Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

Cu documentele depuse pentru concursul național de ocupare a posturilor


didactice-2021

Nr. Denumire document Seria, codul, nr.de Nr.de file


Crt. înregistrare

1. Fișă de înscriere 4
2. Cerere de înscriere 4
3. Copie- CI 1
4. Copie certificat de naștere 1
5. Adeverință studii Nr.1016/ 04.05.2021 1
6. Adeverință vechime Asociația Nr.157/ 11.03.2021 1
Sf.Andrei
7. Adeverință vechime Grădiniță Nr.204/ 28.04.2021 1
Sf.Andrei
8. Copie REVISAL 3
9. Adeverință-medicina muncii Nr. 28.04.2021 1
10. Adeverință privind sancțiunile Nr. 531/ 22.04.2021 1
disciplinare
11. Declarație pe propria răspundere 1
12. Declarație veridicitate 1
13. Certificat de cazier judiciar Nr. 27511638/ 1
29.04.2021
14. Adeverință integritate Nr. 2309350/ 1
29.04.2021
15. Decizie de încetare a contractului de Nr.156/ 11.03.2021 1
muncă