Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Acuze:
În secția de internare se adresează pacienta M. cu vârsta 25 ani, diagnosticul la
internare: Diabet zaharat tip I, poliurie, polidipsie, polifagie.
Pacienta acuză: slăbiciune generală, intensificarea semnelor de intoxicație, stare de
somnolență.
Anamnesis morbi:
Pacienta suferă de această afecțiune deja de 5 ani, însă ne comunică că în ultima
perioadă a neglijat dieta și de ceva zile nu mai administrează insulină.
Anamnesis vitae:
1. Scurte date biografice: a crescut și s-a dezvoltat fără particularități.
2. Anamneza de muncă: lucrează ca cofetar.
3. Anamneza sexuală: necăsătorită.
4. Deprinderi vicioase: neagă.
5. Antecedentele personale: rujeolă.
6. Antecedentele heredocolaterale: mama a suferit de Diabet Zaharat tip II, tata – HTA.
Status prezens:
Obiectiv: Pacienta este liniștită, cu somnolență și apatie, t 35, 3 °C, respirație de tip
Kussmaul, FR 15, TA 85/ 55, Ps 140 b/min.
Tegumentele: pielea este uscată și descuamată, gura uscată cu miros acetonic, iar limba roșie,
uscată, cu depozite fibrinoase, faringe hipoperemiat.

1. Stabiliți un diagnostic complicației survenite și cauza acesteia: Coma hiperglicemică,


cauztă de neglijarea dietei și întreruperea terapiei insulinice
2. Completați spațiile libere.
3. Explicați sensul cuvintelor boltate: Poliurie – creșterea cantității de urină peste 2,5-3
l/24h
Polidipsie – sete exagerată
Polifagie – foame excesivă
Respirație de tip Kussmaul –inspirație lungă, urmată de o expirație forțată, apnee.
4. Formulați 3 diagnostice de nursing (PES)
1. Alimentație inadecvată cauzată de dezechilibrul metabolismului glucidic, manifestat
prin polifagie, polidipsie
2.Hipotensiune arterială cauzată de coma hiperglicemică, manifestată prin slăbiciune
genrală, somnolență
3.Insuficiența respiratorie cauzată de cetoacidoza diabetică, manifestată prin respirație
de tip Kussmaul.
4.Vulnerabilitatea față de pericole cauzată de coma hipoglicemică, manifestată prin
hipotensiune, stare de stupor.

5. Comunicații despre asistența de urgență în coma hiperglicemică :


 Transportare de urgență în instituția curativă
 Efectuarea rapidă a examenului clinic, colectarea sîngelui și urinei pentru
examenele biochimice
 Abordul venos
 Utilizarea rapidă a a insulinei(actrapid) în doze individuale
 Ulterior 6-10 U/oră intravenos în perfuzie sau intramuscular
 Din oră în oră se determină glicemia, glucozuria, cetonuria
 Combaterea acidozei – sol. Na hidrocarbonat
 În hipokaliemie – sol. KCL 4%, 50 ml
 Cardiotonice – Mezaton, Cofein
6. Elaborați un plan de nursing cu unul dintre diagnosticurile de nursing formulate:
Diagnosticul de Obiective Intervenții Evaluare
nursing
Alimentație Să se obţină Asigurarea Este echilibrat
inadecvată cauzată echilibrul alimentației metabolismul
de dezechilibrul metabolismului Evaluarea nevoilor glucidic și se
metabolismului glucidic calitatie și alimentează
glucidic, manifestat Pacientul să se cantitative conform nevoilor
prin polifagie, alimenteze în raport Stabilirea regimuli cantitative și
polidipsie cu nevoile sale alimentar 4-5 mese calitative
cantitative şi pe zi
calitative/24 ore Stabilirea dietei
alimentare
Măsurarea diurezei
Administrarea
indicației medicale