Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 3.

3 Documente specifice intrării în terapie

CENTRUL JUD. DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ


CABINETUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR
PROF. LOGOPED

TABEL NOMINAL
COPII/ ELEVI DEPISTAŢI
AN ŞCOLAR ...

NUMELE SI INSTITUŢIA
CATEGORIA
Nr. PRENUMELE ŞCOLARĂ/ ÎNVAŢĂTOR CLASA
Crt DE LOGOPATIE
COPILULUI PREŞCOLARĂ
LOGOPAT
0 1 2 3 4 5
1. …………………….
28
29

120
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR
CABINETUL LOGOPEDIC Prof. logoped ........................
SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND ACTIVITATEA LOGOPEDICĂ
SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR ................................

INDICATORI DE ACTIVITATE
EFECTIVE NUMĂR
ŞCOLARE COPII
NR CUPRINSE DEPISTAŢI NUMĂR COPII CUPRINŞI ÎN TERAPIE
UNITATEA ŞCOLARĂ IN (cu T.L) NR
. DEPISTĂRI GRUPE
CR DIN CARE DIN CARE
5ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani
TOTAL FETE TOTAL FETE
T
N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F
1 Grădiniţa ... 102 48 6 1 5 - - - 4
2 42 18 10 3 6 2 - -
3 103 49 11 4 7 2 1 1
4
5
6
TOTAL PREŞCOLARI 247 115 27 8 18 4 1 1
5
1 Şcoala .... 163 74 14 3 - - 3 - 1 - 2 - 3 1 2 1 1 1
2 Şcoala .... 219 119 15 8 - - 2 2 3 2 2 1 2 1 - - 1 -
3
4
5
6
7

TOTAL ŞCOLARI 382 193 29 11 - - 5 2 4 2 4 1 5 2 2 1 2 1


629 308 56 19 18 4 6 3 4 2 4 1 5 2 2 1 2 1 9
TOTAL

INITIEREA EDUCATORILOR EVIDENTA ACTIVITATII COMPLETAREA SI PASTRAREA UTILIZAREA CALCULATORULUI

121
DOCUMENTELOR
Î PENTRU PENTRU FISE ALT
ACTIVITATI ACTIV. PUBLI FORMULARE DE REGISTRU CATALOG FISE DE ARHIVARE COMPLETAREA DE EXERCITII, SOFTWARE E
DEMONSTRATIVE AUXILIARE CATII DEPISTARE DE PREZENTA EVALUARE DOCUMENTE DOCUMENTELOR, MATERIALE SIT.
EDUCATORI, INV. METODICE EVIDENTA DINAMICA REALIZARE STIMULATIVE
PARINTI STUDII, ETC.
CABINET- DOC. MATERIALE JOCUR DID. -
LOGOPEDICE FISE

NR. UNITATEA ŞCOLARĂ REZULTATELE OBŢINUTE DE COPIII TIPOLOGIA CAZURILOR CUPRINSE IN TERAPIE
CARE AU PARCURS PROGRAMUL LOGOPEDIC
CRT
SPECIFICE ŞCOLARE TULBURĂRI DE LIMBAJ TULBURĂRI ASOCIATE
CORECTAŢI AMELIORAŢI PROMOVAŢI CORIGENŢI REPETENŢI SIMPLE COMPLEXE TL + dmi TL+ ds TL+da/m
N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL PREŞCOLARI

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL ŞCOLARI

TOTAL
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CONTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ...................................

122
ŞCOALA .................................................................................................................... PROF. LOGOPED ...............................

MONITORIZAREA SUCCESULUI ŞCOLAR


LA ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE / TULBURARI DE LIMBAJ
SEM. I, AN SCOLAR ................

Rezultate şcolare
Nr. Numele şi Diagnostic Forma de Caracterizarea
Semestrul I Semestrul II An şcolar
crt. prenumele sprijin activităţii copilului la
(calificative) (calificative) (sit. finala)
(iniţiale) sfârşitul programului
Lb. rom. Matem. Lb. rom. Matem.
1 G. M. DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B FB
2 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B FB
3 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B FB
4 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ S S
5 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ S S
DISORTOGRAFIE
6 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B FB
DISORTOGRAFIE
7 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ I I
8 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
9 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
10 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ FB FB
11 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
12 ÎNTÂRZIERE ÎN DEZV. TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
LIMBAJULUI
13 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
14 DISLALIE + ADHD TERAPIE LOGOPEDICĂ S S
15 DISLALIE TERAPIE LOGOPEDICĂ B B
16
17
18
19
CATALOG PREZENŢĂ
Nr. crt. ____ Numele ___________________________ Prenumele ________________________________ Sexul ____

123
Nr. fişei ______ Unitatea ___________________________ clasa/grupa ________ Deficienţa ___________________

anul
lu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A
na
IX
X

20___
XI
XII
I
II
III
20___

IV
V
VI

TOTAL
Nr. crt. ____ Numele ___________________________ Prenumele ________________________________ Sexul ____
Nr. fişei ______ Unitatea ___________________________ clasa/grupa ________ Deficienţa ___________________
anul

lu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 1 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P A
na 2 7 0
IX
20___

X
XI
XII
I
II
20___

III
IV
V
VI
TOTAL

124
CABINET LOGOPEDIC INTERŞCOLAR …………………………………

FORMULAR DE INSCRIERE
An şcolar ……….

Unitatea şcolara a copilului ……………………………………………………………………


Clasa/grupa ……………………………… Învăţător/ educator ………………………………
 DATE DESPRE COPIL
Nume şi prenume ……............................................................ Data naşterii ……….......
Domiciliu, adresa actuală: …………………………….....................................................
Telefon …………….
Date familiale
Numele părinţilor, vârsta, naţionalitatea, ocupaţia, nr. copii
Mama...................... ....... .................. ............... .........
Tata........................ ....... ................. ................ .........
 INSTITUŢII DE EDUCAŢIE FRECVENTATE
Anterior …………………………………………………………………………………
 ANTECEDENTE DE TULBURĂRI DE LIMBAJ ÎN FAMILIE
Antecedente fiziologice şi patologice ..........................................................................................
Starea sănătăţii ............................................................................................................................
Copilul se află sub tratament medicamentos ………… Daca da, ce tratament ………………
…………………………………………………………………………………………………

Acord de participare la TTL


Subsemnatul ………………………………………………………… părinte/ aparţinător prin
completarea acestui formular îmi declar acordul de participare al copilului la şedinţele de
terapie logopedică din cadrul CLI ……………………………………………………………..
Prezentul formular are ca obiect terapia tulburărilor de limbaj prezente la copil.
Părintele se angajează să:
- Aducă copilul la terapie logopedică conform programării.
- Coopereze cu logopedul pentru continuarea corectării sunetelor deficitare şi in mediul
familial şi social.
- În caz de absenţa copilului de la programarea logopedică să anunţe profesorul logoped.
Neanunţarea a trei absenţe consecutive presupune abandonul terapiei logopedice iar locul
va fi ocupat de un copil aflat pe lista de aşteptare.

Data ……………………… Semnătură părinte ………

125
126

S-ar putea să vă placă și