Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 14.05.

2020
Grupa: Mijlocie
Educatoare: Indrei Emanuela
Florea Alexandra
Prof. Metodist: Mihu Elena
Prof. Coordonator: Pană Luminița
Elevă practicantă: Crișan-Ritter Mihaela
Clasa practicantei: 11A
PROIECT DE ACTIVITATE
Tema anuală: Ce și cum vreau să fiu?
Tema săptămânală: „Meserii îndrăgite de copii”
Domeniul activității: Științe
Denumirea activității: Matematică
Tipul de activitate: consolidare
Tema activității: Sesizarea cu ajutorul conjuncţiei şi negaţiei a deosebirilor dintre două piese consecutive între care există patru diferenţe folosind
jocul „Trenul cu 4 operații”
Obiective operaționale:
O1 – să reţină sarcina de lucru, selectând piesele după regula stabilită;
O2 – să numească caracteristicile piesei alese folosind conjucţia de propoziţie: „Eu am ales o piesă care este şi patrat, şi mare, şi roşie, şi groasă”;
O3 – să motiveze alegerea folosind în exprimare negaţia logică: „Am ales această piesă pentru că nu este nici rotund, nici mică, nici galbenă, nici
subţire”.
O4 – să coopereze cu partenerii de joc in realizarea sarcinilor.
Strategia didactică:
a) Metode: observarea, exerciţiul, elemente de problematizare, conversaţia euristică, demonstraţia, jocul.
b) Mijloace: trusa Dienes, echipament adecvat jocului (paleta de semnalizare, șepcuța, locomotiva-jucărie etc), fișa de lucru.
c) Forme de organizare: frontală, individuală.
Durata: 30 minute
Locul desfășurării: sala de clasă
Resurse umane: 20 preșcolari
Bibliografie: „Curriculum pentru educație timpurie”, 2019;
„Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici” de Ghe. Iftime, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.

e Obiectiv
Strategia didactică
Momentele activității
Conținut informațional Forme de
(Timp) Metode Mijloace
realizare
Pregătirea materialelor necesare activității de educație
1. Moment organizatoric muzicală;
(1 minut) Organizarea colectivului și asigurarea climatului optim
pentru desfășurarea activității matematice.
Le voi spune o ghicitoare despre puiul de găină:
U, u, u şi plec acum

Conversația

Trenulețul
Cu vagoane merg la drum;

Frontală
2. Captarea atenției Fug pe şine, stau în gară
Şi te duc întreaga ţară...
(1 minut)
~Trenul~
După ce vor ghici, le voi arăta trenulețul.

Conversați
3. Anunțarea temei și a Voi descoperi

Frontală
Dienes
Trusa
obiectivelor panoul pe care e desenată silueta

a
(2 minute) unei locomotive.
- În gara noastră se află un tren
4. Explicarea regulilor Iată cum vom proceda:
- Vom forma două echipe: o echipă a albinuţelor şi una a
jocului

Trusa Dienes
Conversaţia
furnicilor. (Voi delimita cele două echipe.)

Explicaţia
Exerciţiul

Frontală
(4 minute) - Pe rând, câte o albinuţă şi apoi o furnicuţă, va încărca câte
un vagon,... ca să încărcăm trenuleţul mai repede.
- Dar, atenţie! Există o regulă - nu putem încărca trenuleţul
oricum. Fiecare vagon trebuie să aibă o piesă diferită, adică
nici forma, nici mărimea , nici culoarea, nici grosimea să nu fie
O1 la fel. Se va executa jocul de probă. Dacă preşcolarii au înţeles

Locomotiv
Exercițiul

Frontală
5. Jocul de probă
O2 sarcina şi regulile de joc se trece la jocul propriu-zis fără a se

ă
(2 minute)
O3 încerca teoretizarea raţionamentului, acesta va fi însuşit
treptat (va deveni un algoritm) în urma exerciţiilor repetate.
Jocul

geometrice
6. Desfășurarea jocului O1 Sub conducerea mea, copiii vor încărca trenul. Echipele

Frontală
Figuri
propriu-zis O2 vor lucra alternativ.
Pe rând, câte 2 copii din fiecare echipă vor denumi

Exercițiul
(10 minute) O3 atributele pieselor alese folosind conjuncţia de propoziţie „şi”,

Elemente
O1 Rolul şefului de tren va fi preluat pe rând de copii din

Frontală
7. Complicarea jocului cele două echipe. Aceştia vor încerca să ataşeze în partea

de
O2
(4 minute) stângă a trenului, sau între piesele aşezate iniţial în partea
O3 dreaptă, vagoanele ce nu au putut fi integrate. Se va oferi

Individual
Fișa de
8. Conexiunea inversă

lucru
Pentru a vedea că au înțeles, le voi da o fișă de lucru.

problemat
Exercițiul

ă
(ANEXA 1)

izare
(5 minute)

Conversați

Frontală
9. Concluzii și aprecieri Voi face aprecieri globale și individuale referitoare la

a
(2 minute) activitatea și comportamentul copiilor.

FIȘĂ DE LUCRU

1. Colorează triunghiurile mari cu albastru și încercuește-le pe cele mici.


2. Colorează cercurile groase cu roșu și cu galben pătratele subțiri.