pentru precizarea Directivei
76/769/CEE.
Documentaţia de montaj a reechipărilor trebuie bine
păstrată de deţinătorul autovehiculului, iar în cazul
predării autovehiculului la fier vechi trebuie înmânată,
concomitent cu predarea autovehiculului, firmei care
face dezmembrarea. Astfel urmează să fie asigurată valo-
rificarea ecologică şi a autovehiculelor reechipate.
Trebuie evitate materialele cu potenţial de risc cum ar fi
adaosuri de halogen, metale grele, azbest, FCKW-uri şi
CKW-uri.
• Trebuie respectată Directiva UE 2000/53/CE.
• Cu precădere vor fi folosite materiale care facilitează
reciclarea materială şi circuitele închise ale materi-
alului valoros.
• Materialul şi procedeele de fabricaţie trebuie alese
astfel încât în timpul producţiei să apară numai canti-
tăţi de deşeuri mici şi bine reciclabile.
• Materiale plastice vor fi folosite numai în acele locuri
unde aduc avantaje în preţ, funcţionare şi greutate.
• În cazul materialelor plastice, mai ales la îmbinări de
materiale, trebuie folosite numai substanţe compati-
bile între ele dintr-o singură familie de materiale.
• La piese reciclabile, numărul tipurilor de material
plastic va fi cât se poate de mic.
• Trebuie verificat dacă piesa poate fi confecţionată
din material reciclat respectiv cu adaosuri de mate-
rial reciclat.
• Trebuie asigurată o bună demontabilitate a pieselor
reciclabile, de exemplu prin închizătoare cu arc, loc
teoretic de rupere, bună accesibilitate, folosirea unor
scule normate.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 27
2 Generalităţi
2.9 Sistem de asigurare a calităţii
2.9 Sistem de asigurare a calităţii

Concurenţa internaţională, cerinţele crescute ale clienţi- Din motivele numite, Daimler AG recomandă stăruitor
lor asupra calităţii întregului produs transporter, legile tuturor carosierilor introducerea şi aplicarea unui sis-
naţionale şi internaţionale cu privire la garanţia pentru tem de management al calităţii cu următoarele cerinţe
produse, noile forme de organizare şi influenţa crescută minime:
a costului cer sisteme de asigurare a calităţii eficiente în • stabilirea răspunderii şi competenţelor inclusiv
toate ramurile industriei de automobile. schema de organizare
Condiţiile pentru un astfel de sistem de management al • descrierea proceselor şi succesiunii
calităţii sunt descrise în DIN EN ISO 9001. • denumirea unui responsabil pentru managementul de
O echipă de lucru din cadrul VDA a elaborat în baza calitate
DIN EN ISO 9000 urm. pentru carosierii germani ghidul • executarea încercărilor contractuale şi construibile
„Managementul calităţii în industria de automobile - Con-
• realizarea controlului produsului în baza prescripţiilor
diţii minime privind sistemul de management la carosieri
existente
şi producători de remorci - Descrierea sistemului şi
evaluarea lui“. Acest ghid VDA a apărut ca vol. 8 [VDA 8] • reglementarea poziţiei faţă de produsele defectuoase
(incl. CD-ROM), nr. comandă A 13DA00080. • documentarea şi arhivarea rezultatelor încercărilor
• asigurarea existenţei unor certificate de calitate
actuale pentru angajaţi
• monitorizarea sistematică a SDV-urilor
• marcarea sistematică a materialelor şi reperelor
• realizarea măsurilor de asigurare a calităţii la furnizori
• asigurarea disponibilităţii şi actualităţii instrucţiunilor
tehnologice,k de producţie şi de control în secţii şi la
locurile de muncă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 28
3 Proiectarea suprastructurilor

Generalităţi
La planificarea lucrărilor de carosare condiţiile respec-
tive de exploatare ale viitorului autovehicul complet
sunt decisive pentru alegerea unui autovehicul de bază,
respectiv a autoşasiului potrivit.
Se va ţine cont de următoarele:
• execuţia conform necesarului a autovehiculului res-
pectiv a autoşasiului
• varianta caroseriei
• dotările standard şi opţionale
Pentru o orientare la planificare trebuie folosite şi plăcuţa
modelului, denumirea tipului şi numărul de identificare
a autovehiculului / Vehicle Identification Number (VIN),
vedeţi pct. 3.4 „Date de identificare a autovehiculului“
(e Pagina 33).
Pentru informaţii detaliate legate de variantele autoşa-
siurilor şi caroseriilor oferite vedeţi pct. 2.2 „Prezentare
modele“ (e Pagina 13) sau consultaţi departamentul
competent 2.3.4 „Informaţii pentru carosieri privind
produsul şi autovehiculul“ (e Pagina 17).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 29
3 Proiectarea suprastructurilor
3.1 Alegerea autovehiculului de bază
3.1 Alegerea autovehiculului de bază

Pentru exploatarea sigură a autovehiculului în domeniul


dorit este nevoie de o alegere atentă a autoşasiului.
În acest context, la planificare trebuie avute în vedere,
mai ales
• Ampatament
• Motor / cutia de viteze
• greutatea totală autorizată
• poziţia centrului de greutate
pe lângă alegerea modelului corect al autovehiculului.

!! Aviz
La planificarea caroseriilor este importantă, pe lângă
construcţia favorabilă clientului şi întreţinerii, şi alege-
rea corectă a materialelor şi respectarea măsurilor de
protecţie anticorozivă(e Pagina 66).

!! Aviz
Înaintea executării măsurilor de carosare autovehi-
culul livrat trebuie controlat cu privire la respectarea
cerinţelor necesare.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 30
3 Proiectarea suprastructurilor
3.2 Modificarea autovehiculelor
3.2 Modificarea autovehiculelor

Înaintea începerii lucrărilor, firma de carosare va verifica,


ii Informaţii suplimentare
dacă
• autovehiculul este recomandat pentru caroseria Pentru întrebări vă puteţi adresa colectivului „Consi-
planificată liere tehnică caroserie" (e Pagina 15).
• tipul autoşasiului şi echipamentul corespund şi după
montarea caroseriei condiţiilor de exploatare !! Aviz
Pentru planificarea caroseriilor pot fi comandate la
departamentul competent desene de ofertă, infor- Este interzisă modificarea capsulării fonoizolante.
maţii despre produs şi caracteristici tehnice, sau ele
pot fi apelate prin sistemul de comunicare (e vezi Recepţionarea autovehiculului
pagina 17). Expertul autorizat oficial sau CTC-ul firmei de confecţi-
În continuare trebuie ţinut cont şi de echipările opţionale onat şi montat caroserii trebuie să fie informaţi despre
oferite de producător (e Pagina 44). modificările făcute la autovehiculul de bază respectiv la
autoşasiu. După eventuale modificări aduse autovehicu-
Autovehiculele livrate de producător corespund Directi- lului de bază/autoşasiului şi, deci, autorizarea înscrierii în
velor CE şi prescripţiilor naţionale (excepţie făcând ţările circulaţie a autovehiculului complet decide organizaţia de
în afara Europei). recepţionare şi de control privitor la respectarea legilor şi
Şi după modificările executate autovehiculele trebuie să prescripţiilor.
corespundă prescripţiilor CE sau prescripţiilor naţionale.
!! Aviz
!! Aviz
Trebuie respectate legile, directivele şi prevederile
Pentru garantarea funcţionării şi siguranţei în exploat- privind înmatricularea specifice ţării!
are a agregatelor trebuie asigurate suficiente locaşuri
libere.

aa AVERTIZARE

Nu faceţi modificări la sistemele de direcţie şi de


frânare! Urmarea modificărilor făcute la sistemele de
direcţie şi de frânare poate fi funcţionarea necores-
punzătoare a acestor sisteme sau chiar defectarea
lor. Drept urmare, şoferul poate să piardă controlul
volanului şi să cauzeze un accident

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 31
3 Proiectarea suprastructurilor
3.3 Dimensiuni şi greutăţi
3.3 Dimensiuni şi greutăţi

Sunt interzise modificări aduse lăţimii, înălţimii şi lungimii


aa AVERTIZARE
autovehiculului, care depăşesc valorile limită din directiva
actuală. Trebuie respectate sarcinile pe punte autorizate. Dacă
Cotele şi datele privind greutatea se vor extrage din sarcinile autorizate pe punte sunt depăşite sau dacă
desenele de ofertă şi datele tehnice existente în MB-AS sarcinile minime pe punte rămân sub valoarea indi-
(e Pagina 17) precum şi din valorile tehnice limită cată, şoferul poate să piardă controlul asupra autove-
(e Pagina 45). Acestea se referă la dotarea standard hiculului şi să cauzeze un accident.
a autovehiculului - nu s-a ţinut cont de dotări opţionale. Valoarea minimă pentru sarcina pe puntea faţă în
Trebuie avute în vedere toleranţele de greutate de +5 % timpul deplasării este:
la execuţie (în Republica Federală Germania conform DIN 40 % din masa totală a autovehiculului
70020).
Este interzisă depăşirea sarcinilor autorizate pe Informaţii privind modificarea greutăţii vă dă persoana
punte şi greutatea totală maxim autorizată numite în dumneavoastră de contact (e Pagina 15).
capitolul 4 „Valori tehnice limită pentru planificare“
(e Pagina 45). !! Aviz
aa AVERTIZARE La toate caroseriile trebuie respectate sarcinile res-
pective autorizate pe punte şi greutatea totală autori-
Capacitatea portantă a anvelopelor autovehiculului zată.
nu trebuie depăşită printr-o supraîncărcare care
depăşeşte greutatea totală specificată a autovehicu- La fel se va da atenţie numărului admis de pasageri şi
lului. În caz contrar, anvelopele se pot supraîncălzi unui spaţiu suficient de mare pentru încărcătură.
şi deteriora. Drept urmare, şoferul poate să piardă
Aceasta poate fi compusă din: bagaje, echipări speciale
controlul volanului şi să cauzeze un accident
etc.
Dacă autovehiculul este supraîncărcat, distanţa de
La calcule se va ţine cont de greutatea dotărilor opţio-
frânare se poate prelungi substanţial.
nale.
Date legate de greutăţile autorizate vedeţi pe placa de
Sunt valabile prescripţiile şi directivele naţionale.
identificare pe autovehicul (e Pagina 13).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 32
3 Proiectarea suprastructurilor
3.4 Date de identificare a autovehiculului
3.4 Date de identificare a autovehiculului

Plăcuţa modelului se află pe cadrul uşii din dreapta.


Plăcuţa cu datele referitoare la greutatea şi cotele
autovehiculului se află pe aripa din faţă dreapta deasupra
semnalizatorului lateral.
Numărul de identificare a autovehiculului se află în dre-
apta în compartimentul motor.

1 plăcuţa modelului
2 Executaţi numărul de identificare a şasiului/Vehicle
Identification Number (VIN) pentru Franţa şi Statele
Unite conform prevederilor de omologare/încercări-
lor de tip conform prevederilor legale franceze.

!! Aviz
Sunt interzise modificarea numărului de identificare a
şasiului/ Vehicle Identification Number (VIN) şi a plă-
cuţei modelului autovehiculului sau montarea acestora
în alt loc.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 33
3 Proiectarea suprastructurilor
3.5 Stabilitatea autovehiculului
3.5 Stabilitatea autovehiculului

La recepţionarea autovehiculului cu caroseria montată


aa AVERTIZARE
trebuie să se prezinte, conform Directivei CE pentru
sistemul de frânare 71 / 320 / CEE, certificatul calculării Trebuie respectate sarcinile pe punte autorizate. Dacă
înălţimii centrelor de greutate la autovehiculul încărcat. sarcinile autorizate pe punte sunt depăşite sau dacă
Înălţimea centrelor de greutate pentru încărcătură sarcinile minime pe punte rămân sub valoarea indi-
poate fi combinată în acest sens cu înălţimea centre- cată, şoferul poate să piardă controlul asupra autove-
lor de greutate a autovehiculului montat complet de hiculului şi să cauzeze un accident.
către carosier fără încărcătură determinată practic în Valoarea minimă pentru sarcina pe puntea faţă în
capitolele 9 „Calcule“ (e Pagina 149) şi 9.1.2 „Deter- timpul deplasării este:
minarea poziţiei centrului de greutate în direcţia z“
(e Pagina 151). • 40 % din masa totală a autovehiculului

Daimler AG nu dă relaţii despre


• comportamentul în mers
• comportamentul la frânare
• comportamentul direcţiei
la caroserii pentru încărcături cu poziţii nefavorabile ale
centrului de greutate (de exemplu sarcini pe spate, pe
înălţime sau pe laturi), dat fiind că aceste aspecte sunt
influenţate substanţial de lucrările de carosare şi, deci,
pot fi apreciate în exclusivitate de firma de carosare.

aa AVERTIZARE

La autovehicule cu poziţii nefavorabile ale centrului


de greutate, după lucrări de ataşare, încorporare
sau reechipare şi la utilizările prevăzute (de exemplu
sarcini pe spate, pe înălţime sau pe laturi) trebuie să
se circule în regim adaptat (viteză redusă de înscriere
în curbă, evitarea unor mişcări bruşte de bracare).
Trebuie respectate sarcinile autorizate pe punte,
greutăţile totale şi poziţiile centrului de greutate. În
caz contrar pot fi cauzate accidente.

Atât la lucrările de reechipare sau de completare cât şi


în starea gata de drum nu trebuie depăşite în nici un caz
sarcinile autorizate pe roţi şi pe punte precum şi greuta-
tea totală autorizată a autovehiculului.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 34
3 Proiectarea suprastructurilor
3.6 Pneuri
3.6 Pneuri

Firma de carosare trebuie să garanteze că


ii Informaţii suplimentare
• 6.2.5 „Aripi şi pasaje ale roţilor“ (e Pagina 90)dis-
tanţa de la anvelopă la aripă sau pasajul roţii este Pentru informaţii suplimentare vedeţi (e vezi
suficient de mare, chiar şi atunci când sunt montate pagina 17) şi (e vezi pagina 46).
lanţurile antiderapante pentru zăpadă şi arcurile sunt
complet solicitate (şi la dezaxare) şi că sunt respec-
tate datele corespunzătoare din desenele de ofertă.
• sunt folosite numai anvelope cu dimensiunea
autorizată, vedeţi înscrierea în circulaţie precum
şi pct. 4.2.2 „Dimensiuni de anvelope avizate“
(e Pagina 46).

aa AVERTIZARE

Prin depăşirea capacităţii portante indicată a anvelo-


pelor sau a vitezei maxime autorizate a anvelopelor,
ele pot fi afectate sau distruse. Astfel puteţi pierde
controlul volanului, puteţi cauza un impact, acci-
dentându-vă pe dumneavoastră sau alte persoane.
Iată de ce trebuie folosite numai tipurile şi dimen-
siunile de anvelope autorizate pentru autovehiculul
dumneavoastră, respectând, totodată, şi capacitatea
portantă a anvelopelor pentru autovehicul precum şi
indexul de viteză.
Îndeosebi trebuie respectate prescripţiile naţionale de
autorizare pentru anvelope. Aceste prescripţii prevăd,
eventual, un anumit tip de anvelopă pentru autove-
hiculul dumneavoastră respectiv interzic folosirea
anumitor tipuri de anvelope, autorizate în alte ţări.
Dacă sunt montate alte roţi
• pot fi afectate frânele roţilor sau componentele
trenului de rulare
• nu mai este garantată rularea liberă a roţilor şi
anvelopelor
• nu mai pot funcţiona corespunzător destinaţiei
lor frânele roţilor sau componentele trenului de
rulare.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 35
3 Proiectarea suprastructurilor
3.7 Asamblări filetate şi sudate
3.7 Asamblări filetate şi sudate

3.7.1 Asamblări filetate • Dacă şuruburile sunt strânse la Mercedes-Benz cu


Dacă şuruburile/piuliţele tipizate trebuie înlocuite, pot fi moment de strângere şi unghi de răsucire, modifica-
folosite numai şuruburi/piuliţe rea constructivă nu mai este posibilă.
• cu acelaşi diametru • Cu ajutorul Sistemului informaţiei de atelier Merce-
des-Benz (WIS) trebuie determinat, dacă şuruburile şi
• cu rezistenţă identică piuliţele componentelor autoşasiului trebuie strânse
• conform aceleiaşi norme, respectiv aceluiaşi tip de doar în starea gata de mers.
şurub • Reperele cotensionate suplimentar ale caroseriei tre-
• cu acelaşi tratament de suprafaţă (protecţie antico- buie să prezinte aceeaşi rezistenţă sau una mai mare
rozivă, coeficient de frecare) ca cea a îmbinării tensionate existente.
• cu acelaşi pas al filetului.
ii Informaţii suplimentare
Noi recomandăm piese normate Mercedes-Benz.
Informaţii primiţi la fiecare centru service Merce-
aa AVERTIZARE des-Benz.
Este interzisă modificarea tuturor asamblărilor cu
şuruburi relevante pentru siguranţă, de ex. pentru fun- aa AVERTIZARE
cţii de ghidare a roţilor, de direcţionare şi de frânare.
Altfel nu pot funcţiona conform destinaţiei lor. Drept În principiu şuruburile sau piuliţele cu dantură de
urmare, şoferul poate să piardă controlul volanului şi clichet, şuruburile microcapsulate sau piuliţele
să cauzeze un accident autoblocante trebuie înlocuite după o folosire unică.
Înaintea înşurubării şuruburilor microcapsulate, con-
Un montaj nou trebuie executat numai în conformitate trafiletul trebuie recondiţionat sau trebuie înlocuită
cu directiva service Mercedes-Benz, cu piese normate piuliţa, pentru a îndepărta toate resturile masei vechi
corespunzătoare. Noi recomandăm piese originale de asigurare a şurubului. Apoi găurile filetate neînfun-
Mercedes-Benz. date şi găurile filetate înfundate recondiţionate trebuie
suflate cu aer comprimat, deoarece resturile de adeziv
• La toate lucrările de montaj se va aplica Directiva
pe filet pot împiedica strângerea corectă a şuruburilor.
VDI 2862.
În cazul nerespectării asupra şuruburilor pot acţiona
• Sunt interzise scurtarea lungimii libere de strângere,
forţe de încovoiere datorită unei pretensionări greşite
modificarea pe tijă elastică sau folosirea unor şuru-
a şuruburilor care pot cauza ruperea şuruburilor. Drept
buri cu o porţiune filetată mai scurtă.
urmare, şoferul poate să piardă controlul volanului şi
• Trebuie ţinut cont de comportamentul la tasare al să cauzeze un accident
asamblărilor filetate.
• Utilizarea momentelor de strângere Mercedes-Benz
presupune un coeficient de frecare total în domeniul
de la µges = 0.08 până la 0.14 pentru partenerii
respectiv de înşurubat.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 36
3 Proiectarea suprastructurilor
3.7 Asamblări filetate şi sudate

aa AVERTIZARE
Alegerea procedeelor de sudare
Caracteristicile mecanice ale cordoanelor sudate depind
La desfacerea şuruburilor microcapsulate există de alegerea procedeului de sudare şi de geometria
pericolul de accidentare prin desfacerea instantanee îmbinării.
a şuruburilor. Iată de ce trebuie să asiguraţi o liber-
La table suprapuse procedeul de sudare va fi ales în
tate de mişcare suficientă la desfacerea şuruburilor
funcţie de accesibilitatea părţilor:
microcapsulate.
accesibilitate dintr-o sudare în puncte în gaz
singură parte inert
ii Informaţii suplimentare
accesibilitate din sudare în puncte de
Pentru asamblări filetate speciale vă stau la dispoziţie ambele părţi rezistenţă
Sistemul de informaţii pentru atelier (WIS) Merce-
des-Benz sau colectivul "Consiliere tehnică caroserie“ sudare în puncte de rezistenţă
(e Pagina 15).
Sudarea în puncte de rezistenţă se aplică la piese
suprapuse cu accesibilitate din ambele părţi. Sudarea
3.7.2 Asamblări sudate prin puncte a mai mult de două straturi de tablă trebuie
evitată.
Generalităţi
Pentru menţinerea calităţii înalte cerută de Merce- Distanţa dintre punctele de sudură
des-Benz pentru operaţiile de sudare, aceste lucrări Pentru evitarea şuntărilor (efecte şunt) trebuie res-
trebuie executate numai de personal calificat corespun- pectate distanţele indicate dintre punctele de sudură
zător. (d=10e+ 10 mm).
În principiu se recomandă pentru obţinerea unor cusături
sudate de calitate superioară:
• curăţarea atentă a zonelor de sudat
• mai multe cordoane de sudură scurte în locul unuia
lung
• cordoane simetrice pentru limitarea contracţiei
• evitarea aplicării a mai mult de 3 cordoane de sudură
într-un punct
• evitarea sudurilor în zone durificate prin ecruisare

!! Aviz
Înaintea lucrărilor de sudare se va demonta bateria iar
airbagurile, dispozitivul de comandă airbag, senzorii d Distanţa între punctele de sudură
airbag şi centurile de siguranţă vor fi protejate contra e Grosimea tablei
stropilor de sudură sau vor fi demontate eventual.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 37
3 Proiectarea suprastructurilor
3.7 Asamblări filetate şi sudate
Distanţa până la marginea tablei sudare în puncte în gaz inert
Pentru evitarea deteriorării miezurilor de topire trebuie Dacă tablele suprapuse sunt sudabile numai dintr-o
respectate distanţele indicate până la marginea tablei parte, operaţia de îmbinare va fi executată prin sudare în
(L=3e + 2 mm). puncte în gaz inert sau sudare de prindere.
Dacă îmbinarea se realizează prin ştanţare sau găurire,
urmată de sudare în puncte în gaz inert, raza găuririi
trebuie debavurată înaintea sudării.

e Grosimea tablei
L Distanţa până la marginea tablei

D = Diametrul 4,5 5 5,5 6 6,5 7


găurii [mm]
e = Grosimea 0,6 0,7 1 1,25 1,5 2
tablei [mm]

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 38
3 Proiectarea suprastructurilor
3.7 Asamblări filetate şi sudate
Calitatea mecanică poate fi mărită în mod suplimentar Piesele care nu pot fi sudate
prin practicarea "găurilor alungite" (l=2b).
Sudarea este interzisă la următoarele repere/agregate:

• la coloana A, B, C şi D
• la agregate ca de ex. motorul, cutia de viteze, punţi
etc.

ii Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare vedeţi capito-


lele 4 „Valori tehnice limită pentru planificare“
(e Pagina 45), 5 „Prevenirea defectelor“
(e Pagina 60) şi capitolul 6.2 „Caroseria neechi-
pată / Caroseria“ (e Pagina 77) şi consultaţi Siste-
mul informaţiei de atelier Mercedes-Benz (WIS).
b Lăţimea găurii alungite
I Lungimea găurii alungite Protecţia anticorosivă după sudare
Sudură de prindere După toate operaţiile de sudare la autovehicul trebuie
respectate măsurile de protecţie anticorozivă indicate
La grosimi ale tablei > 2 mm, tablele suprapuse pot fi
(e Pagina 66).
îmbinate şi prin sudură de prindere
(30 mm < L < 40e; d > 2L). !! Aviz
În plus, la lucrările de sudare se va da atenţie avi-
zelor date în capitolele 5 „Prevenirea defectelor“
(e Pagina 60) şi 6 „Modificări la autovehiculul de
bază“ (e Pagina 71).

Figura: Cote la sudura de prindere


d Distanţa sudurii de prindere
e Grosimea tablei
L Lungimea sudurii de prindere

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 39
3 Proiectarea suprastructurilor
3.8 Izolaţia fonică
3.8 Izolaţia fonică

La modificarea ansamblurilor relevante pentru zgomot,


cum ar fi, de ex.:
• motorul
• sistemul de evacuare a gazelor arse
• sistemul de aspirare a aerului în motor
• anvelope etc.
trebuie făcute măsurători ale zgomotului.
Sunt valabile prescripţiile şi directivele naţionale. În
Republica Federală Germania trebuie respectate:
• CEE R51 şi
• art. 49.3 StVZO (silenţios)
Reperele montate în serie pentru antifonare nu trebuie
demontate sau modificate.
Situaţia zgomotului din habitaclu nu are voie să se
înrăutăţească.

!! Aviz
La toate modificările aduse autovehiculului trebuie
respectat zgomotul exterior al autovehiculului, stabilit
conform Directivei CEE R51.

!! Aviz
Pentru ca nivelul zgomotului autovehiculului să nu fie
influenţat de modificările făcute, la planificarea caro-
seriilor se va da atenţie minimalizării zgomotului din
interior (e vezi pagina 111).

ii Informaţii suplimentare

Pentru antifonarea interioară găsiţi informaţii referi-


toare la caracteristicile de respectat ale materialului şi
la criteriile de montaj în 6.4.4 „Reducerea zgomotului
în habitaclu“ (e Pagina 111).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 40
3 Proiectarea suprastructurilor
3.9 Mentenanţă şi reparaţie
3.9 Mentenanţă şi reparaţie

Mentenanţa şi reparaţia autovehiculului nu vor fi îngreu- • Daimler AG recomandă ca volumul lucrărilor de


nate de caroserie. mentenanţă la caroserie să se adapteze la sistemele
Punctele de întreţinere şi agregatele trebuie să rămână valabile de întreţinere Mercedes-Benz pentru autove-
uşor accesibile. hiculul respectiv. Acest lucru este valabil atât pentru
felul şi volumul cât şi pentru intervalele respectiv
• Trebuie respectate Instrucţiunile de exploatare.
kilometri parcurşi, care constituie baza conform
• Clapetele de întreţinere sau pereţii dorsali demonta- căreia se execută lucrările de mentenanţă.
bili trebuie montaţi la cutiile de depozitare.
Instrucţiunile de exploatare şi cele de întreţinere pentru
lucrările executate la caroserie şi agregatele montate în
Cutia bateriei trebuie să aibă o aerisire bună. În caz cont- mod suplimentar trebuie puse la dispoziţie de firma de
rar, trebuie montată o aerisire pentru baterie. carosare în limba ţării de exploatare.
• Bateriile trebuie verificate cu privire la performanţă şi
stare şi întreţinute conform indicaţiilor producătorului 3.9.1 Lucrări în vederea depozitării autovehi-
(e Pagina 42). culului
Depozitarea autovehiculului
!! Aviz
• curăţarea completă a autovehiculului
Staţionările îndelungate pot cauza defecţiuni la • Controlul nivelului de ulei şi al lichidelor de răcire
baterie. Acest lucru poate fi evitat prin deconec-
• Mărirea presiunii prescrise în anvelope cu 0,5 bar
tarea bateriei şi depozitarea ei corespunzătoare
.(e Pagina 42) • Slăbirea frânei de parcare şi asigurarea autovehiculu-
lui contra rulării prin aplicarea unor pene la roţi
Costurile suplimentare cauzate de caroserie la lucrările • Deconectarea bateriei şi ungerea papucilor de cablu
şi bornelor
de garanţie, mentenanţă sau reparaţie nu sunt preluate
de Daimler AG. • Trebuie luate toate măsurile prevăzute în Sistemul
de informaţii pentru atelier Mercedes-Benz (WIS)
Înaintea livrării autovehiculului, firma de carosare va ţine
în capitolul „Măsuri de protecţie pentru autovehi-
cont de următoarele:
culele de depozitat noi“, vezi 2.3.8 „sistemul de
• trebuie controlată reglarea farurilor sau acest control informaţii pentru atelierele Mercedes-Benz (WIS)“
trebuie executat de un atelier specializat; Noi reco- (e Pagina 19). Protecţia anticorozivă a discurilor
mandăm un centru service Mercedes-Benz. de frână este, de ex. o parte esenţială a acestor
• piuliţele/buloanele pentru roată vor fi restrânse cu măsuri.
respectarea momentului de strângere.
Depozitarea în aer liber (< 1 lună)
• Trebuie executate aceleaşi operaţii ca la depozitarea
în încăperi închise
• Trebuie închise toate orificiile de intrare a aerului şi
încălzirea se va regla pe „Oprit“

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 41
3 Proiectarea suprastructurilor
3.9 Mentenanţă şi reparaţie

Depozitarea în aer liber ( >1 lună) !! Aviz


• Trebuie executate aceleaşi operaţii ca la depozitarea
în încăperi închise Dacă tensiunea bateriei scade sub 12,1 V, poate
• Se desprind ştergătoarele de pe parbriz deveni necesară înlocuirea ei datorită defectării inter-
venite.
• Trebuie închise toate orificiile de intrare a aerului şi
încălzirea se va regla pe „Oprit“
• Bateria trebuie demontată şi depozitată conform 3.9.3 Lucrări înaintea livrării autovehiculului
indicaţiilor producătorului bateriei (e Pagina 42) reechipat
Întreţinerea autovehiculelor depozitate (în cazul Lucrările şi modificările executate trebuie confirmate de
unei depozitări > 1 lună) firma de carosare prin înscrierea lor în caietul de întreţi-
• Control lunar al nivelului de ulei nere.
• Control lunar al lichidului de răcire Controlul întregului autovehicul
• Control lunar al presiunii aerului din anvelope Autovehiculul trebuie controlat pentru a constata dacă
Scoaterea autovehiculului din depozit se află în stare ireproşabilă şi eventualele defecte trebuie
remediate.
• Controlul nivelului lichidelor autovehiculului
• Corectarea presiunii anvelopelor conform prescripţiei Controlul sistemului de frânare
• Controlul încărcării bateriei şi montajul ei Dacă timpul de staţionare a autovehiculului nu este cuno-
scut, trebuie înlocuit lichidul de frână.
• curăţarea completă a autovehiculului
Cablurile electrice şi conductele hidraulice trebuie con-
3.9.2 Mentenanţa şi depozitarea bateriilor trolate asupra defecţiunilor de orice natură şi, eventual,
înlocuite.
Pentru evitarea defectării bateriilor, ele trebuie
deconectate la staţionări ale autovehiculului de peste o Sistemul pneumatic trebuie controlat asupra defectelor
săptămână. Mereu trebuie deconectaţi ambii poli. de orice natură şi eventual trebuie reparat respectiv
înlocuit.
La staţionări peste o lună, bateria va fi demontată şi
depozitată uscat la temperaturi de 0 °C până la 30  °C. Lichidul de frână trebuie înlocuit la un interval de doi ani.
Bateria va fi depozitată în poziţie normală. Controlul instalaţiei electrice
Starea de încărcare va fi menţinută constant la o valoare După terminarea lucrărilor la sistemul electric sau elec-
peste 12,55 V. tronic se va citi memoria erorilor modului de comandă şi
eventual trebuie anulată.
În cazul în care tensiunea bateriei scade sub 12,55 V, dar
nu sub 12,1 V, bateria trebuie încărcată. Controlul bateriei
Înaintea livrării autovehiculului trebuie controlată sta-
rea de încărcare a bateriei (e Pagina 42). Dacă este
necesar, bateria trebuie reîncărcată.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 42
3 Proiectarea suprastructurilor
3.9 Mentenanţă şi reparaţie

Controlul anvelopelor
Înaintea livrării autovehiculelor trebuie controlată presi-
unea aerului din anvelope şi existenţa unor deteriorări.
Anvelopele deteriorate trebuie înlocuite.
Controlul geometriei roţilor
În cazul modificărilor executate la caroserie este reco-
mandat controlul geometriei roţilor. Informaţii suplimen-
tare vedeţi în Sistemul de informaţii pentru atelierele
Mercedes-Benz (WIS).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 43
3 Proiectarea suprastructurilor
3.10 Echipări opţionale
3.10 Echipări opţionale

Echipările speciale sau echipări adăugate ulterior pot


aa AVERTIZARE
spori greutatea în stare neîncărcată a autovehiculului.
Folosirea unor repere, agregate, piese de reechipare În plus, dotările opţionale pot modifica şi poziţia centru-
sau accesorii neautorizate poate afecta securitatea lui de greutate, raportul spaţiului constructiv şi mersul
autovehiculului. liber al pieselor. Iată de ce la executarea tuturor lucrări-
lor trebuie acordată atenţie menţinerii funcţionalităţii
Înaintea începerii lucrărilor la autovehicul trebuie citite autovehiculului complet şi respectării valorilor limită
capitolul privind montajul din Instrucţiunile de exploa- (e Pagina 45).
tare a autovehiculului şi Instrucţiunile de exploatare şi
de montaj pentru accesorii şi dotări opţionale. În caz Greutatea reală a autovehiculului şi sarcinile pe punte
contrar, nu sunteţi în măsură să recunoaşteţi perico- trebuie stabilite prin cântărire înaintea montării carose-
lele şi vă veţi periclita pe dumneavoastră şi pe alţii. riei.
Nu toate dotările opţionale pot fi montate fără probleme
Pentru adaptarea optimă a autovehiculului la caroserie în orice autovehicul. Acest lucru este valabil mai ales la
sunt recomandate echipările opţionale, livrabile sub încorporări ulterioare, deoarece spaţiul necesar de mon-
număr de cod. taj poate fi ocupat de alte repere sau dotarea opţională
cere adăugarea de repere suplimentare.
ii Informaţii suplimentare
ii Informaţii suplimentare
Primiţi informaţii detaliate privitoare la dotări opţionale
la: Pentru întrebări vă puteţi adresa colectivului „Consi-
• ­Centrul service Mercedes-Benz liere tehnică caroserie" (e Pagina 15).
• PIT (Informaţii privind produsul transporter) în
portalul carosierilor
• „Consiliere tehnică pentru autovehiculul de bază“
(e Pagina 15)
Pe homepage-ul Mercedes-Benz vă puteţi asambla
în configurator autovehiculul dorit şi puteţi vedea
echipările opţionale disponibile:
http://www.mercedes-benz.com

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 44
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.1 Valori limită pentru autovehiculul de bază
4.1 Valori limită pentru autovehiculul de bază

4.1.3 Sunt interzise operaţiile de sudare


!! Aviz
• la coloana A şi B
Prezentul capitol conţine cele mai importante date • în razele de îndoire
tehnice limită ale autovehiculului de bază, necesare • în zona airbagurilor
planificării. În plus trebuie respectate şi celelalte capi-
tole din actualele Directive de confecţionat şi montat sudarea în găuri este permisă numai la flancurile verti-
caroserii. cale ale lonjeronului ramei

ii Informaţii suplimentare
4.1.1 Manevrabilitatea şi distribuţia maselor
Informaţii suplimentare obţineţi în capitolul 3.7
• În toate stările de încărcare, sarcina pe puntea din „Asamblări filetate şi sudate“ (e Pagina 36) şi 5.3
faţă trebuie să fie de minim 40 % din masa totală a „Lucrări de sudare“ (e Pagina 65).
autovehiculului.
• Trebuie respectate sarcinile pe punte autorizate.
• Informaţii referitoare la distribuţia maselor modelelor 4.1.4 Sunt interzise operaţiile de găurire
indicate de autovehicule găsiţi în tabelele din 10.1 • la coloana A şi B
„Date tehnice“ (e Pagina 155). • la cadrul autovehiculului
• în raza punctelor de aplicare a forţei (de ex. racordul
4.1.2 Dimensiuni maxime ale autovehiculului punţilor)
• în raza punctelor de sprijin ale punţii din faţă şi din
ii Informaţii suplimentare
spate
Informaţii referitoare la cotele maxime ale autovehicu- • în zona airbagurilor
lului găsiţi la 10.1 „Date tehnice“ (e Pagina 155).
!! Aviz
Garda la sol
Găurile din lonjeronul cadrului rezultă din procesul
Garda la sol disponibilă variază în funcţie de model şi
de producţie şi nu sunt recomandate pentru toate
configuraţie.
lucrările de carosare. Este interzisă folosirea găurilor
Un pachet pentru şantier (ca pachet de ţară) cuprinde o din procesul de producţie, deoarece poate fi defectat
garda la sol mai mare ca echipare specială. cadrul.

ii Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare vedeţi capitolul 3 „Proiectarea


suprastructurilor“ (e Pagina 29).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 45
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.2 Valori limită tren de rulare
4.2 Valori limită tren de rulare

4.2.1 Sarcini autorizate pe punte 4.2.3 Diametrul cercului de viraj


A se vedea:
ii Informaţii suplimentare
• § 32d StVZO
Informaţii referitoare la cotele sarcinile pe punte auto- • Uniunea Europeană: 97/27/CE
rizate găsiţi la 10.1 „Date tehnice“ (e Pagina 155). • Uniunea Europeană: 96/53/CE
Informaţii suplimentare referitoare la sarcinile pe
punte autorizate găsiţi la: 4.2.4 Modificări punţi
• prin persoana dumneavoastră de contact, vedeţi Sunt interzise modificări la trenul de rulare şi punţi
pct. 2.3 „Consilierea firmelor de carosare“ (e Pagina 71).
(e Pagina 15)
• la pct. 2.3.12 „Tool de informaţii privind produsul 4.2.5 Modificări la sistemul de direcţie
(PIT))“ (e Pagina 21)
Este interzisă modificarea sistemului de direcţie
• în configuratorul autovehiculului la (e Pagina 71)
http://www.mercedes-benz.com
4.2.6 Modificări la sistemul de frânare
4.2.2 Dimensiuni de anvelope avizate Sunt interzise modificări la sistemul de frânare.
Sunt interzise modificări ale direcţiei de aspiraţie şi eva-
ii Informaţii suplimentare cuare a aerului la frânele disc (e Pagina 73).
Informaţii referitoare la dimensiunile avizate
ale anvelopelor găsiţi la 10.1 „Date tehnice“
(e Pagina 155).
Informaţii privind corespondenţa anvelopelor cu
modelul autovehiculului, jantele potrivite şi eventualele
restrângeri primiţi
• prin persoana dumneavoastră de contact, vedeţi
pct. 2.3 „Consilierea firmelor de carosare“
(e Pagina 15)
• în configuratorul autovehiculului la
http://www.mercedes-benz.com

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 46
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.2 Valori limită tren de rulare
4.2.7 Modificări arcuri, suporturile arcuri-
lor / amortizoare
Modificările la arcuri şi amortizoare trebuie corelate între
partea din faţă şi cea din spate.
Folosirea unor arcuri şi amortizoare care nu corespund
caracteristicilor pieselor normate sau reperelor procura-
bile ca echipare opţională, este interzisă. Noi reco-
mandăm folosirea pieselor normate Mercedes-Benz.
Sunt interzise modificări la suporturile arcurilor
(e Pagina 71).

4.2.8 Geometria roţilor


Este interzisă modificarea geometriei roţilor
(e Pagina 71).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 47
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.3 Valori limită caroserie neechipată
4.3 Valori limită caroserie neechipată

4.3.1 Modificări caroserie neechipată


ii Informaţii suplimentare
Vedeţi şi capitolul 6 „Modificări la autovehiculul de bază“
(e Pagina 71). Informaţii suplimentare vedeţi la pct. 6.2.8 „Acoperiş
• Este interzisă coborârea pasajelor de roată. furgon /Combi“ (e Pagina 91), pct. 6.5.1 „Port-
bagaj pe acoperiş“ (e Pagina 113) şi la pct. 2.3
• Modificările la structura traverselor sunt interzise în
„Consilierea firmelor de carosare“ (e Pagina 15).
general.
• Sunt interzise modificări la zona de deschidere a Arcele de acoperiş sau elementele portante nu vor fi
uşilor spate inclusiv zona acoperişului. scoase sau defectate fără să fie înlocuite.
• În cazul modificărilor făcute la structura portantă, Îmbinarea între arcul de acoperiş şi perete lateral trebuie
rigiditatea echivalentă trebuie să corespundă cu cea să fie rigidă la încovoiere .
a autovehiculului standard.
• Trebuie menţinut loc liber pentru ştuţul de alimentat !! Aviz
carburant precum şi pentru conductele rezervorului
de carburant. Înaintea efectuării modificărilor, contactaţi „serviciul
• Nu se va suda sau găuri la coloana A, B, C şi D. de consultanţă tehnică carosare“ (e Pagina 15).
• La modificarea peretelui lateral la furgon trebuie rea-
lizată o rigiditate echivalentă cu cea a autovehiculul
de bază.

4.3.2 Acoperişul autovehiculului / încărcarea


acoperişului
Încărcare maximă pe acoperiş
Acoperiş normal Acoperiş cu trapă pen-
[kg]* tru obiecte lungi
[kg]**
100 kg 60 kg
* Solicitarea maximă a acoperişului datorată
greutăţii complete a sistemului de fixare a portba-
gajului de acoperiş şi a suportului pentru port-
bagajul de acoperiş şi a sarcinii utile repartizate
uniform (de ex.: sistemul portant al portbagajului
de acoperiş incl. suport portbagaj de acoperiş
cod D11 (D11 disponibil numai la Combi ampata-
ment 2) şi o sarcină utilă de 80 kg)
** sarcina utilă pe traverse; trapă pentru obiecte
lungi (codeDL2, numai ampatament 1 sau 2)
exclude suport portbagaj de acoperiş cu suport
de bază integrat (code D11).
Suportul portbagaj de acoperiş cu suport de bază
integrat (cod D11) exclude trapa pentru obiecte
lungi (cod DL2).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 48
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.4 Valori limită perifericele motorului / grupul motopropulsor
4.4 Valori limită perifericele motorului / grupul motopropulsor

4.4.1 Sistem de alimentare cu carburant


• Modificările la sistemul de alimentare cu carburant
sunt permise numai dacă sunt respectate prescripţi-
ile începând cu (e Pagina 95).

4.4.2 Modificări motor / Repere ale grupului


motopropulsor
• Este interzisă modificarea aspiraţiei aerului în motor.
• Soluţii ulterioare pentru reglarea turaţiei motorului
nu sunt posibile pe lângă cea furnizabilă ca echipare
opţională ( „Interfaţa pentru carosieri (cod EK8)“
(e Pagina 144)).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 49
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.5 Valori limită spaţiu interior
4.5 Valori limită spaţiu interior

4.5.1 Modificări în zona airbagului 4.5.2 Modificare scaune

aa AVERTIZARE aa AVERTIZARE

Sunt interzise modificări la sistemul airbag precum şi Sunt interzise modificări la scaunul şoferului şi la
la dispozitivul de tensionare centuri. scaunul însoţitorului sau fixarea scaunelor de pasajul
Modificările sau lucrările executate neprofesional la roţii. În caz de accident scaunele pot fi smulse din
unul din sistemele de reţinere (centură de siguranţă ancorare.
şi  ancorarea centurilor de siguranţă, airbag) sau
cablarea lui pot genera funcţionarea neconformă ii Informaţii suplimentare
destinaţiei a sistemului de reţinere. Asta înseamnă că
airbagurile pot fi activate neintenţionat sau că nu fun- Informaţii suplimentare obţineţi în capitolul
cţionează în caz de accident, cu toate că este atinsă 6.4 „Interiorul“ (e Pagina 98).
decelerarea necesară declanşării.

• Sunt interzise modificări la şi în zona componentelor


airbag şi senzorilor airbagurilor.
• Modificarea ulterioară a pavilionului este interzisă la
execuţia cu windowbag.
• Dotarea interioară trebuie concepută astfel încât să
rămână neîngrădite zonele de deschidere a airbagu-
rilor .
• Sunt interzise modificări în raza modulului de
comandă airbag.

ii Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare obţineţi în capitolul 6.4.2


„Echipamente de siguranţă“ (e Pagina 99).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 50
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic

ii Informaţii suplimentare

Vedeţi şi pct. 8 „Sistem electric“ (e Pagina 120).

4.6.1 Cabluri electrice / Siguranţe


Intensitatea Curent nomi- Secţiune con-
max. a curen- nal al sigu- ductor [mm2]
tului perma- ranţei fuzibile
nent [A] [A]
0 - 4,9 5 0,5
5 - 9,9 10 1
10 - 18 20 2,5
19 - 28 30 4
29 - 35 40 6
36 - 48 50 10
49 - 69 70 46
70 - 98 100 25
99 - 123 125 35
124 - 148 150 50

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 51
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic
4.6.2 Puncte de masă la
caroseria autovehiculului

!! Aviz
Înaintea intervenţiilor în sistemul electric al autove-
hiculului, citiţi capitolul 4.6 „Valori limită sistemul
electric / electronic“ (e Pagina 51).

Pentru racordarea consumatorilor, vedeţi punctele de


masă din figura corespunzătoare.
La fiecare punct de masă racordaţi un singur consuma-
tor, respectiv un papuc de cablu.
La montajul papucilor de cablu la punctul de masă, res-
pectaţi tipul de şurub şi indicaţiile referitoare la momen-
tele de strângere.
Momente de strângere
Tip de şurub M6
Cuplu motor 8 Nm + 15 %

Modificarea punctelor de masă nu este admisibilă.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 52
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic

Figura: Puncte de masă la caroseria autovehiculului


Poz. Fig. nr. Acces
(vezi paginile care urmează)
Puncte de masă utilizate în starea originală
1 2 Demontaţi capitonajul şi tabla de acoperire de pe partea însoţitorului.
2 4 Demontaţi capitonajul de la pasajul roţilor din spate.
3 3 Scoateţi covorul habitaclului de pe fundul dublu, scaune şi al soclu.
4 1 Demontaţi bara de protecţie din faţă.
Puncte de masă disponibile pentru carosieri
a 5 Demontaţi capitonajul de la pasajul roţilor din spate.
B 3 Scoateţi covorul habitaclului de pe fundul dublu, scaune şi al soclu.
c 2 Demontaţi capitonajul schimbătorului de viteze.
d 1 Demontaţi bara de protecţie din faţă.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 53
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic

Figura 1: Vedere compartimentul motor

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 54
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic

Figura 2: Vedere compartimentul pasagerilor

Figura 3: Vedere podeaua autovehiculului

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 55
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic

Figura 4: Vedere compartimentul marfă

Figura 5: Vedere compartimentul marfă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 56
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic
4.6.3 puncte de masă la cutia de viteze

!! Aviz
În funcţie de versiunea de cutie de viteze vă stau la
dispoziţie diferite puncte de masă.

Papucii de cablu trebuie strânşi cu un şurub de filetare


M8 cu o lungime corespunzătoare sau cu o piuliţă M8 cu
autoblocare cu un moment de strângere de 21 Nm.
Dacă consumatorul de racordat dispune de mai mulţi
conductori de masă, pot fi racordaţi mai mulţi papuci de
cablu la punctul de masă.
Racordaţi la fiecare punct de masă un singur utilizator.

Figura: Punct de masă la cutia de viteze


1 Punct de masă la carcasa cutiei de viteze diferenţiale

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 57
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic
4.6.4 Amplasarea reperelor electrice

NR Denumirea NR Denumirea
1 ABS/modul de comandă ESP 8 BIM (modul de siguranţă şi de comutare
motor)
2 Modul de comandă airbag
9 Calculator BVR (cutie de viteze DCT) - nu
3 Modul de comandă viteză există
4 Modul de comandă asistenţă la par- 10 Acumulator
care
11 Clema de baterie
5 UVH (unitate centrală compartimentul
pasagerilor) 12 Modul comandă motor
6 BFRH (cutie de siguranţă şi de relee) 13 Cod EK9 (opţiune)
7 USM (Undercoat Switching Module)

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 58
4 Valori tehnice limită pentru planificare
4.6 Valori limită sistemul electric / electronic
4.6.5 Montajul ulterior al echipamentelor 4.6.6 Magistrala CAN
electrice (sigla e) Intervenţiile în MAGISTRALA BUS şi componentele
Toate echipamentele electrice montate ulterior trebuie să conectate sunt interzise.
corespundă ediţiei actuale a Directivei CEE-R10, valabilă Datorită conectării în reţea şi a supravegherii interne a
la data montajului. consumatorilor, magistrala CAN nu poate fi modificată
Privitor la compatibilitatea electromagnetică (EMV) este (de exemplu prin întrerupere, prelungire sau "furt de
necesară o omologare CE a tipului corespunzător Direc- curent“).
tivei CE numite mai sus în ediţia actual valabilă (sigla e Cu ajutorul Modulului special parametrizabil pentru caro-
documentată şi aplicată pe echipament), dacă echipa- sieri pot fi accesate anumite date ce stau la dispoziţie
mentul electric montat ulterior are o legătură cu funcţii prin magistrala CAN (e Pagina 140).
ale rezistenţei la perturbaţii. Omologarea tipului poate fi
obţinută în Germania şi pentru echipamente electrice cu 4.6.7 Program electronic de stabilitate (ESP)
sigla E conform Directivei CEE R10 (CEE-R 10) în ediţia
actual valabilă. aa AVERTIZARE
Dacă echipamentele electrice montate ulterior nu influ-
enţează rezistenţa la perturbaţii, pentru echipamente Nu vor fi modificate locul de montaj, poziţia de montaj
este pe viitor valabil şi un certificat al producătorului sau şi fixarea senzorului ratelor de turaţie ESP. Sunt
marcarea CE. Dacă asemenea influenţări există, trebuie interzise modificări la conductori şi componente ESP.
verificat înaintea montării de către carosier, respectiv de În caz contrar există pericolul ca ESPul să nu mai
către un serviciu tehnic autorizat. funcţioneze conform destinaţiei sale. Astfel există mai
ales în timpul deplasării în zona limită un pericol mărit
ii Informaţii suplimentare de accidentare.

Vă rugăm să ţineţi cont de pct. 5.7 „Avize privi-


tor la compatibilitatea electromagnetică (EMV)“
(e Pagina 70)şi de pct. 8 „Sistem electric“
(e Pagina 120).
Informaţii suplimentare primiţi la consilierea tehnică
pentru carosare (e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 59
5 Prevenirea defectelor
5.1 Furtunuri de frână / Cabluri şi conducte
5.1 Furtunuri de frână / Cabluri şi conducte

După montajul conductelor de aer comprimat şi conduc-


!! Aviz telor hidraulice, instalaţia trebuie controlată la pierderi
În timpul lucrărilor la autovehicul trebuie respectate de presiune şi etanşeitate.
prevederile de protecţie contra accidentelor. Este interzisă fixarea altor conducte de furtunurile de
frână.
!! Aviz Conductele trebuie protejate printr-o izolaţie corespun-
zătoare contra căldurii
Trebuie respectate directivele şi legile specifice ţării!
Conductele trebuie astfel pozate, încât să nu crească
pierderile de presiune.
Înaintea operaţiilor de sudare, găurire, şlefuire şi polizare,
conductele din material plastic şi furtunurile de frână vor toate conductele de ţevi, furtunuri sau electrice trebuie
fi acoperite, eventual demontate. pozate astfel încât să nu fie supuse solicitărilor meca-
nice.

aa AVERTIZARE

Prin lucrări executate neprofesional pot fi generate


defecţiuni la furtunurile de frână şi cabluri. Urmarea ar
fi defectarea unor componente sau repere relevante
pentru siguranţă.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 60
5 Prevenirea defectelor
5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul
5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul

Înaintea intervenţiilor al autovehicul, trebuie citită şi res-


pectată fişa tehnică „Racordurile electrice“.
Toate cablurile trebuie pozate fără solicitări mecanice.
În cele ce urmează sunt prezentate reprezentări sche-
matice ale cablajelor şi ale punctelor de legătură.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 61
5 Prevenirea defectelor
5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul
5.2.1 Poziţia cablurilor - autovehicul complet

Figura: Poziţia cablajelor - uşile turnante spate


NR Denumirea NR Denumirea
1 Cablaj bara de protecţie din faţă/spate 6 Cablaj acoperiş
2 Cablaj partea din faţă 7 Cablaj uşi turnante spate
3 Cablaj motor 8 Cablaj sub podea
4 Cablaj multimedia 9 Cablaj monobloc
5 Cablaj uşa din faţă dreapta /stânga/uşa culi- 10 Cablaj planşa de bord partea habitaclu/partea
santă laterală stânga/dreapta cu motorul

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 62
5 Prevenirea defectelor
5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul

Figura: Poziţia cablajului - hayonul spate


NR Denumirea NR Denumirea
1 Cablaj bara de protecţie din faţă/spate 6 Cablaj acoperiş
2 Cablaj partea din faţă 7 Cablaj hayonul spate
3 Cablaj motor 8 Cablaj sub podea
4 Cablaj multimedia 9 Cablaj monobloc
5 Cablaj uşa din faţă dreapta /stânga/uşa culi- 10 Cablaj planşa de bord partea habitaclu/partea
santă laterală stânga/dreapta cu motorul

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 63
5 Prevenirea defectelor
5.2 Poziţia cablurilor în autovehicul
5.2.2 Cabluri şi conducte - sistemul ABS 5.2.3 Pozarea cablurilor la peretele frontal al
motorului
!! Aviz
!! Aviz
Faţă de sistemele ABS şi componentele acestora
(modul de comandă, cablaj şi sistemul de senzori) Pentru trecerea cablurilor prin peretele frontal
trebuie păstrată o distanţă minimă de 100 mm. al motorului, respectaţi prevederile din capitolul
4.6 „Valori limită sistemul electric / electronic“
(e Pagina 51).

Este interzisă efectuarea de orificii suplimentare în pere-


tele frontal al motorului.
Pentru trecerea cablurilor utilizaţi preinstalarea din fab-
rică. Tăiaţi preinstalarea din material plastic la dimen-
siunile exacte şi treceţi cablul prin ea. Preinstalarea
din material plastic este adecvată pentru cabluri cu o
secţiune maximă de 10 mm².
Atenţie la o execuţie impermeabilă la apă a trecerii cab-
lurilor.

Figura: Pozarea cablurilor şi a conductelor ptr.


sistemele ABS ­spate

Figura: Trecerea cablurilor la peretele frontal al


motorului
N54.18-2140
1 Trecerea cablurilor
Figura: Pozarea cablurilor şi a conductelor ptr.
sistemele ABS - faţă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 64
5 Prevenirea defectelor
5.3 Lucrări de sudare
5.3 Lucrări de sudare

• Înaintea lucrărilor de sudare, arcurile şi burdufurile


aa AVERTIZARE
elastice trebuie protejate prin acoperire contra stro-
Lucrări de sudare în raza sistemelor de siguranţă pilor. Arcurile nu vor fi atinse cu electrozii de sudură
pasivă (airbaguri şi centuri) pot avea drept urmare sau port-cleştii electrozilor.
funcţionarea neconformă a acestor sisteme. Iată de • Rezervorul şi sistemul de alimentare cu carburant
ce sunt interzise lucrările de sudare în zona sistemelor (conducte etc.) vor fi acoperite înaintea sudării.
de siguranţă pasivă. • Vor fi folosiţi numai electrozi bine uscaţi (diametrul
2,5 mm) cu înveliş calcar alcalin.
aa AVERTIZARE • Intensitatea curentului va fi de maxim 40 A pe mm
din diametrul electrodului.
Lucrările de sudare executate neprofesional pot
• Electrozii vor fi sudaţi numai cu curent continuu prin
genera defectarea unor repere relevante pentru sigu-
polul plus. Se sudează din principiu numai de jos în
ranţă şi, deci, pot cauza accidente. Iată de ce trebuie
sus.
respectate în timpul lucrărilor de sudare măsurile de
securitate numite în punctele care urmează. • Sunt posibile lucrări de sudare în gaz inert.
• Vor fi folosite doar sârme de sudare cu o grosime
• Lucrările de sudare la autoşasiu vor fi executate între 1 şi 1,2 mm.
numai de personal specializat. • Materialul de sudare trebuie să aibă cel puţin aceeaşi
• Repere la care este interzisă sudarea: limită de curgere şi rezistenţă de tracţiune ca materi-
• la coloana A, B, C şi D alul care urmează să fie sudat.
• la structura traverselor • sudarea în găuri este permisă numai la flancurile
verticale ale lonjeronului ramei
• la agregate cu mar fi motorul, cutia de viteze,
punţile. • Pentru evitarea efectului de crestare prin arsuri,
cordoanele de sudură vor fi şlefuite şi consolidate cu
• Clemele plus şi minus ale bateriilor se demontează şi
corniere.
se acoperă.
• Cordoanele de sudură în razele de curbură vor fi
• Clema de legare la masă a aparatului de sudare se va
evitate.
racorda direct la piesa de sudat. Clema de legare la
masă nu trebuie racordată la agregatele motor, cutie • Distanţa dintre cordoanele de sudură şi muchiile
de viteze, punţi. exterioare trebuie să fie de cel puţin 15 mm.
• Carcasa reperelor electronice (de exemplu module !! Aviz
de comandă) şi conductorii electrici nu vor fi atinşi
de electrozii de sudură sau clema de legare la masă Informaţii suplimentare referitoare la lucrările de
a aparatului de sudură. sudare obţineţi în capitolul 3.7 „Asamblări filetate şi
• Pe timpul lucrărilor de sudare în zona centurilor de sudate“ (e Pagina 36), 6 „Modificări la autove-
siguranţă, senzorilor airbag respectiv modulului de hiculul de bază“ (e Pagina 71) şi 6.2 „Caroseria
comandă airbag, aceste repere trebuie demontate. neechipată / Caroseria“ (e Pagina 77) din Sistemul
Informaţii importante pentru manipularea, transpor- informaţiei de atelier Mercedes-Benz (WIS).
tul şi depozitarea reperelor airbag vedeţi la pct. 6.4
„Interiorul“ (e Pagina 98).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 65
5 Prevenirea defectelor
5.4 Măsuri de protecţie anticorozivă
5.4 Măsuri de protecţie anticorozivă

După măsurile de reechipare şi montaj la autovehicul, Prevenirea coroziunii de contact prin izolaţii electrice
suprafeţele respective trebuie protejate anticoroziv.
1
!! Aviz
Pentru toate măsurile de protecţie anticorozivă vor
fi folosite în exclusivitate substanţele de conservare
verificate şi avizate de Daimler AG. 3
2
HH Indicaţie ecologică 2

Începând din 01.07.2007 protecţia anticorozivă (de


exemplu şi conform DBL 9440.40) nu va mai conţine
crom 6.

Măsuri la planificare
3
Protecţia anticorozivă trebuie inclusă în planificare şi
execuţie prin alegerea corespunzătoare a materialelor şi
configuraţiei reperelor.

ii Informaţii suplimentare Figura: Evitarea coroziunii de contact


1 Şaibă suport izolantă
Dacă două metale diferite sunt îmbinate printr-un
electrolit (de exemplu umiditatea aerului) se naşte un 2 Mufă izolantă
compus galvanic. Apare o coroziune electrochimică, 3 Strat intermediar izolant
metalul mai puţin nobil fiind atacat. Coroziunea elec- Prin folosirea izolaţiilor electrice, cum ar fi şaibe suport,
trochimică este cu atât mai mare cu cât distanţa între mufe sau manşoane, poate fi prevenită coroziunea de
metalele afectate este mai mare în seria potenţialelor contact.
electrochimice.
Trebuie evitate lucrările de sudare la cavităţi inaccesibile.
Din acest motiv, prin tratarea corespunzătoare a
reperelor sau izolaţiilor, coroziunea electrochimică
trebuie împiedicată sau redusă la minim prin alegerea
adecvată a materialului.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 66
5 Prevenirea defectelor
5.4 Măsuri de protecţie anticorozivă

Măsuri prin configuraţia reperelor Măsuri prin straturi de acoperire


Coroziunea poate fi redusă prin măsuri constructive, Prin aplicarea unor straturi de acoperire (de exemplu
mai ales la dimensionarea îmbinărilor între materiale de galvanizare, vopsire, conservare sau zincare cu
acelaşi fel sau diferite. flacăra), autovehiculul este protejat contra coroziunii
Colţurile, muchiile precum şi bordurile şi falţurile conţin (e Pagina 68).
pericolul depunerii de impurităţi şi umezeală. După toate lucrările la autovehicul
Protecţia anticorozivă constructivă trebuie avută în • Îndepărtarea aşchiilor de la găurire
vedere prin aplicarea suprafeţelor înclinate, scurgerilor şi • Debavurarea muchiilor
prin evitarea crăpăturilor la îmbinarea reperelor.
• Îndepărtarea vopselei arse şi pregătirea temeinică a
Interstiţii condiţionate constructiv la îmbinările suprafeţelor pentru vopsire
sudate şi prevenirea lor • Reperele neacoperite vor fi grunduite şi vopsite
• Cavităţile sunt conservate cu substanţe de conser-
vare din ceară
• Executarea măsurilor de protecţie anticorozivă la
structura inferioară şi reperele cadrului

Figura: Exemplu de execuţie a îmbinărilor prin sudare

A = favorabil B = nefavorabil
(sudat continuu) (interstiţiu)

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 67
5 Prevenirea defectelor
5.5 Lucrări de vopsire / Lucrări de conservare
5.5 Lucrări de vopsire / Lucrări de conservare

Înainte de vopsire vor fi acoperite următoarele zone:


!! Aviz
• frâne disc
La uscarea vopselei nu vor fi depăşite temperatura • furtunurile de frână
aerului de circulaţie de 80 °C şi temperatura reperului • rezervorul lichidului de frână
de 60 °C. La temperaturi mai ridicate este posibilă
• unitatea de transmisie a frânei de parcare
defectarea modulelor de comandă sau altor compo-
nente. • suprafeţele de contact între roţile-disc şi butucii roţii
respectiv frânele disc
Vopsirea sau conservarea avariată de carosier trebuie • suprafeţele de contact ale piuliţelor pentru roată /
refăcute de acesta. bulonilor de roată
Se va ţine cont de • airbagurile şi centurile de siguranţă
• cerinţele de calitate Daimler AG pentru prima vopsire • suprafeţele de etanşare
şi vopsirea de reparaţie • geamuri, oglinzi
• pentru toate măsurile de vopsire şi de protecţie anti- • orificiile de ieşire a luminii
corozivă vor fi folosite în exclusivitate substanţele de • orificiile de aerisire la cutia de viteză, punţi etc.
conservare verificate şi avizate de Daimler AG;
• broaştele uşilor
• firma de carosare trebuie să respecte grosimea
peliculei diferitelor straturi de vopsea, prevăzută de • dispozitivul de blocare în balamalele uşii turnante din
producător spate
• la acoperirea cu vopsea trebuie să fie dată compati- • suprafeţele de culisare la şinele de culisare uşi
bilitatea vopselei • dispozitivul de blocare uşă şi limitatorul de deschi-
dere pe şinele centrale de culisare
ii Informaţii suplimentare • piesele mobile din dispozitivul de culisare uşă
Materialele de vopsit folosite la constructor, grosimile • tijele de piston, de exemplu arcurile cu gaz la hayonul
peliculei şi numărul culorilor Mercedes-Benz pot fi spate
aflate la orice centru service Mercedes-Benz. • repere ale instalaţiei de vidare
• zona arcurilor/reazămelor de arc
• senzorii sistemului de asistenţă la parcare

ii Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind lucrările de vopsire şi


conservare vă stau la dispoziţie în „Ghidul tehnicii de
vopsire“:
https://aftersales.mercedes-benz.com

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 68
5 Prevenirea defectelor
5.6 Depozitarea şi livrarea autovehiculului
5.6 Depozitarea şi livrarea autovehiculului

Depozitarea
Pentru prevenirea defecţiunilor în timpul depozitării
autovehiculelor, noi recomandăm întreţinerea şi depo-
zitarea lor conform indicaţiilor date de constructor
(e Pagina 41).
Livrare
Pentru prevenirea defecţiunilor şi remedierea unor even-
tuale defecte la autovehicul, noi recomandăm ca autove-
hiculul să fie verificat înaintea livrării asupra funcţionării
şi stării ireproşabile (e Pagina 42).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 69
5 Prevenirea defectelor
5.7 Avize privitor la compatibilitatea electromagnetică (EMV)
5.7 Avize privitor la compatibilitatea electromagnetică (EMV)

Datorită consumatorilor diferiţi se ivesc în reţelele de


bord ale autovehiculelor mărimi electrice perturbatoare.
La Mercedes-Benz componentele electrice şi electronice
montate la constructor sunt verificate cu privire la com-
patibilitatea lor electromagnetică în autovehicul. La modi-
ficări ulterioare pot apărea în cazuri singulare restrângeri
de confort (de exemplu zgomot în radio).
La dotările ulterioare ale sistemelor electrice şi electro-
nice se va controla şi dovedi compatibilitatea lor electro-
magnetică.
Trebuie ţinut cont de avizele date la pct. 8.9 „Montajul
ulterior al echipamentelor electrice“ (e Pagina 142)
şi 4.6 „Valori limită sistemul electric / electronic“
(e Pagina 51).
Amănunte legate de EMV se găsesc în următoarele
norme:
• CISPR 12
• CISPR 25
• DIN 55012
• DIN 55025
• DIN 40839
• ISO 7637
• ISO 10605
• ISO 11451
• ISO 11452
• MBN 10284
• CEE-R10

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 70
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare
6.1 Tren de rulare

6.1.1 Tren de rulare în general 6.1.2 Arc / Elemente de amortizare


Modificările la arcuri, amortizoare şi stabilizatoare pot
aa AVERTIZARE
fi executate numai în combinaţiile prevăzute de Daimler
Modificări neautorizate ale componentelor trenului de AG pentru puntea faţă şi puntea spate. În acest caz nu
rulare pot afecta comportamentul în circulaţie şi pot este nevoie de un Certificat de atestare. Alte modificări
să-l facă instabil. Iată de ce este interzisă modificarea trebuie puse de acord între puntea faţă şi puntea spate şi
reperelor trenului de rulare. necesită un certificat de atestare.
• Noi recomandăm arcuri originale Mercedes-Benz.
• În timpul lucrărilor de montaj trebuie avut în vedere
Acest lucru este valabil, mai ales, pentru să nu fie afectate suprafaţa şi protecţia anticorozivă
• braţul transversal de suspensie faţă: sunt interzise a foilor de arc.
modificări ale dimensiunilor geometriei roţilor. • Înaintea lucrărilor de sudare, arcurile trebuie prote-
• suportul motorului: suportul motorului nu poate fi jate prin acoperire contra stropilor de sudură şi a
modificat pentru montajul agregatelor suplimentare solicitării datorate diferenţelor de temperatură.
sau pentru executarea altor modificări. • Arcurile nu vor fi atinse cu electrozii de sudură sau
• stabilizatoare: modificări la stabilizatoarele faţă şi port-cleştii electrozilor.
spate (diametru, material) precum şi montajul lor Folosirea unor arcuri şi amortizoare care nu corespund
ulterior necesită un Certificat de atestare eliberat de caracteristicilor pieselor normate sau reperelor procura-
departamentul competent. bile ca echipare opţională, este interzisă. Noi reco-
• puntea spate: modificările sunt interzise. mandăm folosirea pieselor normate Mercedes-Benz.
• frâne: modificările sunt interzise.
aa AVERTIZARE
• echipamente, senzori, pozarea conductelor pentru
ESP / ABS: modificările sunt interzise. Folosirea unor arcuri şi amortizoare care nu cores-
pund caracteristicilor pieselor normate sau reperelor
procurabile ca echipare opţională, este interzisă. În
caz contrar se poate întâmpla ca sistemul ESP să nu
mai funcţioneze corespunzător destinaţiei sale şi să
se defecteze. Drept urmare, şoferul poate să piardă
controlul volanului şi să cauzeze un accident

!! Aviz
Vă rugăm să aveţi în vedere şi echipările opţio-
nale furnizabile de constructor sub număr de cod
(e Pagina 44).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 71
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare

Puntea din faţă Puntea din spate


Puntea din faţă este un pseudotip MacPherson cu bară Puntea spate ist este o punte de torsiune.
de torsiune. În funcţie de sarcina utilă a autovehiculului, puntea spate
Diferitele tipuri de autovehicul au arcuri diferite în funcţie poate fi dotată cu arcuri diferite.
de masa punţii din faţă.
!! Aviz
Sunt interzise modificările atât la puntea din faţă cât
şi la puntea spate.
Informaţii suplimentare referitoare la variantele
de punte obţineţi de la reprezentanţa dvs. Merce-
des-Benz sau de la Serviciul de consultanţă tehnică
(e Pagina 15).

Figura: Puntea din faţă cu arcuri

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 72
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare
6.1.3 Sistemul de frânare Pozarea conductelor
aa AVERTIZARE
aa AVERTIZARE
Prin lucrări executate neprofesional pot fi generate
Trebuie să fie respectată o distanţă suficientă a con-
defecţiuni la furtunurile de frână, conducte şi cabluri.
ductelor de frână faţă de surse de căldură, repere cu
Urmarea ar fi defectarea unor componente sau repere
muchii ascuţite sau mobile. Altfel se pot forma vapori
relevante pentru siguranţă. Lucrările la furtunurile
în lichidul de frână sau, datorită locurilor de atingere
de frână, conducte şi cabluri vor fi executate doar în
pe conducta de frână, poate fi afectat sau chiar defec-
ateliere specializate.
tat sistemul de frânare.
După terminarea lucrărilor, sistemul de frânare trebuie
• Noi recomandăm pentru fixarea furtunurilor de frână
controlat asupra funcţionării lui ireproşabile. Noi reco-
clemele originale Mercedes-Benz.
mandăm recepţionarea de către un serviciu de control
tehnic. • Distanţa de la clemă la clemă va fi de max. 500 mm.
În cazul unei modificări necesare a pozării trebuie evitate • toate conductele de ţevi, furtunuri sau electrice tre-
muchiile ascuţite precum şi pozarea în spaţii prea înguste buie pozate astfel încât să nu fie supuse solicitărilor
sau în apropierea pieselor mobile. mecanice.

Sistemul hidraulic de frânare Pozarea conductelor de-a lungul furtunurilor de


frână
• Conductele sistemului hidraulic de frânare vor fi
înlocuite la schimbarea pozării complet cu tuburi hid- Este interzisă fixarea altor conducte de furtunurile de
raulice avizate 4,75 mm x 0,7 mm, respectiv 6 mm x frână.
0,7 mm.
• Raza de îndoire trebuie să fie > 17,5 mm
• Conductele vor fi îndoite doar într-un dispozitiv de
îndoire. Secţiunea nu va fi micşorată.
• La capătul conductelor se fixează piuliţe (nr. reper
A 000 428 04 72) şi se execută o bordură (F DIN
74234).
• Înaintea montării conductele vor fi curăţate.
• Este interzisă folosirea conductelor de material pla-
stic în instalaţiile hidraulice.
• În cazul în care perioada de staţionare a autovehi-
culului cu sistem hidraulic de frânare nu este cunos-
cută, lichidul de frână trebuie înlocuit.
• Lichidul de frână trebuie înlocuit la un interval de doi
ani.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 73
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare

frâne disc
Răcirea nu trebuie afectată prin spoilere sub bara de
protecţie, ornamente suplimentare la roţi sau capace pe
discurile de frână etc.

aa AVERTIZARE

Sunt interzise modificări ale aspiraţiei şi evacuării


aerului la instalaţia de frânare. Urmarea modificărilor
făcute la sistemele de direcţie şi de frânare poate fi
funcţionarea necorespunzătoare a acestor sisteme
sau chiar defectarea lor. Drept urmare, şoferul poate
să piardă controlul volanului şi să cauzeze un accident
Supraîncălzirea sistemului de frânare poate genera,
pe lângă reducerea puterii de frânare, şi defectarea
anvelopelor.
Iată de ce trebuie asigurată alimentarea cu suficient
aer de răcire.

aa AVERTIZARE

Sunt interzise modificări la componentele sistemului


de frânare (de exemplu etriere de frână, discuri ...) şi
senzori. Urmarea modificărilor făcute la componentele
sistemului de frânare poate fi funcţionarea necores-
punzătoare a acestor sisteme şi defectarea lor. Drept
urmare, şoferul poate să piardă controlul volanului şi
să cauzeze un accident

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 74
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare

Circuitul de frânare
Cilindrul principal de frână se află întotdeauna pe partea
stângă a autovehiculului.
Lungimea conductelor şi a cablului depinde de lungimea
autovehiculului.

Figura: Circuitul de frânare


1 Puntea din faţă
2 Puntea caroseriei
3 Cilindrul principal, rezervorul lichidului de frână
4 Blocul ABS-ESP

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 75
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.1 Tren de rulare
6.1.4 Suspensia pneumatică Firma de carosare trebuie să garanteze că
• distanţa de la anvelopă la aripă sau pasajul roţii este
aa AVERTIZARE suficient de mare, chiar şi atunci când sunt montate
lanţurile antiderapante pentru zăpadă şi arcurile sunt
Folosirea unor arcuri şi amortizoare care nu cores-
complet solicitate (şi la dezaxare); Vezi şi informaţiile
pund caracteristicilor pieselor normate sau reperelor
din desenele de ofertă;
procurabile ca echipare opţională, este interzisă.
Acest lucru este valabil mai ales pentru montajul • sunt folosite numai anvelope cu dimensiunea autori-
ulterior al unor suspensii pneumatice. În caz contrar zată (vedeţi înscrierea în circulaţie, (e Pagina 17)
se poate întâmpla ca, de exemplu, sistemul ESP să nu şi (e Pagina 46).
mai funcţioneze corespunzător destinaţiei sale şi să • sunt folosite doar roţi autorizate (e Pagina 17).
cedeze. Drept urmare, şoferul poate să piardă contro-
lul volanului şi să cauzeze un accident !! Aviz
Informaţii suplimentare privind roţile/anvelopele
6.1.5 Roţi /Anvelope primiţi în fiecare centru service Mercedes-Benz sau în
cap. 3.10 „Echipări opţionale“ (e Pagina 44).
aa AVERTIZARE

Vor fi folosite numai tipurile şi dimensiunile de 6.1.6 Roată de rezervă


anvelope autorizate pentru autovehiculul dumnea- La fixarea roţii se va ţine cont de
voastră, respectând, totodată, şi capacitatea portantă
• prescripţiile legale
a anvelopelor la fel ca şi indexul de viteză.
• accesibilitate bună, deservire uşoară
Îndeosebi trebuie respectate prescripţiile naţionale de
autorizare pentru anvelope. Aceste prescripţii prevăd, • să fie dublu asigurată contra pierderii
eventual, un anumit tip de anvelopă pentru autove-
hiculul dumneavoastră respectiv interzic folosirea
anumitor tipuri de anvelope, autorizate în alte ţări.
Dacă sunt montate alte roţi
• pot fi afectate frânele roţilor sau componentele
trenului de rulare
• nu mai este garantată rularea liberă a roţilor şi
anvelopelor
• nu mai pot funcţiona corespunzător destinaţiei
lor frânele roţilor sau componentele trenului de
rulare.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 76
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

6.2.1 Generalităţi caroserie neechipată / Caro- Lucrări de sudare la caroseria neechipată


seria
În urma modificărilor făcute la caroserie nu trebuie aa AVERTIZARE
afectată funcţia şi rezistenţa agregatelor şi instalaţiilor
de comandă ale autovehiculului precum şi rezistenţa Prin sudare neautorizată în zona airbagului, airbagurile
pieselor portante. nu mai pot funcţiona conform destinaţiei (de exemplu
declanşare neprevăzută în timpul funcţionării; defecta-
În cazul reechipărilor şi montajului caroseriilor nu trebuie rea totală) (e Pagina 16). Iată de ce sunt interzise
făcute modificări care afectează funcţia şi mobilitatea lucrările de sudare în zona airbagurilor.
reperelor autovehiculului (de exemplu la lucrări de întreţi-
nere şi control) precum şi accesibilitatea lor. Manipularea, transportul şi depozitarea unităţilor air-
bag sunt supuse Legii privind substanţele explozibile.
Trebuie respectate următoarele puncte:
• Modificarea ecartamentului este interzisă. Găurire la cadru
• Modificările la structura traverselor sunt interzise în
general. !! Aviz
• sunt interzise modificări în zona acoperişului precum
şi la zona de deschidere a uşilor Repere la care este interzisă găurirea:
• trebuie menţinut loc liber pentru ştuţul de alimentat • la muchia inferioară a ramei
carburant precum şi pentru conductele rezervorului • în zona prinderii punţii din spate şi la reperele
şi cele de carburant (e Pagina 95) fixate pe cadru
• Vor fi evitate muchiile ascuţite. • la punctele de aplicare a forţei
• Nu se va suda sau găuri la coloana A, B, C şi D.
După găurire, toate găurile trebuie debavurate şi alez-
• Nu vor fi depăşite sarcinile autorizate pe punte. ate, vor fi îndepărtate aşchiile din cadru şi găurile vor fi
• Funcţionarea racordurilor remorcii trebuie verificată. sigilate.
• găurile din lonjeronul cadrului rezultă din procesul
de producţie şi nu sunt recomandate pentru toate
lucrările de ataşare, încorporare sau reechipare. Este
interzisă folosirea găurilor din procesul de producţie,
deoarece poate fi defectat cadrul.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 77
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Găurirea în podea în compartimentul marfă


Reprezentarea schematică de mai jos prezintă poziţia
elementelor amplasate sub podea (rezervor de carburant,
amortizor de zgomot şi roata de rezervă etc.).
Înaintea executării oricărei găuri, atenţie la elemente
cum ar fi rezervorul, cabluri electrice, furtunuri de frână,
cablul pentru frâna de mână etc. aflate în spatele tablei
de găurit.
Efectuaţi la fiecare alezaj în tablă un tratament împotriva
coroziunii.

Figura: Zone de găurire, ampatament 2


1 Sistemul de evacuarea a gazelor arse
2 Rezervorul de carburant
3 Roata de rezervă
A, B, C Zonele de găurire recomandate
La găurire, respectaţi următoarele distanţe:
• Distanţa în zona de găurire A, de la podea la canalul
din mijloc, 284 mm
• Distanţa în zona de găurire B şi C, de la podea la
Figura: Zone de găurire ampatament 1 roata de rezervă, 60 mm
1 Sistemul de evacuarea a gazelor arse
2 Rezervorul de carburant
3 Roata de rezervă
A, B Zonele de găurire recomandate
La găurire, respectaţi următoarele distanţe:
• Distanţa în zona de găurire A şi B, de la podea la
roata de rezervă, 60 mm

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 78
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
6.2.2 Inele de fixare în compartimentul marfă Poziţia inelelor de fixare
Într-un autovehicul stau la dispoziţie 8, 11 sau 12inele de
fixare în funcţie de model. Inele de fixare sunt amplasate
simetric faţă de axul X al caroseriei. Ele sunt fixate de
caroserie cu ajutorul unor şuruburi de fixare M8 x 26,5.
Toate inelele de fixare corespund directivei DIN 75410.

Figura: Inele de fixare


1 Inel de fixare pe partea cu pasajul roţii
2 Inel de fixare pe partea cu podeaua Figura: Fixări R1 cu două locaţii
1 Inele de fixare pe partea laterală a caroseriei
Inele de fixare
2 Inele de fixare pe podea
partea cu podea
pasajul roţii
alezaj 6,2 x 12,2 9,2
Solicitare maximă per 50 500
inel

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 79
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Figura: Fixări R2 cu două locaţii şi o uşa culisantă Figura: R2 cu două locaţii şi două uşi culisante
1 Inele de fixare pe partea laterală a caroseriei 1 Inele de fixare pe partea laterală a caroseriei
2 Inele de fixare pe podea 2 Inele de fixare pe podea
3 Găuri de fixare cu piuliţe sudate M10 3 Găuri de fixare cu piuliţe sudate M10

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 80
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Figura: Fixări R3 cu două locaţii şi o uşa culisantă Figura: R3 cu două locaţii şi două uşi culisante
1 Inele de fixare pe partea laterală a caroseriei 1 Inele de fixare pe partea laterală a caroseriei
2 Inele de fixare pe podea 2 Inele de fixare pe podea

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 81
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
6.2.3 Modificarea peretelui despărţitor Montarea unui nou perete despărţitor
Dacă este nevoie de tăierea marginilor peretelui despărţi- • Trebuie să fie disponibil un volum suficient pentru
tor datorită lucrărilor de montaj, acest lucru este posibil desfăşurarea airbagurilor laterale şi a airbagurilor
în combinaţie cu o ramă montată de jur împrejur. perdea eventual disponibile
Pereţii despărţitori pot fi demontaţi parţial sau complet. • Scaunul şoferului şi al însoţitorului trebuie să poate fi
Vedeţi în acest context şi pct. 7.2 „Modificări la furgon/ deplasate suficient în spate
combi“ (e Pagina 117). • Spătarele trebuie să poată fi deplasate suficient în
spate
aa AVERTIZARE • Trebuie respectate prevederile legale cu specific
Este interzisă modificarea ulterioară a pavilionului naţional.
respectiv a capitonajului acoperişului la dotarea cu
windowbaguri. În caz contrar deschiderea window- Montarea unui perete despărţitor etanş
bagului nu mai poate funcţiona conform destinaţiei • Es Trebuie prevăzută o aerisire forţată a cabinei,
(de exemplu deschidere întârziată sau incompletă a pentru ca uşile să poată fi închise fără probleme şi
windowbagului). încălzirea, ventilaţia şi deschiderea airbagurilor să
funcţioneze fără probleme:
Pentru Citan stau la dispoziţie mai multe tipuri de pereţi • suprafaţă de evacuare a aerului de minim 10.000
despărţitori: mm2
• perete despărţitor din grilaj dintr-o singură bucată • fără admisie a aerului sau a apei din exterior
pentru sistemul de direcţie stânga şi dreapta • fără admisie de praf sau noroi
• perete despărţitor din grilaj numai pentru sistemul de • fără zgomote produse
direcţie stânga cu o parte rabatabilă în dreapta.
• sistem antifurt (deflector care previne accesul la
• perete despărţitor din tablă continuu pentru sistemul comanda de deschidere a uşilor)
de direcţie stânga şi dreapta
• protecţie împotriva efectului lovirii (de ex. prin
• perete despărţitor din tablă continuu cu geam, numai pătrunderea de pietricele)
pentru sistemul de direcţie stânga
• Perete despărţitor din grilaj din două părţi după rân-
dul doi de scaune.
• Pereţii despărţitori se fixează cu:
• şuruburi M6 sau piuliţe cu cuplu de strângere de
8 Nm.
• şuruburi autoblocante M8 cu cuplu de strângere de
21 Nm.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 82
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Perete despărţitor din tablă continuu Perete despărţitor din grilaj


Peretele despărţitor din grilaj cu codul DW5 din spatele
scaunul şoferului este o echipare opţională.

Figura: Perete despărţitor din tablă continuu


1 Ramă uşă culisantă
2 Perete despărţitor din tablă continuu Figura: Perete despărţitor din grilaj
1 Ramă uşă culisantă
2 Perete despărţitor din grilaj

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 83
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Perete despărţitor din grilaj rabatabil


Perete despărţitor din grilaj rabatabil (grilaj de protecţie
a încărcăturii) este disponibil în combinaţie cu scaunul
rabatabil al însoţitorului şi cu blocarea automată ca
opţiune.

Figura: Perete despărţitor din grilaj rabatabil


1 Partea fixă a peretelui despărţitor
2 Partea rabatabilă a peretelui despărţitor
3 Partea fixă a peretelui despărţitor (conform DIN)
Partea fixă (3) este necesară conform specificaţiilor naţi-
onale pentru respectarea prevederilor normei DIN. Sunt
disponibile două modele - în funcţie de dotarea cu uşă
culisantă laterală în dreapta sau în stânga.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 84
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Perete despărţitor din tablă


Peretele despărţitor din tablă întreg, fără geam cu codul
D50 este disponibil pentru autovehicule cu volanul pe
dreapta şi pe stânga. Pentru variantele de autoutilitare
este o echipare în serie.

Figura: Perete despărţitor din tablă cu geam


1 Degajare scaunul şoferului
2 Partea de sus şi de jos a peretelui despărţitor din
tablă
3 Geam (15 dm2)
Figura: Perete despărţitor din tablă (autovehicule cu
volanul pe stânga)
1 Degajare scaunul şoferului
2 Partea de sus şi de jos a peretelui despărţitor din
tablă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 85
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Perete despărţitor din grilaj rabatabil 6.2.4 Perete lateral, geamuri, uşi şi
clapete
Peretele despărţitor din grilaj rabatabil separă spaţiul
şoferului şi al însoţitorului de compartimentul marfă. Perete lateral
Când se rabatează rândul doi de scaune, el protejează La modificarea peretelui lateral la furgon sau Combi
spaţiul şoferului şi al însoţitorului. Este prevăzut exclusiv trebuie realizată o rigiditate echivalentă cu autovehiculul
pentru Mixto (5 locuri, ampatament 3). de bază.
Rama acoperişului nu trebuie afectată în funcţionarea ei
şi trebuie păstrată.
Este necesar un Certificat de atestare, eliberat de depar-
tamentul competent (e Pagina 16).

!! Aviz
După terminarea tuturor lucrărilor la autovehicul se va
da atenţie măsurilor indicate de protecţie anticorozivă
(e Pagina 66).

Uşi şi clapete
Dacă prin modificarea uşilor se fac intervenţii în struc-
tura portantă (traverse, cadru, coloane, consolidări,
fixarea arcelor de acoperiş) a autovehiculului de bază,
trebuie să fie realizată o rigiditate echivalentă cu cea a
autovehiculului de bază.

!! Aviz
Figura: Perete despărţitor din grilaj rabatabil Modificări la zona de deschidere a uşilor spate
inclusiv zona acoperişului sunt permise numai în
1 Perete despărţitor din grilaj - partea de sus
cazuri excepţionale şi numai când există un Certificat
2 Perete despărţitor din grilaj - partea de jos de atestare, eliberat de departamentul competent
3 Piuliţe M6 (e Pagina 15).
4 Şuruburi autoblocante M8

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 86
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Uşă culisantă
Sunt indicate dimensiunile totale ale accesului prin uşa
culisantă, cotele golului de intrare şi poziţia uşii culisante
în raport cu furgonul.
Dimensiunile sunt aplicabile pentru uşa glisantă stângă şi
dreaptă.

N23.00-2031-00

1 Zona portal spate

• Scaunele trebuie să fie accesibile direct din exterior


printr-o portieră sau din cabină.
• Uşile încuiate trebuie să poată fi deschise repede şi
simplu şi din interior.
• Uşile trebuie să se deschidă larg, iar zonele de urcare
trebuie să fie realizate astfel încât să fie facilitată
urcarea şi coborârea nepericuloasă şi comodă.
Figura: Dimensiuni deschidere - părţi
• Ansamblurile încorporate trebuie să garanteze
în orice poziţie a uşii compartimentului de marfă Ridicarea laterală a uşii culisante (starea închisă compa-
accesibilitatea liberă la mânerele interioare (protecţie rativ cu starea deschisă) este de aprox. 115 mm.
contra prinderii). 1 Puntea caroseriei
• Sunt interzise modificări ale dispozitivului de închi- 2 Cota min. a deschiderii cu perete despărţitor conti-
dere, în zona directă în jurul uşii precum şi în zona nuu - 479 mm
coloanelor/traverselor. Cota min. a deschiderii cu perete despărţitor în
formă de ţeavă - 466 mm
!! Aviz
După terminarea tuturor lucrărilor la autovehicul se va
da atenţie măsurilor indicate de protecţie anticorozivă
(e Pagina 66).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 87
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Uşi spate şi hayoane spate

Figura: Dimensiuni ale deschiderii - spate

Figura: Dimensiuni ale uşilor spate - deschidere


180 °

Figura: Dimensiuni ale uşilor spate - deschidere 90 °

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 88
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Înălţimi ale autovehiculelor (gol)


Model Ampata- Înălţime autovehicul
autovehi- ment [mm]
cul
Furgon R1 1810
R2 1816
R3 1839
Combi R2 1809
(1868 cu suport portba-
gaj de acoperiş)
Mixto R3 1823

Figura: Dimensiuni ale uşilor spate - deschidere 90 °


1 Înălţimea maximă la greutatea în stare neîncărcată
2 Înălţimea minimă la GTa

Figura: Dimensiuni ale hayonului spate - deschidere


91 °
înălţimea minimă la GTa./înălţimea maximă la greutatea
în stare neîncărcată

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 89
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
6.2.5 Aripi şi pasaje ale roţilor 6.2.7 Învelişul structurii inferioare
Dacă sunt anulate anumite părţi ale învelişului standard
aa AVERTIZARE
al structurii inferioare, devine necesară o protecţie
Este interzisă coborârea pasajelor de roată. În caz anticorozivă suplimentară în zona completă a structurii
contrar se pot ivi defecţiuni la autovehicul (de ex. la inferioare.
pasajul roţii şi anvelope). Urmarea anulării anumitor repere ale învelişului poate fi
zgomotul cauzat de vânt.

6.2.6 Caroseria neechipată


Trebuie respectate următoarele puncte:
• modificarea geometriei roţilor, intervenţii în structura
lonjeroanelor şi modificări aduse parbrizului şi ramei
precum şi la coloana A şi B sunt interzise
• Modificările la structura traverselor sunt interzise în
general.
• toate modificările trebuie documentate mai întâi pe
desene şi prin calcule şi trebuie aprobate de pro-
ducătorul autovehiculului
• trebuie menţinut loc liber pentru ştuţul de alimentat
carburant precum şi pentru conductele rezervorului
şi cele de carburant Vor fi evitate muchiile ascuţite.
• Pentru realizarea ulterioară a unor montaje în hab-
itaclu vor fi folosite în primul rând consolele de fixare
ale scaunelor din rândul 1 şi 2 din spate precum şi
ochiurile de fixare standard şi punctele lor de prin-
dere.
• fixarea echipamentelor suplimentare pe lonjeroanele
şi traversele cadrului va fi executată prin intermediul
consolelor (sudare în găuri) şi necesită un Certificat
de atestare
• nu se va suda sau găuri la coloana A şi B;
• Nu vor fi depăşite sarcinile autorizate pe punte.
• Funcţionarea racordurilor remorcii trebuie verificată.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 90
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
6.2.8 Acoperiş furgon /Combi Suprastructură
aa AVERTIZARE Trebuie ţinut cont de poziţia admisă a centrului de
greutate şi de sarcinile pe punţi.
Este interzisă modificarea ulterioară a pavilionului Acoperiş înălţat
respectiv a capitonajului acoperişului la dotarea cu
windowbaguri. În caz contrar deschiderea window- Este interzisă ridicarea acoperişului autovehiculului de
bagului nu mai poate funcţiona conform destinaţiei bază.
(de exemplu deschidere întârziată sau incompletă a
aa AVERTIZARE
windowbagului).
Centrul de greutate maxim autorizat nu trebuie
Înălţimi ale autovehiculelor (gol) depăşit.
Model autove- Ampatament Înălţime auto- În caz contrar se poate întâmpla ca sistemul ESP să
hicul vehicul [mm] nu mai funcţioneze corespunzător destinaţiei sale şi
Furgon R1 1810 să se defecteze. Drept urmare, şoferul poate să piardă
R2 1816 controlul volanului şi să cauzeze un accident

R3 1839 Montajul ulterior al acoperişului ridicător


Combi R2 1809
(1868 cu suport aa AVERTIZARE
portbagaj de
acoperiş) Este interzisă modificarea ulterioară a pavilionului
Mixto R3 1823 respectiv a capitonajului acoperişului la dotarea cu
windowbaguri. În caz contrar deschiderea window-
Dispunerea arcelor de acoperiş bagului nu mai poate funcţiona conform destinaţiei
(de exemplu deschidere întârziată sau incompletă a
Este interzisă îndepărtarea arcelor de acoperiş ale auto-
windowbagului).
vehiculul de bază.
Încărcare maximă pe acoperiş
!! Aviz
Încărcarea maximă admisibilă pe grindă sau suport port-
Fixarea arcelor de acoperiş de pereţii laterali trebuie bagaj de acoperiş (cod D11) este de 80 kg. Încărcarea
astfel dimensionată, încât este asigurată o îmbinare acoperişului trebuie repartizată uniform în stânga şi în
cu contact forţat (îmbinare rigidă la încovoiere între dreapta.
arcele de acoperiş şi rama acoperişului). La versiunile R1 (ampatament 1) şi R2 (ampatament 2)
Contactaţi referitor la acest subiect echipa „Serviciu- furgon, ambele cu trapă pentru obiecte lungi (cod DL2),
lui de consultanţă tehnică carosare“ (e Pagina 15). încărcarea maximă a traverselor este de 60 kg.

ii Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare vedeţi la pct. 4.3.2 „Acope-


rişul autovehiculului / încărcarea acoperişului“
(e Pagina 48), pct. 3.9.2 „Mentenanţa şi depozita-
rea bateriilor“ (e Pagina 42) şi la pct. 2.3 „Consilie-
rea firmelor de carosare“ (e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 91
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Modificări ale acoperişului

aa AVERTIZARE

Prin modificarea acoperişului nu trebuie afectate în


funcţia lor ansamblurile relevante pentru siguranţă
(unităţi airbag, senzori, pedale, pârghii de comandă,
conducte şi altele). Urmarea ar fi defectarea unor
componente sau repere relevante pentru siguranţă.
Este interzisă modificarea ulterioară a pavilionului
respectiv a capitonajului acoperişului la dotarea cu
windowbaguri. În caz contrar deschiderea window-
bagului nu mai poate funcţiona conform destinaţiei
(de exemplu deschidere întârziată sau incompletă a
windowbagului). Figura: Punct de reper pentru decupaje din acope-
rişuri
Trebuie ţinut cont de poziţia admisă a centrului de
greutate, iar sarcinile pe punte autorizate trebuie respec- !! Aviz
tate.
• Detaliile stabilite pentru decupajele A şi B sunt
Decupaj din acoperiş valabile pentru furgoanele R1 şi R2.
Decupajele din acoperiş trebuie efectuate cu respecta- • Detaliile stabilite pentru decupajul C este destinat
rea valorilor maxime de mai jos. Dacă este cazul, trebuie exclusiv stabilirii valorilor maxime (lumină albastră,
adăugate rigidizări cu structuri adecvate. blitz triplu). Însă la furgonul R2 nu este posibilă
executarea decupajului maxim.
Punct de reper pentru decupaje din acoperiş
Toate cotele de decupaj se raportează la punctul e
pornire aflat la marginea găurii dreptunghiulare pentru
antenă şi a axului de simetrie al autovehiculului.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 92
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria
Dimensiuni pentru decupaje din acoperiş

Figura: Decupaje din acoperiş R1

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 93
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.2 Caroseria neechipată / Caroseria

Figura: Decupaje din acoperiş R2

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 94
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.3 Perifericele motorului/grupul motopropulsor
6.3 Perifericele motorului/grupul motopropulsor

6.3.1 Sistem de alimentare cu carburant


Modificarea sistemului de alimentare cu carburant este
posibilă numai după acordul dat de departamentul com-
petent (e Pagina 15).
Trebuie menţinut loc liber pentru ştuţul de alimentat
carburant precum şi pentru conductele rezervorului de
carburant.

!! Aviz
Modificările neautorizate la sistemul de alimentare
(rezervor, conducte etc.) pot afecta performanţele şi
pot cauza funcţionarea în avarie a motorului.

Racordurile pentru alimentarea cu carburant ale sisteme-


lor de încălzire suplimentare trebuie executate conform
aprobării tipului constructiv.
toate conductele de ţevi, furtunuri sau electrice trebuie
pozate astfel încât să nu fie supuse solicitărilor meca-
nice.

HH Indicaţie ecologică

În urma modificărilor neprofesionale la sistemul de


alimentare cu carburant poate fi afectat mediul încon-
jurător.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 95
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.3 Perifericele motorului/grupul motopropulsor
6.3.2 sistemul de evacuare a gazelor arse Este interzisă mutarea cârligelor de fixare ale conductei
Este interzisă modificarea sistemului de evacuare a gaze- iniţiale pentru gazele arse.
lor arse din motor.
La toate modificările trebuie respectate următoarele
distanţe minime faţă de conductele din material plastic,
cablurile electrice şi roţile de rezervă:
• 200 mm la sistemul de evacuare a gazelor arse din
motor fără scut termic,
• 80 mm cu scut termic de tablă,
• 40 mm cu scut termic de tablă cu izolaţie suplimen-
tară
Sunt necesare scuturi suplimentare
• în zona modulelor de comandă Figura: Sistemul de evacuarea a gazelor arse furgon,
• în zona agregatelor, construcţiilor ataşate şi încorpo- ampatament R1, motor pe benzină MO4
rate, dacă nu sunt confecţionate din material termo- 1 Catalizator
rezistent. 2 Amortizor de zgomot
Sistemul de ghidare a gazelor arse
Poziţia sistemului de evacuare a gazelor arse depinde de
tipul autovehiculului de distanţa tehnică dintre axe şi de
motorizare.

Figura: Sistemul de evacuarea a gazelor arse, Combi


& furgon, ampatament R2, motor Diesel MO3
1 Filtru de particule
2 Amortizor de zgomot
Figura: Sistemul de evacuarea a gazelor arse furgon,
ampatament R1, motor Diesel MO3
1 Filtru de particule
2 Amortizor de zgomot

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 96
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.3 Perifericele motorului/grupul motopropulsor
Sistem de răcire a motorului 6.3.3 Sistemul de aspiraţie a aerului în motor
Este interzisă modificarea sistemului de răcire (radiator, Modificări aduse sistemului de aspiraţie a aerului în
grilă radiator, canale aer, circuitul agentului de răcire motor sunt interzise.
etc.). Este interzisă modificarea părţii aerului curat a sistemului
Trebuie garantat un debit suficient de mare al aerului de de aspiraţie a aerului în motor.
răcire:
Aer cald
• Gura de intrare a aerului în radiator trebuie să
• Aspirarea aerului cald are drept urmare o pierdere
rămână deschisă.
de putere a motorului. Iată de ce este obligatorie o
• Este interzisă montarea tablourilor de avertizare, compartimentare între spaţiul intern al motorului şi
plachetelor sau altor elemente decorative în faţa gura de aspirare.
radiatorului
• Temperatura aspirării nu trebuie să depăşească tem-
Radiatoare suplimentare pentru răcirea agregatelor vor peratura exterioară cu mai mult de 10 °C.
fi prevăzute când autovehiculul staţionează şi când se
consumă o putere mare continuă. Apă
• Trebuie avut grijă ca apa să nu intre prin orificiile de
frâne disc alimentare cu aer proaspăt în gura de aspirare. Este
Răcirea nu trebuie afectată prin spoilere sub bara de interzisă mărirea vitezei debitului la gura de aspirare
protecţie, ornamente suplimentare la roţi sau capace pe prin modificarea orificiului gurii de aspirare.
discurile de frână etc. Praf/Murdărie
• Zona aspiraţiei aerului trebuie să fie protejată contra
aa AVERTIZARE prafului cauzat de mişcarea roţilor.
Modificarea aspiraţiei aerului sistemului de frânare • Aspirarea unei cantităţi mari de praf duce la micşora-
poate afecta puterea de frânare. rea intervalului de întreţinere a filtrului de aer.
Supraîncălzirea sistemului de frânare poate genera,
pe lângă reducerea puterii de frânare, şi defectarea
anvelopelor.
Iată de ce modificările care afectează alimentarea cu
aer de răcire a sistemului de frânare necesită aproba-
rea Daimler AG (e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 97
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul
6.4 Interiorul

6.4.1 Generalităţi În Republica Federală Germania, pentru reechiparea


Sunt interzise modificări la cockpit şi deasupra liniei autovehiculelor pot fi obţinute documente informative
parapetului. corespunzătoare din partea Uniunii Verificărilor Tehnice
competente pentru circulaţia rutieră a autovehiculelor
aa AVERTIZARE (de exemplu TÜV, DEKRA).
Habitaclul trebuie amenajat astfel încât sunt evitate
Sunt interzise modificări la sistemul airbag precum şi muchii ascuţite sau colţuri (prevenirea accidentelor).
la dispozitivul de tensionare centuri.
Piesele încorporate trebuie să fie executate din material
Modificările sau lucrările executate neprofesional la greu inflamabil şi trebuie să fie montate fix.
unul din sistemele de reţinere (centură de siguranţă
Trebuie garantat accesul nestingherit la scaune. În zona
şi  ancorarea centurilor de siguranţă, airbag) sau
locurilor pe scaune nu vor exista repere ieşite în proemi-
cablarea lui pot genera funcţionarea neconformă
nenţă, colţuri sau muchii, care ar putea cauza leziuni.
destinaţiei a sistemului de reţinere. Asta înseamnă că
airbagurile pot fi activate neintenţionat sau că nu fun-
cţionează în caz de accident, cu toate că este atinsă
decelerarea necesară declanşării.

Acest lucru este valabil mai ales pentru zonele de deschi-


dere ale airbagurilor (ornamente de lemn, încorporări
suplimentare, suport pentru telefon mobil, cupe pentru
sticle ş.a.).
Vedeţi şi desenele cu zonele de deschidere ale airbaguri-
lor (e Pagina 103).
Este interzisă depăşirea punctelor centrelor de greutate
şi sarcinilor autorizate pe punte.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 98
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul
6.4.2 Echipamente de siguranţă
Centuri de siguranţă aa AVERTIZARE
Autovehicule cu o viteză maximă condiţionată de model
de peste 25 km / h trebuie să fie echipate cu centuri de Nu recomandăm demontarea centurii de siguranţă
siguranţă (vedeţi cerinţele minime centuri de siguranţă sau a componentelor acestuia. Dacă totuşi demon-
CEE R16). tarea acestuia este inevitabilă, trebuie respectate
punctele listate în tabel.
Ancorarea centurilor de siguranţă trebuie să fie verificată
corespunzător Directivei CE CEE R16.
Toate prevederile legale din acest capitol se referă la
Republica Federală Germania. În toate celelalte ţări vor fi
respectate prevederile naţionale respective.
Ancoraj Observaţie
Transmisie cardanică pe caroserie Şurub premontat pe angrenajul conic al centuri ide siguranţă. La
remontare, şurubul nu poate fi înlocuit.
Dispozitiv de tensionare centură la caroserie Dacă şurubul a fost desfăcut o dată, nu mai poate fi refolosit. El
trebuie înlocuit printr-un alt şurub.
Ancorajul elementelor de fixare pe scaun
Ancorajul elementelor de fixare pe scaun

În mod suplimentar trebuie respectate următoarele: La montarea dispozitivului de tensionare centură trebuie
• Este interzisă integrarea altor repere în dotarea verificate următoarele:
iniţială. • poziţia corectă de indexare a dispozitivului de tensio-
• Ancorajele trebuie strânse cu cheia dinamometrică la nare centură înaintea înşurubării.
un moment de strângere de 21 Nm + 15 %. • Este interzisă rotirea centurii între dispozitivul de
• Este interzisă efectuarea de modificări la centurile de tensionare centură şi ultimul punct de ancorare.
siguranţă. • Este interzis contactul unor corpuri străine cu cen-
tura.
• Este interzisă modificarea centurii datorită modificării
autovehiculului.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 99
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Figura: Ancorajul centurilor de siguranţă - două uşi


culisante
1 Puntea din faţă
2 Ancoraj - spate stânga
3 Ancoraj - spate dreapta

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 100
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Figura: Ancorajul centurilor de siguranţă - fără uşi


culisante
1 Puntea din faţă
2 Ancoraj - faţă
Înălţimi ale autovehiculelor (gol)
Model auto- Ampata- Înălţime autovehicul
vehicul ment [mm]
Furgon R1 1810
R2 1816
R3 1839
Combi R2 1809
(1868 cu suport port-
bagaj de acoperiş)
Mixto R3 1823

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 101
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Airbaguri şi dispozitive de tensionare centuri aa AVERTIZARE


Unităţile airbag pentru şofer şi însoţitor, airbagurile
window şi toracic precum şi dispozitivul de tensionat La intervenţii ale firmelor de carosare în structura
centuri sunt obiecte pirotehnice. autovehiculului, cum ar fi
Manipularea, transportul şi depozitarea lor sunt supuse • modificarea scaunelor şi, deci, o cinematică modi-
"Legii privind substanţele explozive“ şi, deci, trebuie sem- ficată pentru pasageri la un impact
nalizate Oficiului de supraveghere a activităţilor lucrative. • modificarea panoului frontal
Procurarea, transportul, depozitarea, montajul şi demon- • montajul unor piese în apropierea deschiderilor de
tarea precum şi eliminarea vor fi făcute doar de perso- ieşire şi în zona de deschidere airbag
nal instruit şi cu respectarea prevederilor de securitate • montajul unor scaune de provenienţă străină
respective. • modificări la coloana A şi B precum şi la rama
Toate unităţile airbag sunt prevăzute cu inscripţionarea acoperişului şi capitonajul său
„Airbag“ sau „SRS“: nu mai este garantată funcţionarea sigură a airbagu-
• unitatea airbag pentru şofer aflată în volan se rilor frontale, windowbagurilor şi airbagurilor toracice
recunoaşte prin inscripţionarea "Airbag" precum şi a dispozitivelor de tensionare centuri.
• unitatea airbag pentru însoţitor se recunoaşte de Urmarea poate fi vătămarea corporală a pasagerilor.
asemenea datorită inscripţionării „Airbag“.
• Windowbagurile sunt marcate cu inscripţionarea “Air-
bag” în partea laterală a pavilionului acoperişului.
Un semn suplimentar de recunoaştere este becul roşu de
control în instrumentul combinat (6).
Toate desenele care urmează arată poziţia şi zona de
deschidere a airbagului pentru şofer şi însoţitor precum
şi a windowbagului şi airbagului toracic.

!! Aviz
Modificarea structurii podelei în zona modulului de
comandă pentru declanşarea airbaguri este interzisă.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 102
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Zona de deschidere airbaguri

Figura: Zona de deschidere - airbaguri planşa de bord


Zona de deschidere airbaguri
Airbag Lăţime Înălţime Adâncime
[mm] [mm] [mm]
Airbag pentru şofer 500 550 260
Airbag pentru însoţitor 520 680 350

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 103
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Airbaguri montate în autovehicul


Din unităţile airbag instalate în Citan fac parte airbagul
pentru şofer, airbagul pentru însoţitor şi windowbagul
precum şi, ca dotare opţională, un airbag toracic în
scaunul şoferului, respectiv în scaunul însoţitorului.

Figura: Poziţia airbagurilor în autovehicul


1 Airbag pentru şofer (echipare standard)
2 Airbag pentru însoţitor
3 Sidebag toracic pentru şofer
4 Sidebag toracic pentru însoţitor
5 Windowbag, şofer
6 Windowbag, însoţitor
7 Modul de comandă airbag

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 104
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Modul de comandă airbag şi senzori de coliziune Transportul unităţilor airbag şi dispozitivelor de


laterală tensionare centuri
Este interzisă modificarea modulului de comandă airbag Transportul intern trebuie realizat numai în ambalajul
pentru securitatea pasagerilor şi a senzorilor de crash produsului, în portbagaj respectiv compartimentul marfă.
lateral la autovehiculele echipate cu windowbag în ceea
ce priveşte locul lor de montaj, poziţia de montaj şi !! Aviz
fixarea standard. Este interzisă fixarea altor componente
ale autovehiculului de modulul de comandă airbag, de Este interzis transportul unităţilor airbag de orice fel în
senzorii de crash lateral şi de punctele lor de fixare. compartimentul pasagerilor.

aa AVERTIZARE Depozitarea unităţilor airbag şi dispozitivelor de


tensionare centuri
Este interzisă montarea unor repere oscilante în Depozitarea unităţilor airbag şi dispozitivelor de tensi-
apropierea modulului de comandă airbag şi locului onare centuri se va face corespunzător Ordonanţei II
de montaj pentru senzori, deoarece nu mai poate referitoare la Legea privind materialele explozive din
fi garantată funcţionarea sigură a airbagului frontal, 17.04.86.
windowbagului şi dispozitivelor de tensionare centuri.
Conform acestei Ordonanţe, cantităţi mici de materiale
Urmarea poate fi vătămarea corporală a pasagerilor.
şi obiecte pot fi depozitate în încăperi care se încuie, fără
aprobare specială de depozitare conform Legii privind
Poziţia pentru modulul de comandă airbag inclusiv sen-
materialele explozive.
zorii de declanşare şi senzorul vitezei de rotaţie ESP este
în zona picioarelor/consola centrală în spatele învelişu- Obiectele pirotehnice din clasa T1 pot fi depozitate în
lui. clădiri pentru activităţi productive numai într-un număr
redus de bucăţi.
Senzorul ESP demontat este sensibil la lovituri şi trebuie
depozitat ferit de şocuri. În conformitate cu anexa 6 din suplimentul la a II-a Ordo-
nanţă referitoare la Legea privind materialele explozive,
aa AVERTIZARE într-o clădire pentru activităţi productive pot fi depozi-
tate, respectând anumite obligaţii (de exemplu seif din
Din motive de siguranţă, un senzor al ratelor de turaţie oţel), următoarele cantităţi maxime de depozitare fără o
ESP căzut la pământ nu mai poate fi montat în autove- aprobare specială din partea autorităţilor abilitate.
hicul. În acest caz trebuie montată o piesă de schimb • depozit general: 20 kg brut
originală de la Mercedes-Benz.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 105
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Montarea şi demontarea unităţilor airbag şi Înaintea demontării unităţilor airbag şi dispozitivelor de


dispozitivelor de tensionare centuri tensionare centuri, bateria trebuie să fie deconectată,
polul minus acoperit, iar cupla de verificare/conectorul
• Lucrările de verificare şi montaj trebuie executate
trebuie deconectată/deconectat.
respectiv supravegheate numai de personal instruit.
• Montajul unităţilor airbag şi a dispozitivelor de ten- Casarea unităţilor airbag şi dispozitivelor de
sionare centură va fi executat în mod obligatoriu cu tensionare centuri
bateria deconectată, polul minus acoperit, respectiv Conform prevederilor de protecţie a muncii şi de pre-
borna minus acoperită, şi cupla de verificare/conec- venire a accidentelor, în Republica Federală Germania
tor deconectată, imediat după scoaterea din depozit unităţile airbag şi dispozitivele de tensionare centuri
şi fără întârziere. trebuie declanşate electric cu respectarea instrucţiunilor
• În cazul unei eventuale întreruperi a lucrului, unităţile de siguranţă înaintea casării, astfel încât reutilizarea lor
airbag respectiv dispozitivele de tensionare centuri să devină imposibilă.
vor fi depozitate din nou sub cheie. Aceste măsuri de siguranţă sunt necesare deoarece
Măsuri de protecţie la lucrări cu unităţile airbag şi obiectele pirotehnice pot cauza vătămări în cazul activării
dispozitivele de tensionare centuri lor neprofesionale.

!! Aviz
aa AVERTIZARE
Casarea unităţilor airbag şi dispozitivelor de tensio-
În stare demontată, unităţile airbag vor fi depozitate nare centuri va fi făcută de personal instruit în acest
astfel ca partea căptuşită să arate în sus. Dacă partea sens. Trebuie respectate prescripţiile de prevenire a
căptuşită este orientată în jos, unitatea airbag este accidentelor.
aruncată în aer în cazul declanşării necontrolate.
Pericol există, de exemplu, la casarea cu aparate de tăiat
• Unităţile airbag şi dispozitivele de tensionare centuri oxiacetilenice, la topire sau dacă piesele rămase încăr-
nu vor fi tratate cu unsoare, substanţe detergente cate, aruncate în gropi de deşeuri, ajung în foc deschis
sau altele asemănătoare. sau mocnit.
• Unităţile airbag şi dispozitivele de tensionare centuri
Pentru evitarea creşterii volumului de lucru prin aceste
nu vor fi expuse, nici chiar pentru o durată scurtă,
măsuri de siguranţă, noi recomandăm încredinţarea
unei temperaturi de peste 100 °C.
casării obiectelor pirotehnice unei firme specializate,
Unităţile pentru airbag şi dispozitivul de tensionare cen- care realizează măsurile de siguranţă necesare (printre
tură care au căzut de la o înălţime peste 0,5 m trebuie altele distanţa de siguranţă de 10 m, dispozitiv special de
înlocuite. Unităţile airbag şi dispozitivele de tensionare aprindere).
centuri vor fi controlate electric doar în stare montată
La luarea în primire, firma de casare trebuie să semneze
şi cu aparatele de control prevăzute. Noi recomandăm
o declaraţie prin care se obligă să execute casarea con-
să dispuneţi efectuarea verificării la centrul de service
form prescripţiilor de prevenire a accidentelor cauzate de
Mercedes-Benz.
obiectele pirotehnice. La contracte de acest fel trebuie
să fie asigurată imposibilitatea selectării şi reparaţiei
obiectelor pirotehnice după ce au fost predate la deşeuri.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 106
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Lucrări cu unităţi airbag şi dispozitive de 6.4.3 Scaune


tensionare centuri Certificatul de rezistenţă al scaunelor livrabile de pro-
Cu unităţile airbag demontate va lucra numai personalul ducător este valabil numai în combinaţie cu elementele
de specialitate. de fixare originale. Fiecare abatere trebuie pusă de acord
cu departamentul competent.
• În caz de impact, airbagurile şi dispozitivele de
tensionare centuri sunt declanşate de către modulul Banchetele din spate cu centuri de siguranţă în 2 respec-
de comandă cu o anumită întârziere prin intermediul tiv 3 puncte, care nu sunt identice cu banchetele stan-
unui semnal electric. Acest lucru cere înlocuirea lui. dard, trebuie să corespundă condiţiilor CEE R14.
• Dacă dispozitivele de tensionare centuri nu s-au Banchete din spate fără centuri de siguranţă nu sunt
declanşat, vor fi depozitate în zona picioarelor într-un admisibile. Pentru obţinerea aprobării de la Daimler AG
autovehicul care este dus la casare, racordându-se trebuie prezentat Certificatul de încercare CEE R14
direct conectorul bipolar. (încercare la tracţiune inclusiv ansamblul podea ECE
• Dacă plăcile de căptuşire ale unităţilor airbag nu au R14). Certificatele de încercare pentru scaune pe placă
fost distruse, unităţile airbag trebuie declanşate de rigidă nu sunt acceptate.
personal specializat prin conectorul bipolar.
aa AVERTIZARE

Mercedes-Benz vă recomandă din motive de sigu-


ranţă să folosiţi numai huse de scaune încercate
pentru autovehicule Mercedes-Benz şi prevăzute cu
un decupaj pentru sidebaguri toracice. În caz con-
trar sidebagurile toracice nu se pot umfla complet,
neoferind potenţialul prevăzut de protecţie în cazul
unui accident. Urmarea poate fi vătămarea corporală
a pasagerilor.
Husele adecvate pot fi achiziţionate, de exemplu la un
centru service Mercedes-Benz.
Vedeţi şi informaţiile suplimentare din instrucţiunile de
exploatare ale autovehiculului dumneavoastră.

!! Aviz
Pentru informaţii legate de montajul ulterior al scau-
nelor consultaţi capitolul 7 „Modele de caroserii“
(e Pagina 115).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 107
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Demontarea şi remontarea scaunelor


Dacă în cadrul executării unei modificări este necesar
să demontaţi scaunele, este interzis ca la remontare să
folosiţi alte piese decât piese originale.
Toate lucrările trebuie executate cu contactul întrerupt,
contactul bateriilor întrerupt şi cu modul de comandă
airbag blocat (utilizaţi instrumentul de diagnosticare).
Datorită electricităţii statice trebuie evitat orice contact
cu piese conductoare ale elementelor pirotehnice (dispo-
zitiv de pretensionare a centurii sau airbag).
Remontarea scaunelor trebuie efectuată utilizând o cheie
dinamometrică cu respectarea momentelor de strângere
din tabelul de mai jos.

aa AVERTIZARE

Este interzisă reutilizarea şuruburilor care au fost


deşurubate o dată. Şuruburile demontate trebuie
înlocuite cu altele noi.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 108
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Moment de strângere - scaune

Cuplu motor Poziţia


Fixarea scaunelor din faţă
Puncte de fixare 30 Nm + 15 % Vezi „Figura: Poziţia punctelor de fixare“ (e Pagina 110)
Caroserie poziţia 1.
Fixarea banchetei din spate
Puncte de fixare 21 Nm + 15 % Vezi 2.3.8 „sistemul de informaţii pentru atelierele Merce-
Capac faţă des-Benz (WIS)“ (e Pagina 19) poziţia 4.
Puncte de fixare 44 Nm + 15 % Vezi „Figura: Poziţia punctelor de fixare“ (e Pagina 110)
Capac spate poziţia 2.
Punct de fixare 62 Nm + 15 % Vezi „Figura: Poziţia punctelor de fixare“ (e Pagina 110)
punctul 6 poziţia 3.

ii Informaţii suplimentare

Informaţii referitoare la materialul de fixare şi la


reperele necesare obţineţi de la centrul dvs. service
Mercedes-Benz.

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 109
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul

Poziţia punctelor de fixare - scaune

Figura: Poziţia punctelor de fixare


1 Puncte de fixare pentru scaunele din faţă
2 Puncte de fixare pentru bancheta din spate - capac
spate
3 Punct de fixare pentru bancheta din spate - punctul 6

Figura: Poziţia punctelor de fixare - bancheta din


spate
1 Puncte de fixare pentru bancheta din spate - capac
faţă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 110
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul
6.4.4 Reducerea zgomotului în habitaclu Acoperiş şi pereţi laterali
Pentru reducerea nivelului zgomotului în habitaclul auto- În plus faţă de o izolaţie eficientă, materialele izolante
vehiculului pot fi montate materiale antifonante. Acestea trebuie să aibă următoarele caracteristici:
trebuie să fie greu inflamabile.
• nehigroscopice
Zona tablei de podea • neacumulatoare de apă
Pentru izolaţie şi antifonare este recomandată confecţi- • nehidrofilice
onarea caroseriei conform figurii. În zona pasajului roţii • neabsorbante de apă
se poate aplica în mod suplimentar o folie termoizolantă
grea. • rezistente la apă
Trebuie luate măsuri pentru scurgerea rapidă şi liberă a
!! Aviz acumulărilor de umezeală sau condensatului, evitându-se
astfel influenţe de accentuare a coroziunii.
Foliile termoizolante, de exemplu cartonul asfaltat,
Trebuie păstrate orificiile de scurgere standard. Dacă
sunt numai limitat termorezistente. Iată de ce nu vor fi
este necesar pot fi practicate orificii de scurgere supli-
pozate în apropierea imediată a motorului şi sistemului
mentare după consultarea departamentului competent
de evacuare a gazelor de ardere.
(e Pagina 16).
Partea spre interior trebuie să fie îmbrăcată cu material
conductibil fonic (carton găurit, material sintetic, material
textil).

aa AVERTIZARE

Este interzisă modificarea ulterioară a pavilionului


respectiv a capitonajului acoperişului la dotarea cu
windowbaguri. În caz contrar deschiderea window-
bagului nu mai poate funcţiona conform destinaţiei
(de exemplu deschidere întârziată sau incompletă a
windowbagului).

Etanşări
Decupările, rosturile şi şliţurile între compartimentul
motor, structura inferioară a autovehiculului şi peretele
apărător de stropi spre habitaclu vor fi etanşate atent cu
material elastic. Orificiile de aerisire şi ventilare nu vor fi
1 Mochetă (faţa inferioară gumată) executate în apropierea nemijlocită a surselor de zgomot.
2 Podea din lemn (placaj de lemn 12 mm)
3 Folie termoizolantă grea (greutatea pe unitatea de
suprafaţă 8-10 kg/m2)
4 Construcţie portantă

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 111
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.4 Interiorul
În mod suplimentar trebuie respectate de instrucţiunile 6.4.6 încălzirea auxiliară
producătorului materialului fonoizolant. De la acesta Dacă gazele de eşapament sunt ghidate în jos, podeaua
puteţi obţine şi instrucţiuni referitoare la protecţia fonică autovehiculului trebuie să fie impermeabilă la gaze.
optimă.
Orificiile din podea pentru elementele de deservire tre-
buie etanşate cu manşoane de cauciuc.
6.4.5 Aerisirea
Habitaclul şi locul şoferului trebuie să poată fi aerisite Montajul ulterior al încălzirii auxiliare
suficient. În cazul montajului ulterior al unei instalaţii auxiliare de
Dejivrarea parbrizului şi a geamurilor laterale trebuie să încălzire trebuie respectate prevederile pentru preve-
rămână funcţională. nirea incendiilor, pentru comportamentul la crash şi
pentru protecţia împotriva accidentelor. Trebuie prevenite
pericolele de intoxicare şi asfixiere cu substanţe gazoase
prin alegerea locului de montaj, respectiv prin măsuri de
etanşare.
Este interzisă montarea următoarelor componente ale
încălzirii auxiliare în cabină, compartimentul pasagerilor
sau în compartimentul marfă:

• încălzirea auxiliară
• ţevile de evacuare ale încălzirii auxiliare
• orificiile de aspirare şi evacuare pentru componen-
tele sistemului de încălzire auxiliară
• conductele de carburant
• rezervorul de carburant şi ştuţul de alimentare
toate conductele de ţevi, furtunuri sau electrice trebuie
pozate astfel încât să nu fie supuse solicitărilor meca-
nice.

ii Informaţii suplimentare

Înaintea montajului încălzirii auxiliare/încălzirii staţio-


nare, contactaţi echipa „Consultanţa tehnică carose-
rie“ (e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 112
6 Modificări la autovehiculul de bază
6.5 Construcţii ataşate
6.5 Construcţii ataşate

Sarcinile autorizate pe punţi trebuie totdeauna respec- Puncte de fixare


tate, vedeţi pct. 4 „Valori tehnice limită pentru planifi-
care“ (e Pagina 45).
Reperele autovehiculului nu au voie să fie afectate în
funcţionarea lor.
Trebuie respectate prevederile legale cu specific naţio-
nal.

6.5.1 Portbagaj pe acoperiş


• Atenţie la distribuirea uniformă a încărcării pe toată
suprafaţa acoperişului.
Valori limită pentru încărcarea acoperişului
Figura: Traverse - acoperiş cu trapă pentru obiecte
Tip de acoperiş Încărcare max. acoperiş lungi R2
Acoperiş normal 100 kg 1 Puntea din faţă
Acoperiş cu trapă pentru 60 kg**
obiecte lungi (cod DL2)
* Greutatea totală rezultată din sistemul de fixare
a acoperişului, portbagajul pe acoperiş şi sarcina
utilă repartizată uniform în stânga şi în dreapta
(nu în cazul trapei pentru obiecte lungi, cod DL2).
** Sarcina utilă pentru furgon ampatament 1 şi
ampatament 2 cu codul DL2 (trapa pentru obiecte
lungi la ampatamentul 3 nu este disponibilă).

ii Informaţii suplimentare
Figura: Suport portbagaj de acoperiş/bare de acope-
Informaţii suplimentare vedeţi la pct. 4.3.2 „Acope-
riş - acoperiş normal R2
rişul autovehiculului / încărcarea acoperişului“
(e Pagina 48), pct. 6.2.8 „Acoperiş furgon / 1 Puntea din faţă
Combi“ (e Pagina 91) şi la pct. 2.3 „Consilierea
firmelor de carosare“ (e Pagina 15).

Directive de carosare Mercedes-Benz pentru Citan, versiunea 15.08.2014


!Atenţie la modificări! Vor fi procesate totdeauna capitole complete din versiunea actuală! 113
6 Modificări l