Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE PROIECT

Să se proiecteze o staţie de epurare a apelor uzate pentru o localitate cu un


număr de locuitori echivalenţi:

NLE = 30000 + 8000*N

N=1…22..... – numărul de ordine al studentului

Proiectul va conţine:

1. Proiectarea camerei grătarului şi alegerea echipamentelor

2. Proiectarea deznisipatorului combinat cu separator de grăsimi şi alegerea


echipamentelor pentru evacuarea nisipului şi a instalaţiei de spălare a
nisipului

3. Proiectarea decantorului primar, alegerea sistemului de raclare a nămolului şi


a pompelor pentru evacuarea nămolului

4. Proiectarea treptei de epurare biologică convențională, alegerea dispozitivelor


de dispersie a aerului şi a suflantelor

5. Proiectarea decantorului secundar, alegerea sistemului de raclare a


nămolului şi a pompelor pentru evacuarea acestuia

6. Calculul consumurilor energetice pentru echipamentele propuse

Memoriul de calcule va fi însoţit de justificarea soluţiilor adoptate.


Normativele româneşti care stau la baza proiectării staţiilor de epurare
sunt:

NP 032/1999 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a


apelor uzate orăşeneşti. Partea I – Treapta mecanică.

NP 088/2003 - Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a


apelor uzate orăşeneşti. Partea a II-a – Treapta biologică

NP 089/2003 - Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a


apelor uzate orăşeneşti. Partea a III-a – Staţii de epurare pentru debite
mici (5 < Qzi max≤ 50 l/s) şi foarte mici (Qzi max≤ 5 l/s)

NP 107/2004 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a


apelor uzate orăşeneşti. Partea a IV-a – Treapta avansată de epurare.

NP 118/2006 - Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a


apelor uzate orăşeneşti. Partea a V-a – Prelucrarea nămolurilor.

Condiţiile de descărcare a apelor uzate sunt date de:

NTPA 001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor


uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali

NTPA 002/2002 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de


canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare

NTPA 011/2002 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate
orăşeneşti

S-ar putea să vă placă și