Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică


ANRE
str. Alexandr Pușkin, nr.52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, http://www.anre.md

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂRE nr. ___
din 16 iulie 2021
mun. Chișinău

privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru


Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021

În temeiul pct. 13 lit. (d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 334 din 14.12.20218,
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică pct. 3 din Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021, după cum urmează:
1.1 Textul „MCansem II 2021 = 1142,18 lei/tona” se substituie cu textul „MCansem II 2021 = 1522,91
lei/tona”
1.2 Textul „MCansem II 2021 = 451,58 lei/tona” Se substituie cu textul „ MCansem II 2021 = 602,11
lei/tona”
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și poate fi contestată la autoritatea emitentă în
termen de 30 zile de la aprobare.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Ștefan CREANGĂ
Director

Violina ȘPAC
Director