Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020

DE CATRE
KINETOTERPEUT ZIDARU ANA MARIA CSEI BALS

Subsemnata Zidaru Ana Maria kinetoterapeut, titular la CSEI Bals, Jud.Olt cu o


vechime in învăţământ de 4 ani si in unitate de 4 ani, prezint raportul de autoevaluare pe anul
scolar 2019-2020.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi
cu posibilitatile copiilor din grupele si calsele la care am predat.
Ca kinetoterapeut caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea
mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1. PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei
 In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului prescolar,gimnazial si
liceal dupa care m-am ghidat atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la
clase.De asemenea in portofoliul personal detin si alte documente ajutatoare necesare
proiectarii activitatilor saptamanale, zilnice.
 Planificarea activitatilor anuale, saptamanale am efectuat-o in termenele legale.
 Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili
programele de recuperare necesare ficarui elev si deficitul acestuia.
 Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta
dar si a specificului cunoasterii fiecarui elev, testele fiind in conformitate cu nivelul
deficientei fizice si diagnisticului medical al acestuia.
 Am folosit la lectii in special materiale didactice specifice fiecarei deficiente in parte, cat
si metode si materiale auxiliare in functie de varsta si cadrul de pregatire al fiecaruia fiind
sugestive in cadrul procesului kinetic cu scopul de a mentine, imbunatatii, trata sau
prevenii acestora.

1.2 Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii


 Proiectarea activitatilor am realizat-o tinand cont de curriculum prescolar, si am realizat
planificarea calendaristica situand copilul in centru procesului de predare-invatare.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si
formarea competentelor specifice
 Am realizat proiecte didactice la clasele la care predau.

1
 Am conceput lectiile in concordanta cu achizitiile pe care le detineau unitatile la care am
predat si am stabilit astfel si modul diferentiat de predare deoarece elevi erau incadrati cu
deficinete fizice acestea trebuind sa fie personalizate.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în
cursul unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer
liber a copiilor, atunci cand timpul ne-a permis.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.

 tematicilor si continuturilor de invatare si a particularitatilor de varsta a copiilor; am


folosit atat material existent in scoala cat si confectionat de mine si adaptate nevoilor
fiecarui elev.
 Pentru ca „ambianta” salii de grupa sa fie placuta si relaxanta, am fost interesata in primul
rand de a ma face inteleasa de elev exprimandu-ma intr-un limbaj pe intelesul acestuia.
2.2 Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la actiuni
de voluntariat
 In cadrul programului Scoala Altfel am organizat jocuri de echipa,picnic
 Fiecare activitate desfasurata in cadrul activitatilor de parteneriat, actiune realizata a fost
finalizata cu proces verbal, adeverinta de voluntariat, etc.
 Formarea deprinderilor ADL
 Mi-am innoit cunostintele despre activitatile zilnice uzulale prin studiul individual.

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare
 Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la lectii, semestriale
si finale consemnand datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele
de observatie existente la grupa.
 Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor masuratori
special banda mertrica si goniometrul identifica nivelul deficientelor si abilitatilor
fizice,dar şi pentru a determina nivelulde intelegere al elevului, în baza căruia să proiectez
planificarea săptămânală, semestrială si anuala;
 Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, teste somatometrice etc.;
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar;
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice varstei elevilor pe care-i pregatesc si in
conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuala al acestora.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor


 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectata, acestea au urmarit
dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand cont
ca fiecare activitate desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare informatie
insusita este mai bine retinuta daca se finalizeaza cu o activitate practica/plastica

2
 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecarui elev a fost consemnat semestrial prin
completarea fiselor de evaluare a fiecarui prescolar.

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru
desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
 Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate copiilor la clasa in timpul
orelor initiale
4.2 Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor
 Un efec benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata
ADP - in care am discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in
contact cu colegii, parintii, educatoarea cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm
 Am situat copilul in centrul procesului de predare –invatare.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în
cursul unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer
liber a copiilor, atunci cand timpul ne-a permit.

 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul


activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.

4.3 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica


 In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul
activitatilor de la clasa, am implicat prescolarii in realizarea unor activitati de buna
practica precum: donarea de haine, jucarii, realizarea de planse practice, plastice donate in
scopuri caritabile etc.