Sunteți pe pagina 1din 2

Jocul muzical

Emil Cioran spunea „de n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica" și cum altfle să
sculptezi un pui de om, dacă nu folosind unealta cea mai frumoasă din lume, muzica. Din cele
mai vechi timpuri muzica a făcut omul vessel, i-a cântat durerea, l-a sprijinit, l-a încurajat, i-a dat
aripi, i-a alinat durerea. Ori nu despe asta este vorba? Nu acest lucru trebuie să îl vorbim cu
copiii pe care îi formăm? Să îi facem să trăiască fiecare emoție a vieții lor așa cum trebuie.

Jocul muzical și aplicarea lui în cadrul activităților didactce specifice, în învățământul


preșcolar, are o deosebită funcție în structurarea eului afectiv, motivațional și cognitiv, social și
moral, deoarece este manifestarea primară a atitudinii creative a copiilor față de ceea ce îi
înconjoară, întrucât stimulează imaginația, gândirea și creează bună dipoziție.

În procesul de învățare jocul muzical este principala metodă care constibuie la


optimizarea abilităților muzicale ale copiilor. La vârsta preşcolară, jocul este metoda cea mai
reuşită pentru a afla ceva nou. Jocul muzical-didactic, utilizat la toate etapele activităţii muzicale
(audiţie, cânt, dans, interpretare la instrumente pentru copii), prezintă o importanţă covârşitoare,
întrucât este o activitate care produce satisfacţii şi plăceri, îi atrage şi îi interesează, prilejuind
copiilor trăiri emoţionale din cele mai puternice.

După cum spune Conf. univ. dr. Tatiana Gribincea, în lucrarea „Jocul musical didactic-
metodă active de intruire în educația muzicală preșcolară”, jocul musical didactic trebuie să
respecte câteva reguli:

1. Jocul muzical-didactic trebuie folosit sistematic în procesul de predare-învăţare.

2. Trebuie de format deprinderi de joc la copii pentru a obţine eficienţă.

3. Copiii trebuie să-şi completeze permanent minioficiul cu variate tipuri de jocuri.

4. De antrenat copiii în alcătuirea cartotecilor jocurilor muzical-didactice.

5. De creat materiale intuitive pentru realizarea jocurilor muzical-didactice.

6. De antrenat copiii în crearea variantelor proprii de jocuri muzical-didactice pentru a stimula


creativitatea lor.
Jocurile muzical-didactice îmbogăţesc copiii cu impresii noi, le dezvoltă iniţiativa,
independenţa, capacitatea de a deosebi însuşirile principale a sunetului muzical. Valoarea
pedagogică a jocurilor muzical-didactice este aceea de a deschide în faţa copiilor calea
întrebuinţării cunoştinţelor primite în viaţă. Ca şi alte jocuri, cele muzicale trebuie să includă
dezvoltarea activităţilor de joacă. Ele trebuie să-i ajute pe copii, într-o formă interesantă, să audă,
să deosebească, să compare unele proprietăţi ale muzicii, iar după aceasta să acţioneze cu ele.
În copilăria mică şi mijlocie, jocul constituie tipul fundamental de activitate. Rolul
principal al jocului muzical - didactic este formarea la copii a capacităţilor muzicale într-o formă
accesibilă de joc, să-i ajutăm să deosebească sunetele înalte de cele joase, să le Să formeze la
copii aptitudini muzicale Să-i îndemne să folosească cele învăţate la activităţile independente Să-
i ajute să perceapă raportul sunetelor înalte Să dezvolte simţul ritmic Să dezvolte auzul timbral
Principalele distincţii ale jocurilor muzical- didactice 225 dezvoltăm simţul ritmic, timbral şi
auzul dinamic, să le trezim dorinţa de a acţiona independent, folosind cunoştinţele căpătate în
cadrul activităţii muzicale. Jocurile muzical - didactice îmbogăţesc impresiile copiilor, le
dezvoltă iniţiativa, independenţa, capacitatea de a percepe, de a deosebi însuşirile de bază ale
sunetului muzical. Valoarea pedagogică a jocurilor muzical - didactice constă în faptul că ele
deschid în faţa copiilor drumul implementării cunoştinţelor căpătate în viaţa practică.

Jocurile didactice muzicale, pot fi:

 melodice;
 ritmice;
 psiho-motrice - cu mişcări sugerate de textul cântecului, mişcări de dans pe cântec sau
audiţie (jocuri-dans);
 pentru însuşirea elementelor de expresie, de formare a competenţelor legate de
intensitatea sunetelor şi tempo-uri;
 pentru diferenţierea timbrelor;
 pentru formarea deprinderilor armonico-polifonice (cu roluri sau sub formă de
întrebare şi răspuns);
 de formare a deprinderii de audiere;
 de formare a deprinderii de a cânta în colectiv;
 jocuri de cultură vocală;
 de creaţie.
Jocurile didactice muzicale pot fi axate pe cântece şi piese instrumentale, pe audiţii sau
pe exerciţii.