Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţii curs „Practica de cercetare”

* La această disciplină NU vor exista evaluări pe parcurs.


* Examenul final va consta în postarea în Blackboard, folosind link-ul comunicat în
sesiune special creat pentru examinare, a unui referat/raport de cercetare ce va conţine
prezentarea unui Design de cercetare.
* Referatul va conţine o primă pagină cu numele studentului, anul de studiu şi forma de
învăţământ, anul calendaristic (2021), titlul cercetării, urmată de Cuprins.
* Referatul va avea maxim 10 pagini (scrise cu diacritice în Times New Roman, font 12,
la 1,5 rânduri)
* Paşi necesari de parcurs pentru elaborarea Design-ului de cercetare:
- Alegeţi şi formulaţi o temă care vă interesează, vă preocupă şi pe care o puteţi transpune
în cercetare, respectând structura unei cercetări ştiinţifice.
- Parcurgeţi etapa de documentare: citiţi despre conceptele ce urmează a fi prinse în
obiective şi ipoteze; pe care doriţi să le cercetaţi în lucrări din domeniul psihologiei şi din
domenii conexe (sociologie, antropologie, politologie etc.). Lucrările pot fi cărţi publicate, dar şi
articole postate pe internet, cărţi în format electronic etc., cu condiţia ca informaţiile legate de
autor, titlul lucrării, anul etc. să fie clare şi posibil de comunicat la Bibliografia finală.
Identificaţi cele mai recente cercetări realizate pe tema aleasă şi citiţi despre acestea.
- Realizaţi o scurtă Introducere care să conţină motivaţia ştiinţifică şi, secundar,
personală a alegerii temei dvs de cercetare; faceţi referire la cele mai importante idei privitoare
la tema aleasă şi la nivelul de cunoaştere ştiinţifică a acesteia în momentul în care desfăşuraţi
cercetarea.
- Elaboraţi 2-3 pagini de teorie pe tema aleasă, cu accent pe prezentarea sintetică a
conceptelor din ipotezele formulate. Citarea diverşilor autori se va face în textul lucrării, cu
respectarea Standardelor de Redactare APA (nu se vor folosi note de subsol).
- Obiectivele cercetării (min 3- max 6): cuprind formule generale. De ex. „Identificarea
relaţiei dintre stima de sine şi agresivitate la adolescenţi”; „Legătura dintre stres şi vechimea în
muncă la angajaţii din domeniul X” etc.
- Ipotezele de lucru ale cercetării: (min 2- max 4) sunt formulate folosind concepte
măsurabile prin instrumentele selectate.
Ipotezele pot fi formulate în cheia: Dacă....atunci...; Cu cât.... cu atât....; dar şi:
Considerăm că....
Ex. Dacă nivelul de agresivitate al subiecţilor adolescenţi este crescut, atunci nivelul
stimei de sine este scăzut.
Cu cât vechimea în muncă a angajaţilor din domeniul X este mai mare, cu atât nivelul
lor de stres este mai crescut.
Considerăm că bărbaţii au un nivel de stres mai mare decât femeile.
!Ipotezele nu pot conţine concepte abstracte care nu au fost operaţionalizate anterior.
- Stabiliţi şi descrieţi lotul de subiecţi cărora li se adresează cercetarea dvs. Recomandarea
este de a avea 10 subiecţi pe care să aplicaţi instrumentele de cercetare selectate. Desigur, dacă
doriţi şi puteţi, este permisă şi realizarea unei cercetări pe mai mult de 30 de subiecţi, ceea ce va
face posibilă prelucrarea statistică şi interpretarea datelor obţinute.
!Subiecţii vor fi aleşi în funcţie de tema şi obiectivele propuse ţinând cont de variabile
socio-demografice de tipul: genul, vârsta, nivelul de studii, statusul marital, mediul de
provenienta, nivelul de venituri etc.
- Metode, tehnici şi instrumente ale cercetării (minim 1 metodă; minim 2 instrumente):
în raportul de cercetare trebuie să se regăsească metodele folosite, precum şi o scurtă definiţie
teoretică a lor (cu menţionarea sursei bibliografice de unde a fost preluată definiţia). Ex.
„Experimentul este....”; „Studiul de caz este definit ca....” etc.
Instrumentele selectate pentru testarea ipotezelor vor fi descrise pe scurt: cui aparţin
(autorul, ex. Hamilton, Beck, Rosenberg etc.); menţionarea şi scurta descriere a scalelor,
dimensiunilor; etalonul.
Se va face menţiunea dacă este vorba despre un chestionar sau ghid de interviu, de
exemplu, realizat de către student.
!Revedeţi lucrări de metode şi metodologia cercetării în psihologie şi sociologie (S.
Chelcea) pentru clarificarea conceptelor de metode, tehnici şi instrumente.
-Aplicaţi instrumentele selectate pe subiecţii selectaţi folosind aplicaţia Google Forms.

-Analizaţi răspunsurile obţinute de la subiecţii dvs.şi realizaţi comentarii asupra lor.

-Formulaţi Concluziile mini-cercetării dvs şi nominalizaţi punctual câteva recomandări


practice în funcţie de problematica identificată în urma cercetării (ce a-ţi recomanda ca viitor
psiholog să facă subiecţii cercetării dvs care se confruntă cu problemele identificate de dvs
pentru a le rezolva şi pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii personale, profesionale etc.?)
-
-Finalizaţi lucrarea prin prezentarea Bibliografiei consultate respectând standardele APA.

S-ar putea să vă placă și