Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnaturla .h-u-g#...J'rtS:1..I?.9p-e0.S...Fre.H.n................
confirmat medic rezident medicind de familie anul 1in centrul universitar ..41?4.b.... .
vi rog si imi aprobali efectuarea slagiului de 6 luni de medicini de familie in cabinetul dvs.,
in pe rioad a 8.1.,. Q.L...Ls.L. \.... - ... h..S.,.9k,. Lg.L.\.... .

Menlionez cd am luat la cunogtinli Regulamentul de pregStire prin rezidentiat al


Ministeruluis5nf,t;Iii giCurriculum de pregitire prin rezidenliat pentru medicina de familie
si mi angajez si le respect.

Cu stim5,

Data \R.rr )$)0

zA.cronl
s;\.
,e\ Aprobat
CI
e=l
ve/
't'n

o, '^Qi
7!.frcrv...... 0 t-/.

Cabinet medicind de familie,

T#rF$H;fl#,tJ*-

CStre medic titular cabinet medicinE de famiiie

S-ar putea să vă placă și