Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU“ TG-JIU

PROIECT
DIDACTIC

,,UNDE S-A ASCUNS TRENULEȚUL?”


EDUCATOARE,
PROF. ÎNV. PREȘC. FUGACIU MIHAELA

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” TG-JIU


DATA: 29.09.2020
GRUPA: MARE ,,B”
Prof. Înv. Preșcolar: Fugaciu Mihaela
TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Amintiri din vacanță”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Domeniul Știință
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Unde s-a ascuns trenulețul?”
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare și consolidare de cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la
perceperea pozițiilor spațiale; utilizarea unui limbaj matematic adecvat .
OBIECTIVE :
a) Cognitive:
 Să precizeze poziții spațiale ale obiectelor, prin raportare la un reper dat ( sus, jos, în
față, în spate, deasupra, sub, lângă);
 Să așeze obiectele în diferite poziții spațiale, respectând cerințele educatoarei;
 Să utilizeze un limbaj matematic adecvat;
 Să corecteze poziții spațiale ale obiectelor amplasate greșit.
b) Afective:
J să se implice activ în activitate;
J să exprime trăiri afective proprii specifice activității;
J să fie capabil să stabilească relaţii de intercomunicare, de cooperare cu membrii
grupului.
c) Psihomotorii:
 să adopte o poziție corectă pe tot parcursul activității;
 să mânuiască cu grijă materialul didactic.
Sarcina didactică:
 Precizarea poziției spațiale a trenulețului, prin raportare la un reper dat;
 Așezarea obiectelor în diferite poziții spațiale.
Regulile jocului:
 Răspunde copilul care este ales cu bagheta magică;
 Va denumi locul (poziția spațială) în care se află trenulețul;
 Corectează poziții spațiale ale obiectelor amplasate greșit;
 Așază obiectele în diferite poziții spațiale, respectând cerințele educatoarei;
Elemente de joc: mânuirea materialelor, prezența Ștrumfului, închiderea și deschiderea ochilor,
surpriza, aplauze.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, jocul.
b) MIJLOACE DIDACTICE: Ștrumful, bagheta magică, trenulețul, recompense,scaun,clopoțel,
mașinuță, păpușă, minge.
c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
DURATA: 30-35 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
1. Glava, A., „Introducere în pedagogia preşcolară”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
2. ,,Curriculum pentru învăţământul timpuriu”, 2019

DEMERS DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZAR
E
MOMENT Se asigură condițiile
ORGANIZATORIC optime desfășurării
activității: aerisirea sălii
de grupă; aranjarea
mobilierului; aranjarea
materialului didactic
necesar desfășurării
activității.
CAPTAREA Se face cu ajutorul Conversația Ștrumful Frontal Observarea
ATENŢIEI Ștrumfului . comportamentului
Se folosesc următoarele copiilor
versuri:
,,Bună ziua, dragii mei!
Eu sunt Ștrumful.
Am venit la voi în zbor
Din lumea poveștilor.
Vă anunţ cu bucurie
Că azi vom face o
călătorie
În lumea pozițiilor
spațiale.
Ne vom juca, ne vom
distra și trenulețul îl
vom găsi. ”
Educatoarea va anunța Expunerea Frontal Observarea
ENUNŢAREA copiii că astăzi se vor Conversația capacităţii de
TEMEI ȘI A juca jocul ,, Unde s- a concentrare şi a
OBIECTIVELOR ascuns trenulețul?” interesului
,, - Jocul se numește așa
fiindcă Ștrumful va
ascunde trenulețul în
diferite locuri ( poziții
spațiale) pe care va
trebui să le precizați.
- Pentru a juca acest joc
ne vom folosi de
trenulețul adus de
Ștrumf!”
REACTUALIZARE Se va realiza prin Conversația Ștrumful Frontal Practic-aplicativă
A așezarea ștrumfului în Explicația Scaun Individual Observarea
CUNOȘTINȚELOR diferite poziții spațiale. sistematică a
,,- Copiii, Ștrumful este comportamentului
tare jucăuș! El se va copiilor
ascunde, iar voi va
trebui să indicați locul în
care se află!”
DIRIJAREA Explicarea și Conversația Ștrumf Frontal Observarea
ÎNVĂȚĂRII demonstrarea jocului Explicația Clopoțel Individual comportamentului
Educatoarea va anunța Demonstrația Scaun copiilor
copiii că la semnalul Exercițiul
Ștrumfului, ei vor Formativă
închide ochii, iar la
sunetul colopoțelului îi
vor deschide și vor
indica poziția spațială Observarea
corectă a trenulețului. sistematică
Jocul de probă
La comanda Ștrumfului
copiii vor închide ochii.
Acesta va așeza Orală
trenulețul în fața
scaunului aflat în
semicerc.
La sunetul clopoțelului Practic-aplicativă
copiii vor deschide ochii
și vor indica poziția
spațială în care se află Conversația de
jucăria. verificare

Jocul propriu-zis
Varianta 1
Ștrumful va așeza
trenulețul în diferite Exercițiul
poziții spațiale (sus, jos, Problematizarea Bagheta
deasupra, sub, în fața, în Jocul magică
spatele, pe) iar copiii le Observarea
vor preciza. capacității de
Varianta 2 verbalizare a
Educatoarea anunță acţiunilor
copiii că ștrumful a efectuate prin
obosit. folosirea unui
,, - Haideți să îl ajutăm să limbaj matematic
ascundă trenulețul în adecvat
diferite poziții spațiale!”
Un copil ales de
educatoare va veni la
scăunel, va lua
trenulețul și-l va așeza
în poziția spațială
indicată de aceasta, apoi
va numi un coleg care va
preciza poziția spațială
corectă.
VARIANTA 3:
,, - Fiindcă ați lucrat
foarte frumos, ștrumful
și –a revenit și dorește
să ascundă mai multe
jucării.”
Copiii închid ochii, iar
ștrumful va așeza toate
jucăriile în pozițiile Mașinuță
spațiale cunoscute de Păpușă
copii. Minge
La sunetul clopoțelului
copiii deschid ochii, iar
cei care sunt numiți de
către educatoare vor
denumi pozițiile
spațiale, în care se află
jucăriile.
OBȚINEREA Complicarea jocului: Conversația Bagheta Frontal Formativă
PERFORMANȚEI Educatoarea va folosi Exercițiul magică Individual
ȘI ASIGURAREA jucării existente în sala Problematizarea Analiza
TRANSFERULUI de grupă, iar copiii vor Jocul răspunsurilor
trebui să precizeze locul copiilor
concret pe care îl ocupă
în grupă. Observarea
capacității de
verbalizare a
acţiunilor
efectuate prin
folosirea unui
limbaj matematic
adecvat

ASIGURAREA Evaluarea se va face prin Conversația Fișă Frontal


CONEXIUNII rezolvarea unei fișe. Explicația Individual Conversația de
INVERSE (A Exercițiul verificare
FEEDBACK –
ULUI) ȘI Analiza
EVALUAREA răspunsurilor și
PERFORMANȚEI produselor
copiilor

RETENȚIA/ Se fixează titlul jocului. Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale


ÎNCHEIEREA La finalul activităţii, se Individual
ACTIVITĂȚII fac aprecieri individuale
și colective și se oferă
recompense.