Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgoviște

Propunător: Mormonea (Mihai) Ioana Alexandra

Clasa: Clasa Pregătitoare

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română

Unitatea de învățare: Ne jucăm împreună cu prietenii

Subiectul/Tema lecţiei: Literele „x” mic și „X” mare de tipar

Tipul lecţiei: comunicare-însușire de noi cunoștințe

Discipline integrate:

 Matematică și explorarea mediului

Scopul lecției: formarea de deprinderi și priceperi despre scrierea literelor x mare și x mix de tipar, separate și în cuvinte,

Competenţe specifice vizate:

Comunicare în limba română (CLR)


1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronuntarea clara a sunetelor si a cuvintelor in enunturi simple;
3.1. Recunoasterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat , scrise cu litere mari si mici de tipar
4.1 Trasarea contururilor literelor prin intermediul unei varietăţi de materiale.

Dezvoltare personală
 2.1 Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare.
Obiective operaţionale:
CLR: 1.3.1 să pronunțe sunetul [x], separat, în silabe și cuvinte; obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare elev pronunță sunetul, cel puțin
după modelul învățătorului;
CLR: 1.3.2 să identifice sunetul [x], în structura unor silabe, cuvinte rostite cu claritate; obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare elev
identifică sunetul cu sau fără sprijin din partea învățătorului (repetări ale silabelor/cuvintelor, întrebări);
CLR: 2.1.1 să citească cuvintele și propozițiile care conțin litera X;
CLR: 3.1.1 să recunoască litera „x” mic de tipar și „x” mare de tipar în cuvinte date; obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare elev
recunoaște litera „x” mic de tipar și „x” mare de tipar în cel puțin 50% din situațiile date;
CLR: 4.1.1 să scrielitera „x” mic și mare de tipar; obiectivul se consideră realizat, dacă fiecare elev scrie cel puțin 3 litere, pe spații mari, pe
liniatură de sprijin (punctată);
DP: 2.1.1 să recunoască emoția unor personaje redată de imagini ce sugerează contexte familiare; obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev recunoaște emoția personajelo

STRATEGII DIDACTICE:

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, observația, munca independentă;

o RESURSE MATERIALE: joc didactic, videoproiector, laptop, creioane colorate, fişe de lucru, auxiliar;

o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, analiza produselor
activităţii;

o RESURSE TEMPORALE: 35 minute + 15 minute activităţi în completare.

Bibliografie:

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ– Clasa pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Bucureşti, 2012 ;
 Sorin Cristea, Concepte Fundamentale in pedagogie - Obiectivele instruirii/procesului de învățământ, Ed. DPH, 2018
 Metodica predării limbii și literaturii române
Nr. Etapele lecţiei / Ob. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare
crt. Timp Op.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Metode, Mijloace de Forme de
procedee și înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul   Cadrul didactic asigură condițiile necesare Elevii își pregătesc materialele    
organizatoric pentru buna desfășurare a lecției. pentru oră.
2. Activitate/discuție Propun spre vizionare povestea literei X. Elevii privesc imaginile  Conversația Imagini Frontală  Aprecieri
introductivă personaje (sincron) verbale

3. Anunţarea temei    Aduc la cunoştinţă copiilor că la această     Frontală  


şi a obiectivelor oră vom vorbi despre literele X și x de  Conversația (sincron)
tipar

4. Prezentarea   Voi expune la tablă planşa care conţine  Conversația Caiet cu Frontal  Aprecieri
optimă a literele “ x si X” de tipar. foaie velină (sincron) verbale
conţinutului şi
dirijarea învăţării Voi cere copiilor să își deschidă caietul cu
foaie velină. Elevii fac această reprezentare
Se realizează analiza fonetică, analitico- grafică pe caietul cu foaie
sintetică și schema propoziției la velină si răspund la întrebări
tablă:ANDREI ARE UN XILOFON atunci când sunt solicitați.
-Care este propoziția?Câte cuvinte are?
Care e primul/al doilea/al treilea cuvânt?
-Care este ultimul cuvânt? Analiza
-Câte silabe are cuvântul „ xilofon” ? Care fonetică
e prima silabă? Dar a doua? Care era analitico-
cuvântul? sintactică
-Care e prima silabă? Ce sunete se aud?
Care e a doua silabă? Ce sunete se aud?
Care era cuvântul? Care era propoziția?
Cadrul didactic pronunță clar sunetul nou
[x]. Se solicită elevilor să exerseze Exersează pronunția corectă a
pronunția corectă a sunetului. sunetului [x].

Joc: Se solicită elevilor să identifice


locul sunetului [x] în cuvinte date: xerox, Executa mișcările cunoscute
O saxofon, pix, expirat, xilofon, noxe, axă, pentru poziția sunetului.
1.3. taxi. Frontal Aprecieri
1 Atunci când sunetul este în interior, elevii (sincron) verbale
bat din palme,iar când sunetul este la
final, sau la început, aceștia ridică un
deget. Jocul
Aprecieri
O Solicit elevilor să dea exemple de cuvinte Individual verbale
1.3. care conțin sunetul [x] , se scriu cu litera Explicația
2 [x] mic de tipar. Copiii dau exemple.

Exercițiul
Prezint elevilor planșa cu litera “x” mic ,
dar și „ x” mare de tipar. Solicit elevilor
să descrie litera(elemente componente, Descriu litera “x” mic și mare
asemănări si deosebiri cu alte litere). de tipar .

Prin recitarea unor poezii, se fac exerciții Aprecieri


de încălzire a mâinilor. Anexa 1 Elevii fac exercițiile de Exercițiul Frontal verbale
încălzire a mâinilor. Individual

Demonstrez scrierea literei. Planșă cu


Elevii sunt atenți la scrierea litera “x”
literei. mic de tipar Aprecieri
Se solicită elevilor să execute scrierea Conversația Individual verbale
literei în aer, pe bancă, în podul palmei.
Elevii scriu litera pe bancă, în Demonstrați
Solicit elevilor să scrie un rând cu litera podul palmei etc. a Tablă
“x” mic de tipar pe caietul cu foaie Frontal
velină. Monitorizez scrierea, acord Elevii scriu litera “x” mic de
explicații unde e nevoie. tipar.
Aprecieri
Elevii vor imita scrierea cu degetul în Frontal verbale
aer, pe modelul tablei şi pe modelul Exercițiul Caiet cu
Abecedarului, cu stiloul închis, apoi pe foaievelină Aprecieri
caietul maculator cu creion colorat; abia Individual verbale
după ce au scris câteva litere pe spaţiile de
diferite mărimi în caietul maculator vor Demonstrați
începe să scrie pe caietele speciale. Înainte a
de a scrie le voi reaminti poziţia corectă la
scris: spatele drept, mâna stângă pe caiet,
Exercițiul
cea dreaptă ţine stiloul în mână, caietul
uşor înclinat spre stânga.
Se scrie pe caietul special primul rând,
după care vom verifica/corecta, apoi elevii
vor continua scrierea pe încă 1-2 rânduri
6. Fixarea  O Se solicită elevilor să lucreze exercițiile  Elevii ascultă indicațiie și Conversația Caietul ” Individual  
cunoştinţelor 4.1. din auxiliar. .Acestia au de unit obiectele lucrează din auxiliar. Comunicare (asincron)
1 illustrate cu acea casetă care indică locul Explicația în limba
O sunetului x, de trasat litera după contur și Elevii răspund întrebărilor română”-
3.1. de încercuit cu roșu, litera x mare de tipar. adresate. Ed. Intuitext
1 La final, în ultimele 2-3 minute se discută Exercițiul
cu copiii despre activitatea realizată   Creioane
asincron. colorate

7. Asigurarea   Citim îmreună următoarele propoziții:  Elevii ascultă și spun împreună  Conversația Frontal  
retenției și  ① Xenia xeroxase axa maximelor axiome. cu mine propozițiile. (sincron)
transferului
② Extremele extreme exaltau exuberantele
exotice. Explicație

③ Examenele exigente executau exemplar


elevii în exil.
④ Lux și paradox, asta exemplifica
exasperata lipsită de exhibiții.

⑤ La expoziția extravagantă, Boxerii și


Fox Ferrierii lătrau exuberant și miroseau
în expectativă pantalonii din latex ai
saxofonistului care când la xilofon.
8. Aprecieri şi    Apreciez activitatea desfășurată și gradul Elevii ascultă cu atenție  Conversația Frontal  Aprecieri
recomandări de implicare al elevilor. Ofer recomandări aprecierile și recomandările.   verbale
unde este cazul.
ANEXA 1