Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
(scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ instituției finanțare
delegate) externă
1 2 3 4 5

1. Ordin nr.AP- 53 din 7 mai 2021

Delegat: Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Cheltuieli aferente


Cristina Gherasimov – Consilier al Președintelui deplasării acoperite din
Delegare la Berlin, Republica
Republicii Moldova în domeniul politicii externe bugetul Aparatului
Federală Germania, în scopul
Veaceslav Negruță – Consilier al Președintelui Președintelui Republicii
participării într-o vizită oficială de
Republicii Moldova în domeniul economic. Moldova
lucru.
Alexandru Vdovicenco – Specialist principal în Suma totală – 64.7 mii lei
Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare (inclusiv diurna – 13.4 mii
Perioada 18 – 21 mai 2021
și protocol a Aparatului Președintelui Republicii lei, cazare – 5.1 mii lei,
Moldova. bilete avia – 46.2 mii lei )

Total 64.7` mii lei