Sunteți pe pagina 1din 5
we UNIUNEA ASOCIATIA — VaN TRANSPORTATORILOR INTERNATIONALA A 2 $I DRUMARILOR DIN TRANSPORTATORILOR REPUBLICA MOLDOVA AUTO DIN MOLDOVA PA an sie ian eres, wR CHNAU MD | Tel, ¥373(22) 244608 | FI 7160.0. CANTEWIR-2DDL,CHIGNAU. MOT Tel, +373(22) 27884: hriniemet: won atd.md Tol +373(22) 244581 | Bintemet: wovw cito.met Fx +373(22) 2768 Bde-mait: utc chisinau@mailru | Fax +373(22) 735363 | ldle-mall: info@aito.ma WinFax +373(22) 27883; 15.07.2021 Doamnei Maia SANDU Presedintele Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova Agentia National pentru Reglementare in Energetica Copie: Ministerul Economi Infrastructurii SCRISOARE DESCHISA Stimati Doamna Presedinte, Prin prezenta scrisoare deschis’, ne adresim citre dvs. in vederea solutionarii urmatoarei probleme stringente din domeniul transportului rutier de marfuri gi persoane. La data de 09 apritie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr.54 pentru modificare Legii privind produsele petroliere nr.461/2021. Astfel, conform Articolului 4 pet.(1) - Formarea prejurilor la produsele petroliere, din Legea mentionati: "Prefurile de comercializare a produselor petroliere PRINCIPALE $i a gazului lichefiat se stabileste de cdtre agengii economici in baza Metodologiei de calcul si aplicare a prefurilor la produsele petroliere, elaboratd si aprobard de cdtre Agentia Nafionala pentru Reglementarea in Energeticd in conformitate cu legislatia in vigoare $i tinnd cont de Normele generale de calcul si aplicare a preturilor la produsele petroliere principale, stipulate in Anexa nr.2 la prezenta lege”. Totodatd, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetici (ANRE) la data de 14.06.2021 a aprobat Hotirarea nr.254 privind aprobarea Metodologiei de calcul si aplicare a preturilor la produsele petroliere. Conform punctului 3 al Hotirarii_ mentionate, au fost aprobate valorile marjelor de comercializare cu RIDICATA si AMANUNTUL a produselor petroliere principale si gazului lichefiat pentru semestru II al anului 2021. insi Legea nr.54/2021 sa prevede stabilirea marjei de comert pentru comerful cu RIDICATA. Considerim c p.3 din Metodologia aprobata de ANRE contravine Legii nr.54/2021 in partea ce fine de reglementerea marjei la comercializarea cu RIDICATA a produselor principale si respectiv in aceasta parte este iflegal’. Mai mult ca atat, dorim s& mentionam faptul, cA marea majoritate a transportatorilor rutieri, procur& produse petroliere (preponderert motorina) cu RIDICATA. Dupa aprobarea Metodologie, importatorii de produse petroliere au stopat comercializarea cu RIDICATA a produselor petroliere principale in far’. Aceasta se datoreaz faptului (dupa spusele importatorilor de produse petroliere) c& marja nu acopera costurile lor, iar faptul dat ne creeazi mari probleme, deoarece din acest motiv, noi transportatorii, suntem nevciti si procurim motorina cu AMANUNTUL. Aceasta situatie, a produs efectul majoririi motorinei cu cca 1,80 lei per litru. Prin urmare, cresterea prefurilor si respectiv cheltuielile suplimentare pe care le suportam nu sunt compensate de nimeni. Astfel, faptul c4 transportatorii rutieri si asa sunt intr-o crizi profunda (impactul pandemiei COVID, lipsa de conducétori auto etc.) este fapt cunoscut, iar ultima decizie a ANRE nu face decat si abandonam cu desivargire ramura dati. Mai mult ca att, aceasta situatie a creat nemultumiri din partea companiilor mijlocii si mari care procurau combustibil cu ridicata. Actualmente, ei sunt nevoiti si procure combustibil la prefuri cu aménuntul. Aceasta va duce inevitabil la majorarea costurilor transportarilor si va avea un impact negativ asupra exportatorilor si importatorilor, precum si a economiei farii per ansamblu. Totodata, situatia creaté face nemultumiri gi in randul agricultorilor, care de asemenea procura produse petroliere cu ridicata. Avand mai multe discufii si cu importatorii de combustibil, cu certitudine putem mentiona faptul ca si ei sunt afectati considerabi] de metodologia data. Consideram c& promovarea in graba a Metodologiei existente, nu a permis efectuarea unei analize corecte a impactului de reglementare, iar consultarile au fost unilaterale. De facto, s-a declarat una, dar de fapt s-a ajuns la alta. Pentru a aduce efectu! declarat la aprobarea Legii nr.54/2021 — diminuarea abuzurilor din domeniul de comercializare a produselor petroliere, consideram ca este strict necesar de stopat urgent aplicarea acestor prevederi, pentru a evita un val de nemultumiri din partea agentilor economici. De altfel, actele normative care afecteazi activitatea agentilor economici din tara, ca Metodologie, necesita o consultare cu toate parfile interesate, ceia ce nu s-a facut. Conform celor mentionate, ne adresim c&tre dys, stimati Doamna Pregedinte a Republicii Moldova, in vederea stopirii prevederilor de aplicare a Metodologiei date si inifierea unei analize riguroase a situatiei create. RQ Gre Se Tp 2 0" a kite be SPL TravsGaupServicey APPIN R Sec Ravsvaowie gg @e OARQO Ue vice You KomearGo"SrRlL 4 "RG cH RGorsel Teansfocieo sak \ Prone ilee shh Bas SRL Ps bug sin Leo An ccadts Tray. (kl CEA Pritr SRC SA dwvbw love $02 ewes con MIG ALAUTO 0.A-L FAYCOVEANPORT CAL VALVATLY ~VORD" SDL OGsteavs MG SQL LM UAVEY SkL ZS BA Le- Tha &, LE —tructeaus SIR% Magra. Seovier BH sc. Boh At bese cbt RL Dron 2 tee Lf f briclon” SR CAE