Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICAREA PERSONALULUI IN ACTIVITATEA ECONOMICA

Planificarea personalului poate fi definită ca "o


strategie de a achiziţiona, utiliza, păstra şi forma
personalul prin elaborarea unor politici
sănătoase în domeniu, convenite cu angajaţii şi
cu sindicatele lor". Managerii de personal şi cei de
producţie implicaţi în planificarea
resurselor umane nu trebuie să fie
preocupaţi numai de activitatea
curentă căreia îi este destinat
personalul.

Ideea de "planificare a personalului" înseamnă, evident, recrutarea


oamenilor pentru operaţiunile curente ale organizaţiei, dar şi pentru
cele viitoare
Organizaţia are nevoie de politici privind tipul de personal şi de cultură la care
doreşte să ajungă:
-proporţia angajaţilor calificaţi, semicalificaţi sau necalificaţi;
-mai mulţi sau mai puţini absolvenţi ai unor studii de specialitate;
-un număr mai mare sau mai mic de manageri;
-mai multe echipamente menite să reducă manopera;
-dorinţa de a oferi clienţilor servicii mai bune;
-gradului de implicare a firmelor colaboratoare

Politicile trebuie concepute astfel încât să asigure


atingerea obiectivelor pe care şi le-a stabilit compania.

Operaţiunile şi politicile organizaţiei nu sunt elemente


separate, ci laturi complementare
Managementul are la dispoziţie trei resurse de bază:

-fizice,
-economice
-umane (materiale, bani şi oameni).

În prezent, se acceptă ideea că, o dată cu administrarea banilor şi a


materialelor, este important să se pună accentul şi pe managementul
forţei de muncă.

Această abordare, pe care noi o numim "planificarea personalului", are loc


la nivel de organizaţie (unde se analizează şi se decid politicile) şi apoi la
nivel tactic, unde trebuie corelat necesarul de personal (cererea) cu
disponibilitatea acestuia (oferta).
Procesul de planificare a personalului

Esenţial pentru identificarea poziţiei curente a organizaţiei


este auditul de personal

Unul dintre aspectele sale are un caracter pasiv: -


identificarea angajaţilor (câţi sunt, ce
calificare au, ce funcţii, ce distribuţie pe vârste s.a.);

Scopul este de a calcula "rezervele" şi


"fluxurile" de angajaţi de diferite tipuri (cei care vin şi
cei care pleacă) din sistemul de personal;

in a evidenţia caracteristicile dominante ale


acestora.
Managerul in Activitatea de Turism se
FISA POSTULUI ocupa in principal cu:
- planificarea activitatilor unitatii,
- conducerea compartimentelor
operationale si functionale ale unitatii,
- coordonarea administrarii resurselor
umane,
- fundamentarea si implementarea
Agentul de turism se ocupa cu: programelor de marketing,
- coordonarea activitatilor realizate prin
- prospectarea pietei turistice, furnizori si parteneri,
- promovarea directa si valorificarea - gestionarea patrimoniului si a resurselor
produsului turistic, financiare,
- valorificarea politelor de asigurare, -adaptarea la cerintele pietei prin
- incheierea contractelor cu clientii, promovarea inovatiei si a schimbarii in
- urmarirea efectuarii platilor, unitate,
- administrarea si transmiterea - asigurarea sistemului de organizare
documentelor specifice, functionala a unitatii,
- intocmirea situatiilor financiare pentru - elaborarea strategiilor de dezvoltare a
celelalte departamente ale organizatiei. unitatii,
- conducerea proceselor pentru ameliorarea
continua a calitatii in unitate.
Directorul de agentie de turism,
touroperatoare, detailista / filiala /
sucursala se ocupa in principal cu
Animatorul in Centre de Vacanta se
- organizarea activitatii agentiei,
ocupa in principal cu
- coordonarea departamentelor din
- promovarea activitatilor din
subordine,
centrele de vacanta,
- controlul intocmirii si realizarii
- elaborarea proiectelor de sejur,
planurilor financiare,
- pregatirea si desfasurarea
- asigurarea protectiei mediului si
activitatilor in centrele de
turistilor,
vacanta,
- dirijarea programului de marketing,
- organizarea sejururilor in centrele
- promovarea imaginii si a produselor
de vacanta,
agentiei de turism,
- gestionarea regimului zilnic de
- dezvoltarea afacerii,
viata al participantilor,
- reprezentarea agentiei in relatiile cu
- asigurarea securitatii
tertii,
participantilor la activitati.
- implementarea politicii de personal,
- imbunatatirea calitatii produselor si
serviciilor,
- implementarea schimbarilor in cadrul
organizatiei etc.
Administratorul de Pensiune Turistica se ocupa
in principal cu
Agentul Ticketing se ocupa in
- organizarea activitatii in cadrul pensiunii
principal de:
turistice,
- culegerea si oferirea de informatii
- verificarea gestionarii financiare,
in relatia directa cu clientul,
- promovarea imaginii pensiunii
- rezervarea de bilete de calatorie,
- promovarea directa a produselor turistice,
- tarifarea serviciilor prestate,
- incheierea contractelor cu clientii,
- emiterea de documente financiar-
- efectuarea operatiilor specifice de cazare si
contabile,
alimentatie,
- emiterea si preschimbarea de
- asigurarea unui climat favorabil turistilor,
documente de calatorie,
- oferirea serviciilor pensiunii catre client,
- gestionarea biletelor si a altor
- organizarea programelor turistice optionale,
bonuri de valoare,
- oferirea informatiilor de interes turistic,
- intocmirea decontului de incasari,
- rezolvarea reclamatiilor clientilor.
- mentinerea schimbului de
informatii cu alte companii sau
compartimente ale organizatiei.
Necesarul de informaţii
Informaţia necesară Motiv posibil
Vîrsta ca o estimare a experienţei şi a probabilităţii de
pensionare
Vechimea în muncă pentru a estima nivelul de experienţă şi probabilitatea
de plecare
Ocupaţia prezentă pentru a cunoaşte gama actuală de aptitudini

Ocupaţia precedentă pentru a evalua gama de aptitudini ce nu sunt


utilizate direct
Educaţia / Instruirea pentru estimarea cunoştinţelor disponibile
Numărul de angajaţi în departament (pe o perioadă de timp) pentru a ajuta la estimarea
necesităţilor viitoare
Salariul pentru a servi la identificarea costurilor
Ore suplimentare , colaboratori , pentru evaluarea gradului de flexibilitate de care
sezonieri , angajaţi cu program redus dispune organizaţia

Sistemele de recrutare / promovare pentru a evalua problemele de promovare şi angajare


blocajele / speranţele de promovare

Situaţia absenţelor pentru a se asigura că nivelul absenţelor este luat în


seamă la calcularea necesarului
pentru a se atrage atenţia asupra oricăror probleme ţi
asupra creşterilor / reducerilor posibile
Intrebari si exercitii

• Definiţi planificarea personalului în activităţile economice


• Care este necesarul de informaţii în planificarea personalului din
activităţile economice