Sunteți pe pagina 1din 3

Editorul materialului: Inspectoratul Școlar Județean Olt

Iulie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ
privind rezultatele obținute la probele scrise ale examenului național de bacalaureat, înainte de
contestații

Rezultatele obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de contestații, la nivelul


județului Olt, sunt următoarele:

Din care cu
Nr Nr. medii:
Forma de Nr. elevi Nr. elevi Numar de
elevi elevi
invatamant neprezentati eliminati candidati respinsi 5-
inscrisi prezenti <5
5.99
Zi 2490 2341 149 2 827 711 116
Seral 85 17 68 0 17 17 0
Frecvență
redusă 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2575 2358 217 2 844 728 116

Nr. elevi Din care cu medii:


reusiti
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
1512 325 418 414 353 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1512 325 418 414 353 2

Procentul de promovabilitate, înainte de contestații este 64,12. Menționăm că, la examenul


național de bacalaureat din 2020, procentul de promovabilitate a fost 58,26.

Ierarhia liceelor este următoarea:

Nr. Reusiti
Unitate Inscrisi Promovabilitate Prezenti
crt. TOTAL
1 LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU 16 100,00 15 15
2 COLEGIUL NAȚIONAL "RADU GRECEANU" 213 91,83 208 191
Str. General Berthelot, nr. 28-30 Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
sector 1, 010168, București E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300 Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
www.edu.ro http://isjolt.ro
Nr. Reusiti
Unitate Inscrisi Promovabilitate Prezenti
crt. TOTAL
SLATINA
COLEGIUL NAȚIONAL "ION MINULESCU"
3 239 90,79 239 217
SLATINA
LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL"
4 250 90,36 249 225
CARACAL
LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"
5 239 82,48 234 193
SLATINA
6 LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALȘ 130 67,97 128 87
LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"
7 98 66,32 95 63
DRĂGĂNEȘTI-OLT
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"
8 223 64,49 214 138
CORABIA
9 LICEUL TEORETIC "IONIȚĂ ASAN" CARACAL 172 61,45 166 102
10 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ 69 60,61 66 40
11 LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT 6 60,00 5 3
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
12 88 58,67 75 44
BRÎNCOVEANU" SCORNICEȘTI
13 LICEUL "ȘTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA 65 48,39 62 30
LICEUL TEHNOLOGIC "P.S.AURELIAN"
14 184 42,07 164 69
SLATINA
15 LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA 150 8.33 72 6
16 LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI 19 38,89 18 7
LICEUL TEORETIC "ION GH. ROȘCA" OSICA DE
17 50 38,30 47 18
SUS
18 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 79 37,84 74 28
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU"
19 17 26,67 15 4
CARACAL
20 LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI 14 20.00 5 1
LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB"
21 112 19,80 101 20
CARACAL
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU"
22 10 16,67 6 1
BALȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN"
23 35 12,90 31 4
SLATINA
24 LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI 20 10,53 19 2
25 LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA 53 10,00 40 4
26 LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA 6 ,00 2 0
27 LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT 4 ,00 1 0
LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI"
28 13 ,00 7 0
CILIENI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
29 1
FILIPESCU" CARACAL

Cei 2 elevi care au obţinut media 10 sunt de la următoarele unităţi de învăţământ:


 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești – 1 elev;
 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal – 1 elev.
Str. General Berthelot, nr. 28-30 Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
sector 1, 010168, București E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300 Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
www.edu.ro http://isjolt.ro
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00,
inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și
depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat
cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială,
prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către
părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele


condiții, cumulativ:

 recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a


competențelor lingvistice și digitale;
 susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre
acestea;
 obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Inspector școlar general,


Victor – Hariton IACOBESCU

Persoană de contact: Mirela PARASCHIV – purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Olt
tel. 0766.393.357

Str. General Berthelot, nr. 28-30 Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
sector 1, 010168, București E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300 Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
www.edu.ro http://isjolt.ro