Sunteți pe pagina 1din 9

Mihai Ioana Alexandra

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT: G. P. P. „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești


GRUPA: mijlocie „Piticii cuminți”
DATA: 2 noiembrie 2020
EDUCATOARE: Mihai Ioana
Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Toamnă harnică și de roade darnică
Subtema săptămânii: Tablou de toamnă
Tema activității: Frunze ruginii
Mijloc de realizare: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA)
Tipul activității: Mixtă (însușire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi)
Componența activității
 Activități de dezvoltare personală:
Rutine:
 Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața! Fă-ți timp să dăruiești”, Salutul, Prezența,
Calendarul naturii;
Tranziții:
 Batem tare palmele- joc cu text și cânt

 Activități pe domenii experienţiale:


► Domeniul știință- Cunoașterea mediului
Tema: Frunze ruginii
Mijloc de realizare: exerciții cu material individual

 Jocuri și activități didactice alese (etapa I):


Nisip și apă: Desene pe nisipul umed – Frunza ruginie
Jocuri manipulative / Matematică: Grămada mai mare, grămada mai mică
 Jocuri și activități didactice alese (etapa a II-a):
Joc distractiv: Ora 1 a sosit, Zâna toamnă n-a venit n-a venit.....
Joc de mișcare: Cine ajunge primul?

Scopul:
 Verificarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la aspectele de toamnă cu ajutorul
instrumentelor standardizate și nestandardizate
 Dezvoltarea capacității de a percepe și descrie natura în anotimpul toamna

Obiective operaționale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1: Să cunoască aspectele anotimpului toamna
O2: Să descrie imaginile date;
O3: Să identifice corect elementele reprezentative anotimpului toamna;
O4: Să completeze un tablou de toamnă cu ajutorul imaginilor selectate
O5: Să utilizeze creativ materialele folosite
O6: Să exprime cu ajutorul adultului, opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarea
celorlalţi, motivându-şi părerea.

Strategii didactice:
Metode și procedee: Observarea, conversaţia, explicaţia,
Mijloace de învățare: calendarul naturii, jetoane în formă de ceas, recompense, ceas de perete,
ceas fără ore
Forme de organizare a colectivului de copii: frontal, individual, în perechi, în grup.
Modalițăți de evaluare: - Evaluare continuă prin aprecieri;
- Verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, analiza
și corectarea imediată a răspunsurilor.
Durata: 2h și 30min
Bibliografie:
1. Activitatea integrată din grădiniţă - Editura Didactica Publishing House, 2008;
2. Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana,
Pitești, 2009;
2
3. MECTS –„Curriculum pentru educația timpurie”, 2019.
4. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005;
5. Kirsten Hansen, Roxane Kaufmann, Kate Burke Walsh, Crearea claselor după
necesităţile copililui;

SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități, las un link pe grupul de wathsapp, pe


care ne vom vedea on-line. Le spun părinților ce materiale să pregătească pentru activitățile liber-
alese.
Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa, Pitici cuminți!” Salutul se realizează de către educatoare cu
fiecare preșcolar în parte, iar apoi vedem cine vrea să salute în mod expres un coleg.
Prezența se realizează prin citirea copiilor din catalog, în odine alfabetică. Apoi un copil
va număra toți copii, o fetiță numără băieții, iar un băiat numără fetele prezente on-line. Se
completează
Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”,,În ce zi a săptămânii
suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. Se poartă o scurtă discuție despre prietenie, aceasta
direcționându-se spre tema Prietenii din povești.
Fă-ți timp să dăruiești - deprinderea de a se a oferi celor din jur ajutor, obiecte, servicii.
Ai avut veodată nevoie de ajutor? Ai primit ce ai dorit? Ai oferit vreodată ceva?
Noutatea zilei. Copiii vor asculta cântecelul Frunze ruginii . Se va trezi astfel interesul
copiilor pentru activitate.
Tranziţie: ,,Ursuleții s-au trezit” – gimnastică de înviorare- fiecare copil se ridică de pe
scaun și face exerciții în fața dispozitivului.
În continuare se desfăşoară ADE – Domeniul Știință– Cunoașterea mediului – Frunze
ruginii. Copiii sunt anunţaţi că urmează să observe o serie de imagini despre un aumit anotimp.
Introducerea în activitate - Copiii sunt anunţaţi că trebuie să se așeze ănapoi pe scaun și
să privească ecranul monitorului
Precizarea temei – Vor aștepta până când voi pune prima imagine de toamnă. Îi voi
întreba cum cred ei că se numește activitatea pe care urmează să o facem, iar apoi voi da eu
răspunsul final.
Observarea materialului: Discutăm despre aspectele de toamnă
3
Fixarea conţinutului: După observare, le voi spune copiilor că urmează să facem un
tablou de toamnă.
 Urmează să poziționăm corect elemente de toamnă în tablou
 Identificăm greșelile făcute de mine
 Fiecare copil poate personaliza acest tablou
Copiii vor fi recompensați cu aplauze

Jocuri și activități didactice alese1. În continuare, copiii sunt invitați să folosească


materialele pregătite de părinții lor. Fiecare face ori o frunză în nisip, ori două grămezi din frunze
adunate de afară. Pentru că nu vor avea răbdarea necesară să petreacă atâta timp în fața unui
dispozitiv.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate. Se aminteşte copiilor
comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe
alţii, chiar dacă nu suntem unul lângă celălalt, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă
materialele, apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.

 Tranziţie: „Batem tare palmele- joc cu text și cânt”

 NISIP ȘI APĂ: Desene pe nisipul umed - Frunza. Copiii vor desena cu degetul pe nisipul umed
frunze.
 JOCURI MANIPULATIVE: Grămada mai mare, grămada mai mică Vor face două grămezi de
frunze, una mai mare, alta mai mică.

În încheierea activității, le voi propune copiilor să facem un joc distracti.


Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități.
La final, copiii părăsesc întâlnirea on-line și ne salutăm.

4
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele activității Ob. Continutul activității Strategii didactice Evaluare
Metode si Mijloace de Forme de
op.
procedee învățământ organizare
Moment organizatoric Se creează condiţii optime pentru Conversația Aprecieri
desfăşurarea activităţiilor on-line verbale
- le spun părinților ce materiale să
folosească;
- trimit link-ul pentru conectarea pe
Classroom;

Captarea atenției În scopul creării unei atmosfere Audierea


prielnice începerii activităţii copiii vor Conversația cântecelul
asculta cântecelul Frunze ruginii. Se va trezi ui
astfel interesul copiilor pentru activitate..
Anuntarea temei și a Se anunță copiii că vor desfășura Conversația Observarea
obiectivelor activitatea numită ”Frunze ruginii”, în care Explicația sistematică
vor observa și vor rezolva anumite sarcini. a copiilor

Dirijarea învățării În continuare se desfăşoară ADE –


Domeniul Știință- Cunoașterrea mediului
Copiii sunt anunţaţi că vor trebui să respecte
indicațiile și să rezolve sarcinile

O1
Introducerea în activitate - Copiii
sunt anunţaţi că trebuie să se așeze înapoi pe

5
scaun și să privească ecranul monitorului
Precizarea temei – Vor aștepta până
când voi pune prima imagine de toamnă. Îi
voi întreba cum cred ei că se numește
activitatea pe care urmează să o facem, iar
apoi voi da eu răspunsul final.
O2 Observarea materialului: Discutăm
despre aspectele de toamnă, folosindu-ne de
un PPT făcut de mine, în prealabil, în care se
derulează imagini cu anotimpul toamna.
O3 Fixarea conţinutului: După
observare, le voi spune copiilor că urmează
să facem un tablou de toamnă.
 - Urmează să poziționăm corect elemente de
toamnă în tablou
 Voi lăsa un cadru pe exran și îi voi invita să
îl privească. Le voi spune că urmează să
facem împreună un tablou complt din
natură. Apoi voi pune o imagigne cu un
copac în toate cele 4 anotimpuri, cerându-le
să îl aleagă pe cel potrivit. Apoi îi voi ruga
să alăture un copil copacului, îmbrăcat
corespunzător.
O2
 -Identificăm greșelile făcute de mine
 Voi adăuga pe jos frunze verzi. Le voi cere

6
să mă corecteze.
 -Fiecare copil poate personaliza acest tablou
 Pe rând, fiecare copil va adăuga un element
tabloului nostru.
Copiii vor fi recompensați cu
aplauze
O3
Obținerea performanței O1 Se va realiza cu ajutorul tabloului Conversați
făcut de noi toți. Le voi cere copiilor să a
adauge un stol de păsărele, un cer înnorat.
-Ce fac păsărelele?
O2 - Unde merg ele?
- Ce urmează să se întâmple cu
vremea?
O5  NISIP ȘI APĂ : Desene pe nisipul
umed – Frunza ruginie
O6  JOCURI MANIPULATIVE: Convorbir

Grămada mai mare, grămada mai ea

mică euristică

Vom discuta despre ceea ce am realizat şi


vom ruga fiecare copil să ne arate
Individual
rezultatele obţinute la cameră.
Conversați
Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda
a
toţi copiii pentru progesele făcute.

7
Asigurarea retenției și a Ora 1 a sosit Zâna Toamnă n-a venit ....
transferului Am adaptat acest joc la activitatea on-line.
Toți copii sunt pe scaun. Atunci când vine
Zâna Toamnă, primul care se ridică a Jocul
câștigat jocul Individual
Momentul de povestire
Poveste de toamnă- citirea împreună cu
părinții înainte de domnul de după-amiază

Evaluarea activității Se fac aprecieri asupra modului de Conversația Aprecieri


desfăşurare al întregii activități. verbale
La final, copiii părăsesc classroom și ne
luăm La revedere

8
9