Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

“PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE-


CU PRIVIRE LA PIESELE DE SCHIMB AUTO”
PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE- PRIORITATE NAŢIONALĂ

Direcţia de Investigare a Criminalității Economice

•Conducere

•Coordonare

•Sprijin

•Îndrumare şi control

•Activităţi proprii de investigare şi/sau cercetare a


infracţiunilor date în competenţă.
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

Inspectoratul General al Poliţiei Oficiul Român pentru Drepturile


de Frontieră
de Autor

Directia Generala a
Vămilor Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci

Parchetul de pe lânga Inalta


Curte de Casație si Justiție Uniunea Camerelor de Comerţ
Bilaterale
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Consiliul Concurenţei

Oficiul Naţional al Registrului Titularii drepturilor de


Comerţului proprietate industrială
GRUPURI DE LUCRU

GLDPI
(GRUP DE LUCRU PE PROBLEME DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ)

 Îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi a cadrului instituţional


 Adeziunea la grup a altor titulari de drepturi
 aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală în general.

GRUP DE LUCRU PENTRU APLICAREA


STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT

 Protocoale de cooperare

 Schimb de informaţii operative

 Conferinţe, seminarii, sesiuni pregătire

 Analize asupra fenomenului

 Suport tehnic (expertize de specialitate) şi analişti

 Contribuţii materiale pentru activităţi curente sau sub


acoperire
CONTEXTUL GENERAL

 Din datele existente la nivelul Poliției Române, rezultă că,


pe fondul evoluţiei generale a societăţii româneşti,
fenomenul infracţional în domeniul comercializării de piese
auto contrafăcute s-a amplificat în ultima perioadă, fapt
de natură a genera totodată şi alimentarea economiei
subterane prin neînregistrarea acestor operaţiuni, aspecte
care conduc implicit la afectarea legalităţii şi
concurenţialităţii mediului de afaceri.
 Cu ocazia analizelor efectuate privind fraudele din
domeniul proprietăţii intelectuale, a rezultat faptul că în
prezent, în România sunt fabricate şi importate din ţări
care nu se află în spaţiul intracomunitar piese şi
subansamble auto, care apoi sunt comercializate pe piaţa
internă ca fiind produse originale.
 Fenomenul contrafacerii de produse şi servicii este
răspândit pe piaţa românească, întrucât contrafacerea,
falsul şi pirateria sunt fenomene strâns corelate cu
contrabanda, frauda, comerţul ilegal.
 Există totuşi o constantă care acţionează în favoarea
celor implicaţi în fenomenul contrafacerii: slaba
cunoaştere publică a ilegalităţilor activităţilor asociate
contrafacerii şi a consecinţelor dăunătoare a acestui tip de
activitate.
 În condiţiile în care produsele contrafăcute sunt
comercializate prin expunerea la punctele de lucru,
deseori cumpărătorului fiindu-i eliberate documente fiscale
de achiziţie, caracterul lor ilegal devine mai puţin evident,
oferind justificare celor care cumpără cu bună-credinţă
aceste mărfuri contrafăcute.
LEGISLAȚIE
 LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile
şi indicaţiile geografice

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind


protecția desenelor si modelelor

Vid legislativ referitor la contrafacerea și punerea in


circulație de piese auto contrafăcute
EVOLUŢII ÎN PLANUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE

COOPERARE CU EUROPOL COOPERARE CU INTERPOL

 FP COPY : sprijinirea prin


analiza informaţiilor a  SCOP:
investigaţiilor statelor membre - întocmirea de analize pentru
împotriva grupărilor de crimă identificarea legăturilor dintre
organizată implicate în organizaţiile criminale
contrafacere şi piraterie transfrontaliere,
- facilitarea investigaţiilor
 FP EXCISE: dezmembrarea - dezvoltarea unei strategii
regionale în domeniul drepturilor
reţelelor de crimă organizată
de proprietate intelectuală.
implicate în producerea ilegală
şi traficul cu produse din tutun
contrafacute în statele membre
ale Uniunii Europene.
ABORDAREA FENOMENULUI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ANTREPRIZEI CRIMINALE

Ţinteşte către
Comportament creşterea
similar cu cel al veniturilor;
ANTREPRIZA Metodele
unei
CRIMINALĂ folosite sunt
companii
de trading ilegale şi
sancţionate
potrivit legii penale.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

-identificarea antreprizelor criminale în domeniul contrabandei cu şi


contrafacerii de produse;
- identificarea modurilor de operare;
- dezvoltarea capacităţii de reacţie în timp real a poliţiei naţionale;
- minimizarea efectelor negative pe care acest fenomen le produce din punct
de vedere social şi economic, precum şi asupra sănătăţii şi siguranţei
consumatorului.
MODURI DE OPERARE:

 copierea şi împachetarea unui produs, astfel încât să semene cu


produsul original cu intenţia de a induce în eroare, folosind în acest
sens semne de marcă şi logo-uri contrafăcute;

 Introducerea unor cantităţi de produse contrafăcute în ţară prin alte


locuri decât cele destinate controlului vamal;

 folosirea de documente falsificate de import;

 importul prin modalitatea “capac”, principalele mărfuri pentru


acoperire fiind legume, fructe, utilaje, lemn şi produse din lemn,
ţesături;

 contrafacerea certificatelor de autenticitate;

 folosirea unor firme “fantomă” la operaţiuni de import având ca


rezultat direct nevirarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de
stat
MODURI DE OPERARE

 import de produse contrafăcute fără marcă, cărora li se aplică


etichete şi autocolante cu mărcile consacrate după importul în
România.

 înfiinţarea de fabrici care produc ilicit mărfuri protejate pe


teritoriul U.E.

 importul din ţările arabe şi Orientul Mijlociu de mărfuri


contrafăcute;

 comercializare de produse contrafăcute prin internet.

 diferenţe cantitative şi calitative;

 comercializarea în magazine specializate, sau vândute ca piese


originale prin intermediul atelierelor de reparaţii.
ANALIZĂ DE RISC

Din totalul mărfurilor contrafăcute identificate, 61% provin


din China, 25% din Turcia, 4% din Bulgaria, 3% din Emiratele
Arabe Unite.

Mărfurile care sunt cu precădere contrafăcute:

 produse textile importate din China, Coreea de Sud, Polonia,


Germania
 produse de marochinărie şi încălţăminte care provin din China şi
Turcia,
 cosmetice şi produse de igienă care provin din Turcia, Emiratele
Arabe Unite, China şi SUA,
 accesorii de telefoane provin din China, Turcia şi Emiratele Arabe
Unite.
 Subansamble şi componente auto importate
 Utilaje şi echipamente de uz industrial (fierastraie, bormaşini,
etc).
 Produse farmaceutice, cu precădere medicamentele
 Produse alcoolice
Mulţumesc pentru atenţie!

Comisar șef de poliție MURARIU RĂZVAN

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE


DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE
Serviciul de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri
E-mail economic@politiaromana.ro