Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT EDUCAŢIONAL PRIVIND PROMOVAREA

IMAGINII ŞCOLII

RESPECT

AFECTIVITATE

SPRIJIN

MATERIAL

EGALITATE
EGALITATE
DREPTUL LA
EDUCATIE

REALIZATORI PROIECT
,,Dacă un copil trăieşte în critică.
va învăţa să condamne pe alţii
Dacă un copil trăieşte în ură,
va învăţa să lupte împotriva celorlalţi.
Dacă un copil trăieşte în ridicol,
va învăţa să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în ruşine,
va învăţa să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăieşte în toleranţă,
va învăţa să fie îngăduitor.
Dacă un copil este încurajat,
va învăţa ce este încrederea.
Dacă un copil este lăudat,
va învăţa să aprecieze.
Dacă un copil este tratat corect,
va învăţa ce este dreptatea.
Dacă un copil este protejat,
va învăţa încrederea în sine însuşi.
Dacă un copil este tratat ca prieten,
va învăţa să găsească dragostea în lume.”
TIPUL PROIECTULUI: promovarea imaginii şcolii
ECHIPA DE PROIECT:
ADRESA:

BENEFICIARI: elevii viitori, cadrele didactice, părinţii


elevilor

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Prezentarea în grădiniţe şi în mass-media a ofertei
şcolare. Întâlniri de lucru şi dezbateri cu factori de decizie din
grădiniţe. Realizarea de afişe şi fluturaşi de promovare a
liceului. Activităţi comune realizate cu educatoarele de la
grupele pregătitoare pe diferite teme. Întâlniri cu părinţii
viitorilor elevi, cu prezentarea ofertei şcolare. Prezentarea unui
DVD cu activităţi extraşcolare realizate cu elevii claselor a IV-a.
Vizitarea liceului şi a viitoarelor săli de clasă. Înscrierea elevilor
în clasa I şi testarea aptitudinilor artistice. Afişarea rezultatelor
cu copiii admişi.

JUSTIFICAREA PROIECTUL

Liceul nostru fiind singurul din judeţ cu program


integrat de muzică şi arte plastice, am considerat oportun
informarea tuturor părinţilor a căror copii au aptitudini
artistice asupra faptului că la liceul nostru sunt institutori cu
experienţă, obişnuiţi cu performanţa, elevii noştri obţin premii
naţionale şi internaţionale, suntem parteneri UNESCO, deţinem
parteneriate cu şcoli din Genova, Belfort şi în curând vom deţine
unicul campus şcolar din judeţ. De asemenea, am considerat
necesar să transmitem părinţilor că succesul copiilor va fi
asigurat prin: participarea directă a elevilor în procesul de
învăţare,program prelungit, libertatea de exprimare artistică
alături de profesionişti ai muzicii şi ai artelor plastice, spaţii
atractive pentru desfăşurarea activităţii, discipline opţionale-
limba engleză.
GRUPUL ŢINTĂ : elevii viitori, cadrele didactice,
părinţii.

SCOP:
Înscrierea elevilor în clasa I, în anul şcolar 2007/2008

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- să promoveze necesitatea demarării proiectului in şcoală şi
în grădiniţe;
- să identifice materialele necesare şi estimarea costurilor;
- să realizeze afişele şi fluturaşii de promovare;
-să desfăşoare activităţi cu preşcolarii;
- să realizeze întâlniri cu părinţii;
- să viziteze sălile de clasă, alături de părinţi;

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

Nr. Etapele
Activităţi Repere de timp
crt. programului
I. 1. Conceperea programului de Februarie
către coordonatori / realizatori . 2006
Elaborare , 2. Elaborarea si dezbaterea Martie
pregătire , suportului „Noua imagine a 2006
iniţiere şcolii”
3. Întâlniri de lucru şi dezbateri Aprilie
cu factori de decizie din 2006
grădiniţe
II . 1.Realizarea de afişe şi fluturaşi Iunie- Iulie
de promovare a liceului 2006
2. Activităţi comune realizate cu Octombrie-
educatoarele de la grupele noiembrie 2006
Desfăşurare- pregătitoare pe diferite teme
dezvoltare 3. Intâlniri cu părinţii viitorilor
elevi cu prezentarea ofertei
şcolare. Prezentarea unui DVD Noiembrie 2006
cu activităţi extraşcolare
realizate cu elevii claselor
a IV-a
4.Vizitarea sălilor de clase Noiembrie
2006
III Generalizare 1.Înscrierea elevilor în clasa I Noiembrie
. - analiza într-un număr mulţumitor (40 2006-
de elevi) Iunie 2007
2. Testarea elevilor privind Noiembrie,
aptitudinile artistice Februarie,
Mai
2006/2007
3. Afişarea rezultatelor. Noiembrie,
Februarie,
Mai
2006/ 2007

DIRECTOR
COORDONATORI