Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

1. INTRODUCERE .............................................................................................................................1
2. TEHNOLOGII UTILIZATE ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR
INTELIGENTE.............................5
2.1. Principalele tehnologii, tranziţia spre “Open System
Technologies”...........................................5
2.1.1. Scurt istoric
........................................................................................................................5
2.1.2. LonWorks – BACnet, tehnologii de
referinţă.....................................................................7
2.2. Alte
tehnologii............................................................................................................................17
2.2.1. Standardul Instabus
EIB...................................................................................................17
2.2.2. Standardul KNX ..............................................................................................................19
2.2.3. Standarde şi protocoale specifice controlului
iluminatului...............................................27
2.2.3.1. Standarde pentru reţele utilizate în managemenul
iluminatului................................27
2.2.3.2. DALI - Interfaţa Digitală Adresabilă de Control al
Iluminatului..............................28
3. POTOCOLUL LONTALK ÎN REŢELE DE CONTROL
LONW0RKS..........................................33
3.1. Generalităţi.................................................................................................................................33
3.2. Protocolul de subnivel
MAC......................................................................................................39
4. PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELELOR
LONWORKS......................................46
4.1. Crearea dispozitivelor
aplicaţie..................................................................................................46
4.2. Crearea Blocurilor Funcţionale..................................................................................................50
4.3. Instalarea reţelelor......................................................................................................................62
5. IMPLEMENTAREA UNEI APLICAŢII DE CONTROL AL
ILUMINATULUI.........................73
5.1. Cerinţe impuse aplicaţiei, componente
necesare........................................................................73
5.2. Descrierea dispozitivelor, schema de
conectare.........................................................................73
5.2.1. Multisenzorul Lumina MS3-
EB.......................................................................................74
5.2.2. Lumina SC16 – Controler/ actuator de iluminat şi
jaluzele..............................................82
5.3. Construcţia reţelei......................................................................................................................83
5.3.1. Crearea şi comisionarea
dispozitivelor.............................................................................83
5.3.2. Crearea părţii software şi rularea
aplicaţiei......................................................................85
6. CONCLUZII..................................................................................................................................88
7. BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................89

S-ar putea să vă placă și