Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ……………………… Data…………….

Fişă de lucru
1. Adaugă sau taie elemente, după cum indică cifra.

2 1 5 4 0

2.Faceti corespondenţa

3. Observă mulţimile, apoi scrie numerele care lipsesc.

2 1 2

4
4. Completează cu numerele care lipsesc:

0 1 2 __ __ 5 __ ; 5 4 __ 2 __ 0 ; 0 2 __ ; 1 __ 5.

5. Scrie vecinii numerelor:

__ 3 __ ; __ 1 __ ; __ 4 __ ; __ 2 __ ;

6. Scrie numerele în ordine crescătoare şi descrescătoare:

2 4 5 0 1 3

7. Completează cu numerele care lipsesc:

1
3 5 4

8. Completează tabelul respectând regula.