Sunteți pe pagina 1din 2

Recapitulare

Circuitul azotului Azotul este un component deosebit de important al materiei vii, deoarece intră în
alcătuirea substanţelor proteice.

Surse de azot: aerul atmosferic conţine 78% azot (rezervorul principal de azot)
solul unde se află sub formă de compuşi.

Pentru a putea fi utilizat de către plante, azotul atmosferic (N2) trebuie să fie fixat sub formă de
molecule organice. Sub influenţa descărcărilor electrice din atmosferă şi a radiaţiilor ultraviolete, azotul
este oxidat şi rezultă oxizi de azot. Aceştia sunt dizolvaţi de apa de ploaie şi ajung pe sol sub formă de
săruri (azotiţi, azotaţi), acumulându-se în sol, în apele lacurilor şi mărilor de unde sunt folosiţi de plante.
La fixarea azotului din atmosferă, un rol important îl au unele metale: fierul, molibdenul, precum şi
unele microoorganisme.

Exemple:- alga albastră-verde Nostoc, foloseste azotul atmosferic pentru sinteza substanţelor proteice.
-bacteria Rhysobium leguminosarum fixează în nodozităţile plantelor leguminoase azotul
atmosferic,fiind folosit pentru sinteza compuşilor cu azot.
Azotaţii ajunşi în protoplasma plantelor, trec în corpul animalelor, bacteriile de putrefacţie pun în
libertate azotul sub formă de amoniac. O parte este descompus de bacteriile denitrificatoare până la azot
care se degajă în atmosferă. O altă parte, este descompusă de bacteriile de denitrificare în doua etape:
a) bacteriile din genul Nitrosomonas oxidează amoniacul până la acid azotos care se combină cu
diferite săruri şi rezultă azotiţi;
b) bacteriile din genul Nitrobacter descompun azotiţii până la azotaţi. Acidul azotic formează
săruri cu K, Na, care pot forma zăcăminte de silistră, ce pot fi absorbite de rădacinile plantelor.
Circuitul azotului este perturbat de poluare.

Circuitul fosforului Rezervorul principal de fosfor este reprezentat de roci care sunt spălate de
către apele curgătoare ce se varsă în mări şi oceane.
 Plantele iau fosforul din sol o dată cu apa sub formă de fosfaţi de unde trec în corpul animalelor.
În urma descompunerii cadavrelor animalelor şi plantelor, fosfaţii minerali ajung în sol şi sunt preluaţi
de rădacinile plantelor.
 Pe fundul mărilor şi oceanelor se depun scheletele animalelor care intră în alcătuirea unor roci
sedimentare. Prin intermediul lanţurilor trofice, o parte din fosfor, ajunge în organismul uman.
Fitoplancton zooplancton peşte păsări ihtiofage
Circuitul fosforului este perturbat de folosirea îngrăşămintelor chimice cu fosfor care, ajungând în apa
lacurilor şi râurilor, contribuie la eutrofizarea acestora.

5. Circuitul sulfului Plantele iau sulful din apă sub forma de sulfaţi organici iar animalele
fitofage îşi procură sulful din plante. Dejecţiile animalelor ajunse în apă se descompun şi pun în libertate
sulful. În apă, cadavrele animalelor şi plantele se descompun sub influenţa bacteriilor, rezultând
hidrogen sulfurat care este transformat de bacteriile sulfuroase în sulf. Acesta se combină cu compuşi ai
fierului şi fosforului. Circuitul biogeochimic al sulfului este perturbat de poluare şi eroziunea solului.
SARCINA DE LUCRU

I. Alegeţi răspunsul corect:


1. Rezervorul de azot este reprezentat de:
a) sol şi atmosferă
b) apa din pânza freatică
c) sol, aerul atmosferic, emanaţiile vulcanice, descărcările electrice

2. Fosforul ajunge în organismul omului prin intermediul:


a) aerului atmosferic
b) apei
c) substanţelor organice
3. Animalele fitofage îşi procură sulful din:
a) apă
b) plante
c) aer
II) Completaţi schema circuitului azotului în natură: