Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT EDUCAȚIONAL

C.N.A.E. Tecuci Aprobat:


Director: prof. Bîrzu Cristina
Inițiator: prof.ing.grad I.Valentina Roșu
Profesor coordonator proiect: ROȘU VALENTINA
Colaborator: IGNATOVICI DANIELA
An școlar 2021-2022
Denumire proiect: ,,CU MÂINI ÎNDEMÂNATICE”

Obiectiv general al proiectuluI: deprinderea elevilor cu tehnicile de cusut decorativ,


croșetat si tricotat, în cadrul unui club de lucru manual;
ARGUMENT
MOTTO: ..Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învâț este cheia spre viitorul meu.”
(Clark Gable)

Mâinile ne ajută întreaga viață, manualitatea fiind necesară pentru majoritatea operațiilor zilnic
efectuate. Dexteritatea căpătată prin lucru de mână în cadrul proiectului educational va fi utilă
ulterior, întreaga viață, fiind suport pentru a demara proiecte personale viitoare. Cele 3 tehnici
-cusutul, croșetatul și tricotatul, erau în trecutul nu foarte îndepărtat, la mare cinste în țara noastră.
Ne vom stădui să le readucem la cinstea de altădată, folosindu-ne de ele pentru a ne decora
vestimentația și a crea produse utile și estetice. Învățând cusutul, elevii își vor folosi îndemânarea
căpătată pentru a-și decora vestimentația și a personaliza hainele, încălțămintea sau alte obiecte.
Învățând să croșeteze, vor putea apoi realiza obiecte mici, cum ar fi o banderolă sau o brătară, sau
mai mari, fulare, mănuși, caciuli. Ulterior, sperăm că își vor perfecționa tehnicile, tricotând sau
croșetând proiecte ample, descoperind pasiunea lucrului migălos.

Sustenabilitatea este necesară în viață, resturile textile putând fi valorificate prin reciclare-
reutilizare-refolosire. Resturile de ață pot folosi pentru a decora vestimentația sau a sta la baza unor
produse noi, cu cost nesemnificativ în bugetul personal. Motivația astfel creată va susține un hobby
sau o pasiune de o viață. Lucrul împreună cu alți colegi și sub îndrumarea cadrelor didactice este util
și din perspectiva creării de relații interumane-se capătă astfel abilități de comunicare, se dezvoltă
colaborarea și spiritul de echipă, empatia și altruismul, motivația pozitivă și implicarea personală.
Comunicarea cu un adult in afara sferei didactice poate să ajute elevul în a-și finisa caracterul cu noi
convingeri de viață durabile și a căpăta mai multă încredere și stimă de sine, pentru a-i susține
parcursul unei vieți împlinite, de succes.

Pornind de la aceste considerente, vom derula activități în biblioteca școlii, în cadrul proiectului
educațional purtând denumirea ,,CU MÂINI ÎNDEMÂNATICE”

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul principal este ca elevii să conștientizeze importanța deprinderilor practice de a coase, a


croșeta și a tricota și utilitatea lor pentru întreaga viață.

Conștientizarea rolului pe care-l are aspectul estetic pentru ființele umane, îi va potența în a învăța
tehnici noi de lucru și a le perfecționa, pentru a obține produse cu valoare practică și estetică.
Proiectul va începe cu tehnicile de cusut decorativ și va continua cu învățarea tehnicilor de croșetat și
de tricotat. Cusutul va fi utilizat pentru a crea decorațiuni colorate pe haine. Personalizarea hainelor
proprii cu modele geometrice și florale va fi continuată apoi prin crearea de produse simple-căciuli,
bandane, mitene și fulare, realizate prin tehnica croșetatului și a tricotatului.
În derularea proiectului sunt antrenați elevii spre acțiuni care le dezvoltă spiritul de inițiativă,
deprinderile de cercetare, deprinderi de muncă independentă și le care dau încredere in forțele
proprii și în capacitatea de a rezolva probleme importante și utile pentru ei și societate.
Se realizează o îmbinare armonioasă între pregătirea practică, pe de o parte si educația lor
morală, estetică, pe de altă parte.
OBIECTIVE

1. Conștientizarea nevoii de a duce o viață sustenabilă, în care să punem înțelegem și să punem


în practică conceptul de reciclare-reutilizare-refolosire, în acest fel degrevând planeta de
reziduuri care pot fi recirculate, lucru care contribuie la reducerea poluării.
2. Cultivarea aspectului estetic al vietii, în contact cu arta și tradițiile, precum și cu frumusețea
naturii, ca sursă de inspirație pentru decorațiuni vestimentare.
3. Implicarea în acțiuni care să dezvolte comunicarea, colaborarea și spiritul de echipă, sau stima
de sine, calități utile fiecărei persoane și foarte necesare pentru integrarea într-un grup de
lucru.
4. Căpătarea unor dexterități prin învățarea unor tehnici noi de lucru cu acul de cusut, ac de
croșetat și andrele, urmate de deprinderi practice care pot fi dezvoltate în viitor și
transformate în pasiuni.

GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă va fi format din elevi ai claselor a XI-a Horticultură și a XI-a Agronomie, 10-12 elevi,
urmând a fi extins la un număr mai mare pe sem.II al anului școlar, dacă există cerere din partea
elevilor.

DURATA PROIECTULUI: 9 LUNI (OCTOMBRIE-MAI, activitatile propriu-zise si in luna iunie


diseminarea rezultatelor obtinute)

PROGRAM DE DESFASURARE: marți, 13-15 (o saptamana va fi activitate si o saptamana nu)

SPATIUL DE DESFASURARE: BIBLIOTECA C.N.A.E.TECUCI


DERULAREA ACTIVITĂȚILOR

ETAPA ACTIVITAȚI LUNA/DATA RESPONSABIL OBSERVATII


1.Etapa de - Constituirea -octombrie/ data -coordonator -activitatile se vor
documentare grupul de lucru- estimata a proiect derula la interval
grupul țintă de inceperii de 2 saptamani (o
elevi; proiectului: Rosu Valentina saptamana da si
- Formarea şi marti, 5 una nu), in
organizarea octombrie functie de data
echipei de inceperii
proiect/cadre -5.10.2021 proiectului;
didactice, -19.10.2021
voluntari; -la nevoie se vor
-Alegerea unui modifica datele,
comitet de in functie de
monitorizare a factori ce pot
proiectului; aparea ad-hoc,
-Stabilirea cum ar fi
responsabilităţilor derularea altor
-Stabilirea activitati in spatiul
activităţilor ce se bibliotecii;
vor desfăşura
-stabilirea
programului de
lucru
-Popularizarea
proiectului la
nivel de şcoală, în
comunitatea
locală.

2.Etapa de lucru Desfasurarea Rosu Valentina


activitatilor
propuse:
1.Invatarea -noiembrie si Rosu Valentina -decoratiuni: flori
tehnicii de decembrie Ignatovici Daniela bi si
coasere cu acul si tridimensionale,
coaserea pe haine -2.11.2021 ramuri, decoruri
de decoratiuni in -16.11.2021 geometrice,
modele florale, decoratiuni pe
geometrice sau -7.12.2021 marginile
tridimensionale; -21.12.2021 hainelor, maneci
sau umeri;

2.Invatarea Ianuarie, Rosu Valentina -produsele alese


tehnicilor de februarie, martie de elevi din
crosetat cu acul urmatoarele
de crosetat si 11.01.2022 optiuni: caciula,
crosetarea unor 25.01.2022 fular, sosete,
produse simple, 8.02.2022 manusi fara
alese de elevi 22.02.2022 degete-mitene;
15.03.2022 se va alege prin
29.03.2022 vot o singura
varianta;
-invatarea tehnicii Aprilie si mai Rosu Valentina -in aprilie va fi
de tricotat cu Ignatovici Daniela organizata o
andrele si -12.04.2022 expozitie;
impletirea unor -10.05.2022
produse simple -24.05.2022
3. Etapa de -expunerea unor Decembrie, aprilie Rosu Valentina -Expozitie cu
evaluare produse in cadrul si mai Ignatovici Daniela produse inainte
unor expozitii cu Conducerea de vacanta de
durata de 1-2 -21.12.2022 (in C.N.A.E. Tecuci iarna, inainte de
saptamani, in jurul datei) vacanta de
spatiul bibliotecii -8-14.04.2022 primavara si la
si in alte spatii -24.05.2022 (in sfarsitul anului
scolare; jurul datei scolar; se vor
respective) organiza 3
-evaluarea expozitii in
produselor scoala;
realizare prin -se doreste si
evaluarea organizarea de
motivatiei expozitii ad-hoc,
elevilor, cu in alte unitati
ajutorul unor fise scolare;
de feed-back
4. Diseminarea -articol de revista -mai si iunie Rosu Valentina Reluarea
rezultatelor -album cu proiectului in
fotografii urmatorul an
-diseminarea in scolar va fi
alte unitati conditionata de
scolare, din rezultatele si
localitate si din succesul intern al
alte localitati acestuia
-intocmirea unui
raport final;

Intocmit: prof.ing.gr.I , Avizat: Director: Bîrzu Cristina

Rosu Valentina

Consilier educativ: Filimon Alina

Colaborator: Ignatovici Daniela