Sunteți pe pagina 1din 10

TABEL COMPARATIE

FILIALA SUCURSALA REPREZENTANTA

Este o societate Este un sediu secundar al *se aseamana cu SUCURSALA si


societatii-mama se deosebeste esential de filiala

Personalitate juridica proprie NU are personalitate juridica NU are personalitate


*este subiect de drept roman* proprie juridica proprie
*este o persoana juridica straina*
Calitate de subiect de NU are calitate de subiect NU are calitate de subiect
drept de sine statator de drept distinct de de drept distinct de
societatea-mama societatea-mama
NU are un patrimoniu propriu
Patrimoniu propriu, distinct NU are patrimoniu propriu, dar NU are capital propriu, distinct de
de cel al societatii-mama din beneficiaza de capital propriu cel al societatii-mama, ci numai
strainatate bunuri NECESARE pentru
activitatea ei
NU face niciodata acte juridice in
Poate efectua acte juridice, in nume propriu, ci numai in numele si
principiu, NUMAI pe seama pe seama societatii-mama
Are dreptul/posibilitatea de a face societatii-mama *Poate efectua pe teritoriul tarii
acte juridice in nume propriu si pe *pentru ca are capital propriu, NUMAI operatiuni de reprezentare
seama ei insasi poate efectua acte juridice si in a societatii-mama din strainatate
nume propriu, DAR DOAR pe fata de partenerii ei comerciali din
seama societatii-mama tara
Sucursala este supusa si legii Reprezentanta este supusa si legii
straine a S-M, dar si legii romane straine a S-M, dar si legii romane

• LEGEA S-M: • Legea S-M:


a)Obiectul de activitate trebuie sa a) Obiectul de activitate trebuie sa
Legea care o guverneaza este legea fie in concordanta cu obiectul de fie in concordanta cu obiectul de
sediului social DISTINCTA de activitate al societatii-mama : activitate al societatii-mama :
legea socitetatii-mama Sucursala nu poate sa faca in RO Reprezentanta nu poate sa faca in
mai multe acte juridice decat poate RO mai multe acte juridice decat
sa faca S-M in propria ei tara. poate sa faca S-M in propria ei tara.

b)Daca S-M isi inceteaza existenta, b) Daca S-M isi inceteaza existenta,
din orice motiv, si sucursala isi din orice motiv, si reprezentanta isi
inceteaza existenta. inceteaza existenta.

• LEGEA ROMANA: • LEGEA ROMANA:


a)se aplica esential in ceea ce a)Reprezentanta nu poate face pe
priveste functionarea sucursalei ( teritoriul tarii decat acele acte si
in activitatea ei concreta pe fapte care le sunt premise prin
teritorul tarii) autorizatia de functionare
b)Din punct de vedere fiscal, trebuie
sa plateasca impozit – impozit
forfetar
*daca are venituri, va plati impozit
pe profit(ca si in cazul societatilor
comerciale de nationalitate romana)
c)Din punct de vedere contabil,
contabilitatea se tine in moneda
nationala si potrivit legii romane
ARE AUTONOMIE RELATIVA ESTE DEPENDENTA de ESTE DEPENDENTA de
fata de societatea-mama societatea-mama, avand anumite societatea-mama
elemente de autonomie
- are si elemente de dependenta:
Societatea-mama are controlul - elemente de dependenta: a) Reprezentanta nu are capital
asupra infiintarii, propriu
organizarii si conducerii a) Societatea-mama detine b) Reprezentanta poate incheia
filialei integral capitalul social al raporturi juridice cu tertii
sucursalei, deci 100% DOAR pe seama si in numele
*in practica, acest lucru se manifesta b) Sucursala poate incheia societatii-mama
prin faptul ca societatea-mama detine raporturi juridice cu tertii
majoritatea capitalului social al filialei DOAR pe seama societatii-
*sunt posibile si alte forme de control mama
(ex: societatea-mama detine
majoritatea drepturilor de vot in - beneficiaza si de elemente de
organele de conducere/administrare autonomie:
ale filialei)
a) capacitate de subiect de drept
limitata (poate fi actionata in
justitie direct la sediul ei din tara
pt operatiunile efectuate aici)

- are si elemente de autonomie: b) poate fi supusa unei


procedure de insolventa
a) personalitatea juricia separata de
proprie societateamama(reciproca nu
b) este obligata sa este valabila: daca S-M intra in
intocmeasca documentele procedura principala de
financiar-contabile separate insolventa, se extinde si asupra
de societatea-mama, pe care sucursalelor)
este obligata sa le inregistreze c) autonomie gestionara ( in
la autoritatile fiscal din limitele pe care societateamama
Romania(intocmai ca orice i le fixeaza)
societate comerciala)
PARTICULARITATI PARTICULARITATI PARTICULARITATI

• Dpdv financiar valutar: • Regimul valutar: ESTE Obiectul de activitate este stabilit
ESTE REZIDENTA REZIDENTA (plati, TVA) prin AUTORIZATIA DE
• Dpdv contabil: poate sa aiba • Regimul contabil: este FUNCTIONARE
documente contabile in limba obligata sa tina contabilitatea • Dpdv financiar valutar:
straina, dar este obligata sa in moneda nationala si ESTE REZIDENTA (dpdv
intocmeasca si documente potrivit legii romane fiscal)
contabile potrivit legii • Regimul fiscal: categoria • Regimul fiscal: trebuie sa
romane ( doar acestea sunt sediului permanent in RO, plateasca impozit – impozit
opozabile autoritatilor romane este supusa platii forfetar
) impozitului pe profit pentru *daca are venituri, va plati
• Dpdv al regimului investitiilor veniturile obtinute in RO si impozit pe profit(ca si in
straine: ESTE O regimului contributiilor cazul societatilor comerciale
FORMA DE INVESTITIE sociale de nationalitate romana)
• Regimul de munca si • Dpdv contabil:
*Se inregistreaza la oficiile personal: sucursala este contabilitatea se tine in
Registrului Comertului asimilata strainului moneda nationala si potrivit
• Dreptul de proprietate asupra legii romane
terenurilor: sucursala este • Regimul de munca si
STRAINA si are dreptul in personal: reprezentantelor li
masura in care si se permite sa angajeze
S-M are dreptul personal strain
• Dpdv al regimului
investitiilor straine: NU
ESTE O INVESTITIE
STRAINA

* Nu se inregistreaza la oficiile
Registrului Comertului
INCOTERMS

EXW (Ex FCA (Free CTP CIP DAP DPU(Deliv DDP(Deliver


Works) Carrier) (Carriage (Carriage (Delivered ered at ed Duty
Paid To) and at Place) Place Paid)
Insurance Unloaded)
Paid To)
Formula EXW R FCA + locul CTP + CIP + DAP + DPU DDP+destin
re Bucuresti de livrare destinatia destinatia + destinatia +livrat la atie+
INCOTE +INCOTER +INCOTER INCOTER + destinatie+ INCOTERM
MS 2020 MS 2020 MS 2020 MS 2020 INCOTER terminal+ S 2020
MS 2020 INCOTER
MS 2020
Livrare Sediul Sediul Sediul Sediul Destinatia Terminalul Destinatia
vanzatorul transportator transportator transportator convenita convenit convenita
ui ului ului ului
Transpo Cumparato Cumparator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
rt r
Asigurar Cumparato Cumparator Cumparator Vanzator Oricare Cumparator Vanzator*
e r* * *
Conserv Cumparato Cumparator Cumparator Cumparator Cumparato Cumparator Cumparator
are r* * r *
Export Cumparato Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
r
Tranzit Cumparato Cumparator Cumparator Cumparator Vanzator Vanzator Vanzator
r
Import Cumparato Cumparator Cumparator Cumparator Cumparato Vanzator
r r Cumparator
Obs. Singura Incarcarea Transferul Chelt de Incarcare-
vanzare marfii – riscurilor- la incarcare si vanzator;
interna vanzator; mom descarcare: descarcare –
Descarcare - predarii vanzator cumparator.
cumparator marfurilor Singura
catre cumparare
transportator interna

- * nu este prevazut in reguli, dar asa se face in practica


- Cel mai favorabil vanzatorului (cerere mare, oferta mica)
- Cel mai favorabil cumparatorului (cerere mica, oferta mare)
FAS (Free Alongside FOB (Free On CFR (Cost and Freight) CIF (Cost, Insurance and
Ship) Board) Freight)
Formulare FAS Constanta FOB+ port de CFR + port de CIF + port de descarcare +
INCOTERMS 2020 incarcare + descarcare + INCOTERMS 2020
(portul de incarcare) INCOTERM INCOTERMS 2020
2020
Livrare Vanzator – de-a La bordul Vezi FOB Vezi FOB
lungul vasului vasului -
desemnat de vanzator FOB
cumparator stivuit – marfa e
stivuita pe vas -
vanzator
Transport Terestru- vanzator; Vanzator – pana Vanzator Vanzator
maritim – la incarcare +
cumparator incarcare +
stivuire
Cumparator -
descarcare
Asigurare Cumparator* Cumparator * Cumparator* Vanzator

Conservare Cumparator Cumparator Cumparator Cumparator

Export Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator

Tranzit Cumparator Cumparator Cumparator Cumparator

Import Cumparator Cumparator Cumparator Cumparator

Obs. Mom predarii este Vasul circula pe riscul CIF si FOB – cele mai
mom cand se cumparatorului dar pe folosite; marfa circula pe
transfera riscurile de cheltuiala vanzatorului riscul cumparatorului, dar
la vanzator la (care e inclusa in pretul pe cheltuiala vanzatorului;
cumparator marfii) CIF = FOB+ insurance +
freight
EXEMPLE

1. Prezentati doua avantaje si doua dezavantaje ale arbitrajului in fata ICSID pentru statul
gazda a investitiei. – de la test, punctat total

Avantaje: este mai ieftin pentru state si uneori se tine cont si de puterea acestora de a suporta costurile
unui arbitraj; are reguli proprii pe care statele le cunosc si inconvenientele se rezolva pentru toate litigiile
in mod unitar; este rapid si flexibil.

Dezavantaje: partile trebuie sa se supuna acelor reguli indiferent de diferendul pe care il au; partile nu
pot deroga de la regulile sale; statul trebuie sa fie parte la Tratatul de la Washington.

2. Intre deschiderea unui dezmembramant pe teritoriul Romaniei si incheierea unui contract de


antrepriza cu profesionisti care detin fabrici locale (un fel de comapartie): - de la test, punctat
total

Deschiderea unui dezmembramant ar avea avantajul de a putea coordona in mod independent si autonom
activitatea acestuia, putand sa reglementeze modul in care acesta isi desfasoara acivitea, modul in care
este alocat capitalul social si modul de gestionare si control al activitatii. Incheierea contractractului de
antrepriza presupune transferarea responsabilitatilor de coordonare si control in sarcina antreprenorului si
are avantajul de a pune pe seama acestuia realizarea obiectului de activitate. As recomanda societatii sa
aleaga deschiderea dezmembramantului in special datorita autonomiei de care acesta se bucura si pentru
faptul ca nu va fi nevoita, in caz de neexecutare, sa angajeze raspunderea unui tert.

3. Cele 3 tipuri de dezmembraminte (tot un fel de comaparatie): -de la test, punctat total

Filialele reprezinta societati cu personalitate juridica, cu capital propriu si atonomie fata de societatea
mama, sucursalele au capital propriu dar nu au o personlitate juridica, fiind subrdonate societatii mama,
iar reprezentantele nu au nici personalitate juridica nici capital propriu, ceea ce inseamna ca acestea pot fi
recunoscute drept puncte de lucru ale societatii mama. Este de mentionat faptul ca atat filialele ca si
sucursalele sunt supuse reglementarilor legale din Romania cu privire la societatile comerciale, la taxele si
impozitele pe care acestea le datoreaza catre stat si la regimul de contabilitate, pe cand reprezentantele
trebuie sa plateasca o taxa fixa pentru desfasurarea activitii.

4. Arbitraj comercial international

Avantaje: se realizeaza in conditii de confidentialitate, spre deosebire de jurisdiciile obisnuite in care se


respecta, in general, principiul publicitatii; specializarea arbitrilor in litigii de comert international si o
mai buna cunoastere a particularitatilor acestor diferende; termen redus de solutionare a litigiilor;
controlul partilor in alegerea arbitrilor.

Dezavantaje: partile trebuie sa suporte cheltuielile de plata ale arbitrilor; nu exista o jurisprudenta
uniforma, astfel incat in litigii similare se poat da interpretari total diferite; nu exista un control ierarhic
asupra hotararilor pe care le pronunta arbitrii; hotararile pot fi atatcate pe motive procedurale in instanta,
pe calea contestatiei in anulare; poate exista o aparenta de subiectivism.
5. Clauza de hardship:

In cazul in care, in cursul derularii contractului, au loc evenimente neprevazute de catre parti la momentul
incheierii acestuia de catre parti si care provoaca un dezechilibru major in executarea obligatiilor uneia
dintre parti, oricare dintre cocontractanti va putea cere adaptarea contractului intr-un termen rezonabil,
urmarind evitarea oricarui prejudiciu excesiv in sarcina acestora.

6. Clauza de forta majora:

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie executarea obligatiei de catre oricare dintre parti,
atunci partea contractanta afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor sale, dar numai in masura si
pentru perioada in care aceasta indeplinire este afectata. Prin forta majora se intelege orice eveniment
imprevizibil, insurmontabil, independent de orice culpa a contractantului si care face ca obligatia acestuia
sa fie imposibil de executat.

7. CLAUZA COMPROMISORIE/CLAUZA DE ARBITRAJ:

Orice litigiu care va izbucni in legatura cu incheierea, executarea, incetarea prezentului contract va fi
solutionat de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie
a Romaniei.

8. CLAUZA COMPROMISORIE recomandata de Curtea de la Bucuresti:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei
curți. Hotărârea arbitrală este definitorie, obligatorie și executorie.
*Anexa spune că părțile mai pot adăuga și anumite mențiuni, anume:
 numărul de arbitri, adică pot prevedea că este compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul
părților sau din 3 arbitri, câte unul numit de fiecare parte și cel de-al treia, supraarbitrul, numit
de către cei doi arbitri;
 temeiul competenței arbitrilor, în drept sau în echitate;
 legea aplicabilă, română/engleză/franceză;
 locul arbitrajului, sediul curții sau în altă parte;
 dacă doresc ca litigiul arbitral să fie soluționat într-o anumită perioadă limitată de timp;

9. Dacă este vorba de COMPROMIS, Anexa 2 la regulile de procedură conține și un model de


compromis, de data aceasta trebuie să îmbrace forma unui contract, deci trebui indicate:
 atributele de identificare a părților;
 obiectul litigiului, adică ce pretenție are reclamantul, ce apărare are pârâtul pe scurt, partea
dispozitivă - părțile convin la litigiul să fie soluționat prin arbitrajul curții …, în conformitate cu
regulile de procedură ale acestei curți;
 hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie și executorie.

Și aici părțile pot opta pentru inserarea unor mențiuni ca cele de la clauza compromisorie.
10. Comparatie investitii directe – investitii de portofoliu

Pe cand investitiile directe reprezinta investitii durabile intre investitor si stat, investitiile de portofoliu nu
prezinta aparenta de longevitate; investiile directe presupun o implicare efectiva a investitorului in
societate, in timp ce investiile de portofoliu sunt realizate prin cumpararea de titluri de valoare in scop pur
speculativ; alegerea uneia dintre modalitatile de investitie este data de capitalul de care dispune
investitorul si, de asemenea, de domeniul de activitate in care se implica; investiile directe se pot realiza
in forma contractuala sau societara, pe cand cele de portofoliu se pot realiza doar in forma contractuala,
prin cumpararea de valori mobiliare; investitia directa este aducatoare de profit prin realizarea activitatii
de catre societatea in care sa investit sau prin efectuarea activatii contractuale, in timp ce in cazul celor de
portofoliu se castiga din diferenta de valoare care se creeaza intre momentul cumaprarii si cel al vanzarii.

11. Clauza de revizuire a pretului

In cazul in care pretul materiilor prime creste cu peste 15% pe durata derularii contractului, vanzatorul
este in drept sa modifice pretul de vanzare al bunurilor in sensul adaptarii acestuia, modificare ce va fi
adusa la cunostinata cumparatorului intr-un termen rezonabil și care nu poate depasi cu mai mult de 5%
pretul de vanzare prevazut la momentul incheierii contractului. Orice modificare care ar depasi pragul de
5% va trebui pusa in discutia partilor in vederea unei renegocieri a contractului.

12. Clauza ofertei concurente

In cazul in care cumparatorului (beneficiarului clauzei), la cel putin 2 ani de la data incheierii
contractului, ii este adresata o oferta ce cuprinde acelasi obiect contractual la un pret mai mic cu cel putin
7% fata de cel stabilit in prezentul contract, vaznatorul (promitentul clauzei) este tinut sa accepte
modificarea contractului in sensul prevazut de oferta, prin reducerea pretului marfii sale intr-un cuantum
proportional. In cazul in care vanzatorul nu accepta modificarea contractului, cumparatorul este
indreptatit sa dispuna rezilierea unilaterala a contractului.

13. Clauza clientului celui mai favorizat

In cazul in care, pe parcursul dereularii obligatiilor sale, vanzatorul incheie contracte de vanzare cu alti
cumparatori in aceleasi conditii contractuale precum cele din prezentul contract, dar la un pret redus cu
cel putin 2% fata de pretul stabilit mai sus, cumparatorul este in drept sa plateasca vanzatorului acelasi
pret pe care acesta din urma l-a stabilit in contractele subsecvente prezentului contract.

14. DIP- DCI

Dreptul international privat este o ramura de drept care se refera la raporturi juridice cu cel putin un
element de extraneitate, iar dreptul comertului international se refera la raporturi juridice in care
elementul de extraneitate este specific, referindu-se fie la domiciliile/sediile partilor in state diferite, fie la
opretatiunile in care marfa, lucrarea sau serviciul se afla in trannzit international; din acest punct de
vedere, sfera dreptului international privat este mai larga decat sfera dreptului comertului international.
Daca normele dreptului comertului intenrational sunt norme materiale dreptul international privat
cuprinde in principal norme conflictuale. Obiectul dreptului comertului international priveste doar
reglementari ce vizeaza comertul si raporturile ce apar in relatiile de cooperare economica si tehnico-
stiintifica, pe cand dreptul international privat reglementeaza orice raporturi din orice domeniu al
dreptului privat in care se regasesc elemente de extraneitate.
15. EXW –FAS

Sunt reguli INCOTERMS care se aseamana prin faptul ca presupun cele mai putine obligatii
pentru vanzator si cele mai multe obligatii pentru cumparator. Acestea se stabilesc atunci cand
piata presupune o cerere mare si o oferta scazuta. EXW se folosesc pentru toate tipurile de
transport, in timp de FAS se folosesc pentru transporturile pe apa (maritime si fluviale). Ambele
ar putea fi considerate ca fiind vanzari interne, pentru ca toate obligatiile de export, tranzit si
import se regasesc in sarcina cumparatorului, dar s-a constatat ca in ceea ce priveste FAS
exportul trebuie realizat de vanzator pentru a nu crea probleme in sarcina cumparatorului.
Livrarea se face la locul convenit in cadrul EXW, sau la portul de incarcare convenit in cadrul
FAS, in cazul ambelor obligatia privind livrarea fiind in sarcina vanzatorului. Transportul marfii
se face de catre cumparator in cazul ambelor reguli, cu particularitatea ca in cadrul FAS
transportul pana la portul de incarcare (transportul terestru) este in sarcina vanzatorului.
Asigurarea marfii nu este reglementata in sarcina niciuneia dintre parti, dar de regula aceasta
revine cumparatorului. Cheltuielile de conservare a marfii sunt in sarcina cumparatorului.
Tranzitul si inportul marfii sunt in sarcina cumparatorului.

16. EXW-DDP

Sunt reguli opuse din punctul de vedere al obligatiilor, EXW fiind favorabile vanzatorului, iar
DDP fiind favorabile cumparatorului. Primele se intalnesc atunci cand piata este reglementata de
o cerere mare si o oferta redusa, pe cand cele din urma sunt reglementate pe o piata cu o oferta
mare si o cerere redusa. Livrarea se face de catre vanzator la sediul vanzatorului in cazul EXW,
pe cand in cazul DDP livrarea de face de catre vanzator in la locul de destinatie convenit, in
mijlocul de trnsport gata pemntru descarcare. In cazul EXW transportul se face de catre
cumparator, iar in cazul DDP transportul se face de catre vanzator, acesta fiind tinut sa efectueze
cheltuielile de incarcare. Asigurarea marfii nu este reglementata in mod explicit in cazul niciuneia
dintre regulin insa aceasta revine, de regula, cumparatorului in EXW, si, respectiv, vanzatorului,
in DDP. Cheltuielile de conservare a marfii sunt, de asemenea, in sarcina cumparatorului. Pe cand
la EXW exportul, tranzitul si importul revin cumparatorului, la DDP aceste obligatii sunt in
sarcina vanzatorului. Din aceste motive se considera ca EXW reglementeeaza o vanzare interna,
in timp de DDP reglementeaza o cumparare interna.

17. Regulile INCOTERMS

EXEMPLU: Contract de vânzare internațională de mărfuri între o firmă din România și una din SUA;
presupunem că marfa care face obiectul vânzării se produce la București, se transportă în portul
Constanța, se încarcă pe vas, se transportă în portul Istanbul pe un alt vas, se descarcă în portul New York
și se transportă pe cale terestră într-un stat din SUA.

EXEMPLU CLAUZĂ CONTRACTUALĂ: Livrarea mărfii se va face FAS Constanța INCOTERMS


2020. Trebuie arătat portul de încărcare convenit de părți

EXEMPLU CLAUZĂ CONTRACTUALĂ: Livrarea mărfii se face FOB Constanța INCOTERMS


2020.