Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, Petrosani


Profesor: Pintea Cristian-Andrei
Data: 31.01.2020
Clasa a XII-a A
Disciplina Europa – România- Uniunea Europeană. Probleme fundamentale
Unitatea de ȋnvățare: Europa şi România.Elemente de geografie umană
Titlul lectiei: Sistemul de oraşe al Europei. Analiza geografică a unor oraşe din Europa.
Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 minute

Tipul lecției: dobândire de noi cunoştinte

Competente specifice :

1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) asupra problematicii fundamentale a Europei şi


României ;
2.3. Explicarea relațiilor observabile dintre ştiințe, tehnologie şi mediul ȋnconjurător, la nivelul
continentului prin conexiuni sugerate de analiza unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcționale;
2.4. Explicarea relațiilor observabile dintre sistemele naturaleşi umane ale mediului geografic
european, utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice
2.6. Prezentarea unor informații geografice structurate pe baza activității de documentare
independentă;
Competente derivate :

C1 – să precizeze factorii urbanizării Europei ;


C2 –să identifice tipurile de oraşe după diferite criterii: vechime, funcțiile economice şi mărimea
demografică;
C3– să identifice caracteristicile principalelor oraşe din Europa şi România completând tabelul
conceptelor, utilizând manualul şi informațiile obținute ȋn urma documentării individuale;
C4 - să ȋncadreze fiecare oraş ȋn tipul corespunzător, având ȋn vedere clasificarea oraşelor după
vechime
Conditii prealabile: elevii au unele cunoştinte despre Structura populației ȋn Europa şi România

Resurse materiale: Fisa de lucru, manual, harta politică a Europei, atlasul.

Resurse procedurale: conversatia euristica, analiza, observatia , ȋnvățarea prin cooperare ,


documentare individuală

Evaluare:

Ce dovezi exista ca elevii au invatat lectia?


a).De continut: raspunsurile la intrebari, rezolvarea fiselor de lucru
b).De utilizare a operatiilor gandirii: explicarea cauzelor, desfasurarii si consecintelor
fenomenelor, efectuarea analogiilor si comparatiilor.

Bibliografie:
Erdeli G.,Serban C.-„Geografie”,Ed. CD PRESS 2016
Erdeli G, Serban C.-„Geografie”, Ed.Economica,2004
Rus D. Caietul elevului de Geografie clasa a XII a. Ed. CD PRESS 2015
Desfăşurarea activităților de ȋnvățare
Compe T Momentele Procesul de predare-învăţare
tenţe lecţiei
i Strategii Evaluare
specific
didactice
e m Activitatea profesorului Activitatea
p elevului
2' Organizarea Pregătirea clasei: controlul Pregătirea Observaţia Atenţionarea
clasei prezenţei şi a ordinei în clasă documentelor şcolare
Aprecieri
Pregătirea materialelor

5’ Verificarea Profesorul: Elevii dezvolta şi Lucru Observaţia


cunoştinţelor argumentează individual şi
Adreseaza intrebari legate de raspunsul. frontal. Analiza
populatia Europei si a Romaniei răspunsurilor
facand referire la densitatea
populatiei , natalitate
mortalitate ,speranta medie de
viata.

1' Pregătirea -cere elevilor să-şi reamintească Elevii prezintă Conversaţia Analiza
aperceptivă Structura populației pe medii ȋn structura pe medii a răspunsurilor
Europa şi România. populației : rural şi
urban.
Prezintă titlul lecției noi:
Sistemul de oraşe din Europa.
Analiza unor oraşe

35' Dirijarea Profesorul prezintă etapele pe -Ascultă Analiza Observaţia


predării-învăţării care doreşte să le parcurgă pe
durata lecţiei

Elevii sunt grupați ȋn 5 grupe.


Timp de 15 minute fiecare grupa
are de rezolvat o anumita sarcina
de lucru
Analiza
răspunsurilor
Activitatea 1 .Precizează factorii
urbanizării Europei:
utilizand fisa de documentare si
manualul elevii au urmatoarea
sarcina:
Conversația
Timp de 1 min lucreaza
Scriu ȋn caiete, dirijată Încurajează
individual, apoi 1 min. dau un
formulează o participarea
raspuns comun cu colegii de Analiza
caracterizare succinta a elevilor
grupă
sarcinii de lucru
sarcina de lucru

Stiind că Europa este cel mai


urbanizat continent după
Australia, identificati factorii
C1 urbanizarii Europei Încurajează
Sinteza participarea
să precizeze factorii urbanizării elevilor
Europei Conversaţia
Prima grupa are ca sarcina de Analiza
lucru

–să identifice tipurile de oraşe


oraşe din Europa şi România ,
după criteriul vechimii, sa
identifice aceste orase utilizând Încurajează
manualul şi fisa de documentare participarea
; elevilor

Grupa a 2 a. Conversaţia

C2 Precizează sarcinile de lucru şi Analiza


tema de studiat ȋn cadrul grupei: informațiilor
-Gândesc din manual
1. Tipuri de oraşe după -Formulează răspunsuri
funcțiile economice Încurajează
la tema propusă pe participarea
2. Tipuri de oraşe după baza informațiilor din elevilor
mărimea demografică manual si fisa de
documentare .
Completează pe fişa de
lucru

Grupa 3

Profesorul solicita elevilor sa


faca o caracterizare geografica Elevii completează fişa
in 5 randuri a orasului Paris sub de lucru,
aspectul
localizarii,vechimii,functiilor
economice si al fuctiilor
culturale si turistice.
Sinteza
Completează sistematic pe tablă
conținuturile prezentate Conversația

Grupa 4
C3
Profesorul solicita elevilor sa
C4 faca o caracterizare geografica
in 5 randuri a orasului Londra
sub aspectul localizarii
,vechimii,functiilor economice si
al functiilor culturale si turistice.

Grupa 5

Profesorul solicita elevilor sa Formulează răspunsuri.


faca o caracterizare geografica Din fiecare grupă va
in 5 randuri a orasului Moscova câte un elev. Colegul
sub aspectul localizarii, de grupa va identifica
vechimii,functiilor economice si pe harta orasul
al functiilor culturale si turistice. caracterizat si
localizarea lui
Grupa 6 geografica sub
indrumarea
Profesorul solicita elevilor sa
profesorului
faca o caracterizare geografica
in 5 randuri a orasului Roma
sub aspectul localizarii,
vechimii,functiilor economice si
al functiilor culturale si turistice.
Fixarea retentiei
si transferului Elevii scriu pe table si identifica
pe suportul cartografic sarcinile
de lucru realizate .
Fixarea Profesorul le propune elevilor sa Conversatia Incurajeaza
cunoştintelor redea caracteristicile care se participarea
C1-4 regasesc in toate metropolele Analiza elevilor
Asigurarea studiate.
Tuturor elevilor li se solicita sa
feed-back-ului exprime intr-o
sintagma,expresie, monument
reprezentativ fiecare dintre
metropolele studiate.
Evaluarea şi Observare sistematică a Activitate Pe tot parcursul
notarea elevilor activității individuale şi pe grupe individuală şi lecției.
a elevilor ȋn grupe
Completarea
fisei de
evaluare.