Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI APROBAT,

FACULTATEA DE DREPT RECTOR


Domeniul de licenţă: Drept Prof. univ. dr. Marian Preda
Programul de studii: Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Durata studiilor : 4 ani Anul de studii IV, Semestrul I (12 săpt.)
Forma de învăţământ: ID
Promoția: 2021
Anul universitar: 2020-2021

Nr. Tip activitate Forma de Nr. Observaţii


crt. Denumire disciplină Tip Categorie Nr. ore/semestru evaluare credite
disciplină disciplină (ECTS)
AI AT TC AA
1. Drept procesual civil I DF DOb 36 6 30 0 E 6
2. Dreptul muncii DS DOb 24 4 20 0 E 4
3. Drept internaţional privat DS DOb 36 4 20 0 E 5
4. Dreptul proprietăţii intelectuale DS DOb 24 4 20 0 E 3
5. Criminalistică DS DOb 24 4 20 0 E 3
A.
6. Drept internaţional al drepturilor omului DS DOp 24 4 8 0 C 3
7. Drept internaţional umanitar şi al refugiaţilor DS DOp 24 4 8 0 C 3
8. Drept internaţional penal DS DOp 24 4 8 0 C 3
B.
9. Contencios constituţional DS DOp 24 4 8 0 C 3 Se alege între pachetele
10. Drept electoral DS DOp 24 4 8 0 C 3 A, B,C şi D
Se şcolarizează cu formaţii de
11. Drept parlamentar DS DOp 24 4 8 0 C 3 minim 5 studenţi.
C.
12. Proceduri administrative necontencioase DS DOp 24 4 8 0 C 3
13. Contencios administrativ DS DOp 24 4 8 0 C 3
14. Statutul funcţiei publice DS DOp 24 4 8 0 C 3
D.
15. Dreptul concurenţei DS DOp 24 4 8 0 C 3
16. Insolvenţă DS DOp 24 4 8 0 C 3
17. Protecţia consumatorului DS DOp 24 4 8 0 C 3
216 168 0 5E 30
Total ore, forme de evaluare și număr de credite 384 3C
13
18. Drept comparat DC DFc 12 4 8 0 C 2 * Se şcolarizează cu formaţii de
Admis/ minim 25 studenţi.
Respins ** Credite suplimentare
19. Retorică şi oratorie DC DFc 24 4 8 0 C 3
Admis/
Respins
20. Clinică judiciară DC DFc - 0 0 24
21. Limbi străine (engleză, franceză, germană sau DC DFc - 4 20 0
italiană)*
22. Educaţie fizică DC DFc 12 4 8 0
23. Concursuri studenţeşti DC DFc - 4 44 0 Se şcolarizează cu formații de minim 3
studenţi și vor fi declarați admiși doar
studenții care reprezenta Facultatea la
etapa națională sau internațională a
concursului.

Legenda:
Tip disciplină: DF-disciplină fundamentală, DD-disciplină de domeniu, DS-disciplină de specialitate, DC-disciplină complementară
Categorie disciplină: DOb- Discipline obligatorii, DOp-Discipline opționale; DFc-Discipline facultative
Tip activitate: AI – activități de autoinstruire, AT – activităţi de tutorat, TC – teme de control, AA – activităţi asistate
Observaţii: AT+TC=numărul orelor de seminar din planul de învăţământ cu frecvenţă
AA=numărul orelor de laborator, lucrări practice, proiect, practică din planul de învăţământ cu frecvenţă
Formă de evaluare: E-examen, Clv-colocviu, V-verificare pe parcurs

DECAN,
Director Departament ID
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă
Lect. univ. dr. Dragoș Costescu

14
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI APROBAT,
FACULTATEA DE DREPT RECTOR
Domeniul de licenţă: Drept Prof. univ. dr. Marian Preda
Programul de studii: Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Durata studiilor : 4 ani Anul de studii IV, Semestrul II (12 săpt.)
Forma de învăţământ: ID
Promoția: 2021
Anul universitar: 2020-2021

Nr. Tip activitate Forma de Nr. Observaţii


crt. Denumirea disciplinei Tip Categorie Nr. ore/semestru evaluare credite
disciplină disciplină (ECTS)
AI AT TC AA
1. Drept procesual civil II DF DOb 36 6 30 0 E 7
2. Dreptul securităţii sociale DS DOb 24 4 20 0 E 7
3. Dreptul comerţului internaţional DS DOb 24 4 20 0 E 7
E.
4. Jurisdicţii internaţionale DS DOp 24 4 8 0 C 3
5. Dreptul internaţional al protecţiei minorităţilor DS DOp 24 4 8 0 C 3
6. Dreptul tratatelor şi negocieri internaţionale DS DOp 24 4 8 0 C 3
F.
7. Pieţe de capital DS DOp 24 4 8 0 C 3 Se alege între pachetele
8. Dreptul asigurărilor DS DOp 24 4 8 0 C 3 E, F, G şi H.
Se şcolarizează cu formaţii de
9. Drept bancar DS DOp 24 4 8 0 C 3 minim 5 studenţi.
G.
10. Drept notarial şi publicitate imobiliară DS DOp 24 4 8 0 C 3
11. Drept execuţional civil DS DOp 24 4 8 0 C 3
12. Arbitraj şi mediere DS DOp 24 4 8 0 C 3
H.
13. Drept penal internaţional DS DOp 24 4 8 0 C 3
14. Drept execuţional penal DS DOp 24 4 8 0 C 3
15. Medicină legală DS DOp 24 4 8 6 C 3
156 120 6 3E 30
Total ore, forme de evaluare și număr de credite 276 3C

15
16. Psihologie judiciară DC DFc 24 4 8 0 C 4
17. Clinică judiciară DC DFc - 0 0 24 C 3
Admis/
Respins * Se şcolarizează cu formaţii de
minim 25 studenţi.
18. Limbi străine (engleză, franceză, germană sau DC DFc - 4 20 0 C 2
** Credite suplimentare
italiană)* Admis/
Respins
19. Educaţie fizică DC DFc 12 4 8 0 C 2
Admis/
Respins
20. Concursuri studenţeşti DC DFc - 4 44 0 C 3 Se şcolarizează cu formații de minim 3
Admis/ studenţi și vor fi declarați admiși doar
Respins studenții care reprezenta Facultatea la
etapa națională sau internațională a
concursului.
21. Dreptul noilor tehnologii DC DFc 12 4 20 0 C 3 Se şcolarizează cu formaţii de
Admis/ minim 25 studenţi.
Respins
22. Voluntariat DC DFc - 0 0 24 C 2
Admis/
Respins
Legenda:
Tip disciplină: DF-disciplină fundamentală, DD-disciplină de domeniu, DS-disciplină de specialitate, DC-disciplină complementară
Categorie disciplină: DOb- Discipline obligatorii, DOp-Discipline opționale; DFc-Discipline facultative
Tip activitate: AI – activități de autoinstruire, AT – activităţi de tutorat, TC – teme de control, AA – activităţi asistate
Observaţii: AT+TC=numărul orelor de seminar din planul de învăţământ cu frecvenţă
AA=numărul orelor de laborator, lucrări practice, proiect, practică din planul de învăţământ cu frecvenţă
Formă de evaluare: E-examen, Clv-colocviu, V-verificare pe parcurs

DECAN,
Director Departament ID
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă
Lect. univ. dr. Dragoș Costescu

16
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI APROBAT,
FACULTATEA DE DREPT RECTOR
Domeniul de licenţă: Drept Prof. univ. dr. Marian Preda
Programul de studii: Drept
Durata studiilor : 4 ani
Forma de învăţământ: ID
Promoția: 2021
Anul universitar: 2020-2021

EXAMENUL DE LICENŢĂ

NR. PROBA NR. CREDITE


CRT.
1. Instituții de drept civil și de drept penal 10
TOTAL CREDITE 10

DECAN,
Director Departament ID
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă
Lect. univ. dr. Dragoș Costescu

17