Sunteți pe pagina 1din 3

Investigație - manual pagina 123, ex.

12

1. Citește cu atenție poezia ”Școala frumuseții”, de Geo Dumitrescu:

”Tu vei fi

şcoala frumuseţii şi a iubirii —

prin tine, bucuriile lumii le voi spori:

uite, îţi încredinţez aceşti fluturi,

o mie de fluturi tineri, frumoşi —

ia-i şi învaţă-i să zboare,

bănuit să zboare, în calde furtuni de culori,

în furtuni de culori neştiute, subţiri,

mereu schimbătoare şi pure,

învaţă-i să zboare precum

freamătul fin al genelor tale

pe obrazul meu ars, de argilă.

Un pui de panteră am să-ţi aduc,

să-l înveţi

neprihănita, leneşa pândă felină,

spaimele crude, întunecoase, ale pădurii,

să-l înveţi iscusinţa de-a ucide cu graţie

îndelung alintindu-şi prada, fosforescent.

Am să-ţi aduc apoi corcoduşul, laleaua,

să-i înveţi să-nflorească

iubindu-se prin nevăzute fire de pulbere.

Şi stînca oarbă, informă, de marmoră


ţi-o voi aduce - învaţ-o tu

taina tulburătoare

a rotunjimilor albe, trandafirii.

Am să-ţi aduc deopotrivă

lacul verzui de sub munte,

să-l înveţi tăcerile rodnice, adînci,

în care argintiu săgetează

făgăduite revelaţii, cîntece, ori întrebări,

să-l înveţi să lucească, să cânte sub lună

liniştit, pur, adânc, ca ochii tăi…

Tu vei fi

şcoala frumuseţii şi a iubirii,

prin tine, bucuriile lumii le voi spori:

voi, minuni şi averi ale firii

să fiţi cuminţi, să fiţi silitoare!...”

(”Nevoia de cercuri”, 1966)

Grupa 1(prima strofă) Grupa 2


- fluturii simbolizează frumusețea - puiul de panteră este un simbol al
lumii mărunte pericolului pe care îl reprezintă
- epitetul dublu ”tineri, frumoși” iubirea care te poate sfâșia interior,
sugerează ideea frumuseții așa cum fac aceste animale
începutului vieții prădătoare, dacă nu este împlinită.
- metafora ”furtuni de culori” Epitetele ”neprihănită, leneșa”
sugerează faptul că direcțiile de sugerează inocența și stângăcia
evoluție reprezentate de ”culori” pot adolescentină a celui îndrăgostit
fi necunoscute, fără substanță, pentru prima oară și care așteaptă
înșelătoare, dar și curate. ”pândește”, cum se spune metaforic
- epitetul în cumul ”neștiute, subțiri, în text, ca iubirea lui să fie împlinită
… schimbătoare și pure” sugerează - oricare dintre cele 3 propuneri de
faptul că direcțiile de evoluție simbolistică a pădurii, fiindcă în
reprezentate de ”culori” pot fi iubire pândesc: pericole, există zone
cunoscute, fără substanță, de necunoscut, se poate eșua
înșelătoare, dar și curate - epitetul dublu ”crude, întunecoase”
- repetarea cuvântului ”fluturi” sugerează durerea pe care o poate
evidențiază ideea că și lucrurile provoca eșecul în dragoste
mărunte sunt frumoase. Repetarea - uciderea, în acest context, trimite la
îndemnului ”învață-l să zboare” anularea egoismului, la centrarea
subliniază ideea că iubirea poate să asupra celuilalt prin alint, ca
înalțe. expresie a împlinirii prin iubire.

Grupa 3 Grupa 4
- pomii și florile (prin corcoduș și
lalea) sugerează frumusețea și - lacul reprezintă o oglindă a lumii și
posibilitatea de renaștere a naturii muntele, aspirația spre înalt
- metafora ”fire de pulbere” sugerează - ”tăcerile rodnice, adânci” sugerează
polenizarea, raportată la flori, și comunicarea profundă în iubire,
schimbul, aproape invizibil ca pentru care nu este nevoie de cuvinte
pulberea, de sentimente între cei - iubirea poate dezvălui taine, poate
îndrăgostiți crea o stare de armonie
- stânca reprezintă durabilitate. asemănătoare cântecului sau poate
Epitetele ”oarbă, informă” sugerează oferi noi perspective asupra lumii,
diferența între lumea minerală și invitând la întrebări, la reflecție
frumusețea ce poate fi dată pietrei - prezența lunii sugerează intrarea
sau marmurei de mâna sculptorului, iubirii în rândul elementelor eterne
în stare să descopere în aceste - ochii iubitei devin, asemenea
materiale linii încântătoare lacului, oglindă a lumii.
- arta sugerată de stâncă este
sculptura
- epitetul ”tulburătoare” se referă la
emoția pe care o poate produce arta.

S-ar putea să vă placă și