Sunteți pe pagina 1din 19

Dosarul nr.

1-128/2019 38-1-4038-03052019
Dosarul nr.1-166/2019 38-1-4739-27052019
Dosarul nr.1-169/2019 38-1-4833-29052019

SENTINŢA
În numele Legii

24 decembrie 2020 mun. Orhei, R.Moldova

Judecătoria Orhei, sediul Central


Instanţa de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Viorica Severin
Grefierilor Costiuc Alina, Voicu Aliona, Rodica
Popa
Alina Plotnic
Cu participarea:
Procurorului Svetlana Dodon
Apărătorului inculpatului Globa Ion Covaș Valeriu
Apărătorului inculpatului Cebotari Nicolae Boris Bulbuc
Reprezentantului legal al inculpatului minor Globa Ion Arseni Maria
Pedagogului Maria Gamarț
În lipsa
Părții vătămate Buzdugan Aurel
Părții vătămate Șarcanean Filip
Părții vătămate Mîndrean Angela
Examinând în cadrul şedinţei de judecată publică cauza penală privind
învinuirea lui:-
Cebotari Nicolae *****, născut la *****, IDNP:
*****, originar şi domiciliat în sat. *****, r-nul
Orhei, cetăţean al RM, moldovean, studii medii
incomplete, celibatar, copii la întreținere nu are,
neangajat în câmpul muncii, nesupus militar, la
evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se
află, anterior judecat prin:
 sentința Judecătoriei Orhei, sediul Central din 22 februarie 2018, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. c) din Codul penal, cu aplicarea unei pedepse, prin prisma art.
3641 CPP, de 1 an închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, în baza art. 90
Cod penal, pe termen de probă de 1 an;
 sentința Judecătoriei Orhei, sediul Central din 22 februarie 2018, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. a), c), art. 186 alin. (2) lit. c), d), art. 186 alin. (2) lit. c), d),
art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 alin. (2) lit. c), d) din Codul penal, cu aplicarea
unei pedepse, prin prisma art. 84 alin. (1) din Codul penal, art. 3641 CPP, de 2 ani
închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, în baza art. 90 Cod, penal pe
termen de probă de 2 ani;
 sentința Judecătoriei Orhei, sediul Central din 03 mai 2019, în baza art.
186 alin. (2) lit. c) şi d), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art.
186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 1921 alin. (2) lit.lit. a) şi c), art. 1921 alin. (1), art.
1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 al. (2) lit. d), art. 186 alin. (2)
lit. b), c) și d), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art.
186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 alin. (2) lit. c) și d), art.
186 alin. (2) lit. c) și d), art. 186 alin. (2) lit. c) și d), art. 1921 alin. (2) lit. c), art.
186 alin. (2) lit. c) și d), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 27, 1921, alin.(2), lit.
a), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 1921 alin.(2) lit. a) și c), art. 1921 alin. (2) lit.
c), art. 186 alin. (2) lit. c) și d), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin.(2) lit. c), art.
1921 alin.(2) lit. c), art. 1921 alin.(2) lit. c) Cod penal, cu aplicarea unei pedepse,
prin prisma art. 70 alin. (3), 79, art. 81 alin. (3), art. 84 alin. (4), art. 85 din Codul
penal, art. 3641 din CPP, de 8 ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar
pentru minori. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 iulie
2019, lui Cebotari Nicolae i s-a stabilit o pedeapsă, prin prisma art. 70, art. 79, art.
84 alin. (4) Cod penal și art. 3641 alin. (8) CPP, de 6 ani închisoare, cu ispășirea în
centre de detenție pentru minori și tineri;
 sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei din 12 iulie 2019, în baza art.
192 alin. (2) lit. a), c), art. 186 alin. (2) lit. b), c), d), art. 186 alin. (2) lit. b), c), d),
1

art. 27, 186 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal, cu aplicarea unei pedespe, prin prisma
art. 84 alin. (1) Cod Penal și art. 3641 CPP, de 2 ani închisoare, cu executarea
pedepsei în centrul de detenție pentru minori și tineri;
 sentința Judecătoriei *****, sediul Călărași din 15 ianuarie 2020, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, prin prisma art.
85 Cod penal și art. 3641 CPP, de 6 ani și 5 luni închisoare, cu ispășirea pedepsei în
penitenciar pentru minori;
 sentința Judecătoriei *****, sediul Central din 21 ianuarie 2020, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. a), c), art. 1921 alin. (2) lit. a), c) și
art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod Penal, cu aplicarea unei pedepse, prin prisma
art. 79, art. 84 alin. (1) Cod Penal și art. 3641 CPP, de 3 ani închisoare, cu ispăşirea
pedepsei în centrele de detenţie pentru minori şi tineri;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 21 august 2020, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. c) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, prin prisma art. 70
alin. (3) Cod Penal și art. 3641 CPP, de 1 an închisoare, cu ispăşirea pedepsei în
penitenciar de tip semiînchis.
în comiterea infracţiunilor pre*****ute de art. 186 alin. (2) lit. b), c) și
d), art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) și art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal al R.
Moldova,

și inculpatului minor,

Globa Ion, născut la *****, IDNP-*****,


originar şi domiciliat în s. *****, r-ul Orhei, de
facto plasat în Centrul comunitar „Generaţia
Pro”, sat. *****, r-nul Orhei, cetăţean al RM,
moldovean, studii medii incomplete, celibatar,
copii la întreținere nu are, neangajat în cîmpul
muncii, nesupus militar, la evidența medicului
narcolog sau psihiatru nu se află, anterior judecat
prin:
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 05 iulie 2019, în baza art.
186
alin. (2) lit. c) și d) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, pri prisma art. 70, art. 79
Cod Penal și art. 3641 CPP, de 1 an închisoare, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar
de tip semiînchis;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 19 septembrie 2019, în
baza art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 alin. (2) lit. c) și d), art. 186 alin. (2) lit. c) și
d), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, prin
prisma art. 70, alin. (3), art. 79, art. 84 alin. (4) Cod Penal și art. 3641 CPP, de 1 an
5 luni închisoare, cu executare în penitenciar pentru minori;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Rezina din 31 octombrie 2019, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, prin prisma art.
84 alin. (4) Cod Penal și art. 3641 CPP, de 1 an 10 luni închisoare, cu executare în
penitenciar pentru minori;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 27 noiembrie 2019, în
baza art. 1921 alin. (2) lit. a), art. 186 alin. (2) lit. b), c), d), art. 186 alin. (2) lit. b),
c), d), art. 1921 alin.(2) lit. c), art. 1921 alin. (1), art. 1921 alin. (1), art. 1921 alin. (2)
lit. c), art. 186 alin. (2) lit. d), art. 1921 alin. (1), art. 1921 alin. (1), art. 1921 alin. (2)
lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 186 alin. (2) lit. d) Cod penal, cu stabilirea unei
pedepse, prin prisma art. 72 alin. (5), art. 84 alin. (1), (4) din Codul penal și art.
3641 CPP, de 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în centrul de detenție pentru
minori și tineri;
 sentința Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central din 27 noiembrie 2019, în
baza art. 1921 alin. (1), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921
alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2) lit. c), art. 1921 alin. (2)
lit. c), art. 186 alin. (2) lit. c) și d) Cod penal, cu stabilirea unei pedepse, prin
prisma art. 84 alin. (1), (4) din Codul penal și art. 3641 CPP, de 5 ani închisoare, cu
executarea pedepsei în centrul de detenție pentru minori și tineri;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 10 decembrie 2019, în
baza art. 1921 alin.(2) lit. c), art. 1921 alin.(2), art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod
penal, cu stabilirea unei pedepse, prin prisma art. 70 alin. (3), art. 79, art. 84 alin.
(1) din Codul penal și art. 3641 CPP, de 6 luni închisoare, fără amendă, cu
executarea pedepsei în centrul de detenție pentru minori și tineri;
 sentința Judecătoriei *****, sediul Călărași din 15 ianuarie 2020, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) Cod Penal, cu stabilirea unei pedepse, prin prisma art.
85 Cod penal și art. 3641 CPP, de 6 ani și 5 luni închisoare, cu ispășirea pedepsei în
penitenciar pentru minori;
 sentința Judecătoriei *****, sediul Central din 21 ianuarie 2020, în baza
art. 1921 alin. (2) lit. a), c) și art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod Penal, cu
aplicarea unei pedepse, prin prisma art. 79, art. 84 alin. (1) Cod Penal și art. 3641
CPP, de 1 an 4 luni închisoare, cu ispăşirea pedepsei în centrele de detenţie pentru
minori şi tineri;
 sentința Judecătoriei Orhei, Sediul Central din 13 iulie 2020, în baza art.
186 alin. (2) lit. b), c), d), art.1921 alin. (2) lit. a), c), art. 186 alin. (2) lit. c), d) Cod
penal, cu aplicarea unei pedepse, prin prisma art. 70 alin. (3), art.79, art. 84 alin.
(1) Cod penal și art. 3641 CPP, de 1 an 4 luni închisoare, cu ispăşirea pedepsei în
centrele de detenţie pentru minori şi tineri.
în comiterea infracţiunilor pre*****ute de art. 1921 alin. (2) lit. a) și c)
Cod penal al R. Moldova.

Perioada examinării cauzei penale în instanța de judecată: 03 mai 2019 –


24 decembrie 2020.

Prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 10.06.2019, s-a


dispus conexarea cauzei penale privind învinuirea lui Cebotari Nicolae și Globa
Ion de comiterea infracțiunii pre*****ute de art. 1921 alin. (2) lit. a), c) Cod penal,
înregistrată cu nr. 1-169/2019 (nr. elec. 38-1-4833-29052019) la cauza penală de învinuirea
inculpaților minori Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion, în comiterea infracţiunii pre*****ute
de art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal, înregistrată cu nr. 1-128/2019 (nr. elec. 38-1-
4038-03052019), pentru examinare într-o singură procedură, atribuindu-le nr. 1-
128/2019.

Prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 02.10.2020, a f o s t


d i s p u s ă disjungarea cauzei penale de învinuire a inculpatului Cebotari Nicolae
de comiterea infracțiunii pre*****ute de art. 186 alin. (2), lit. b), c) și d) Cod
penal, (cauza nr. 1-128/2019, nr. elect. 38-1-4038-03052019; nr. U.P. 2019270178)
și cauza conexă de învinuirea inculpatului minor Globa Ion și inculpatului
Cebotari Nicolae *****, de săvârşirea infracţiunii pre*****ute de art. 1921, alin.
(2), lit. a) și c) Cod penal (nr.1-169/2019 nr. elect. 38-1-4833-29052019,
nr.U.P.*****), de cauza penală de învinuirea inculpatului minor Globa Ion,
învinuit în comiterea infracţiunii pre*****ute de art. 186 alin. (2), lit. b), c) și d)
Cod Penal al R. Moldova, cauza penală cu nr. 1-128/2019 (nr. elect. 38-1-4038-
03052019); pentru a fi examinată într-o procedură aparte în privinţa
inculpatului minor Globa Ion.

Prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 02.10.2020, s-a


dispus conexarea cauzei penale privind învinuirea lui Cebotari Nicolae și Globa
Ion de comiterea infracțiunii pre*****ute de art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal,
înregistrată cu nr. 1-166/2019 (nr. elec. 38-1-4739-27052019), cu cauza penală de
învinuirea inculpaților Cebotari Nicolae ***** în comiterea infracţiunii
pre*****ute de art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal, art. 1921 alin. (2) lit. a)
Cod penal și a inculpatului Globa Ion învinuit în săvîrșirea infracțiunii
pre*****ute de art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal, înregistrată cu nr. 1-128/2019
(nr. elec. 38-1-4038-03052019), pentru examinare într-o singură procedură,
atribuindu-le nr. de înregistrare 1-128/2019.

Cauză judecată conform art. 3641 din Codul de procedură penală al RM, pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
Procedura de citare legală executată.
În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în faza de urmărire
penală, recunoscute și acceptate de inculpați în ședința de judecată, instanța de
judecată,

a constatat:

Inculpatul Cebotari Nicolae *****, în noaptea de 01 aprilie 2019 spre 02


aprilie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, urmărind scopul răpirii
mijlocului de transport, în urma unei înțelegeri prealabile cu minorii Globa Ion şi
Braiş Ion, de comun acord, din strada din s. *****, r-ul Orhei au răpit automobilul
de model „*****” cu nr./î *****, ce aparţine cet. Mîndrean Angela *****, fără
scop de însușire, pe care ulterior l-au abandonat în s. *****, r-ul *****.
Tot el, în noaptea spre 02 aprilie 2019, ora exactă de către organul de
urmărire penală nu a putut fi stabilită, având înţelegere prealabilă cu minorii Globa
Ion şi Braiş Ion, la iniţiativa şi propunerea sa, urmărind scopul răpirii mijlocului de
transport, fără scop de însuşire, avînd intenţia de a se plimba cu automobilul, au
pătruns în gospodăria cet. Şarcanan Filip, amplasată în s. *****, r-ul Orhei, de
unde pe ascuns au răpit mijlocul de transport de model ”*****” cu numerele de
înmatriculare *****, de culoare albă, pe care ulterior l-au abandonat pe una din
străzile s.*****, r-ul Orhei, pe motivul intervenirii unor defecţiuni la motor.
Tot el, la data de 02.04.2019, între orele cuprinse între 02:00-04:00, în urma
înţelegerii prealabile cu Braiş Ion, a.n. 05.06.2005 şi Globa Ion, urmărind scopul
sustragerii bunurilor altei persoane, au deteriorat geamul automobilului de model
„*****” cu n/î *****, care era parcat în strada s. *****, r-ul Orhei, de unde
intenţionat au sustras pe ascuns mijloace băneşti în sumă de 3000 lei, un navigator
de model „*****” la preţul de 700 lei şi o scurtă la preţul de 600 lei, care aparţin
lui Buzdugan Aurel, astfel cauzându-i părții vătămate o daună materială în
proporții considerabile în sumă totală de 4300 lei.
Inculpatul minor Globa Ion, în noaptea spre 02 aprilie 2019, ora exactă de
către organul de urmărire penală nu a putut fi stabilită, avînd înţelegere prealabilă
cu minorii Cebotari Nicolae şi Braiş Ion, la iniţiativa şi propunerea lui Cebotari
Nicolae, urmărind scopul răpirii mijlocului de transport, fără scop de însuşire,
avînd intenţia de a se plimba cu automobilul, au pătruns în gospodăria cet.Şarcanan
Filip, amplasată în s.*****, r-1 Orhei, de unde pe ascuns au răpit mijlocul de
transport de model ”*****” cu numerele de înmatriculare *****, de culoare albă,
pe care ulterior l-au abandonat pe una din străzile s.*****, r-1 Orhei, pe motivul
intervenirii unor defecţiuni la motor.

În şedinţa de judecată, inculpatul Cebotari Nicolae, care pînă la începerea


cercetării judecătorești, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, a
recunoscut vina, nesolicitând administrarea de probe noi, prin cerere scrisă
personal, a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la
urmărirea penală, pe care le recunoaște şi asupra cărora nu are obiecții.
Avocatul Boris Bulbuc şi procurorul Svetlana Dodon au susținut cererea
înaintată de inculpatul Cebotari Nicolae.
În şedinţa de judecată, inculpatul minor Globa Ion, care pînă la începerea
cercetării judecătorești, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, pe
fapta de răpire a mijlocului de transort de la partea vătămată Șarcanean Filip, a
recunoscut vina, nesolicitând administrarea de probe noi, prin cerere scrisă
personal, a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la
urmărirea penală, pe care le recunoaște şi asupra cărora nu are obiecții.
Avocatul Covaș Valeriu şi procurorul Svetlana Dodon au susținut cererea
înaintată de inculpatul Globa Ion.

Inculpatul Cebotari Nicolae în ședința de judecată prin expunerea


factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, şi-a recunoscut
integral vinovăția, şi pe învinuirea adusă în baza art. 186 alin. (2) lit. b), c), d) Cod
penal, a declarat că, la data de 02 aprilie 2019, în jurul orelor 02 noaptea, a intrat în
automobilul de model ,,*****,, cu numere rusești împreună cu Globa Ion și Braiș
Ion, care se afla la centru comunitar în stradă, în satul *****. Din mașină a luat
mijloace bănești, о scurtă și о un navigator. A concretizat că, nu s-a înțeles cu
Braiș și Globa ca să fure din mașina ,,*****,,. Astfel, mergând pe drum, le-a venit
ideea ca să intre în mașină să fure. Având pistolul la dânsul, când s-a apropiat de
,,*****,, a stricat cu el geamul. In mașină a intrat el singur și nu știe се a făcut
Braiș. Globa Ion poate a intrat și el în mașină, însă el nu l-a *****ut. Nu ține minte
ce a făcut cu banii, navigatorul și scurta, pe care le-a luat din mașină. A concretizat
că, navigatorul i l-a dat lui Braiș, însă nu ține minte се a făcut cu el. A concretizat
că, nu este de acord să fie pedepsit cu о pedeapsă în formă de muncă neremunerată
în folosul comunității.
Pe învinuirea adusă în baza art. 1921 alin. (2) lit. a), c) Cod penal a declarat
că, la data de 02.04.2019 era împreună cu Braiș și Globa, și au mers în satul *****
ca să sustragă un automobil de model ,,*****,, de culoare albă, care era în drum.
Ulterior, acest automobil l-au lăsat tot în acest sat, deoarece s-a defectat.
Pe învinuirea adusă în baza art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal, a declarat
că, la data de 01-02 aprilie, a mers cu Braiș și Globa să sustragă un automobil de
model *****. Au urcat în acesta, el fiind la volan, ulterior abandonându-l în s.
*****, r. *****. A menționat că, îi pare rău de cele comise.

Inculpatul minor Globa Ion în ședința de judecată prin expunerea


factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, şi-a recunoscut
integral vinovăția, şi anume că, la 02.04.2019, a mers la *****, împreună cu
Cebotari și Braiș, a luat mașina și a mers prin sat, până s-a stricat, unde au
abandonat-o. a concretizat că, la volan era Nicolae. Cu mașina au mers puțin,
lăsând-o dimineața.

Analizând declarațiile inculpatutlui Cebotari Nicolae pe marginea


episodului din data de 01 aprilie 2019 spre 02 aprilie 2019, depuse în şedinţa de
judecată, în raport cu cele depuse în urmăririi penale, instanţa le reţine ca fiind în
concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerîndu-le veridice şi
convingătoare.
Vina inculpatului Cebotari Nicolae în săvîrşirea infracţiunii imputate în
baza art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal, a fost dovedită în şedinţa de judecată şi
prin totalitatea probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, şi anume prin:
- Declaraţiile părții vătămate Mîndrean Angela *****, care a declarat că, la
moment locuiește în s. *****, mun. Orhei, împreună cu familia. Fiind căsătorită cu
Mîndrean Serghei, au procurat acum aproximativ 14 ani, microbuzul de model
„*****” cu n/î *****, de culoare albă. La 01 aprilie 2019, soțul ei Mîndrean
Serghei, cu microbuzul a mers în câmp la vie, întorcându-se aproximativ la orele
18:00, iar microbuzul de model „*****”, l-a parcat în strada satului *****, r.
Orhei, lângă gardul gospodăriei lor, fără a mai încuia ușile, iar cheile au rămas în
mecanismul de pornire și fiind obosit, după ce a mai făcut unele lucrări prin
gospodărie, fiind aproximativ orele 2100, acesta s-a culcat, iar ea împreună cu fiul
de 16 ani, s-a culcat peste o oră, fiind aproximativ orele 22:00. În dimineața zilei
de 02 aprilie 2019, la aproximativ orele 06:00, Mîndrean Serghei, trezindu-se, a
ieșit în stradă, unde a depistat lipsa microbuzului de model „*****”, după care a
intrat în casă, i-a comunicat despre cele întâmplate şi ulterior a telefonat la
serviciul 112 și a anunțat despre faptul că, în noapte spre 02 aprilie2019, persoane
necunoscute, au răpit automobilul de model „*****” cu n/î *****. A menționat
faptul că în rezervorul microbuzului se aflau 10 litri de motorină. Fiind depistat în
s. *****, r-ul *****, a fost telefonată de colaboratorii de poliție, care i-au
comunicat că microbuzul a fost depistat și este necesar să se deplaseze în s. *****,
r-ul *****, unde şi i-a fost transmis sub recipisă. A mai comunicat că, din
microbuz nu au fost sustrase careva bunuri, numai combustibilul a fost epuizat din
rezervor, astfel că i-a fost cauzat un prejudiciu material și moral în sumă de 500 lei
(f. d. 22);
- Declaraţiile martorului Baltag Daniel Grigore, care a declarat că,
locuiește în s. *****, mun. Orhei, împreună cu familia și este vecin cu cet.
Mîndrean Serghei, care dispune de autovehiculul de model „*****” de culoare
albă, care îl ținea parcat în stradă. La 02 aprilie 2019, în jurul orelor 02:00, cînd a
ieșit din gospodărie și a plecat în mun. Chișinău, a *****ut automobilul de model
„*****” la poarta gospodăriei. La 02 aprilie 2019, aproximativ orele 06:30,
întorcându-se, a observat că microbuzul nu se mai afla la locul unde era.
Întâlnindu-se cu vecinii, i-au comunicat că microbuzul le-a fost sustras pe timp de
noapte, de cine anume însă nu cunoaște (f. d. 17);
- Declaraţiile bănuitului minor Braiş Ion, care a declarat că, vina de
comiterea infracțiunii o recunoaște. La 01 aprilie 2019, în timp ce se afla la Centrul
Comunitar Multifuncțional „Generția PRO” din s. *****, mun. Orhei, Cebotari
Nicolae i-a propus lui și lui Globa Ion să fugă de la centru ca să răpească
automobile și fiind de acord, au ieșit pe ușa de acces a Centrului multifuncțional,
cu toții au escaladat gardul centrului și au mers în direcția s. *****, prin câmpurile
și dealurile s. *****. Ajunși în s. *****, având intenția să răpească automobile, nu
au găsit, motiv pentru care au mers pe jos în s. *****, mun. Orhei, unde Cebotari
Nicolae a escaladat gardul unei gospodării, iar ei l-au așteptat în stradă. Cebotari
Nicolae a deschis porțile gospodăriei, fiind aproximativ orele 02:00 și împreună au
intrat în ogradă, și au împins în stradă automobilul de model „*****” de culoare
albă, n/î nu-și amintește, care se afla sub un acoperiș, ușile cărora erau deschise. În
strada din s. *****, Orhei s-au urcat cu toții în automobil, Cebotari Nicolae era la
volan, el pe bancheta din spate, iar pe bancheta din față partea dreaptă - Globa Ion,
apoi au pornit motorul, deplasându-se aproximativ 500 metri de la gospodărie,
fiind în rampă, s-a defectat firul de la pedala de accelerație, oprindu-se motorul.
Din această cauză, au coborât cu toții din automobil și l-au abandonat, fără a
sustrage careva bunuri din acesta. Continuând deplasarea pe jos pe străzile s.
*****, au *****ut parcat lângă gardul unei gospodării, în stradă, un microbuz de
model „*****” de culoare albă, n/î nu-și amintește. Apropiindu-se de automobil,
Cebotari Nicolae a verificat ușile care erau deschise, iar cheile în mecanismul de
pornire, motiv pentru care au împins cu toții câțiva metri microbuzul de la locul
parcării, după care Cebotari Nicolae s-a urcat la volan, a pornit motorul și au
început cu toții deplasarea, ajungând până-n satul *****, r-ul ***** unde au
abandonat microbuzul și fără a sustrage careva bunuri, au continuat să meargă pe
jos prin s. *****, fiind aproximativ orele 06:00. Vina în cele incriminate a declarat
că o recunoaște și sincer se căiește de cele întâmplate (f. d. 71);
- Declaraţiile bănuitului minor Globa Ion, care a declarat că, la 01.04.2019,
în timp ce se afla la Centrul Comunitar Multifuncțional „Generția PRO” din s.
*****, mun. Orhei, Cebotari Nicolae i-a propus acestuia și lui Braiș Ion, să fugă de
la centru ca să răpească automobile și fiind de acord, au ieșit pe ușa de acces a
Centrului Multifuncțional, cu toții au escaladat gardul centrului și au mers în
direcția s. *****, prin câmpurile și dealurile s. *****. Ajunși în s. *****, având
intenția să răpească automobile, însă nu au găsit, motiv pentru care au mers pe jos
în s. *****, mun. Orhei, unde Cebotari Nicolae a escaladat gardul unei gospodării,
iar ei l-au așteptat în stradă. Cebotari Nicolae a deschis porțile gospodăriei și
împreună, fiind aproximativ orele 02:00, au intrat în ogradă și au împins în stradă
un automobil de model „*****” de culoare albă, n/î nu-și amintește, care se afla
sub un acoperiș, ușile cărora erau deschise. În strada s. *****, Orhei, s-au urcat cu
toții în automobil, Cebotari Nicolae la volan, el în partea dreaptă, iar Braiș Ion pe
bancheta din spate și au pornit motorul, însă deplasându-se aproximativ 500 metri
de la gospodărie, fiind în rampă, s-a defectat firul de la pedala de accelerație şi
motorul s-a oprit. Din această cauză, au coborât cu toții din automobil și l-au
abandonat, fără a sustrage careva bunuri din acesta. Continuând deplasarea pe jos
pe străzile s. *****, au *****ut parcat lângă gardul unei gospodării, în stradă, un
microbuz de model „*****” de culoare albă, n/î nu-și amintește. Apropiindu-se de
automobil, Cebotari Nicolae a verificat ușile care erau deschise, iar cheile în
mecanismul de pornire, motiv pentru care au împins câțiva metri microbuzul de la
locul parcării, după care Cebotari Nicolae s-a urcat la volan, a pornit motorul și au
început cu toții deplasarea ajungând până-n satul *****, r-ul ***** unde au
abandonat microbuzul și fără a sustrage careva bunuri, au continuat să meargă pe
jos prin s. *****, fiind aproximativ orele 06:00 (f. d. 84);
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 02 aprilie 2019, efectuat
la locul comiterii infracţiunii, şi anume porţiunea de drum din partea de nord-vest a
s. *****, r. Orhei adiacent gospodăriei cet. Mîndrean Serghei (f. d. 07);
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 02 aprilie 2019, efectuat
în extravilanul s. *****, r. *****, unde a fost depistat şi ridicat automobilul de
model „*****” cu nr./î *****, de culoare albă (f. d. 09);
- corpul delict - automobilul de model „*****” cu nr./î *****, de culoare
albă, lăsat la păstrare părții vătămate Mîndrean Angela ***** (f. d. 25).
Prin urmare, instanţa a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului Cebotari
Nicolae au fost corect încadrate în prevederile art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod penal,
adică răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire, săvîrşită de două sau
mai multe persoane.

Analizând declarațiile inculpaților Cebotari Nicolae și Globa Ion pe


marginea episodului dinspre 02 aprilie 2019, depuse în şedinţa de judecată, în
raport cu cele depuse în urmăririi penale, instanţa le reţine ca fiind în concordanță
cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerîndu-le veridice şi convingătoare.
Vina inculpaților Cebotari Nicolae și Globa Ion în săvîrşirea infracţiunii
imputate în baza art. 1921 alin. (2) lit. a), c) Cod penal, a fost dovedită în şedinţa
de judecată şi prin totalitatea probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, şi
anume prin:
- Declaraţiile părții vătămate Şarcanean Filip, care a declarat că, la
moment locuieşte în s. *****, mun. Orhei, împreună cu soţia Şarcanean Valentina.
Deţine cu drept de proprietate automobilul de model „*****”, anul fabricării 1984,
cu numărul de înmatriculare „*****”, culoare albă. La data de 01 aprilie 2019, pe
parcursul zilei, s-a deplasat cu automobilul împreună cu soţia în cîmp la vie, unde a
efectuat lucrări agricole. Intorcîndu-se la domiciliu, fiind aproximativ orele 20:00,
a parcat automobilul în curtea casei, sub un acoperiş, iar poarta de acces a închis-o,
fiind fortificată cu un zăvor fără lacăt. In seara aceea, s-a culcat aproximativ la
orele 23:00, iar dimineaţa cînd s-a trezit, aproximativ orele 07:00, a depistat lipsa
automobilului din curtea casei, porţile deschise, motiv pentru care a apelat la
serviciu 112. Ulterior a depistat automobilul său în strada s. *****, la o distanţă de
aproximativ 400 metri de la domiciliu. Acesta a menţionat faptul că în automobil
se aflau 3-5 litri de combustibil, dar nu a auzit pe timp de noapte să fi fost pornit
motorul automobilului şi nici cîinele din gospodărie nu l-a auzit să latre. Careva
deteriorări ale caroseriei automobilului nu au fost cauzate, bunuri din acesta nu au
fost sustrase, totul fiind aşa cum a lăsat. La sosirea grupului operativ, după ce a
fost efectuată cercetarea automobilului, i-au trasnsmis-o sub recispisă lui
Şarcanean Filip şi fiind necesar să se deplaseze cu aceasta în gospodărie, nu a
reuşit să pornească motorul, ulterior împreună cu un vecin, a stabilit că a fost
defectată una din piesele carburatorului, pe care a schimbat-o. Pînă în seara zile de
01.04.2019, automobilul se pornea fără probleme, probabil că persoanele care au
răpit-o, au forţat-o şi astfel că i-a fost cauzat un prejudiciu material şi moral în
sumă de 500 lei (f.d. 14);
-Declaraţiile martorului Şarcanean Valentina, care a declarat că, locuieşte
împreună cu soţul Şarcanean Filip în s. *****, raionul Orhei şi dispune de
automobilul de model „*****”, cu n/î „*****”, de culoare albă, cu care la data de
01.04.2019, au fost la lucru la vie, după care au parcat-o în gospodărie, cheile soţul
acesteia le-a lăsat în maşină. In jurul orelor 02:00, data de 02.04.2019, aceasta a
auzit o bocănitură la uşi, precum s-au închis şi un mijloc de transport se deplasa la
vale cu motorul oprit. Din pat nu a ieşit, deoarece cîinii nu lătrau. La data de
02.04.2019, aproximativ orele 06:30, a depistat lipsa automobilului în gospodărie,
porţile deschise, iar peste ceva timp a depistat automobilul la o distanţă de 200
metri faţă de gospodărie (f.d. 18);
-Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 02.04.2019, efectuată în
raionul Orhei, s. *****, unde a fost depistat şi ridicat automobilul de model
„*****”, cu n/î „*****”, care a fost transmis părţii vătămate Şarcanean Filip, fapt
confirmat prin recipisa din 02.04.2019, respectiv 09.04.2019 (f.d. 7-9);
Astfel, instanţa a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului Cebotari
Nicolae și Globa Ion au fost corect încadrate în prevederile art. 1921 alin. (2) lit.
a), c) Cod penal, adică răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire,
săvîrşită de două sau mai multe persoane prin pătrundere în spaţii îngrădite și
acțiunile acestora sunt prezente alementele acestei infracțiuni.

Analizând declarațiile inculpatului Cebotari Nicolae pe marginea


episodului din 02 aprilie 2019, depuse în şedinţa de judecată, în raport cu cele
depuse în urmăririi penale, instanţa le reţine ca fiind în concordanță cu
circumstanțele de fapt ale cauzei, considerîndu-le veridice şi convingătoare.
Vina inculpatului Cebotari Nicolae în săvîrşirea infracţiunii imputate în
baza art. 186 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, a fost dovedită în şedinţa de
judecată şi prin totalitatea probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, şi anume
prin:
- Declaraţiile părții vătămate Buzdugan Aurel, care a declarat că, locuiește
în s. *****, r. Orhei împreună cu soția și copii minori. Deține în proprietate un
automobil de model ***** cu n/î *****. În noaptea spre 02 aprilie 2019,
automobilul a fost încuiat și parcat în stradă, lîngă porțile gospodăriei sale. Inițial a
declarat că i-a fost sustras suma bănească de 3000 lei, un navigator de model
,,*****,, la prețul de 700 lei și o scurtă la prețul de 600 lei. Fiind audiat
suplimentar a declarat că în magnetola din automobil se afla un stick de culoare
neagră și pașaportul tehnic a automobilului, care de asemeneau a fost sustrase cu
bunurile declarate. La momentul depunerii plîngerii nu a declarat sticul, deoarece
nu a atras atenția și faptul că era dezordine în automobil. Stick-ul pentru el nu are
valoare bănească, de aceea nu este un prejudiciu material. Pentru geamul deteriorat
nu are careva pretenții și de asemenea nu este un prejudiciu material pentru el.
Suma bănească de 3000 lei se afla în portbagajul mașinii din fața pasagerului.
Banii au fost în bancnote de 100 lei. Astfel, în urma furtului comis i-a fost pricinuit
o daună materială cosiderabilă în sumă totală de 4300 lei (f.d. 14);
- Declaraţiile martorului Buzdugan Rodica, care a declarat că, este soția lui
Buzdugan Aurel Petru, cu care locuiesc în satul *****, r. Orhei. Confirmă faptul
că, soțul are în proprietate un automobil de model ***** cu n/î *****. De
asemenea confirmă că, în noaptea spre 02 aprilie 2019, din automobilul soțului au
fost sustrase mai multe bunuri materiale dintre care sunt: un navigator de model
,,*****”, o scurtă din materie de culoare neagră, un stick de culoare neagră,
pașaportul tehnic a automobilului și bani în sumă de 3000 lei. Banii și pașaportul
tehnic se aflau în portbagajul din fața pasagerului. Banii se aflau în automobil,
deoarece în timpul apropiat soțul trebuia să plece în deplasare (f.d. 15);
- Proces-verbal de sesizare despre săvîrşirea infracţiunii din 02.04.2019,
unde cet. Buzdugan Aurel solicită să fie traşi la răspundere persoanele care i-au
sustras bunuri din automibilul personal de model „*****” (f.d. 4);
- Proces-verbal de cercetare la faţa locului din 02.04.2019, unde obiect al
cercetării a servit automobilul de model ,,*****,, cu n/î *****, parcat în strada s.
*****, r. Orhei (f.d. 6-8).
Astfel, instanţa a ajuns la concluzia că în acțiunile inculpatului Cebotari
Nicolae sunt prezente elementele infracțiunii pre*****ute de art. 186 alin. (2) lit.
b), c), d) Cod penal Cod penal, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei
persoane, săvîrșit de mai multe persoane, prin pătrundere în locuință, cu cauzarea
de daune în proporții considerabile.
Ca circumstanţe atentuante pentru inculpatul Cebotari Nicolae, în
conformitate cu art. 76 CP, de către instanța de judecată a fost stabilit ca fiind
comiterea infracțiunii în perioada minoratului, recunoaşterea vinei.
Ca circumstanţe atentuante pentru inculpatul Cebotari Nicolae, în
conformitate cu art. 77 CP, de către instanța de judecată a fost stabilit ca fiind
săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru
infracţiune similar.
Ca circumstanţe atentuante pentru inculpatul Globa Ion, în conformitate cu
art. 76 CP, de către instanța de judecată a fost stabilit ca fiind comiterea infracțiunii
în perioada minoratului, recunoaşterea vinei.
Ca circumstanţe atentuante pentru inculpatul Globa Ion, în conformitate cu
art. 77 CP, de către instanța de judecată a fost stabilit ca fiind săvîrşirea infracţiunii
de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune similar.
Potrivit art. 24 alin. (2) din Codul de procedură penală, instanţa
judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea
acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decât interesele legii.
Instanţa, ţinând cont de prevederile art. 26 și 101 din Codul de procedură
penală, adoptă soluţia, inclusiv şi în baza propriei convingeri.
Instanţa de judecată, este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera
de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracţiune,
având deplina libertate de acţiune în vederea realizării acestei operaţiuni, ţinând
seama de regulile şi principiile pre*****ute de Codul penal, la stabilirea felului,
duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operaţiunii de individualizare a
acesteia.
Conform art. 61 CP al Republicii Moldova, pedeapsa penală este o măsură
de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului, ce
se aplică de instanţele de judecată, în numele Legii, persoanelor ce au săvârşit
infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor
Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea
condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea
condamnatului, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze
suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Executarea
pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea
persoanei condamnate”, cât şi de Regula nr. 6 din Recomandarea Nr. R (92) 16 a
Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene
asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19
octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri)
potrivit căreia „Natura şi durata sancţiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate
trebuie de asemenea să fie proporţională cu gravitatea infracţiunii pentru care un
delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se ţină seama
de situaţia personală”
La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art. 75
Cod Penal al Republicii Moldova, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate
de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate şi
în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a Codului Penal, la stabilirea
categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea
infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de
circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile
de viaţă ale familiei acestuia.
Astfel, art. 3641 alin. (8) Codul de procedură penală prevede că inculpatul
care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca
judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă pre*****ute de lege
în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi
de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă pre*****ute de lege în cazul
pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa pre*****ută de lege este detenţiunea pe viaţă,
se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.
Sancțiunea art. 192/1 alin. (2) Cod penal prevede pedeapsa cu închisoare de
la 3 la 5 ani.
Sancțiunea art. 186 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal prevede pedeapsa cu
amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de
până la 4 ani.
Astfel, rezumând cele expuse supra şi ținând cont de faptul că pedeapsa
penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare
a condamnatului şi are drept scop restabilirea echităţii sociale, precum şi
prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului cât şi a altor
persoane, instanța constată că la moment în privinţa inculpaților Cebotari
Nicolae ***** și Globa Ion este echitabil de aplicat o pedeapsă doar sub formă
de închisoare.
Instanța reţine că la individualizarea pedepsei inculpaților Cebotari Nicolae
***** și Globa Ion urmează să ţină seama de nevoile speciale şi variate ale
minorilor şi de diversitatea măsurilor posibile, pre*****ute de lege de aplicare a
pedepsei copilului. O asemenea atitudine faţă de minorii delincvenţi este
pre*****ută în Ansamblul de reguli minime ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru minori (Regulile de la Beijing). Punctul 17 din Ansamblul de reguli minime
reglementează principiile directoare ce guvernează judecata şi luarea hotărârii.
La fel, instanţele la adoptarea hotărârii în privinţa minorilor trebuie să se
inspire din următoarele principii: hotărârea trebuie să fie întotdeauna
proporţională, nu numai cu împrejurările şi gravitatea delictului, ci şi cu
circumstanţele şi nevoile delincventului ca şi cu cele ale societăţii; nu vor fi aduse
restricţii libertăţii personale a minorului - şi acestea limitate la un minim necesar -
decât după examinarea minuţioasă a cauzei; privaţiunea de libertate va li impusă
minorului numai dacă acesta este considerat vinovat de un delict săvârşit prin
promovarea de daune împotriva altei persoane sau pentru recidivă, dacă nu există
altă soluţie convenabilă; bunăstarea minorului trebuie să constituie criteriul
hotărâtor în examinarea cauzei lui. Aceste principii urmează să fie respectate cu
stricteţe de către instanţe la adoptarea hotărârilor în privinţa minorilor.
Instanța de judecată menţionează că la stabilirea şi individualizarea pedepsei
inculpaților ţine cont de prevederile art. 37 din Ansamblul de reguli minime ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru minori (Regulile de la Beijing si Regulile de
la Tokyo), că în cazul copiilor, se poate recurge la privarea de libertate doar ca la
o măsura extremă şi pentru perioada cea mai scurtă care se impune. Detenţia ca
măsură extremă sau cu ultim mijloc, în corespundere cu standardele internaţionale
un copil nu trebuie sa fie privat de libertate în afară de cazurile când a comis o
infracţiune legata de aplicarea violenţei sau a comis în mod persistent infracţiuni
serioase, grave şi nu există alte căi de a reacţiona.
Conform art. 16 alin. (3) Cod penal, infracţiunile imputate lui Cebotari
Nicolae sunt mai puţin grave și acesta beneficiază conform art. 3641 alin. (8) CPP
RM, de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă sub formă de muncă
neremunerată în folosul comunității și închisoare.
Conform art. 16 alin. (3) Cod penal, infracţiunea imputată lui Globa Ion
este mai puțin gravă și acesta beneficiază conform art. 3641 alin. (8) CPP RM, de o
reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă sub formă de închisoare.
Conform art. 70 alin. (3) Cod penal, ”La stabilirea pedepsei închisorii
pentru persoana care, la data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani,
termenul închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, pre*****ute de legea
penală pentru infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate”.
La caz, în privința inculpaților Cebotari Nicolae și Globa Ion, avînd în
vedere că au comis infracțiunea în timpul minoratului, în privința acestora, sunt
aplicabile prevederile art. 70 alin. (3) Cod penal.
Conform art. 72 alin. (3) Cod penal, ”În penitenciare de tip semiînchis
execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare,
mai puţin grave şi grave, săvîrşite cu intenţie”.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 72 alin.(5) Cod penal,
persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în
centrele de detenţie pentru minori şi tineri, ţinîndu-se cont de personalitatea
condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite.
Conform art. 79 alin. (1) Cod penal, ”Ţinînd cont de circumstanţele
excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în
săvîrşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea
infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni
săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o
pedeapsă sub limita minimă, pre*****ută de legea penală pentru infracţiunea
respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa
complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrşit infracţiunea se
consideră circumstanţă excepţională”.
În situația dată în privința inculpaților Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion
se întrunește circumstanța excepțională minoratul, deoarece ambii au săvârșit
infracțiunile în timpul minoratului, instanța de judecată consideră necesar de a
aplica o pedeapsă, pre*****ută de legea penală pentru infracţiunile imputate
acestora, care își va atinge scopul de reeducare a inculpaților luând în considerație
perspective de integrare a acestora care sunt minime.
În situaţia dată, în condiţiile şi limitele de pedeapsă pre*****ute de art.
192/1 alin. (2) Cod penal instanţa va reduce din maximul pedepsei jumătate,
după care instanţa va reduce din maximul şi minimul stabilit o treime și
stabilește o nouă limită cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpaților,
pedeapsa va fi stabilită în limitele până la 1 an și 8 luni închisoare. În situaţia
dată, în condiţiile şi limitele de pedeapsă pre*****ute de art. 186 alin. (2) lit. b),
c), d) Cod penal instanţa va reduce din maximul pedepsei jumătate, după care
instanţa va reduce din maximul şi minimul stabilit o treime și stabilește o nouă
limită cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpatului, pedeapsa va fi stabilită
în limitele de la 3 luni la 1 an și 4 luni închisoare. La caz, limita minimă se va
reţine, având în vedere prevederea art.70 alin. (2) Cod penal, limita generală de
3 luni închisoare, din care însă nu se mai poate face reducere.
În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, dacă o persoană este declarată
vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată
pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare
infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin
cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25
de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani –
pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este
declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai
puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai
uşoare de pedeapsa mai aspră.
Prin urmare, cu referire la norma precitată supra, avînd în vedere că,
inculpații Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion au săvârșit mai multe infracţiuni,
instanţa de judecată la stabilirea pedepselor definitive, în conformitate cu art.114
și art.33 Cod penal, v-a stabili acestora pedeapsa definitivă pentru concurs de
infracțiuni.
Totdată, la acest capitol, se opinează asupra imposibilității la moment a
cumulării sentințelor de condamnare pronunțate în privința inculpaților Cebotari
Nicolae și Globa Ion și a cumulării numărului integral de sentințe pronunțate în
privința acestora, deoarece la această etapă la materialele cauzei nu a fost obținută
informația care sentințe sunt definitive, ori dacă de către organul de executare a
fost sau nu înaintat vreun demers instanței de judecată în vederea cumulării
pedepselor aplicate și care este soluția asupra acestuia.
Astfel, reieşind din prevederile art. 3641 alin. (8) Cod de procedură
penaslă, raportat la prevederile expuse supra, cât și faptul că inculpații Cebotari
Nicolae ***** și Globa Ion și-au recunoscut vina, s-au căit sincer de cele comise,
însă anterior au comis infracțiuni similare, fără a se pune pe calea corijării, avînd în
vedere că, au mai fost condamnați cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal și
continuă să comită repetat infracțiuni, instanța constată că în privinţa acestora este
oportun de aplicat o pedeapsă sub formă de închisoare. În accepţiunea instanței de
judecată, această categorie de pedeapsă va asigura pe deplin corectarea și
reeducarea inculpaților Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion, or, o pedeapsă mai
blândă nu-și va atinge scopul scontat, anterior inculpații fiind atrași de nenumărate
ori la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor similare.
Potrivit art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinţei,
instanţa de judecată trebuie să hotărască şi chestiunea cu privire la corpurile
delicte. În acest context, soarta corpurilor delicte va fi soluționată în
conformitate cu prevederile art. 162 Cod de procedură penală.
-Prin ordonanța din 09 aprilie 2019 (f.d.19, cauza penală nr.*****) a fost
recunoscut ca corp delict automobilul de model „*****” n/î *****, care a fost
transmis proprietarului Șarcanean Filip în baza recipisei din 09.04.2019 (f.d. 17
din cauza penală nr. *****), care urmează la definitivarea sentinței să rămînă în
continuare în proprietatea acestuia.
-Prin ordonanța din 16 aprilie 2019 (f.d.25, cauza penală nr.*****) a fost
recunoscut drept corp delict automobilul de model „ *****” n/î ***** și care a
fost restituit prin recipisa din 16.04.2019 (f.d 157, cauza penală nr. *****)
proprietarului Mîndrean Angela, astfel, după intrarea în vigoare a sentinței,
automobilul urmează să rămînă în proprietatea acesteia.
Acțiuni civile în prezenta cauză nu a fost înaintate, fiind doar recunoscute
în calitate de părți civile Șarcanean Filip și Mîndrean Angela, astfel, instanța va
explica acesatora că, sunt în drept să depună acțiuni civile în cazul în care consider
necesar în ordinea procedurii civile.
Cheltuieli judiciare nu au fost invocate.
Potrivit art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală al RM „în
dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie arătată dispoziţia privitoare la
măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentinţa va deveni
definitivă”.
În cadrul urmăririi penale, în privința inculpaților Cebotari Nicolae ***** și
Globa Ion, nu a aplicată vreuna din măsurile preventive.
Astfel, instanţa de judecată consideră că necesar de aplicat în privința
inculpaților Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion, măsura preventivă – arestul
preventiv până la intrarea în vigoare a sentinței
În temeiul celor elucidate şi expuse, călăuzindu-se de art. 70 alin. (3), art. 72
alin. (3),(5) art. 79, art. 84 alin. (1) Cod penal, art. 340, art. 3641, art. 384-385, art.
389, art. 392-395 şi art. 397 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,

Condamnă:
Se recunoaşte vinovat Cebotari Nicolae ***** de comiterea infracţiunilor
pre*****ute de art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d), art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) și art.
1921 alin. (2) lit. a) Cod Penal şi i se stabilește o pedeapsă, după cum urmează:
- În baza art. 186 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod Penal , cu aplicarea art.70
alin. (3), art. 79 Cod penal și art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală
(partea vătămată Buzdugan Aurel) - închisoare pe termen de 1(unu) an,
cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;
- În baza art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) Cod Penal, cu aplicarea art.70 alin.
(3), art. 79 Cod penal și art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală
(partea vătămată Șarcanean Filip)- închisoare pe un termen de 1(unu) an,
cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;
- În baza art. 1921 alin. (2) lit. a) Cod Penal, cu aplicarea art.70 alin. (3),
art. 79 Cod penal și art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală (partea
vătămată Mîndrean Angela)- închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu
ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;.
- În baza art. 84 alin. (1) Cod Penal, prin cumul parțial al pedepselor
stabilite, a-i numi pedeapsă definitivă lui Cebotari Nicolae ***** sub
formă de închisoare pe un termen de 2(doi) ani și 3 (trei) luni, cu
ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;.
Se recunoaşte vinovat Globa Ion de comiterea infracţiunii pre*****ute de
art. 1921 alin. (2) lit. a) și c) Cod Penal, cu aplicarea art.70 alin. (3), art. 79 Cod
penal și art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală (partea vătămată Șarcanean
Filip) - închisoare pe termen de 1(unu) an, cu ispășirea pedepsei în centrele de
detenţie pentru minori şi tineri.
Termenul executarii pedepsei lui Cebotari Nicolae și Globa Ion, urmează
a-l calcula din data pronunțării sentinței 24 decembrie 2020.
Se aplică în privinţa lui Cebotari Nicolae ***** și Globa Ion, măsura
preventivă – arestul preventiv până la intrarea în vigoare a sentinței.
Corpurile delicte:
-automobilul de model „*****” n/î *****, care a fost transmis spre păstrare
proprietarului Șarcanean Filip, la definitivarea sentinței, urmează a fi lăsat în
continuare în proprietatea acestuia.
-automobilul de model „ *****” n/î *****, care a fost transmis spre păstrare
părții vătămate Mîndrean Angela, la intrarea în vigoare a sentinței, urmează fi lăsat
posesorului legal Mîndrean Angela.
Sentinţa cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile,
prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Central.
Sentința pronunțată public la data de 24 decembrie 2020.
Preşedintele şedinţei, judecătorul /semnătura/ Viorica Severin
Copia corespunde originalului, judecător Viorica Severin