Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitatea creanţelor din operaţiuni comerciale

 
 Contul 4111 “Clienţi“ ţine evidenţa decontărilor cu clienţii interni şi externi pentru
produse, semifabricate, materiale, mărfuri, etc., vândute, lucrări executate şi servicii prestate
conform facturilor întocmite (emise).
După conţinutul economic este un cont de creanţe (active circulante în decontare) iar
după funcţia contabilă este un cont de activ.
Se debitează - cu valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor,
semifabricatelor, etc., lucrărilor şi serviciilor prestate conform facturilor emise, precum şi cu
TVA aferentă în corespondenţă cu creditul conturilor:
* 701 “Venituri din vânzarea produselor finite“;
* 702 “Venituri din vânzarea semifabricatelor“;
* 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale“;
* 704 “Venituri din lucrări executate şi servicii prestate“;
* 705 “Venituri din studii şi cercetări“;
* 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor“;
* 708 “Venituri din activităţi diverse“;
* 4427 “TVA colectată“.
Se creditează cu sumele decontate cu clienţii în corespondenţă cu debitul conturilor:
* 5121 “Conturi la bănci în lei“ - cu sumele încasate prin bancă;
* 5311 “Casa în lei“ - cu sumele încasate în numerar prin casierie;
* 419 “Clienţi-creditori“ cu valoarea avansurilor regularizate cu
clienţii în urma expedierii bunurilor, lucrărilor, serviciilor.
* 413 “Efecte de primit“ - cu valoarea efectelor comerciale
(cambii şi bilete la ordin) acceptate.
Soldul contului 411 “Clienţi“ este debitor şi reprezintă sumele care urmează a fi
primite de la clienţi pentru bunuri, lucrări, servicii livrate.
Schematic, corespondenţele contului 411 se prezintă astfel: 

D 411 C
701 5121
702 5311
703 419
704 413
705  
707  
708  
4427  
S.F.D.  
 
Contul 419 “Clienţi-creditori“ ţine evidenţa avansurilor încasate de la clienţi pentru
bunuri, lucrări, servicii care vor fi livrate ulterior.
După conţinutul economic este un cont de datorii faţă de clienţi iar după funcţia
contabilă este un cont de pasiv.
Se creditează cu avansurile încasate de la clienţi în corespondenţă cu debitul
conturilor:
* 5121 “Conturi la bănci în lei“- pentru sumele încasate prin bancă.
* 5311 “Casa în lei“ - pentru sumele încasate în numerar prin casierie.
Se debitează cu valoarea avansurilor regularizate cu clienţii în urma expedierii
bunurilor, lucrărilor, serviciilor în corespondenţă cu creditul contului 411 “Clienţi“.
Soldul contului 419 “Clienţi-creditori“ este creditor şi reprezintă sumele datorate
clienţilor.
Schematic, corespondenţele contului 419 se prezintă astfel:
  419 C
D
411 5121
  5311
  S.F.C.