Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru clasa a III-a

1. Calculați: 243  698  804  328  800  362 

2. Aflați termenul necunoscut:


a  14  63 84  a  47 x  67  123 184  x  78

3. Într-un depozit sunt 453 kg mere, iar în al doilea depozit sunt cu 258 kg mai multe
decât în primul. Dacă din fiecare depozit se vând câte 187 kg mere,calculați câte kg mere
mai rămân in fiecare dintre depozite.

4. La cel mai mic număr impar de trei cifre distincte adunați cel mai mare număr par de
trei cifre pare diferite.

5, Mă gândesc la un număr. Îi adun 56 ,apoi scad 35 și obțin 45 . Numărul la care m-am


gândit este:
a) 23 b) 33 c) 24 d) 42

6. Aflați termenul necunoscut din egalitatea :


97  (18  a)  88 45  (34  a)  61

7. Aproximați la zeci numerele :


1647 , 4578 , 9652 , 7607 .

8. Compuneți o problemă după exercițiul :


324  324  145   324  167 

prof. Badea Cosmin Petrișor


www.colegiulpontica.ro
www.facebook.com/colegiulpontica
www.math4all.ro

S-ar putea să vă placă și