Sunteți pe pagina 1din 13

Expresii logice

În descrierea algoritmilor pot să apară și expresii logice la care se evaluează


valoarea lor de adevăr (dacă sunt adevărate sau false).
Aceste expresii sunt formate din propoziții numite în informatică propoziții
logice.
Cuvintele și, sau, nu se numesc operatori logici.

și logic sau logic negația logică nu (non)

Se mai poate folosi Se mai poate folosi Se mai poate folosi


notația: AND notația: OR notația: NOT

Când avem expresii logice formate din alte expresii simple legate prin
operatori logici, evaluarea expresiei logice se realizează conform unor reguli. Aceste
reguli sunt prezentate în tabelul următor, numit și tabel de adevăr.
a b a and b
A A A
A F F
F A F
F F F

Propoziția a și Propoziția b
Propoziția a Propoziția b
a AND b
adevărat adevărat adevărat
adevărat fals fals
fals adevărat fals
fals fals fals
a b a or b
A A A
A F A
F A A
F F F

Propoziția a sau Propoziția b


Propoziția a Propoziția b
a OR b
adevărat adevărat adevărat
adevărat fals adevărat
fals adevărat adevărat
fals fals fals

nu propoziția a
Propoziția a non a
NOT a
adevărat fals
fals adevărat

APLICAȚII
Ex 1/ pagina 95
Determină care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată și care este falsă.
a. Cea mai mare notă este 10
b. Furnica este mai mare decât omul
c. În clasă sunt exact 1000 de table de scris
d. În clasă nu sunt 1000 de table de scris.
Rezolvare:
a. Cea mai mare notă este 10. Propoziția este adevărată.
b. Furnica este mai mare decât omul. Propoziția este falsă.
c. În clasă sunt exact 1000 de table de scris. Propoziția este falsă.
d. În clasă nu sunt 1000 de table de scris. Propoziția este adevărată.

Ex 2/ pagina 95
Neagă expresiile:
a. În pauză mănânc mere sau mănânc pere.
b. Mașina este mare și roșie.
Ce observi legat de cei doi operatori?

Rezolvare:
a. În pauză mănânc mere sau mănânc pere.
operatorul sau / OR
propoziția a – Mănânc mere
propoziția b - Mănânc pere
propoziția a propoziția b a or b
A A A
A F A
F A A
F F F

b.Mașina este mare și roșie.


Operatorul și / AND
Propoziția a – Mașina este mare
Propoziția b – Mașina este roșie

propoziția a propoziția b a AND b


A A A
A F F
F A F
F F F

Ex 3 / pagina 95
Unele dintre expresiile logice ce apar pot fi compuse din mai multe afirmații
legate între ele. Care dintre afirmațiile despre imaginea din dreapta sunt
adevărate?
a. Băiatul are tricou albastru și pantalonii roșii.
b. Fata are părul galben sau încălțăminte roșie.

Rezolvare:
a.Băiatul are tricou albastru și pantalonii roșii.
Propoziția a – Băiatul are tricou albastru F
Propoziția b– Băiatul are pantalonii roșii F
Operatorul și / AND
F AND F = F
b. Fata are părul galben sau încălțăminte roșie.
Propoziția a – Fata are părul galben. A
Propoziția b– Fata are încălțăminte roșie. F
Operatorul sau / OR
A OR F = A

Ex 4 / pagina 95
Determină care din afirmațiile următoare referitoare la imaginea de mai jos,
sunt adevărate și care sunt false:
a. În imagine nu se află un câine.
b. În imagine nu se află o pisică.
Rezolvare:
a.În imagine nu se află un câine. A
b.În imagine nu se află o pisică. F

Ex 5 / pagina 96
Determină care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate:
a. Copacul din stânga e mare și verde.
b. Copacul din dreapta este mic și roșu.
c. Copacul din stânga este mic și verde.
d. Copacul din dreapta este mare și albastru.

Rezolvare:
a. Copacul din stânga e mare și verde.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a și propoziția b


Copacul din stânga Copacul din stânga
este mare este verde
A A A
b.Copacul din dreapta este mic și roșu.
Propoziția a Propoziția b Propoziția a și propoziția b
Copacul din dreapta Copacul din dreapta
este mic este roșu
A F F

c.Copacul din stânga este mic și verde.


Propoziția a Propoziția b Propoziția a și propoziția b
Copacul din stânga Copacul din stânga
este mic este verde
F A F
d.Copacul din dreapta este mare și albastru.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a și propoziția b


Copacul din dreapta Copacul din dreapta
este mare este albastru
F F F

Ex 5 / pagina 96
Care din următoarele afirmații referitoare la imaginea de mai jos sunt adevărate și
care sunt false:
a.Câinele are o pată maro sau pisica este albastră.
b.Iepurele este roz sau pisica este albastră.
c.Șoarecele este verde sau pisica este albastră.
d.Câinele este verde sau iepurele este albastru.
Rezolvare:
a.Câinele are o pată maro sau pisica este albastră.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a sau propoziția b


Câinele are o pată Pisica este albastră
maro.
A A A

b.Iepurele este roz sau pisica este albastră.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a sau propoziția b


Iepurele este roz Pisica este albastră
A A A
c.Șoarecele este verde sau pisica este albastră.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a sau propoziția b


Șoarecele este verde Pisica este albastră
F A A

d.Câinele este verde sau iepurele este albastru.

Propoziția a Propoziția b Propoziția a sau propoziția b


Câinele este verde iepurele este albastru
F F F
Ex 5 / pagina 96
Observă imaginea următoare, apoi transcrie și completează enunțurile cu operatorii
logici potriviți pentru a obține propoziții adevărate (A) sau false (F), după cum este
indicat în paranteză.
a. Fata are bluză roșie .......... băiatul are bluză albastră. (A)
b. Băiatul are bluză albastră ..... fata are bluză albastră. (A)
c. Fata are bluză roșie .... are pantofii roșii. (A)
d. Băiatul are pantaloni maro .... are bluza maro. (F)
e. Fata .... are bluza verde. (A)
f. Fata are bluză roșie ... băiatul are pantaloni albaștri. (F)

Rezolvare:
a.Fata are bluză roșie .......... băiatul are bluză albastră. (A)
Propoziția a SI/AND
Propoziția a Propoziția b
propoziția b
Fata are bluză roșie băiatul are bluză
a AND b
albastră
A A A

b. Băiatul are bluză albastră ..... fata are bluză albastră. (A)
Propoziția a Propoziția b Propoziția a OR propoziția b
Băiatul are bluză fata are bluză albastră
a OR b
albastră
A F A

c. Fata are bluză roșie .... are pantofii roșii. (A)


Propoziția a SI/AND
Propoziția a Propoziția b
propoziția b
Fata are bluză roșie Fata are pantofii roș a AND b
A A A
e. Băiatul are pantaloni maro .... are bluza maro. (F)
Propoziția a SI/AND
Propoziția a Propoziția b
propoziția b
Băiatul are băiatul are bluză
a and b
pantaloni maro maro
A F F

e. Fata .... are bluza verde. (A)


Nu propoziția a
Propoziția a Non a
NOT a
Fata are bluză verde Fata nu are bluză
verde
F A

f.Fata are bluză roșie ... băiatul are pantaloni albaștri. (F)
Propoziția a SI/AND
Propoziția a Propoziția b
propoziția b
Fata are bluză roșie băiatul are pantaloni
a AND b
albaștri
A F F