Sunteți pe pagina 1din 2

m: lipsa accesului la servicii de sanatate si educatie, conditiile

improprii sau chiar lipsa conditiilor de locuit, precum si neparticiparea la


viata socio-politica a comunitatii �n care traiesc. Saracia reprezinta, asadar,
un set de deprivari si nevoi nesatisfacute, care difera �n functie de
contextul social, de perioada la care se face referire si de specificul
cultural al comunitatilor analizate.Analiz�nd contextul socio-economic actual
din Rom�nia, desi se afirma �n lucrarile de specialitate ca ��n
prezent saracia �n Rom�nia este, �n cea mai mare parte, o saracie
temporara� (Tesliuc, Pop, Tesliuc, 2001), prelungirea crizei
economice si cronicizarea deprivarilor populatiei aflate �n saracie duce
la o permanentizare a saraciei, put�nd astfel sa discutam de un segment
al populatiei aflat �n saracie extrema. Saracia extrema nu se refera,
exclusiv la lipsuri financiare si materiale, ci este un complex de
factori care cronicizeaza �n timp situatia persoanelor afectate, duc�nd la
excluderea sociala a acestora din viata socio-economica si culturala a
societatii. Acesti factori sunt legati de lipsa/calitatea foarte scazuta a
locuintei, lipsa unui loc de munca din cauza conditiilor economice din
zona �n care traiesc, precum si a calificarii profesionale reduse a
acestora, si implicit lipsa veniturilor, lipsa accesului la sanatate, la
educatie, precum si la viata sociala a comunitatii.Datorita efectelor pe termen
lung, �ntre saracie si accesul la educatie exista o relatie de influenta
reciproca, lantul cauzal conduc�nd la transmiterea inter-generationala a
starii de saracie, cu efecte at�t la nivel individual c�t si colectiv,
societal. Cu alte cuvinte, unui copil provenind dintr-o familie aflata �n
saracie extrema, din cauza lipsei de resurse materiale si a suportului social
adecvat, i se va limita accesul la educatie si la instruire profesionala
adecvata. Lipsa instruirii scolare si profesionale va scadea sansele
4sale pe piata muncii si va creste riscul de excludere sociala, iar
efectul pe termen lung este caderea sa sub pragul de saracie,
transmit�ndu-se astfel starea de saracie de la o generatie la alta.De aceea,
at�t statele membre ale Uniunii Europene c�t si Rom�nia identifica
accesul la educatie ca un drept fundamental. Acesta reprezinta at�t un
mod esential de prevenire a riscului de saracie si excluziune sociala,
c�t si o modalitate importanta de sprijinire a incluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile. �n Raportul din anul 2001 al Comisiei Europene
privind incluziunea sociala exista o larga recunoastere a faptului ca
persoanele cu un risc extrem de ridicat de saracie si excluziune sociala
sunt �n aceasta situatie datorita lipsei abilitatilor si calificarii
profesionale, precum si a oportunitatilor reduse existente �n comunitatile sau
zonele �n care acestia traiesc.Accesul la educatie, definit ca posibilitatea
de utilizare a dreptului la �nvatatura, reprezinta �n contextul actual al
societatii rom�nesti, alaturi de accesul la serviciile de sanatate si
conditiile adecvate de hrana si locuire, un instrument capabil sa
faciliteze sau sa restrictioneze integrarea sociala, sa mareasca sau sa
reduca sansele de reusita ale generatiei tinere.Accesul la educatie al
copiilor provenind din familii sarace este o problema at�t de natura
educationala, c�t si socio-economica. Cu alte cuvinte, cauzele pentru care
acestor copii le este �ngradit accesul la educatie sunt �n egala masura legate de
disfunctiile din sistemul educational, c�t si de problemele de natura
socio-economica, pornind de la imposibilitatea asigurarii hranei zilnice si a
pachetelului pentru scoala, a �mbracamintei si �ncaltamintei adecvate fiecarui
anotimp si termin�nd cu cheltuielile educationale care depasesc cu mult
posibilitatile parintilor, care sunt confruntati astfel cu o situatie
paradoxala, �n care beneficiile materiale conditionate de frecventarea
scolii sunt cu mult sub costurile educationale pe care le presupune
participarea scolara.Situatia este cu at�t mai dramatica, cu c�t din
interviurile realizate reiese clar ca majoritatea dintre ei valorizeaza
scoala foarte pozitiv, identific�nd-o ca unica posibilitate ca macar
copiii lor sa iasa din saracie si sa aiba un viitor mai bun dec�t al
lor. Cu toate acestea, tot ei realizeaza ca exista putine sanse pentru
copiii lor de a urma o forma de �nvatam�nt dupa �nvatam�ntul obligatoriu
(�n cazul �n care reusesc sa �l finalizeze) si de a obtine �n viitor o calificare
care sa le asigure un loc de munca si un trai decent.
5- Factori ce limiteaza accesul la educatie:

S-ar putea să vă placă și