Sunteți pe pagina 1din 6

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Profit impozabil cumulat 10,000 5,000 1,500 8,000


Impozit pe profit cumulat 1600 800 240
Impozit pe profit platit 1600 1967
Impozit pe profit datorat 1600 0 0
Impozit minim 0 367 550
Impozit de plata 1600 367 550 550
Numar
rand Denumire I II III IV
1 Impozit datorat 1600 0 0 550
1.1. Impozit minim 367 550
2 Impozit de plata 1600 367 550 550
Nr. rand Explicatie Suma
1 Venituri din exploatare 200,000
2 Cheltuieli din exploatare 192,000
3 Rezultat din exploatare 8000
4 Venituri financiare
5 Cheltuieli financiare
6 Rezultat financiar 0
7 Venituri extraordinare
8 Cheltuieli extraordinare
9 Rezultat extraordinar 0
10 Rezultat brut 8000
11 Elemente similare veniturilor
12 Elemente similare cheltuielilor
Rezultat dupa includerea elementelor similiare
13 veniturilor/cheltuielilor 8000
14 Amortizare fiscala
Cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar
15 reportate din perioada precedenta
16 Rezerva legala deductibila
17 Provizioane fiscale
18 Alte sume deductibile
19 Total deduceri 0
20 Dividende primite de la alta persoana juridica romana
21 Alte venituri neimpozabile
22 Total venituri neimpozabile 0
23 Profit/Pierdere 8000
24 Cheltuieli cu impozitul pe profit
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat in
25 strainatate
26 Amenzi
27 Protocol
28 Sponsorizare
29 Amortizare contabila
30 Provizioane si rezerve
31 Dobanzi nedeductibile care nu se reporteaza
32 Dobanzi nedeductibile care se reporteaza
33 Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile
34 Alte cheltuieli nedeductibile
35 Total cheltuieli nedeductibile 0
Total profit impozabil/pierdere fiscala pentru anul de
36 raportare inaintea raportarii pierderii 8000
Pierdere fiscala in perioada curenta de reportat in
37 perioada viitoare
38 Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti
Profit impozabil/pierdere fiscala de recuperat in anii
39 urmatori 8000
40 Total impozit pe profit, din care 1280
40.1. Impozit pe profit aferent cotei de 16% 1280
40.2. Impozit pe profit aferent cotei de 5% 0
41 Total credit fiscal 0
41.1 Credit fiscal extern
41.2. Impozit pe profit scutit
Reduceri de impozit pe profit calculate conform
41.3. legislatiei in vigoare
Impozit pe profit inaintea scaderii sumelor reprezentand
42 sponsorizare 1280
43 Sponsorizare
44 Impozit pe profit anual 1280
Numar ran Explicatie Suma
1 Impozit pe profit anual 1280
Impozit pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale si care se regaseste
2 in indicatorii din formular
3 Impozit pe profit declarat pentru trimestrele I-III prin formularul 100 1600
4 Impozit pe profit declarat pentru trimestrul IV prin formularul 100 550
Impozit minim declarat pentru anul de raportare prin formularul 100
5 reprezentand impozit pe profit 917
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de
6 raportare prin formularul 100
Impozitul minim declarat pentru anul de raportare prin formularul 100,
7 reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor
8 Diferenta de impozit pe profit 0
9 Impozit minim pentru trimestrul IV 550
10 Diferenta de impozit pe profit datorat 0
11 Impozit minim datorat 550
12 Diferenta de impozit pe profit de recuperat 320
13 Diferenta rezultata din regularizare
13.1. Impozit pe profit datorat final 0
13.2. Impozit pe profit de recuperat final 320
Plati profit
Plata IV

Plati minim

Datorat profit IV
Datorat minim IV
De recuperat vechi