Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Europei

Secretarul General

Strasbourg, 12 aprilie 2021


Doamnă Președinte,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea din 1 aprilie, căreia i-am acordat toată atenția.
După cum cunoașteți, Consiliul Europei atribuie cea mai mare importanță
respectării democrației și statului de drept, pentru care constituționalismul este un
principiu fundamental. Regulile de formare a Guvernului și de dizolvare a
Parlamentului sunt stipulate în Constituție și interpretate de Curtea Constituțională.
În Republica Moldova, acestea au făcut și obiectul unui aviz al Comisiei de la Veneția
(CDL-AD(2019)012). În aviz se sublinia că dizolvarea unui parlament ales prin
alegeri libere și echitabile pentru exprimarea voinței poporului este o măsură de
ultim recurs care nu poate fi luată în mod facil ci doar respectând spiritul și litera
Constituției. Notez, în această privință, că Curtea Constituțională a fost sesizată
privind chestiunea existenței condițiilor care justifică dizolvarea Parlamentului, în
sensul articolului 135 din Constituție.
În același timp, țin să subliniez că este esențial, într-un stat democratic, ca toate
instituțiile sale să coopereze în mod loial în exercitarea prerogativelor
constituționale ale acestora. Acest fapt mă determină să fac apel la simțul
responsabilității tuturor instituțiilor și tuturor părților interesate din Republica
Moldova pentru a evita o criză constituțională, ceea ce este cu atât mai necesar în
perioada actuală, marcată de criza sanitară care afectează toate Statele noastre
Membre.
Cu toate acestea, dacă autoritățile din Republica Moldova consideră că aceste
chestiuni constituționale sunt susceptibile să reapară în viitor, Consiliul Europei este
la dispoziția lor pentru a explora eventuale modificări constituționale, care ar putea
fi necesare sau dezirabile în vederea oferirii unor răspunsuri durabile în acest sens.

Vă rog să acceptați, Dnă Președinte, expresia înaltei mele considerații.

Marija Pejčinović Burić
Dnei Zinaida Greceanîi
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova