Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE - 2021

Dosar nr. ________ / ____________


Fişa nr. ________ / _____________
DOSARUL DE ÎNSCRIERE

(COPERTA DOSARULUI)

SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE !!!!

NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE(complet conform actului de identitate)

............................................................................................................................................................

STUDII ( se trec studiile care sunt necesare ocupării postului didactic vizat)

.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

PROBA SCRISĂ (Se scrie denumirea completă, conform CENTRALIZATORULUI)


...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ: ………………………………...................……………..


PROBA PRACTICĂ: ……………………………….............................................……………..
PROBA ORALĂ PENTRU LIMBA DE PREDARE:………………………………..
Particip la ședința de repartizare în județul: _____________________________________