Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

DATA: 15.02.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Generală Nr. 2 Câmpulung Muscel
CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOARE: Mihai Ioana Alexandra
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Istorie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri istorice
SUBIECTUL: Mihai Viteazul
TIPUL LECȚIEI: Însușirea de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea elevilor cu personalitatea marelui domnitor Mihai Viteazul
COMPETENȚE GENERALE:
1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate
2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1.Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioada de timp
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
COMPETENȚE INTEGRATE:
Limba și literatura română
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
Geografie
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
Educație civică
3.1.Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1 – să răspundă corect întrebărilor de pe spatele pieselor de puzzle;
O2 - să asambleze piesele de puzzle puse la dispoziție pentru a realiza un decor istoric;
O3 - să stabilească evenimentele importante petrecute în timpul domniei lui Mihai Viteazul ;
O4 - să realizeze caracterizarea lui Mihai Viteazul ;
O5- să completeze fișa de evaluare dată;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, expunerea, studiu de caz, ciorchinele, explozia stelară, brainstorming, metoda „Știu.
Vreau să știu. Am învățat.”, exercițiul
 MIJLOACE DIDACTICE: puzzle, fișe de lucru, prezentare Power Point, imagini cu domnitorul Mihai Viteazul , calculator,hărți,
decupaje
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual,
 BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina istorie clasa a-IV-a, Bucuresti, 2014
 Mihăilescu, C., Pițilă T. – Manual de istorie pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, București, 2016
 Dumitru Almaș - “Povestiri istorice”, ed. NICOL, Buc.2005, p.113
 Petru Demetru Popescu – Dictionar de personalitati istorice, Ed.Niculescu,Buc., 2001, p.92 -97
 www.didactic.ro
DEMERS DIDACTIC

MOMENTELE O CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ


LECȚIEI B METODE ȘI MIJLOACE FORME EVALUARE
. PROCEDEE DE ORG.
MOMENT Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea
ORGANIZATORIC lecției:
-aerisirea sălii de clasă; Observarea
2 MIN. -aranjarea mobilierului; Conversația Frontal sistematică
-pregătirea materialului de lucru;
REACTUALIZAREA Se va verifica oral gradul de însușire a cunoștințelor
CUNOȘTINȚELOR anterior însușite despre Vlad Țepeș.
Cu ajutorul exploziei stelare se vor puncta
principalele informații despre Vlad Țepeș( perioada Conversația Explozia Frontal Analiza
de domnie, regiunea, fapte însemnate și aspectul). stelară răspunsurilor.
5 min. Tot prin aceeași metodă se va vorbi despre Atacul Explicația Corectarea
de noapte(locul, anul, participanți și conducători, greșelilor
strategie, acorduri încheiate.
Voi înmâna fiecărui elev câte o planșă (o piesă
dintr-un puzzle) care conține o întrebare din lecția
anterioară. Pe spatele fiecărei planșe va exista o Conversația
CAPTAREA parte din portretul domnitorului Mihai Viteazul . Aprecieri
ATENȚIEI Vor putea întoarce fișa doar dacă dau răspunsul Explicația Puzzle verbale
corect la întrebare.
5 min.
După ce răspund corect întrebării de pe fișa
primită, elevii merg la tablă și unesc toate piesele,
descoperind astfel imaginea cu portretul fizic al
domnitorului Mihai Viteazul . Expunerea Hărți
Alături de portretul domnitorului, li se va
prezenta harta din anexa 1, din timpul domniei lui Observația Frontal
Mihai Viteazul. Le voi explica elevilor faptul că așa
arăta țara noastră pe în urmă cu peste 400 de ani și
că de aici a plecat ideea de a fi un popor unit, chiar
dacă rezultatul nu a fost cel dorit.
Elevii vor afla că în cadrul orei de istorie vor
descoperi cine a fost Mihai Viteazul , cu cine a
ANUNȚAREA purtat lupte și de ce, care a fost visul acestui mare
TEMEI ȘI A domnitor, cum a prins viață acest vis și care au fost Conversația Tabla
OBIECTIVELOR consecințele lui. de scris Observarea
Se notează titlul lecției pe tablă: Mihai Viteazul Frontal sistematică
2 min. (1593-1601) .

DIRIJAREA Pe tablă se va afișa tabelul


ÎNVĂȚĂRII „Știu. Vreau să știu. Am învățat.” Și de asemenea, li
se împart fișe de lucru cu acest tabel și elevilor. Conversația Foaie de
(anexa 2) Anunț că se vor completa, momentan, Explicația flipchart
25min. doar rubricile „Știu” și „Vreau să știu”, iar rubrica Frontal
„Am învățat” o vom completa după ce vom Observarea
parcurge prezentarea PPT. sistematică
Fișe de
Se vor intui imaginile din manual, în special lucru
portretul lui Mihai Viteazul, se vor citi informații Știu.Vreau să
despre acesta. știu.Am
învățat
Întrebări despre ce știm:
Câte țări Române existau?(arătați-le pe hartă)
Numiți-le!

Conform hărții, unde au fost desfășurate bătăliile


lui Mihai Viteazul?- le localizăm împreună Problematiza Harta
rea
De ce imperiu era amenințată Transilvania?

Referitor la naționalitatea noastră ,ce suntem noi? Lucrul cu Individual


harta
Cărui imperiu trebuia să plătească Țara
Românească tribiut? Brainstor
mingul
Referitor la acest lucru ce ați vrea să știți?
Ce v-ar interesa să aflați astăzi legat de tema
propusă? Stabilim ce vom afla.
Voi schița câteva întrebări, pe care le pot înmulți, Expunerea
dacă este cazul: Tabla de Aprecieri
Când s-au desfășurat luptele de la Șelimbăr, dar de Observația scris verbale
la Călugăreni? Frontal

Cum se numește domnitorul Moldovei, care va fi Conversația


înlăturat de Mihai Viteazul? PrezentareP
PT
Când se va înfăptui Prima Unire?

Cum va muri Mihai Viteazul?

Se completeză informațiile în tabelul expus pe


tablă, iar elevii notează pe fișele primite.
Apoi, urmărim prezentarea PPT și completăm
rubrica „Am învățat.”
OBȚINEREA Ciorchine -În caiete se lipește portretul Axa Frontal Apreciere
PERFORMANȚEI domnitorului și se completează cu informații ciorchinele timpului verbală
5 min importante despre acesta.
Se va concluziona cu importanța unirii pentru statul fișe de lucru
român și se va preciza semnificația zilei de 24
ianuarie. explicația
portetul
domnitorulu
i
FEEDBACK-UL Se va realiza prin rezolvarea unei fișe de lucru
ce conține un text cu elipse. (anexa 3) Conversația Fișă de Individual Aprecieri
5 min. Se verifică munca independentă a elevilor. lucru verbale

TEMA PENTRU Se va anunța tema pentru acasă : de studiat și Conversația


ACASĂ învățat cât mai multe informații despre Mihai
1 min Viteazul; de rezolvat ex de la pag 53, din manual și,
OPȚIONAL, de cititi „Mihai și călăul”, de Boris
Crăciun.

ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri verbale asupra modului de Conversația Frontal Aprecieri


LECȚIEI participare al elevilor la lecției. verbale
1 min.
Anexa 1
ANEXA 2
Știu Vreau să știu Am învățat

ANEXA 3

Mihai Viteazul și-a început domnia în anul.............


Prima sa bătălie importantă a avut loc la........, în anul..............
În anul 1600 ............................... a fost alungat de la domnia ......................................
Etapele înfăptuirii Primei Uniri sunt: