Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 9 – Informatică

Aplicația 1.
Căutarea într-o bază de date. Utilizarea funcțiilor VLOOKUP și HLOOKUP.
Se realizează următoarele 3 tabele de lucru, după cum urmează:
Tabelul 1.

Tabelul 2.

Tabelul 3.

a) Completați coloana Comision din tabelul 1, utilizând funcția Vlookup, prin


preluarea datelor din tabelul 2;
b) Completați coloana Comision test din tabelul 1, utilizând funcția Hlookup, prin
preluarea datelor din tabelul 3;
c) Calculați Veniturile totale din tabelul 1, utilizând formula:
Venituri totale = Cota fixă + Cifra de afaceri * Comision

Aplicația 2.
După încheierea crizei generată de Coronavirus, conducerea unei companii
dorește să simuleze veniturile / cheltuielile aferente anului 2021. În acest scop este
utilizată funcția Goal Seek, după construcția tabelului 4.

Tabelul 4.

Coloanele 3,4 și 5 se calculează după cum urmează:


Taxe și impozite = 0,7 * Valoare vânzări;
Comision agenți = 0,05 * Valoare vânzări;
Venit lunar brut = Valoare vânzări - Taxe și impozite - Comision agenți;
După finalizarea tabelului 4, se va utiliza funcția Goal Seek în scopul majorării
sumei corespunzătoare venitului lunar brut aferent lunii Iulie (faceți 2 capturi de
imagine care să vizualizeze suma veche / nouă).
Introduceți un nou rând, aferent lunii August, utilizând un formular de introducere
a datelor (faceți o captură de imagine pentru a dovedi utilizarea formularului).
Aplicația 3.
Să se realizeze diagramele și liniile de tendință pentru aplicația din Capitolul 9.6
(Vezi Curs 9), conform datelor din tabelul 5.

Tabelul 5.

Nr Denumire curs Media

Nota 1

Nota 2
crt
Nume Student

1 Student 1 Informatică 8 9

2 Student 2 Istoria dreptului românesc 7 8

3 Student 3 Filosofia dreptului 6 9

4 Student 4 Managementul bazat pe 8 10


cunoștințe

Aplicația 4.
Să se utilizeze metoda celor mai mici pătrate pentru aplicația din Cursul 9, conform
datelor din tabelele 6, 7 și 8

Tabelul 6.
Tabelul 7.

Tabelul 8.