Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Subiectul I. Alegeți litera corespunderea răspunsului corect.


1. Ce este un calculator personal?
a) O mașină de prelucrat informația
b) Un program
c) O colecție de date.
2. Cum se numește partea fizică a unui calculator?
a) Imprimantă
b) Hardware
c) Monitor
3. Ce dispozitiv se folosește pentru a introduce date în calculator?
a) Imprimantă
b) Monitor
c) Tastatura
4. Ce dispozitiv se folosește pentru a indica obiectele de pe ecranul unui calculator?
a) Mouse
b) Scanner
c) Tastatura
5. Folosiți poșta electronică?
a) Da
b) Nu
6. Cu ce scop folosiți cel mai frecvent poșta electronică? (1-3 scopuri)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Ați utilizat serviciile Google Drive în predare la distanță?
a) Da
b) Nu
8. Ați utilizat serviciile Google Drive în predare la distanță?
c) Da
d) Nu
9. Ce este Classroom?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Scopul navigării pe internet este de a:


a) Comunicarea prin rețele de socializare cu rudele și prietenii
b) Cautarea informațiilor pentru predare
c) Altele:_______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și