Sunteți pe pagina 1din 1

Taxele vamale

Taxele vamale se percep de către stat asupra importului, exportului şi tranzitului de


mărfuri. În prezent, taxele vamale cel mai frecvent întâlnite sînt cele asupra importului de
mărfuri.

Taxele vamale de export se întâlnesc cu o frecvenţă redusă, deoarece, statele sunt


interesate în încurajarea exportului de mărfuri, care constituie, în majoritatea cazurilor,
calea cea mai importantă de realizare a resurselor valutare.

Taxele vamale de tranzit se instituie asupra mărfurilor care fac obiectul   comerţului
exterior, cu ocazia trecerii acestora pe teritoriul unei terţe ţări. În condiţiile actuale, taxe
vamale de tranzit nu se practică decât în cazuri rare, deoarece statele sînt interesate în
încurajarea tranzitului de mărfuri, fiindcă, de pe urma acestuia realizează încasări în
valută, cum sunt: tarife pentru folosirea căilor ferate, taxe pentru utilizarea drumurilor etc.

Taxele vamale de import se percep asupra valorii mărfurilor importate, în momentul în


care trec frontiera ţării importatoare. Importatorul, o dată cu depunerea documentelor
prin care ia în posesiune marfa importată, achită taxa vamală de import.

Taxele.

Ca formă a impozitelor indirecte, taxele reprezintă plăţile pe care le fac diferite persoane
fizice sau juridice pentru serviciile efectuate în favoarea lor de anumite instituţii de drept
public.

Taxele întrunesc trăsăturile specifice impozitelor:

 caracter obligatoriu,
 titlu nerambursabil,
 urmărirea în caz de neplată.

După natura lor, taxele pot fi clasificate astfel:

 taxe judecătoreşti,
 taxe de notariat,
 taxe consulare
 taxe de administraţie.

Impozitele constituie unul din principalele instrumente financiare desfasurate de


autoritatile economice si sociale ale tarii. In plan social, impozitele dau posibilitatea
redistribuirii unei patri insemnate a PIB intre persoanele fizice si juridice.