Sunteți pe pagina 1din 5

AAS apendicele atriului stâng

ABC age, biomarkers,clinical history = vârsta, biomarkeri, istoric clinic


ACON anticoagulant oral non-antagonist de vitamina K
ACO antioagulant oral
AECCT Asociaţia Europeană de Chirurgie Toracică
AERC Asociaţia Europeană pentru Ritmul Cardiac
AFFIRM Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management
AFNET German Competence NETwork on Atrial Fibrillation = rețeaua de competenţă
germană în fibrilaţia atrială
AIT atac ischemic tranzitor
AngII angiotensina II
APACHE-AF Apixaban versus Antiplatelet drugs or no antithrombotic drugs after
anticoagulation associated intraCerebral HaEmorrhage in patients with Atrial Fibrillation
ARISTOTLE Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial
Fibrillation
ARM antagonist de receptori de mineralocorticoizi
ARTESiA Apixaban for the Reduction of ThromboEmbolism in Patients With Device
Detected Sub-Clinical Atrial Fibrillation
AS atriul stâng
ATRIA AnTicoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation
AV atrioventricular
AVK antagonist de vitamina K
AXAFA Anticoagulation using the direct factor Xa inhibitor apixaban during Atrial
Fibrillation catheter Ablation: Comparison to vitamin K antagonist therapy
BAFTA Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study
BCI boală cardiacă ischemică
BCR boală cronică de rinichi

b.p.m. bătăi pe minut


BRA blocant al receptorilor de angiotensină
CABANA Catheter Ablation versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation
Trial
CCP concentrat de complex de protrombină
CGP Comitetul pentru Ghiduri Practice
CHA2DS2-VASc
insuficienţă cardiacă congestivă, hipertensiune, vârsta ≥75 ani (dublu), diabet,
accident vascular cerebral (dublu), boală vasculară, vârsta 65–74 ani și sexul (feminin)

CHADS2 insuficienţă cardiacă congestivă, hipertensiune, vârsta, diabet, accident vascular


cerebral (dublu)
CI interval de confidenţă
ClCr clearance-ul creatininei
CV cardiovascular
CYP2D6 citochromul P450 2D6
CYP3A4 citochromul P450 3A4
DCI defibrilator cardiac implantabil
DIG Digitalis Investigation Group
DS deviaţie standard
AHRE atrial high rate episode = episoad de frecvență înaltă atrială
EAST Early treatment of Atrial fibrillation for Stroke prevention Trial
ECG electrocardiogramă
ENGAGE AF-TIMI 48
Effective Anticoagulation with Factor Xa Next Generation in Atrial
Fibrillation– Thrombolysis in Myocardial Infarction 48
EORP EURObservational Research Programme
IECA inhibitori ai enzimei de conversie
ETE ecocardiografie transesofagiană
FA fibrilaţie atrială
FAST Atrial Fibrillation Catheter Ablation vs. Surgical Ablation Treatment
FEVS fracţia de ejecţie a ventriculului stâng
FT factor tisular
FXII factorul XII
HARMONY A Study to Evaluate the Effect of Ranolazine and Dronedarone When Given
Alone and in Combination in Patients With Paroxysmal Atrial Fibrillation
HAS-BLED hipertensiune, funcţie hepatică/renală anormală (câte 1 punct fiecare), accident
vascular cerebral, istoric de sângerare sau predispoziţie pentru sângerare, INR labil, vârstnici
(>65 ani), consumul de medicamente/alcool (câte 1 punct fiecare)
HEMORR2HAGES
boală hepatică sau renală, abuz de alcool, istric neoplazic, vârsta înaintată >75 ani,
reducerea numărului/ funcţiei trombocitelor sau medicaţie antiplachetară, risc de
resângerare (scor dublu), hipertensiune (necon-trolată), anemie, factori genetici, risc de
căderi, istoric de accident vascular cerebral
HNF heparină nefracţionată
HR hazard ratio
HVS hipertrofie ventriculară stângă
IC insuficienţă cardiacă
ICFEI insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie intermediară
ICFEP insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie păstrată
ICFER insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie redusă
IL-6 interleukina 6
IMC index de masă corporală
INR international normalized ratio
INRA inhibitor de neprilizină/receptori de angiotensină
i.v. intravenos
IVP izolarea venelor pulmonare
LAAOS Left Atrial Appendage Occlusion Study
MANTRA-PAF Medical ANtiarrhythmic Treatment or Radiofrequency Ablation in Paroxysmal
Atrial Fibrillation
MERLIN Metabolic Effi ciencyWith Ranolazine for Less Ischemia in Non ST-Elevation
Acute Coronary Syndromes
NIHSS National Institutes of Health stroke severity scale
NOAH Non vitamin K antagonist Oral anticoagulants in patients with Atrial High rate
episodes (NOAH)
NYHA New York Heart Association
OEAVC Organizaţia Europeană pentru Accidentul Vascular Cerebral
OR odds ratio
ORBIT Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation
PAFAC Prevention of Atrial Fibrillation After Cardioversion trial
PAI-1 plasminogen activator inhibitor-1 = inhibitorul 1 al activării plasminogenului
PICOT Population, Intervention, Comparison, Outcome, Time
PREVAIL Prospective Randomized Evaluation of the Watchman LAA Closure Device In
Patients with AF Versus Long TermWarfarin Therapy trial
PROTECT AF Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection in Patients
With AF trial
RACE Rate Control Efficacy in Permanent Atrial Fibrillation
RATE-AF Rate Control Therapy Evaluation in Permanent Atrial Fibrillation
RE-CIRCUIT Randomized Evaluation of Dabigatran Etexilate Compared to warfarIn in
pulmonaRy Vein Ablation: Assessment of an Uninterrupted periproCedUral antIcoagulation
sTrategy
RE-LY Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy
RF radiofrecvenţă
RFG rata de filtrare glomerulară
RM rezonanţă magnetică
ROCKET-AF Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with
Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation
RR rata riscului
RS ritm sinusal
rtPA recombinant tissue plasminogen activator = activatorul tisular al plasminogenului
recombinant
SAMe-TT2R2 sexul (feminin), vârsta (>60 years), istoricul medical (două din următoarele:
hipertensiune, diabet, infarct miocardic, boală arterială periferică, insufi cienţă cardiacă
congestivă, istoric de accident vascular cerebral, boală pulmonară, boală hepatică sau renală),
tratament (interacţiuni medicamentoase, de ex. amiodarona), fumatul (în ultimii 2 ani; scor
dublu), rasa (non-caucaziană; scor dublu)
SCA sindrom coronarian acut
ESC Societatea Europeană de Cardiologie
SPAF Stroke Prevention in Atrial Fibrillation
RCT trial randomizat prospectiv
TC tomografie computerizată
TIMI Thrombolysis in Myocardial Infarction
TV tahicardie ventriculară
VEMS volum expirator maxim pe secundă
VS ventriculul stâng
VVI stimulator cardiac cu stimulare ventriculară, detecţie ventriculară, răspuns inhibat
WOEST What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in patients with oral
anticoagulation and coronary StenTing
WPW Sindromul Wolff-Parkinson-White