Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA LECȚIEI

Cauzele:
➢ Limitarea autonomiei
➢ Lipsa drepturilor politice
➢ Nevoia de împroprietărire a
țăranilor Forțe participante:
Contextul extern: ➢ Burghezia intelectuală
➢ Izbucnirea revoluției europene ➢ Boierimea liberală
(”Primăvara popoarelor”) ➢ Clerul ortodox și greco-
catolic
➢ Orășenimea
➢ Țărănimea

Obiective: Revoluționari români:


➢ Rezolvarea problemei ➢ Moldova:
agrare ✓ Vasile Alecsandri,
➢ Emanciparea ✓ Mihail Kogălniceanu,
națională a românilor ➢ Țara Românească:
din cadrul Imperiului ✓ Nicolae Bălcescu,
REVOLUȚIA ROMÂNĂ DE ✓ Ion Heliade Rădulescu,
Habsburgic LA 1848
➢ Unitatea și ➢ Transilvania:
independența ✓ Simion Bărnuțiu
națională ✓ Avram Iancu

Documente programatice:
➢ Petiția națională – Transilvania:
✓ Folosirea limbii române în școli și biserică
✓ Desființarea iobăgiei fără despăgubire
✓ Drepturi politice pentru români
➢ Proclamația de la Islaz – Țara Românească:
✓ Drepturi politice pentru toate categoriile sociale
✓ Domn ales pe 5 ani din toate categoriile sociale
✓ Împroprietărirea țăranilor cu despăgubire
✓ Desființarea rangurilor boierești