Sunteți pe pagina 1din 1

Cutremurul din 26 decembrie 2004 și tsunami-ul rezultat au făcut aproximativ 300.

000 de
victime, fiind unul dintre cele mai distructive și mai mortale dezastre naturale din istorie.
Lucrarea de față investighează impactul său asupra turismului din Asia de Sud-Est prin
analizarea tendințelor înainte, în timpul și după tsunami,folosind doi indicatori principali:
ponderea turismului în economia globală a unui stat
și dimensiunea/volumul traficului asociat turismului. Primul indicator constă din doi parametri:
contribuția turismului la produsul intern brut al unui stat și fracțiunea populației angajate în
turism. Al doilea indicator este format din trei părți: numărul de sosiri turistice, durata medie a
șederii și veniturile din turism. Se arată aici că turismul a avut o contribuție semnificativă la
economie în mai multe țări din regiune afectate de tsunami. Lucrarea arată că tendințele în
mărime / volum de
traficului turistic înainte de tsunami în cele mai afectate țări din regiune a fost în creștere.
Impactul tsunami-ului este analizat în turismul din Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Indonezia și
India, ca țările cele mai afectate de dezastru.

Introducere
Condițiile meteorologice au o mare influență asupra vieții umane. Adesea, ele sunt foarte
puternice și într-un timp scurt poate schimba dramatic aspectul mediului uman și chiar aduce la
pierderi de viață. Această lucrare explorează influența tsunami-ului din 26 decembrie 2004
asupra turismului ca sector al economiei din Asia de Sud-Est. Ne străduim să arătăm caracterul
distructiv al unui tsunami care a înjumătățit cifra de afaceri a turismului în aceste țări sau chiar a
distrus economii întregi. Obiectul analizei este tendința de dezvoltare a cifrei de afaceri din
turism în cele cinci țările din Asia de Sud-Est înainte și după tsunami.
Analiza se efectuează prin examinarea a doi indici de bază care constau din două subelemente.
Primul element, participarea turismului la economia globală, va fi observată prin doi parametri:
(P1) – participarea turismului la Produsul Național Brut (PNB) al țării în procente și (P2) –
numărul de locuitori angajați în turism (NIET) în procente. Al doilea element, domeniul de
aplicare al turismului, va fi observat prin trei parametri: (P3) – Numărul de sosiri turistice
individuale în mii (NITA), (P4) – Durata medie a sejurului în Days (ALSD) și (P5) – Venituri
realizate (RI) în milioane de dolari SUA pentru 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004.